Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 005179 20934913 na godz. na dobę w sumie
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1109
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3092-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Powyższe opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i uwzględnia zmiany, które weszły w życie do roku 2012, w tym m.in. zmiany wynikające z:

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem upadłościowym oraz naprawczym. Udziela jasnych odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny oraz przedstawia możliwości zastosowania konkretnych rozwiązań.

Autor, bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela praktycznych wskazówek pomocnych zarówno osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa (sędziom, radcom prawnym, adwokatom), jak i osobom spoza grona prawników.  Komentarz skierowany jest również do syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, w tym do osób przygotowujących się do egzaminu na licencję syndyka.  Adresatami komentarza są także aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz studenci wydziałów prawa, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i naprawczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz 2. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Prawo upadłościowe i naprawcze Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Zbigniew Husak, Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski PRAWO PRASOWE Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 11 Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki, Arkadiusz Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BANKOWE, wyd. 4 Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, wyd. 6 Bernard Smykla PRAWO BANKOWE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM www.sklep.beck.pl Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Piotr Zimmerman 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze, wyd. 2, Warszawa 2012 Propozycja cytowania: Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3091-4 ISBN e-book 978-83-255-3092-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościo- wym i jego skutkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy . . . . . Art. 5–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . Art. 10–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości . Dział I. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości . . . . . . . . . . Art. 20–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy o postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Postępowanie zabezpieczające . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika . . . Art. 38–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Wstępne zgromadzenie wierzycieli . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Uczestnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 8 8 17 17 39 39 39 41 41 59 59 75 75 75 77 77 84 84 84 94 94 V Spis treści Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości . . . . . . . . Art. 51–56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57–601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Masa upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . Art. 61–67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości Art. 68–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości . . . Art. 70–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadło- ści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości Art. 81–82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . Art. 83–86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu . . Art. 87–90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91–118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego . . . . . . . . . . . . Art. 119–123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na sto- sunki majątkowe małżeńskie upadłego . . . . . . . . Art. 124–126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 116 116 116 125 125 125 125 140 140 143 143 158 158 171 171 174 174 174 187 187 192 192 243 243 250 250 VI Spis treści Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upa- dłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 127–135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozra- chunku papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 136–137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości z moż- liwością zawarcia układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1371–143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości obej- mującej likwidację majątku upadłego . . . . . . . . . Art. 144–148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Sąd i sędzia-komisarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 149–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sędzia-komisarz . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 156–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Syndyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Nadzorca sądowy . . . . . . . . . . . . . . . Art. 180–181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zarządca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 182–184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Upadły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 185–188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wierzyciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . Art. 189–190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 191–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli 257 257 279 279 282 282 282 294 294 308 308 308 308 313 313 324 324 324 376 376 389 389 393 393 399 399 399 409 409 409 414 414 VII Spis treści Dział I. Zgłoszenie wierzytelności Oddział 3. Rada wierzycieli . . . . . . . . . . . . Art. 201–213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 214–229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 230–235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu Art. 236–238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności . . . . . . . . . Art. 239–240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytel- ności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Lista wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności . . . . . . Art. 244–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności . . . . Art. 255–259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupeł- . . . . . . . . . . . . . . . . . nienie listy wierzytelności Art. 260–266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Układ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 267–280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu . . . . . . . . . . Art. 281–289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Skutki układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 290–297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zmiana układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 298–301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Uchylenie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 302–305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 306–315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorgani- zowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do 440 440 466 466 498 498 512 512 512 512 517 517 524 524 529 529 529 551 551 563 563 577 577 577 615 615 636 636 653 653 660 660 667 667 667 VIII Spis treści 689 689 717 717 724 724 724 738 738 738 lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrę- towego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 316–324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez za- stawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym 709 Art. 325–330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątko- wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 331–334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyska- nych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 335–341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 342–344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 345–346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Ustalenie planu podziału . . . . . . . . . Art. 347–351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wykonanie planu podziału . . . . . . . . Art. 352–360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościo- wego oraz ich skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 361–372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowa- dzenia działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 373–377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część druga. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępo- wania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 378–381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 382–384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych Art. 385–404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 758 758 768 768 748 748 779 779 807 807 823 823 823 832 832 834 834 IX Spis treści Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . Art. 405–412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 413–417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe . . . . . . . . . Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 418–425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów . . Art. 4251–4255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 426–441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 442–450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków kra- jowych prowadzących działalność za granicą . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 451–455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 456–4591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłosze- nia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 460–470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubez- pieczeń i zakładów reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 471–480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozu- mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Zakładów Ubez- pieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 481–482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obli- gacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 483–491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 863 863 871 871 876 876 876 886 886 899 899 899 915 915 926 926 926 932 932 940 940 951 951 951 964 964 969 969 Spis treści Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . Art. 4911–49112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część czwarta. Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 Art. 492–521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 Część piąta. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 Art. 522–523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 981 981 Część szósta. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . 1064 Art. 524–535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 Dział II. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 Art. 536–544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 Dział III. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 Art. 545–546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 XI Przedmowa Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze uchwalona została w dniu 28.2.2003 r. i weszła w życie 1.10.2003 r. Ustawa została bardzo gruntownie znowelizowana ustawą z 6.3.2009 r. i w nowym brzmieniu obowiązuje we wszystkich postępowaniach, w których upadłość ogłoszono po 3.5.2009 r. Niniejszy komentarz obejmuje stan prawny po nowelizacji, ze szcze- gólnym uwzględnieniem kwestii przepisów przejściowych oraz istotnych różnic w stosowaniu prawa w wersji znowelizowanej w odniesieniu do poprzednio obowiązującej. Dziewięć lat stosowania w praktyce uregu- lowań, które zastąpiły obowiązujące od 1934 r. Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym, pozwoliło na sformułowanie opinii i wskazówek co do praktycznego stosowania tego prawa nie tylko w oparciu o warstwę teoretyczną nowych uregulowań, ale także o w oparciu o doświadczenia judykatury, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego. Podstawowym zadaniem niniejszego komentarza jest udzielenie odpo- wiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu tego prawa oraz przedstawienie propozycji rozwiązania problemów praktycz- nych. Większość wątpliwości wywołuje doskonała treść przepisów, które zmierzając w stronę kazuistycznej próby ujęcia każdej wyobrażalnej sytuacji możliwie szczegółowo, utraciły zakres ogólności i abstrakcyjności charakteryzujący dobre rzemiosło legislacyjne. Oczywistym jest, iż w kon- frontacji z rzeczywistością każdy praktyk poszukuje odpowiedzi nie tyle zgodnej z teoretycznym wzorcem, ile dającej mu wskazówkę do konkret- nego zachowania: przedsiębiorcy – kiedy wnieść o ogłoszenie upadłości, wierzycielowi – jak skutecznie dochodzić wierzytelności, a sądowi – jak sprawować wymiar sprawiedliwości pamiętając o najistotniejszym dla stron wymiarze ekonomicznym postępowania. Pisząc komentarz nie próbowałem wytykać ustawodawcy błędów i nie- spójności, wręcz przeciwnie – zamierzałem, tam gdzie to było możliwe wykazać, iż przy odwołaniu do celu ustawy oraz zespołu naczelnych zasad rządzących postępowaniem, możliwe jest racjonalne i rozsądne odczytanie normy prawnej, również z przepisów, którym daleko do doskonałości. Komentarz został napisany w oparciu o wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte w sprawach upadłościowych, przy sprawowaniu XIII Przedmowa urzędu sędziego, sędziego-komisarza, przewodniczącego Wydziału Upa- dłościowego, uczestnictwie w prawach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a obecnie praktyka – radcy prawnego specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacji w ramach kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, specjalizującej się w tej dziedzinie prawa. To doświadczenie pozwala ufać, iż komentarz ten okaże się przydatny w praktyce zarówno profesjonalistom stosującym to prawo zawodowo, jak i pomoże osobom spoza grona prawników zrozumieć zasady tego postę- powania i poruszać się w nim w niezbędnym zakresie. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi krytyczne i propozycje dyskusji, e-maile proszę kierować na adres piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl. Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 11.2.2012 r., a także zmiany wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, która wchodzi w życie 29.4.2012 r. Warszawa, kwiecień 2012 r. Piotr Zimmerman XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BFGU . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BankHipU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i ban- kach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) DziałUbezpU . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) FundEmerytU . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) XV KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Wykaz skrótów KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych cywil- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) LicSyndU . . . . . . . . . ustawa z 15.6.2006 r. o licencji syndyka (Dz.U. PPM . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzyna- z 2007 r. Nr 123, poz. 850) rodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) ObligU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInFinU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrKonkU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrRoszczPracU . . . ustawa z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pra- cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OstRozrachU . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrUp . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) XVI Wykaz skrótów RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. RegSądR . . . . . . . . . rozporządzenie z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Ministra RehZawU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw- nych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) Rzym I . . . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. UE L 177 z 4.7.2008 r., s. 6) SwobGospU . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SystUbezpSpołU . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Czasopisma Biul. SN . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. Gl. MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MSiG . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna . . . . . . . . . . . . . . Glosa XVII Wykaz skrótów OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PS . . . . . . . . . . . . . . Prawo Sądowe PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne POSAG . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Orzecznictwa Sądu Apelacyj- nego w Gdańsku . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Pr. Sp. Prz.Sąd . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Zb. Orz. . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł FGŚP . . . . . . . . . . . . Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni- czych . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . następne . . . . . . . . . . niepublikowany KRS . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy MF . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości nast. Nb . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NBP . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. Nr post. rozp. t.j. ust. uchw. UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyr. zd. . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . zdanie XVIII Wykaz literatury Adamus R., Pojęcie „zwykły zarząd” w art. 76 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, Prz.Sąd. 2011, Nr 4, s. 118–130 Adamus R., Potrącenie wierzytelności a upadłość likwidacyjna. Glosa do uchwały SN z 21.8.2003 r., III CZP 48/03, Pr. Sp. 2005, Nr 5 Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, War- szawa 2011 Adamus R., Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z możliwo- ścią zawarcia układu z zarządem własnym, MoP 2006, Nr 18 Adamus R., Zdolność naprawcza i przesłanki dla wszczęcia postępowania naprawczego, MoP 2003, Nr 22 Adamus R., Jasiński T., Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, cz. 1, Pr. Sp. 2006, Nr 10 Adamus R., Witosz A.J., Witosz A., Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009 Allerhand M., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 1991 Babiarz-Mikulska K., Sposoby zakończenia postępowania naprawczego, i jego skutki, Pr. Sp. 2004, Nr 5 Babiarz-Mikulska K., Uprawnienia wierzycieli realizowane zbiorowo w polskim postępowaniu naprawczym – zgromadzenie wierzycieli, Pr. Sp. 2006, Nr 9 Babiarz-Mikulska K., Uprawnienia wierzycieli w postępowaniu napraw- czym, Pr. Sp. 2004, Nr 11 Babiarz-Mikulska K., Wierzyciele w prawie upadłościowym – ogólna charakterystyka i klasyfikacja na gruncie prawa upadłościowego i na- prawczego, Pr. Sp. 2004, Nr 7–8 Bielski R., Zdolność upadłościowa spółki handlowej, Pr. Sp. 2004, Nr 9 Bieniak M., Odpowiednie zastosowanie przepisów KPC w postępowaniu upadłościowym, MoP 2006, Nr 14 Brol J., Podstawowe kierunki zmian w postępowaniu upadłościowym, PPH 2003, Nr 8 Brol J., Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu – wybrane problemy prawne, PPH 2003, Nr 12 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: