Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 006499 20266026 na godz. na dobę w sumie
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz - ebook/pdf
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 863
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4520-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kolejne już, 6. wydanie komentarza powstało przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki. Informacje w nim zawarte umożliwiają znalezienie rozwiązania problemów praktycznych, jakie powstają przy stosowaniu weksla czy czeku oraz odpowiedniego orzecznictwa. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia najczęściej występujące w praktyce dotyczące m.in. skutków wystawienia weksla, także weksla in blanco, formy weksla, poręczenia wekslowego, przenoszenia praw z weksla przez indos oraz sądowemu dochodzeniu należności z weksla w postępowaniu nakazowym i zarzutom wekslowym.

Komentarz przyczynia się do zrozumienia jednej z najtrudniejszych dziedzin prawa jaką jest prawo wekslowe i czekowe. Wiedza w nim zawarta umożliwia świadome oraz bezpieczne korzystanie z weksli i czeków w praktyce, które są  instrumentami finansowymi o wyjątkowo licznych funkcjach i zastosowaniach.

Komentarz do prawa wekslowego i czekowego poprzedzony został wprowadzeniem, które w sposób łatwy i przystępny wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i pozwala na całościowe zapoznanie się z tematyką prawa wekslowego i czekowego. Wprowadzenie jest przede wszystkim ułatwieniem dla osób, które rozpoczynają naukę prawa lub też chcą w szybki sposób przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, instytucje i zasady prawa wekslowego i czekowego, bądź też usystematyzować zdobytą już wiedzę z tej dziedziny prawa.

Komentarz z uwagi na jego praktyczne znaczenie przeznaczony jest głównie dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych, prokuratorskich oraz komorniczych. Publikacja ta przydatna będzie także dla innych osób mających do czynienia w praktyce z wekslem lub czekiem, tj. dla bankowców, komorników, księgowych, biegłych rewidentów, syndyków, przedsiębiorców, doradców i pracowników instytucji finansowych oraz przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo wekslowe i czekowe DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Marek Czarnecki adwokat Lidia Bagińska adwokat 6. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 M. Czarnecki, L. Bagińska, w: Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Propozycja cytowania: wyd. 6, Warszawa 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostocke Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4519-2 ISBN e-book 978-83-255-4520-8 Spis treści Przedmowa do wydania szóstego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawo wekslowe Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słownik terminów i pojęć z zakresu prawa wekslowego używanych w obrocie wekslo- wym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Weksel trasowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Wystawienie i forma wekslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Indos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przyjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Poręczenie wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30–32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Płatność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Zapłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Zwrotne poszukiwanie z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia . . . . . . Art. 43–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Wyręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przyjęcie przez wyręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59–63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Wtóropisy i odpisy wekslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wtóropisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Odpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział X. Zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XI. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70–71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XII. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72–75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XIII. Roszczenie z tytułu niesłusznego wzbogacenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XIV. Kolizja ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zapłata przez wyręczenie 1. Przepisy ogólne VII IX 5 101 104 104 104 217 217 295 295 326 326 361 361 373 373 400 400 452 452 452 456 456 460 460 467 467 467 474 474 478 478 482 482 490 490 495 495 503 503 V Spis treści Dział XV. Protest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XVI. Weksle zaginione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96–100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Weksel własny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101–104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy końcowe i przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105–111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 519 544 544 560 560 576 576 2. Prawo czekowe Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Słownik terminów i pojęć z zakresu prawa czekowego używanych w obrocie czekowym 628 Dział I. Wystawienie i forma czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Art. 1–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Dział II. Przeniesienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 674 Art. 14–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Poręczenie czekowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Art. 25–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Dział IV. Przedstawienie i zapłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 712 Art. 28–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Czek zakreślony i czek rozrachunkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Art. 37–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Dział VI. Zwrotne poszukiwanie z powodu niezapłacenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 743 Art. 40–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Wtóropisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 Art. 49–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 Dział VIII. Zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 770 Art. 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Art. 52–53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Dział X. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 779 Art. 54–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XI. Roszczenie z tytułu niesłusznego wzbogacenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 Art. 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 Dział XII. Skutki braku pokrycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 789 Art. 60–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XIII. Kolizja ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Art. 62–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Dział XIV. Protest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 809 Art. 69–77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XV. Czeki zaginione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 Art. 78–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 Dział XVI. Przepisy końcowe i przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 835 Art. 82–88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 Indeks rzeczowy do Prawa wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy do Prawa czekowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 VI Przedmowa do wydania szóstego To już szóste wydanie Komentarza do Prawa wekslowego i czekowego, który jest opracowa- niem przeznaczonym dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa i prawników praktyków. Łatwo zauważyć, że znajomość reguł obrotu wekslowego i czekowego nie jest powszechna. Często dostatecznej wiedzy na ten temat nie mają nawet przedsiębiorcy z długoletnim doświad- czeniem. Zatem, Komentarz z uwagi na jego praktyczne znaczenie, może być przydatny także dla innych osób mających w praktyce do czynienia z wekslem lub czekiem, tj. dla bankowców, księgowych, biegłych rewidentów, syndyków, przedsiębiorców, doradców i pracowników insty- tucji finansowych. Komentarz, powstał przy wykorzystaniu dorobku piśmiennictwa i najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów. Mamy nadzieję, że Komentarz ten przyczyni się do zrozumienia jednej z najtrudniejszych dziedzin prawa jaką jest prawo wekslowe i czekowe i zachęci do korzystania z weksli i czeków w praktyce, gdyż są one instrumentami finansowymi o wyjątkowo licznych zastosowaniach, spełniających różnorodne funkcje. Weksel pozwala na dokonywanie i rozliczanie w obrocie gospodarczym wielu różnorodnych transakcji bez konieczności natychmiastowej zapłaty, może być bardzo przydatnym instrumentem prawnym właśnie w czasach kryzysu, gdyż umożliwia kredytowanie działalności kontrahenta bez udziału banku. Przyjmując weksel, to wierzyciel godzi się przez pewien czas kredytować działalność kontrahenta – dłużnika. Liczymy na to, że Komentarz przyczyni się do zwiększenia znajomości tej dziedziny prawa, co wpłynie na wzrost popularności weksla i czeku w obrocie gospodarczym. Atrakcyjność weksla i czeku wiąże się z jego ułatwioną zbywalnością, a także możliwością łatwego i szybkiego uzyskania sądowego nakazu zapłaty wykonalnego natychmiast, przeniesieniem w postępowaniu sądowym ciężaru dowodu na pozwanego dłużnika oraz korzystną dla powoda – wierzyciela regulacją kosztów sądowych w postępowaniu nakazowym. Warszawa, luty 2013 r. adw. Lidia Bagińska i adw. Marek Czarnecki VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. OpłSkarbU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. ze zm.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) Nr 94, poz. 1037 ze zm.) poz. 1282 ze zm.) Nr 80, poz. 432) poz. 1376 ze zm.) ze zm.) poz. 1178 ze zm.) PPrywM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. PrCzek . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 PrDew . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, PrNot . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. PrUp . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 189, poz. 1158 ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze PrWeksl . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) SNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa o Sądzie Najwyższym z 23.11.2002 r. (Dz.U. Nr 240, ze zm.) poz. 2052) 2. Organy orzekające SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . . . . Głos Adwokacki . . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Adwokatów Polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Sędziowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Czasopisma BB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Bankowy BSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Cz.Adw. Cz.S. Dz.U. Dz.Urz. NBP . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Gl. Gł.Adw. Gł.Pr. Gł.S. GSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. MPHiW . . . . . . . . . . . . . . . . Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo N.Pal. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowa Palestra OG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydanie Prokuratury Gene- . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głos Prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski OSAiSN . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAUS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Ad- ministracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ralnej OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) OSNCP . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administra- cyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr.Gosp. Prok. i Pr. Pr.Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ubezpieczeniowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. SI TH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tygodnik Handlowy Wok. Zb. Orz. SN . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego od 1945 r. Zb. Urz. SN . . . . . . . . . . . . . Zbiór Urzędowy Orzeczeń Sądu Najwyższego – przedwojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent X Wykaz skrótów J. Bogobowicz, B. Kulikowski, Weksel w obrocie zagranicz- nym, Warszawa 1987 4. Piśmiennictwo J. Bogobowicz, B. Kulikowski, Weksel w obrocie zagranicznym . . . . . . . . . . . . T. Borkowski, Z. Jędrasiak, R. Troicka-Sosińska, Prawo wekslowe w praktyce . . . . . . T. Borkowski, Z. Jędrasiak, R. Troicka-Sosińska, Prawo we- kslowe w praktyce, Warszawa 2001 W. Czachórski, Zobowiązania W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, rozdz. XLIII – Weksel, Warszawa 1968 A. Doliński, Komentarz . . . . . A. Doliński, Polskie prawo wekslowe, Lwów 1925 A. Glasner, A. Thaler, Komentarz . . . . . . . . . . . . . . A. Glasner, A. Thaler, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, A. Górski, Komentarz . . . . . . A. Górski, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa Bielsko-Biała 1992 I. Heropolitańska, Czek . . . . I. Heropolitańska, Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . I. Heropolitańska, Weksel . . . 1925 I. Heropolitańska, Czek w obrocie gospodarczym, Warszawa 1992 I. Heropolitańska, Orzecznictwo sądowe w sprawach wekslo- wych, Warszawa 1996 I. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, Warszawa 1996 Warszawa 1994 szawa 2003 dyki, Kraków 1992 M. Honzatko, Obieg weksla in blanco . . . . . . . . . . . . . . . M. Honzatko, Obieg weksla in blanco, Lwów 1934 S. Janczewski, Prawo handlowe, wekslowe i czekowe . . . . . . . S. Janczewski, Polskie prawo handlowe, wekslowe i czekowe, R. Jastrzębski, Funkcja wekslowa w II Rzeczypospolitej . . . . . . R. Jastrzębski, Funkcja wekslowa w II Rzeczypospolitej, War- A. Kostecki, Prawo papierów wartościowych . . . . . . . . . . . A. Kostecki, Prawo papierów wartościowych, pod red. S. Wło- W. Łatała, Prawo papierów wartościowych . . . . . . . . . . . W. Łatała, Prawo wekslowe, [w:] Prawo papierów wartościo- wych, pod red. S. Włodyki, Kraków 1992 P. Machnikowski, Weksel własny in blanco W. Opalski, T. Komosa, Komentarz . . . . . . . . . . . . . . W. Opalski, T. Komosa, Prawo handlowe, Prawo wekslowe, . . . . . . . . . P. Machnikowski, Weksel własny in blanco, Warszawa 2002 K. Piasecki, Komentarz . . . . . K. Piasecki, Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem, Prawo czekowe. Komentarz, Warszawa 1996 P. Popielarski, Komentarz . . . P. Popielarski, Obrót walutowy w praktyce. Komentarz, Kra- K. Potrzobowski, Poręczenie i wyręczenie wekslowe . . . . . K. Potrzobowski, Poręczenie i wyręczenie wekslowe, Warszawa Warszawa 1993 ków 1995 I. Rosenblüth, Komentarz . . . I. Różański, Podręcznik prawa wekslowego . . . . . . . . . . . . . 1970 I. Rosenblüth, Prawo wekslowe, Komentarz 1994 I. Różański, Podręcznik prawa wekslowego wraz z wzorami weksli, Warszawa 1957 XI Wykaz skrótów A. D. Szczygielski, Komentarz A. D. Szczygielski, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1936; Nowelizacja prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1939 A. D. Szczygielski, Weksel in blanco . . . . . . . . . . . . . . . A. D. Szczygielski, Weksel in blanco, Warszawa 1934 T. Szente, Komentarz . . . . . . T. Szente, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa A. Szpunar, Komentarz . . . . . A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, S. Wróblewski, Komentarz . . . S. Wróblewski, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Kra- A. Żabicki, Prawo wekslowe i czekowe . . . . . . . . . . . . . . . A. Żabicki, Prawo wekslowe i czekowe polskie i zagraniczne, 1974 Warszawa 1996 ków 1936 Warszawa 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy artykuł część czytaj i tak dalej litera . . . . . . . . . . . . . . . . niepublikowane(y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . . . od niemieckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . opublikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bieżący rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny 5. Inne skróty art. b.r. cz. czyt. itd. lit. m.in. nast. Nb (nb) NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. Nr od. niem. opubl. orz. pkt por. poz. pt. r. rozdz. rozp. s. S.A. sygn. t. t.j. tzw. uchw. ust. uz. wyr. w zw. z. zarz. zd. zm. zob. § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pod tytułem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku zeszyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zarządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf rok rozdział rozporządzenie strona(y) spółka akcyjna sygnatura tom tekst jednolity tak zwany XII 1. Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) (zm.: Dz.U. 2006, Nr 73, poz. 501; 2012, poz. 1529) Literatura: W. Andrychiewicz, Prawo wekslowe zagraniczne, Warszawa 1903; I. Baca-Chmura, Wekslowa struktura obligacyjna, Rej. 1998, Nr 7–8; M. Barzycka-Banaszczyk, Dopuszczalność zabezpieczenia wekslowego w prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, Nr 12; M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r., PB 1999, Nr 2; tenże, Recenzja książki A. Koseckiego pt. Prawo czekowe, PB 1999, Nr 5; I. Bieńko, Poręczenie cywilne a poręczenie wekslowe, Rej. 2001, Nr 4; W. Bobiński, Wystawienie weksla, Katowice–Warszawa 1938; A. Bodek, Autentyczność podpisu na weksli w świetle orzecznictwa sądowego, N. Pal. 1934, Nr 4; J. Bogobowicz, Przyjęcie weksla, czynności zachowawcze, umorzenie weksla, Warszawa 1970; tenże, Weksel w handlu zagranicznym, Warszawa 1972; tenże, Weksel w obrocie międzynarodowym, Warszawa 1970; J. Bogobowicz, B. Kulikowski, Weksel w obrocie zagranicznym, Warszawa 1987; M. Borkowska, Zarzuty wspólne wszystkim współwystawcom weksla. Glosa do wyr. SN z 28.1.2010 r., I CSK 249/09, Gl. 2012, Nr 1; T. Borkowski, Z. Jędrasiak, R. Troicka-Sosińska, Prawo wekslowe w praktyce, Warszawa 2004; A. Budrewicz-Szturo, Charakter prawny spółki cywilnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2003, Nr 2; B. Bukojemska, Porozumienie wekslowe jako umowa cywilnoprawna, PUG 2003, Nr 3; S. Cetlin, Umorzenie weksla i czeku, MPHW 1935, Nr 1; A. Chełmoński, Recenzja pracy M. Honzatki obieg weksla in blanco, RPEiS 1935, z. 2; G. Chłopecka, K. Majerczyk-Żabówka, Weksel. Poradnik praktyczny, Warszawa 1994; W. Chojnowski, Rodzaje weksli i ich składniki, Warszawa 1969; D. Chrapoński, Charakterystyka prawna weksla in blanco, Rej. 1993, Nr 11; M. Ciemiński, Możliwość oraz skutki poddania rozstrzygnięciu sądu polubownego sporów wynikających z weksla, PPH 2005, Nr 10; J. Cybulski, Prawie wszystko o czekach, PUG 1990, Nr 10; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, rozdz. XLIII – Weksel, Warszawa 1968; M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2008; J. Dauman, Wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z wolą wystawcy, MPHiW 1935, Nr 6–7; D. Dąbrowski, Weksel in blanco, Warszawa 2003; W. Dbałowski, M. Wawrzykiewicz, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1929; A. Doliński, Polskie prawo wekslowe, Poznań 1925; P. Drapała, Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego, PPH 2002, Nr 9; B. Draniewicz, O podpisaniu weksla, PPH 2004, Nr 8; tenże, Odpowiedzialność wekslowa, MoP 2004, Nr 4; tenże, Terminy prawa wekslowego, MoP 2001, Nr 21; tenże, Weksel in blanco, Zestawienie tez, MoP 2001, Nr 12; T. Dziurzyński, Pocztowe protesty wekslowe (1926–1935), PN 1935, Nr 21; S. Ejsenberg, O przedawnieniu wekslowym, MPHiW 1929, Nr 1; tenże, Pojęcie posiadacza weksla w rozumieniu ust. 2 art. 70 pr.w., MPHiW 1934, Nr 5–6; tenże, Potrzeba aktu protestu przy wydaniu nakazu zapłaty z wekslu, MPHiW 1933, Nr 1; S. Esden-Tempski, O istocie i formie protestu wekslowego, PN 1934, Nr 6; Z. Fenichel, Istota zobowiązania wekslowego, PPH 1934, Nr 5; tenże, Problemy procesu wekslowego, PS 1930, Nr 12; F. K. Fierich, Prawo wekslowe w Polsce na podstawie konstytucji sejmowych 1775, 1776, 1778, 1780, Kraków 1908; H. Fisch, Obieg weksli kaucyjnych, GB 1938, Nr 10; F. Flamm, Rzecz o wekslach i czekach na tle międzynarodowym, Warszawa 1882; M. Fras, Legitymacyjna i gwarancyjna funkcja indosu wekslowego, R. Pr. 1996, z. 2; tenże, Szczególne postacie indosu wekslowego, PUG 1996, Nr 5; J. Geldwerh, Indos w zaufaniu, PS 1938, Nr 3; A. Glasner, Indos pełnomocnicy, PS 1938, Nr 5; tenże, Wekslowa suma regresowa, GSW 1937, Nr 27–28; A. Glasner, A. Thaler, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Kraków 1936; ciż, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Bielsko-Biała 1992; M. Gocłowski, Zasada walutowości, przegląd orzecznictwa, PPH 2004, Nr 4–5; M. Goldberg, Procedura uznania weksli zaginionych za umorzone, GSW 1931, Nr 29; S. Goldberger, Indos poterminowy weksla, PPH 1938, Nr 9; tenże, O uprawnieniach indosatariusza per procura, PS 1938, Nr 6; tenże, Przedawnienie w prawie wekslowym, Lwów 1937; tenże, Przedawnienie w prawie wekslowym, N. Pal. 1937, Nr 6, 7, 8; tenże, Weksle zaginione, PPH 1938, Nr 2, 3, 4; W. Goldman, Przelew praw z wekslu na rzecz dłużnika wekslowego, Pal. 1936, Nr 1; tenże Środki dowodowe przeciwko osnowie wekslu, PPC 1938, Nr 3–4; S. Goldstein, Polska ustaw wekslowa, PPH 1925, Nr 1–2; G. Gorczyński, Zasada walutowości w polskim prawie cywilnym, Rej. 2001, Nr 3; M. Górka, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 2010; K. Górska, Uwagi o podpisie prokurenta, MoP 2008, Nr 2; A. Górski, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1925; tenże, Weksle podpisane z grzeczności, PPH 1925, Nr 7; tenże, Weksel z zakazem przedstawienia do przyjęcia, Kraków 1911; T. Grabowski, Odmowa wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla nienależycie opłaconego, NP 1974, Nr 5; W. Grzegorczyk, Weksle i czeki Czarnecki/Bagińska 1 1. Prawo wekslowe w obrocie gospodarczym, Łódź 1993; M. Grześko, Poręczenie wekslowe, Kraków 1999; S. Grzybowski, Weksel, [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; S. Herman, Weksle gwarancyjne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PUG 1970, Nr 6; I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011; taż, Weksel w obrocie gospodarczym, Warszawa 2007; taż, Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty, Warszawa 2000; J. T. Hołowiński, Weksel i czeki oraz inne papiery wartościowe, Poznań 1991; M. Honzatko, Obieg weksla in blanco, Lwów 1934; tenże, Poręka wekslowa, MPHW 1934, Nr 1; M. Howorka, Polskie prawo wekslowe i czekowe, Poznań 1928; E. Iserzon, Przedawnienie wekslowe a klauzula egzekucyjna, Pal. 1930, Nr 6–7; J. Jacyszyn, A. Nowak, Wybrane elementy definicji weksla własnego w Bills of Exchange Act 1882, Rej. 1995, Nr 11; S. Janczewski, Polskie prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1994; tenże, Przejście praw z weksla, Warszawa 1970; A. Janiak, Karne i cywilne aspekty fałszowania czeków, PiP 2000, Nr 11; tenże, Uzupełnienie weksla in blanco o elementy daty i miejsca wystawienia, PPH 1997, Nr 12; tenże, Weksel in blanco, a denominacja złotego, PPH 1998, Nr 8; J. Jastrzębski, Kredytowa funkcja czeku, PUG 2003, Nr 8; tenże, Protest wekslowy w prawie polskim. Geneza. Historia. Znaczenie współczesne, Studia Prawa Prywatnego 2006, Nr 3; tenże,W sprawie zmiany tekstu weksla wystawionego in blanco, PB 2006, Nr 10; tenże, Wady oświadczeń woli przy czynnościach wekslowych na tle umownej koncepcji zobowiązania wekslowego, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, pod red. M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunara, t. I, Warszawa 2008; tenże, Wybrane zagadnienia prawa wekslowego w orzecznictwie SN, cz. I – Rekwizyty wekslowe, indos, awal, Gl. 2005, Nr 3; tenże, Wybrane zagadnienia prawa wekslowego w orzecznictwie SN, cz. II – Weksel in blanco, Glosa 2005, Nr 4; tenże, Wykorzystanie funkcji kredytowej weksla, PUG 1998, Nr 3; tenże, Wyręczenie wekslowe, PUG 1999, Nr 10; tenże, Zastaw na wekslach, PUG 1997, Nr 5; J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 2012; R. Jastrzębski, Funkcja wekslowa w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003; A. Jędrzejewska, Podmiotowość prawna spółki cywilnej będącej podmiotem prawnym, PPH 1993, Nr 7; taż, Typy spółki cywilnej, PPH 1993, Nr 6; R. Jurga, M. Michalski, Dochodzenie roszczeń wekslowych w drodze przymusowej, PPH 1994, Nr 10 i 12; M. Kaliński, Umowny charakter zobowiązania wekslowego, PPW 2000, Nr 3–4; tenże, O abstrakcyjności wekslowych czynności przysparzających, KPP 2001, z. 2; tenże, Początki indosu wekslowego, SI 1999, t. 37; tenże, Umowny charakter zobowiązania wekslowego, cz. I, PPW 2000, Nr 11; cz. II, PPW 2000, Nr 12; tenże, Wybrane zagadnienia z prawa wekslowego z orzecznictwa lat 1989–1999, cz. I; PPW 2001, Nr 2; cz. II, PPW 2001, Nr 4; cz. III, PW 2001, Nr 5; A. Kańczuga, Podpisy na wekslu, Rej. 1994, Nr 5; A. Kańczuga, Protest wekslowy, Rej. 1992, Nr 11; E. Karasiński, Praktyczne zastosowanie weksla w transakcjach eksportowych i importowych, Warszawa 1991; W. J. Katner, Sytuacja prawna spółki cywilnej na tle nowego prawa działalności gospodarczej, PPH 2001, Nr 1; A. Kawulski, Aspekty prawne poręczenia czekowego, Gl. 1995, Nr 7; J. Knap, Odpowiedzialność wekslowa, Warszawa 1970; T. Komosa, Papiery wartościowe, PPH 1995, Nr 4; tenże, Weksel według polskiej ustawy wekslowej z 1936, PUG 1991, Nr 1–4; T. Komosa, W. Opalski, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 1997; H. W. Kon, Dyskonto weksli, GSW 1927, Nr 27–28; A. Kondracka, Charakter prawny zarzutów przysługujących dłużnikom wekslowym, Rej. 2001, Nr 1; taż, Zasady przenoszenia praw z weksla in blanco, Rej. 2000, Nr 5; M. Kopyściański, Indos pełnomocnicy, PPH 1995, Nr 4; I. Korczyńska, Poręczenie wekslowej, Rej. 1994, Nr 2 i 4; A. Kostecki, Prawo papierów wartościowych, pod red. S. Włodyki, Kraków 1992; tenże, Prawo czekowe, Kraków 1998; T. Kostecki, Inkaso i protest weksla, Gł. Sąd. 1934, Nr 3; tenże, Wątpliwe kwestie wekslowej legitymacji formalnej, Gł. Sąd. 1937, Nr 12; tenże, Wekslowa legitymacja formalna, Gł. Sąd. 1937, Nr 5; tenże, Wystawienie czeku bez pokrycia w prawie czekowym 1936, Gł. Sąd. 1936, Nr 9; M. Kowalewski, Kilka uwag o wekslu in blanco, MPHiW 1935; S. Kowalski, Prawo wekslowe i czekowe, Lwów 1936; M. H. Koziński, Elementy prawa wekslowego, Toruń 1992; tenże, Poręczenie wekslowe (awal) – ocena charakteru prawnego, ZNUGd 1985, Nr 13; tenże, Prawo wekslowe, Toruń 1999; tenże, Weksel, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2005; A. Krause, Cywilnoprawna problematyka zmiany tekstu weksla, Rej. 1997, Nr 6; M. Królikowski, Brak legitymacji formalnej a uprawnienie do indosowania weksla. Glosa do wyr. SN z 21.9.2006 r., I CSK 130/06, Gl. 2012, Nr 1; K. Krzyżewski, Poręczenie długu wobec banku, PB1998, Nr 2; W. Kurowski, Przelew wierzytelności z prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2005; M. Landau, Prawo przedawnienia w polskim prawie wekslowym, Kraków 1928; W. Langowski, Indos wekslowy, Kraków 1998; tenże, Klauzula domicylu w prawie wekslowym, PPH 1999, Nr 10; A. Laniewski, K. Hamerski, Zarys polskiego prawa wekslowego, Lwów 1926; L. Lewandowski, Polskie prawo wekslowe i czekowe z roku 1936, Łódź 1936; J. Lic, Skutki prawne braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą, PPH 2006, Nr 1; tenże, W sprawie realistycznego pojmowania spółki cywilnej, PPH 2008, Nr 1; tenże, Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej, PPH 2006, Nr 3; M. Litwińska, Spółka cywilna w świetle nowych regulacji prawnych, PPH 2001, Nr 7; J. Łada, Protesty weksli po terminie ich płatności oraz przed terminem płatności, GSW 1930, Nr 9–10; W. Łatała, Prawo wekslowe, [w:] Prawo papierów wartościowych, pod red. S. Włodyki, Kraków 1992; B. Łój, T. Sójka, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1990; B. Łój, T. Sójka, B. Włodarczyk, Prawo wekslowe czekowe. Komentarz, orzecznictwo, 2 Czarnecki/Bagińska 1. Prawo wekslowe przepisy, Zielona Góra 1992; P. Machnikowski, O niektórych zagadnieniach weksli dyskontowych, PPH 2002, Nr 3; tenże, Porozumienie wekslowe, PS 2000, Nr 6; tenże, Prawo wekslowe, Warszawa 2009; tenże, Weksel własny in blanco, Warszawa 2002; tenże, Znaczenie nowelizacji art. 495 § 2 KPC dla procesu cywilnego, PS 2003, Nr 5; J. Majewski, Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z poręczenia udzielonego bankowi przed 1 stycznia 1998 r., PB 2000, Nr 6; M. Manowska, Postępowanie nakazowe i upominawcze, Warszawa 2001; K. Matuszyk, W obronie tradycyjnego ujęcia spółki cywilnej, PPH 2007, Nr 6; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008; H. Medyński, Jeszcze o formalnej legitymacji wekslowej, Gł. Sąd. 1937, Nr 11; tenże, Funkcje gospodarcze czeku, PUG 1991, Nr 2 i 4; tenże, Funkcje gospodarcze czeku w świetle polskiego ustawodawstwa, PPH 1993, Nr 12 i 13; tenże, Funkcje gospodarcze weksla, PUG 1992, Nr 4; tenże, Konstrukcja pokrycia czekowego w prawie polskim, PPH 1995, Nr 1; tenże, Posiadacz weksla w rozumieniu art. 70 pr.w., GSW 1934, Nr 19; tenże, Problematyka prawna umorzenia papierów wartościowych, Gl. 1998, Nr 1; tenże, Zastosowanie czeków w rozliczeniach pieniężnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, PUG 1994, Nr 12; A. Miera, Czy dopuszczalne jest wystawienie weksla gwarancyjnego in blanco po przedawnieniu roszczenia ze stosunku podstawowego, PB 2001, Nr 9; A. Miera, Solidarność wekslowa, Rej. 1998, Nr 8; M. Modrzejewska, W sprawie podmiotowości prawnej i gospodarczej spółki cywilnej, PPH 1995, Nr 6; R. Mroczkowska, R. Mroczkowski, Weksel w praktyce, Gdańsk 2004; ciż, Weksel in blanco w praktyce gospodarczej, Gdańsk 2006; R. Mroczkowski, Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji: wzory z komentarzem, orzecznictwo i teksty ustaw, Gdańsk 2008; M. Muszkat, Przyjcie poterminowe weksla i przyjęcie po proteście, PPH 1938, Nr 1; B. Myszka, Status spółki cywilnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Pr. Sp. 1994, Nr 6; J. Namitkiewicz, Konferencja Międzynarodowa Genewska, PPH 1931, Nr 3; tenże, Podręcznik prawa wekslowego i czekowego i upadłościowego, Warszawa 1927; tenże, Polskie prawo wekslowe, Warszawa 1927; P. Nazarewicz, Indos własnościowy pełny jako podstawowy rodzaj indosu wekslowego, Pal. 1997, Nr 7–8; tenże, Szczególne regulacje indosu wekslowego, Pal. 1997, Nr 9–10; tenże, Wekslowy indos pełnomocnicy, PS 2003, Nr 11–12; tenże, Wtóropisy i odpisy weksla, PPH 1999, Nr 11; tenże, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa wekslowego, PPH 1996, Nr 7–8; R. Niemczyk, Prawo wekslowe i czekowe, Bydgoszcz 2001; G. Niewierko, Sposób wyrażenia na wekslu działania w cudzym imieniu, PS 2011, Nr 9; T. Nowak, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1992; L. Ogiegło, Charakter prawny zobowiązania wekslowego, Rej. 1995, Nr 9; S. Pałka, Odpowiedzialność wystawcy czeku in blanco bez pokrycia, Rej. 2000, Nr 6; M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2002; K. Piasecki, Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem, Warszawa 1993; H. Piekarczyk, Weksel – poradnik praktyczny, Warszawa 1998; M. Piekarski, Aktualna problematyka wekslowa w sprawach mankowych, Pal. 1961, Nr 2; tenże, Dochodzenie należności z weksla, Warszawa 1970; R. Piotrowski, O uwzględnieniu zarzutów wekslowych, Lwów 1936; tenże,Odpowiedzialność regresowa akceptanta, Lwów 1927; E. Płonka, Nieważny weksel trasowany jako przekaz, KPP 1997, z. 4; P. Popielarski, Obrót wekslowy w praktyce, Kraków 1995; K. Potrzebowski, Poręczenie i wyręczenie wekslowe, Warszawa 1970; H. Ritterman, Weksel in blanco, Gł. Sąd. 1933, Nr 4; I. Rosenblüth, Podręcznik prawa wekslowego, Wrocław 1992; tenże, Postępowanie nakazowe w sprawach wekslowych i czekowych, PPC 1938, Nr 1–2; tenże, Postępowanie nakazowe w sprawach wekslowych i czekowych, Warszawa 1938; tenże, Prawo wekslowe. Komentarz, Warszawa 1994; I. Różański, Podręcznik prawa wekslowego wraz z wzorami weksli, Warszawa 1957; Ł. Ruciński, Polskie zastrzeżenia do konwencji genewskiej w sprawie jednolitej ustawy wekslowej, PPW 2001, Nr 8; S. Rudnicki, Odpowiedzialność z tytułu wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z porozumieniem wekslowym, [w:] Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007; A. Rydzewski,Odpowiedzialność karna na podstawie art. 61 pr.czek., PS 2001, Nr 4; R. Sadlik, Dochodzenie wierzytelności z weksla in blanco, PS 2000, Nr 9; tenże,Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego, PPH 1995, Nr 10; tenże, Przedawnienie roszczeń wekslowych, Pr. Sp. 1997, Nr 5; tenże, Weksel in blanco, R. Pr. 1998, z. 1; W. Salmonowicz, O wekslu, Gniezno 1926; J. Skorupka, Ochrona obrotu czekowego i wekslowego w prawie karnym, próba analizy, PS 2001, Nr 1; P. Sosnowski, Prawo wekslowe i czekowe, Lwów 1925; J. Stasiak, Artykuł 15 § 1 KSH a poręczenie wekslowe, Pr. Sp. 2005, Nr 11; J. Sułkowski, O prawie zastawu na wekslu, Poznań 1925; tenże, W sprawie unifikacji prawa wekslowego i czekowego, RPEiS 1930; L. Stecki, Forfaiting, Toruń 1994; A. D. Szczygielski, Instytucja weksla in blanco na tle doktryny i orzecznictwa sądowego, GS 1934, Nr 3; tenże, Nowelizacja prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1936; tenże, Poręka wekslowa, Warszawa 1935; tenże, Poręka wekslowa, MPW 1934, Nr 5–6; tenże, Postępowanie nakazowe z weksla, MPHiW 1933, Nr 1; tenże, Weksel in blanco, Warszawa 1934; T. Szente, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 1974; A. Szpunar, Bezpodstawne wzbogacenie w prawie wekslowym, PPH 1993, Nr 5; tenże, Kilka uwag o odnowieniu, PPH 1997, Nr 12; tenże, Kilka uwag o poręczeniu wekslowym, PS 1998, Nr 10; tenże, Kilka uwag o przekazie, PPH 1997, Nr 1; tenże, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2001; tenże, O czeku rozrachunkowym, PPH 1995, Nr 2; tenże, O dopuszczalności zarzutów osobistych wobec nabywcy weksla, PS 2001, Nr 7–8; tenże, O legitymacji formalnej wynikającej z weksla, PPH 1995, Nr 12; tenże, O indosie wekslowym, PS 1991, Nr 4; tenże, O odpowiedzialności dłużników wekslowych, PS 1992, Czarnecki/Bagińska 3 1. Prawo wekslowe Nr 5–6; tenże, O pierwotnym i pochodnym nabyciu prawa podmiotowego, Rej. 1999, Nr 8; tenże, O podpisie wystawcy weksla, Rej. 1993, Nr 2; tenże, O powierniczych czynnościach prawnych, Rej.1993, Nr 11; tenże, O powstaniu zobowiązania wekslowego, PUG 1992, Nr 1; tenże, O przedstawieniu weksla do zapłaty, PPH 2000, Nr 7; tenże, O przyjęciu weksla trasowanego, PS 1993, Nr 1; tenże, O solidarnej odpowiedzialności dłużników wekslowych, PPH 2002, Nr 10; tenże, O zapłacie sumy wekslowej, PPH 1999, Nr 9; tenże, O zasadzie akcesoryjności poręczenia, Pal. 1993, Nr 11–12; tenże, O zapłacie dokonanej za pomocą czeku, PS 1993, Nr 3; tenże, Obieg weksla in blanco, PUG 1991, Nr 10; tenże, Odwołanie czeku, PPH 1994, Nr 4; tenże, Podstawowe problemy papierów wartościowych, PiP 1991, Nr 2; tenże, Poręczenie wekslowe, PiP 1992, Nr 8; tenże, Prawne aspekty dyskontowania weksli, PPH 1995, Nr 10; tenże, Przedawnienie roszczeń wekslowych, PUG 1992, Nr 5–6; tenże, Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla, Rej. 1995, Nr 5; tenże, Sprawa własności czeku, Rej. 1994, Nr 11; tenże, Sprawa zdolności wekslowej spółki cywilnej, PS 1994, Nr 10; tenże, Umorzenie zaginionych weksli, Rej. 1994, Nr 12; tenże, Uwagi o dacie wystawienia czeku, PPH 1994, Nr 10; tenże, Uwagi o papierach wartościowych na okaziciela, PPH 1993, Nr 11; tenże, Uwagi o wykładni weksla, Rej. 1994, Nr 2; tenże, Uzupełnienie weksla in blanco zgodnie z zawartym porozumieniem, PPW 2001, Nr 3; tenże, W sprawie podpisu wystawcy weksla, PPH 1995, Nr 4; tenże, W sprawie roszczeń zwrotnych indosantów wekslowych, PPH 1997, Nr 3; tenże, W sprawie wykładni zobowiązania wekslowego, PPH 1996, Nr 4; tenże, Weksel własny, Rej. 1993, Nr 6; tenże, Wypełnienie weksla in blanco zgodnie z zawartym porozumieniem, PPW 2001, Nr 3; tenże, Zarzuty przysługujące dłużnikom wekslowym, PPH 1993, Nr 6; tenże, Zmiana tekstu weksla, Rej. 1994, Nr 6; tenże, Zabezpieczenie osobiste wierzytelności, KPP 1992, z. 1–4; Rej. 1993, Nr 10; tenże, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997; tenże, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Rej. 1993, Nr 10; A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2003; A. Szumański, Pojęcie i przedmiot aportu do spółki akcyjnej, PPH 1995, Nr 1; M. Świderska, Charakter prawny zobowiązania wekslowego w związku ze skutecznością zarzutów opartych na wadach oświadczenia woli, PPH 2010, Nr 5; tenże, Podstawa prawna obciążenia rachunku wystawcy czeku, [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997; D. Tarnowska, Czek jako przedmiot poręczenia majątkowego, Prok. i Pr. 2003, Nr 2; H. Warman, Weksel i czek w obrocie i w postępowaniu sądowym, Warszawa 1937; tenże, Zarzuty przeciwko wekslowemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym, Warszawa 1937; A. Ważbiński, Prawo wekslowe. Komentarz, Łódź 1990; P. Wąż, Zobowiązania wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracownika), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, Nr 12; A. Wdowczyk, Poręczenie wekslowe jako dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych, MoP 2003, Nr 16; tenże, Porozumienie wekslowe, MoP 2005, Nr 1; F. Wejman, Wprowadzenie do cywilistycznej problematyki ustawy o podpisie elektronicznym, PB 2002, Nr 2; I. Weinfeld, Weksle grzecznościowe i weksla gwarancyjne, TH 1936, Nr 14; K. Wielichowska-Opalska, Wątpliwości na tle stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy, Monitor Prawa Pracy 2010, Nr 11; M. Wilejczyk, Weksel in blanco jako papier wartościowy inkorporujący prawo wypełnienia, PPH 1998, Nr 6; J. Wisuliński, Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko osobom ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz banku, PB 2000, Nr 2; A. Wiśniewski, Prawo wekslowe i czekowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 1987; M. Wojewoda, Odpowiedzialność wekslowa osób niepodpisanych na wekslu, PPW 2001, Nr 1; A. Wolter, Terminy dokonania protestu z powodu niezapłacenia, PN 1936, Nr 15–16; K. Wręczycka, Status prawny spółki cywilnej, Pr. Sp. 1998, Nr 7–8; S. Wróblewski, Kilka uwag o indosie pozornym, Lwów 1935; tenże, Koszta inkasa weksla, PPH 1927; tenże, Polskie prawo wekslowe i czekowe, Kraków 1930; tenże, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Kraków 1936; F. Zadrowski, Czy można wydać nakaz zapłaty na rzecz indosatariusza po proteście, PPC 1935, Nr 3; K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990; K. Zawada, Niedostosowanie regulacji weksli i innych papierów wartościowych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych do unormowań ustawowych, [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Tadeusza Erecińskiego, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, Warszawa 2011; tenże, Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K Pietrzykowskiego, Warszawa 2008; J. Zejda, Spółka cywilna, zagadnienia wybrane, Pal. 1994, Nr 6; R. Zimmermann, Poręczenie wekslowe, Sopot 1998; M. Znaniecki, Obrót wekslowy i czekowy, Kielce 1993; A. Żabicki, Prawo wekslowe i czekowe polskie i zagraniczne, Warszawa 1933; A. Żabiński, Prawo wekslowe Królestwa Polskiego, Kraków 1922. 4 Czarnecki/Bagińska Wprowadzenie Spis treści Nb Nb C. Samodzielność i niezależność po- szczególnych zobowiązań wekslo- wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 D. Bezwarunkowy i pieniężny charakter zobowiązania wekslowego . . . . . . . . 140 E. Solidarność zobowiązania wekslowe- go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 I. Zarys historyczny rozwoju weksla i prawa 1 wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . B. Systemy wekslowe . . . . . . . . . . . . . 3 C. Prawo wekslowe w Polsce . . . . . . . . 13 D. Prawo wekslowe w Unii Europejskiej 16 II. Źródła prawa wekslowego . . . . . . . . . . . 19 A. Prawo stanowione . . . . . . . . . . . . . 19 B. Prawo zwyczajowe . . . . . . . . . . . . . 37 C. Judykatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 D. Doktryna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 E. Zasady prawa wekslowego . . . . . . . . 44 F. Prawo wekslowe jako część prawa cy- wilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 III. Pojęcie weksla i jego rodzaje . . . . . . . . . 55 A. Pojęcie weksla . . . . . . . . . . . . . . . 55 B. Rodzaje weksli . . . . . . . . . . . . . . . 59 IV. Elementy weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 A. Ustawowe elementy weksla . . . . . . . 68 1. Weksel trasowany . . . . . . . . . . 68 2. Weksel własny . . . . . . . . . . . . 70 B. Dodatkowe klauzule wekslowe . . . . . 72 C. Zaprzestanie emisji blankietów weks- lowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 D. Odstąpienie od opłaty skarbowej od weksli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 V. Funkcje gospodarcze weksla . . . . . . . . . 79 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 79 B. Funkcja kredytowa . . . . . . . . . . . . . 80 C. Funkcja płatnicza . . . . . . . . . . . . . 84 D. Funkcja obiegowa . . . . . . . . . . . . . 87 E. Funkcja gwarancyjna . . . . . . . . . . . 89 F. Funkcja refinansowa . . . . . . . . . . . . 92 VI. Rola weksla w obrocie gospodarczym . . . 98 A. Zastosowanie weksla w praktyce . . . . 98 B. Weksel jako papier wartościowy . . . . 104 C. Weksel jako dewiza . . . . . . . . . . . . 115 VII. Powstanie zobowiązania wekslowego . . . . 123 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 123 B. Teoria kreacyjna . . . . . . . . . . . . . . 124 C. Teoria kontraktu . . . . . . . . . . . . . . 125 D. Teoria emisji . . . . . . . . . . . . . . . . 126 E. Teoria pozoru prawnego . . . . . . . . . 128 VIII. Charakter prawny zobowiązania wekslo- wego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 A. Zobowiązania formalne i pisemne . . . 129 B. Abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 IX. Zdolność wekslowa i zdolność do czynno- ści wekslowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 149 B. Zdolność wekslowa . . . . . . . . . . . . 151 C. Zdolność do czynności wekslowych . . 160 X. Uczestnicy stosunku wekslowego . . . . . . 167 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 167 B. Dłużnicy wekslowi . . . . . . . . . . . . 169 C. Wierzyciele wekslowi . . . . . . . . . . . 172 D. Inne osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 XI. Czynności wekslowe . . . . . . . . . . . . . . 180 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 180 B. Wystawienie weksla . . . . . . . . . . . . 181 C. Przyjęcie weksla . . . . . . . . . . . . . . 184 D. Poręczenie wekslowe (aval) . . . . . . . 190 E. Indos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 F. Zapłata weksla . . . . . . . . . . . . . . . 205 G. Protest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 H. Zwrotne poszukiwanie (regres) . . . . . 211 I. Wyręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 XII. Wtóropisy i odpisy weksla . . . . . . . . . . 218 XIII. Przedawnienie wekslowe . . . . . . . . . . . . 220 XIV. Umorzenie (amortyzacja) weksla . . . . . . 224 XV. Wykładnia tekstu weksla i zobowiązania wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 226 B. Wykładnia tekstu weksla . . . . . . . . . 237 C. Wykładnia oświadczenia woli wyra- żonego w wekslu . . . . . . . . . . . . . . 246 XVI. Zmiany tekstu weksla . . . . . . . . . . . . . . 249 XVII. Odpowiedzialność wekslowa . . . . . . . . . 252 A. Charakter odpowiedzialności wekslo- wej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 B. Zarzuty wekslowe . . . . . . . . . . . . . 253 C. Odpowiedzialność poszczególnych uczestników wekslowych . . . . . . . . . 256 XVIII. Dochodzenie roszczeń wekslowych na drodze sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 262 B. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . 268 C. Wszczęcie postępowania nakazowego 271 D. Nakaz zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Czarnecki/Bagińska 5 E. Zarzuty od nakazu zapłaty . . . . . . . . 279 F. Postępowanie po wniesieniu zarzutów 286 G. Egzekucja z weksla . . . . . . . . . . . . 289 XIX. Różnice i podobieństwa weksla z innymi dokumentami o podobnym charakterze . . 291 A. Weksel a czek . . . . . . . . . . . . . . . . 291 B. Weksel a przekaz . . . . . . . . . . . . . 293 1. Prawo wekslowe XX. Problematyka prawnoporównawcza i koli- zyjnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 A. Dyskurs prawnoporównawczy . . . . . 295 1. Prawo konwencyjne . . . . . . . . . 295 2. Prawo anglosaskie . . . . . . . . . . 296 B. Zagadnienia prawa kolizyjnego . . . . . 297 I. Zarys historyczny rozwoju weksla i prawa wekslowego 1 A. Uwagi ogólne 1. Geneza weksla. Weksel to efekt długotrwałego procesu historycznego. Pierwsze zobowiązania typu wekslowego zaczęły tworzyć się w XII w. w północnych Włoszech. Jako pierwszy powstał weksel własny, późnej zaś weksel trasowany. Weksel służył początkowo do przekazywania środków pieniężnych z jednego miasta do drugiego, a potem z jednego państwa do drugiego. Istniejące zróżnicowanie systemów monetar- nych powodowało, że określona moneta miała obieg ustawowy w zasadzie w granicach tylko danego terytorium. Zawieranie transakcji handlowych między kupcami różnych terytoriów wymagało posiadania obcej monety, aby zapłacić za nabywane za granicą towary. Powstała konieczność wymiany jednej monety na drugą; wymianą zajmowali się zawodowo bankierzy. Zazwyczaj moneta obca potrzebna była kupującemu w innej miejscowości niż ta, w której składał u bankiera gotówkę, a przewiezienie pieniędzy było przedsięwzięciem ryzykownym z uwagi na niebezpieczeństwo występujące na szlakach handlowych. Kupiec, aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z przewozem gotówki, wpłacał pieniądze do bankiera miejscowego w walucie krajowej, ten zaś wystawiał mu dokument, w którym zawarte było przyrzeczenie wypłaty oznaczonej sumy w walucie zagranicznej w określonym późniejszym terminie. Ta zmiana waluty (monety) była cechą charakterystyczną pierwszego weksla, a dokument wystawiony przez bankiera uznany został za prototyp dzisiejszego weksla własnego. Z biegiem czasu nastąpił rozwój stosunków handlowych między bankami różnych krajów. Bankierzy skupili w swym ręku cały obrót pieniężny; tworzyli spółki, filie, oddziały w innych krajach. Doszło do sytuacji, że bankier nie musiał już udawać się do miejsca płatności, aby dokonać wypłaty. Bankier wręczał wpłacającemu pieniądze oraz dwa dokumenty, dwustronną umowę zawartą pomiędzy kupującym a bankierem i jednostronne oświadczenie bankiera, tj. list przekazowy, w którym polecał osobie trzeciej, najczęściej innemu bankierowi, aby dokonała wypłaty oznaczonej sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Obydwa powyższe dokumenty połączone zostały w jeden dokument zwany tratą, który zawierał wszystkie istotne składniki zobowiązania wekslowego. W ten sposób powstał pierwowzór weksla trasowanego. Jego cechą charakterystyczną poza różnicą monety była różnica miejsca wystawienia i miejsca płatności. Już w tym okresie widoczne jest występowanie trzech osób (bankiera miejscowego, bankiera zamiejscowego i kupca), które występują przy wekslu trasowanym jako wystawca, trasat i remitent. 2 2. Rozwój weksla. W rozwoju weksla decydującą rolę odegrały stosunki gospodar- cze wiążące się z działalnością wymienną banków. To bankierzy wpływali na rozwój instytucji wekslowych i tworzenie wekslowych norm prawnych. Skoncentrowanie w rę- kach bankierów całego obrotu wekslowego spowodowało wytworzenie się jednolitych 6 Czarnecki/Bagińska Wprowadzenie norm dla weksli. Prawo wekslowe kształtowało się w drodze praktyki międzynarodowej i opierało się na zwyczajach wytwarzanych w obrocie wekslowym. Początkowo nie istniały w tym zakresie żadne skodyfikowane przepisy. Kwestie prawne odnoszące się do formy weksla i treści weksla były rozstrzygane przez sądy cechowe na jarmarkach wekslowych, a zasady prawne ustalane w orzecze- niach sądów przyjmowane były powszechnie. W ten sposób stopniowo kształtowały się istniejące do dnia dzisiejszego instytucje prawa wekslowego, jak np. akcept, indos, zwrotne poszukiwanie, protest. Na jarmarkach wykształciły się gospodarcze funkcje weksla. W kolejnych stuleciach pozycja weksla umacniała się i rozwijała dzięki temu, że umożliwiono przenoszenie jego własności za pomocą indosu. Wejście w obrót umoż- liwił wekslowi łatwy i pewny sposób przenoszenia weksla na inne osoby. Ułatwiony obieg weksla zmniejszał i z czasem usunął potrzebę pośrednictwa bankierów. W miastach Europy Zachodniej powstały pierwsze kodyfikacje prawa wekslowego. Istotne znaczenie miał pod tym względem francuski Kodeks handlowy z 1807 r., który ujednolicał zasady prawa wekslowego na obszarze całego kraju. Później nastąpiły kodyfikacje prawa wekslowego w Niemczech, Austrii i innych krajach europejskich. B. Systemy wekslowe 1. Trzy systemy praw wekslowych. W XIX w. i na początku XX w. wykształciły 3 się trzy odrębne systemy wekslowe: anglosaski, francuski i niemiecki. 2. System francuski. Najstarszy system francuski oparty na Kodeksie handlowym 4 z 1807 r. charakteryzował się tym, że nadawał zobowiązaniu wekslowemu charakter kauzalny (przyczynowy); uzależniał ważność weksla od gospodarczej przyczyny wy- stawienia weksla. Wskazywał na ścisły związek interesu prawnego będącego podstawą wydania weksla z samym wekslem, co łączyło się z tzw. teorią pokrycia. Pod względem formy nie wymagał użycia słowa „weksel” w samym tekście dokumentu. Konieczne natomiast było umieszczenie na wekslu klauzuli „na zlecenie”. 3. System niemiecki. System niemiecki oparty na ustawie z 16.4.1871 r., wywodzą- 5 cej się z Ogólnej Ordynacji Wekslowej nadawał zobowiązaniu wekslowemu charakter abstrakcyjny, odrywając go od interesu prawnego będącego przyczyną prawną oraz podstawą jego wydania. System ten charakteryzował się dużym formalizmem, wymagał umieszczenia słowa „weksel” w samym tekście dokumentu. Daleko posunięty był rów- nież formalizm w zakresie wymagań co do formy weksla. System ten traktował weksel jako dokument, z którego prawa mogą być przenoszone bez potrzeby umieszczania w tekście dokumentu klauzuli „na zlecenie”. 4. System anglosaski. System anglosaski (anglo-amerykański), którego podstawowe 6 zasady zostały zawarte w ustawie z 18.8.1882 r. w The Bills of Exchange Act charakteryzował się dużą swobodą w zakresie wymagań co do formy dokumentu wekslowego. Słowo „weksel” nie stanowiło koniecznego warunku ważności weksla. Nowością było dopuszczenie możliwości wystawienia weksla, w którym remitentem nie była ściśle określona osoba, lecz okaziciel dokumentu. 5. Konwencje haska i genewska. Różnorodność systemów i odmienność regulacji 7 zobowiązań wekslowych stwarzała poważne trudności w obrocie międzynarodowym, a z czasem stała się czynnikiem hamującym rozwój weksla. Okoliczności te spo- wodowały, że powstały tendencje do zunifikowania norm prawa wekslowego w skali Czarnecki/Bagińska 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: