Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00473 006929 18448688 na godz. na dobę w sumie
Prawo własności przemysłowej. Patenty, wynalazki, wzory użytkowej - ebook/pdf
Prawo własności przemysłowej. Patenty, wynalazki, wzory użytkowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2564-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ujednolicone teksty ustawy Prawa własności przemysłowej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz konwencji i porozumień międzynarodowych. Kompleksowy zbiór uregulowań ważnych dla przedsiębiorców, wynalazców i rzeczników patentowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo własności przemysłowej patenty, wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe ujednolicone ustawy i rozporządzenia Biblioteka Finansowo-Księgowa nr 17/2013 Prawo własności przemysłowej TEKSTY JEDNOLITE: Ustawa Rozporządzenia wykonawcze Przepisy międzynarodowe Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Marek Kobylański Teksty ujednolicone opracował Marek Kobylański Wydawca Norbert Pawlikowski Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2564-1 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Askier studio Druk: MillerDruk sp. z o.o. Książka „Prawo własności przemysłowej” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opubliko- wanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powoła- niem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówie- nia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Prawo własności przemysłowej Spis treści Przepisy krajowe Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst pierwotny: Dz.U. 2001 r. Nr 49 poz. 508, tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm.) – tekst ujednolicony ...................................................................................................................................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz.U nr 123,poz.1056) ............................................................................................... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrówz 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz.U. nr .141, poz. 1361) ................................................................................................................. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. nr 102, poz. 1119 ze zm.) ......................................................................................... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz.U nr 89, poz. 540) .......................................................................................................................... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrówz 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U nr 115, poz. 998 ze zm) .................................................................................................................... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz.U. nr 63, poz. 570) ...................................................................................................................... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. nr 40, poz. 358 ze zm.) .............................................................................................................. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz.U. nr 128, poz. 1413) ............................................................................................................. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 90, poz. 1000 ze zm.) ................................................................................................. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 91, poz. 564) ......................................................... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 140, poz. 1484 ze zm.) ........................................................................................................ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 91, poz. 810) .... Przepisy międzynarodowe Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej ........................................................... Konwencja o ustanowieniu światowej organizacji własności intelektualnej ................................................................................ Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków ................................................................................................ Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie ............................ Konwencję o udzielaniu patentów europejskich ........................................................................................................................... Regulamin wykonawczy do konwencji o udzielaniu patentów europejskich ............................................................................... Protokół w sprawie właściwości sądowej i uznawania decyzji dotyczących prawa do udzielenia patentu europejskiego ........... Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów europejskich organizacji patentowej z dnia 5 października 1973 r. ................. Protokół w sprawie centralizacji europejskiego systemu patentowego i jej wprowadzenia ......................................................... Protokół w sprawie interpretacji art. 69 ....................................................................................................................................... Protokół w sprawie obsady personelu europejskiego urzędu patentowego w Hadze ................................................................... Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków ...................... Porozumienie Wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków ................................ 5 52 54 56 66 67 72 74 212 214 220 224 228 233 246 255 263 271 297 324 326 330 333 333 334 340 3 Ustawa 4 Prawo własności przemysłowej USTAWA z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst pierwotny: Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508, tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117) zmiany: Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 945; Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz. 286, nr 33, poz. 286; Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 68, nr 163, poz. 1362, nr 167, poz. 1398; Dz.U. z 2006 r. nr 170, poz. 1217, nr 170, poz. 1218, nr 208, poz. 1539; Dz.U. z 2007 r. nr 99, poz. 662, nr 136, poz. 958; Dz.U. z 2008 r. nr 216, poz. 1368; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1113, nr 227, poz. 1505 Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228; Dz.U. z 2012 r. poz. 1544 – tekst ujednolicony* Dział I. Znaki towarowe i prawa ochronne (art. 120–173) .......................................................................................... str. Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1–9) ................................................................................................................................... str. 6–7 Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe (art. 10–119) ...................................................................... str. 7–22 Dział I. Przepisy wspólne (art. 10–23) ........................................................................................................................ str. 7–9 Dział II. Wynalazki i patenty (art. 24–931) ................................................................................................................. str. 9–19 Rozdział 1. Wynalazek (art. 24–30) ....................................................................................................................... str. 9 Rozdział 2. Zgłoszenie wynalazku (art. 31–40) ..................................................................................................... str. 9–11 Rozdział 3. Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku (art. 41–55) ............................................................................ str. 11–12 Rozdział 4. Wynalazek tajny (art. 56–62) .............................................................................................................. str. 12–13 13 Rozdział 5. Patent (art. 63–75) .............................................................................................................................. str. Rozdział 51. Dodatkowe prawo ochronne (art. 751–7510) ......................................................................................... str. 15 Rozdział 6. Umowy licencyjne (art. 76–81) ........................................................................................................... str. 15–16 Rozdział 7. Licencja przymusowa (art. 82–88) ...................................................................................................... str. 16–17 Rozdział 8. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu (art. 89–93) ............................................................................. str. 17 Rozdział 9. Przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych (art. 931–937) .............................. str. 17–19 Dział III. Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe (art. 94–101) ........................................................ str. 19 Dział IV. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych (art. 102–119) ...................................... str. 19–22 Tytuł III. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne (art. 120–195) ............................................................................... str. 22–33 22 Rozdział 1. Znak towarowy (art. 120–135) ............................................................................................................ str. 22–24 24 Rozdział 2. Wspólny znak towarowy i wspólnwy znak towarowy gwarancyjny (art. 136–1371) ........................... str. Rozdział 3. Zgłoszenie znaku towarowego (art. 138–142) .................................................................................... str. 25 Rozdział 4. Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego (art. 143–152) ............................................................ str. 25–26 Rozdział 41. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych (art. 1521– 15216) ........... str. 26–27 Rozdział 5. Prawa ochronne na znaki towarowe (art. 153–163) ............................................................................ str. 27–29 Rozdział 6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164–173) .......................... str. 29–30 30 Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 174–175) .......................................................................................................... str. 30–31 Rozdział 2. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia oznaczenia geograficznego (art. 176–183) ........................... str. 31–32 32 Rozdział 3. Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne (art. 184–190) ........................................................... str. Rozdział 4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne (art. 191–195) ............ str. 33 Tytuł IV. Topografie układów scalonych (art. 196–221) .................................................................................................. str. 33–35 Dział I. Przepisy wstępne (art. 196–201) .................................................................................................................... str. 33 Dział II. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii (art. 197–210) ................................................................. str. 33–34 Dział III. Prawa z rejestracji topografii (art. 211–221) ................................................................................................ str. 34–35 Tytuł V. Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe (art. 222–234) ................................................................... str. 35–37 Dział I. Opłaty (art. 222–2271) .................................................................................................................................... str. 35–36 Dział II. Oznaczenia geograficzne (art. 174– ) ........................................................................................................... str. * W tekście ujednoliconym przez redakcję wyróżnione zostały pogrubioną zwykłą czcionką ostatnie zmiany wprowadzone w ustawie, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz.U. z 2012, poz. 1544) POWRÓT DO SPISU TREŚCI 5 Ustawa Dział II. Rejestry i dokumenty (art. 222–234) ............................................................................................................ str. 35–37 Dział III. Ogłoszenia urzędowe (art. 232–234) ........................................................................................................... str. 37 Tytuł VI. Strona, pełnomocnicy, terminy, dokonywanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji, środki zaskarżenia oraz informacje o zgłoszeniu w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym (art. 235–254) ........................ str. 37–40 Tytuł VII. Postępowanie sporne (art. 255–258) ............................................................................................................... str. 40–41 Tytuł VIII. Urząd Patentowy (art. 259–282) .................................................................................................................... str. 41–46 Dział I. Zadania i organizacja Urzędu Patentowego (art. 259–2651) .......................................................................... str. 41–43 Dział II. Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy (art. 266–2721) ............................................................................. str. 43–45 Dział III. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy z ekspertem (art. 273–278) ........................................................................................................................... str. 45–46 Dział IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy z ekspertem (art. 279 –282) .......................................................................................................................... str. Tytuł IX. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym ( art. 283–302) ................................................................. str. 46 46– Dział I. Przepisy wspólne (art. 283–2861) ................................................................................................................... str. 46–47 Dział II. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych (art. 287–295) ................................................................................................................. str. 48 Dział III. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych (art. 296–302) ............................. str. 48–49 49 Tytuł X. Przepisy karne (art. 303–310) ............................................................................................................................ str. Tytuł XI. Zmiany w przepisach obowiązujących Przepisy przejściowe i końcowe (art. 311–327) .......................................................................................................... str. 50–51 Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 311–314) .................................................................................... str. 50 Dział II. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 315–327) ............................................................................................ str. 50–51 Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, ozna- czeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować pro- jekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i rganizację Urzędu Patentowego Rzeczypospo- litej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”. 2. Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach. Art. 2. [Konkurencja] Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa. Art. 3. [Definicja pojęć] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub praw- ną; 2) osobie zagranicznej – rozumie się przez to osobę nie- mającą obywatelstwa polskiego i odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby bądź poważnego przedsię- biorstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę prowadzą- cą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, bu- dowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej „działal- nością gospodarczą”; 4) umowie międzynarodowej – rozumie się przez to umo- wę międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska; 5) Konwencji paryskiej – rozumie się przez to Akt sztok- holmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. nr 9, poz. 51); 6) projektach wynalazczych – rozumie się przez to wyna- lazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie; 7) Biurze Międzynarodowym – rozumie się przez to Mię- dzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzo- 6 ne na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. nr 9, poz. 49); 8) międzynarodowym znaku towarowym – rozumie się przez to znak towarowy zarejestrowany w trybie okre- ślonym w Porozumieniu lub Protokole; 9) Porozumieniu – rozumie się przez to Porozumienie ma- dryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 116, poz. 514 i 515); 10) Protokole – rozumie się przez to Protokół do Porozu- mienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji zna- ków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 13, poz. 129 i 130); 11) Konwencji o patencie europejskim – rozumie się przez to Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, spo- rządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Admini- stracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 październi- ka 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. nr 79, poz. 737 i 738). 2. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż gospodarcza, a także do jednostek organizacyj- nych niemających osobowości prawnej. Art. 4. [Przepisy międzynarodowe] 1. Jeżeli umowa mię- dzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązu- jące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szcze- gólny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowa- nych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. 2. Umowa międzynarodowa lub przepisy, o których mowa w ust. 1, rozstrzygają w szczególności o tym, w jakim języ- ku prowadzone jest postępowanie związane z udzielaniem ochrony i w jakim języku powinna być sporządzona do- kumentacja zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Art. 5. [Osoby zagraniczne] 1. Osoby zagraniczne korzysta- ją z uprawnień wynikających z ustawy na podstawie umów międzynarodowych. 2. Osoby zagraniczne mogą, jeżeli nie narusza to postano- wień umów międzynarodowych, korzystać z uprawnień wynikających z ustawy na zasadzie wzajemności. Prze- słanki wzajemności, dla celów postępowania przed Urzę- dem Patentowym, stwierdza – po zasięgnięciu opinii wła- ściwego ministra – Prezes Urzędu Patentowego. Art. 6. [Patenty] 1. Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki to- warowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest Urząd Patentowy. Art. 7. [Projekty racjonalizatorskie] 1. Przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizator- skich na warunkach określonych w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji. 2. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysło- wym lub topografią układu scalonego. 3. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo doko- nane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonali- zatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projek- tów i zasady wynagradzania twórców tych projektów. Art. 8. [Prawa wynalazców] 1. Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do: 1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z re- jestracji; 2) wynagrodzenia; 3) wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach. 2. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wyna- grodzenia określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy ko- rzystniejszy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do współtwórcy. Art. 9. [Pomoc twórcom] Przedstawiciele organizacji spo- łecznych, do których zakresu działania należą sprawy popie- rania własności przemysłowej, mogą zgodnie ze swoimi sta- tutami udzielać pomocy twórcom projektów wynalazczych i występować w ich interesie przed organami wymiaru spra- Prawo własności przemysłowej wiedliwości oraz, z zastrzeżeniem art. 236, przed Urzędem Patentowym. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe Tytuł II Dział I Przepisy wspólne Art. 10. [Uzyskanie patentu] 1. Wydanie decyzji o udzie- leniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. 2. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje po sprawdzeniu w Urzędzie Pa- tentowym prawidłowości zgłoszenia tego wzoru. Art. 11. [Współtwórcy i pracodawcy] 1. Prawo do uzyska- nia patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysło- wego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy. 2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. 3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji in- nej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. 4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określo- ny podmiot, któremu przysługiwać będą prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użyt- kowego albo wzoru przemysłowego w związku z wykony- waniem tej umowy. 5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twór c ę przy pomocy przed- siębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wyna- lazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1. Art. 12. [Zbywalność i dziedziczenie] 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. 2. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pi- semnej. Art. 13. [Data zgłoszenia] 1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, z zastrzeżeniem przepisów art. 14 i 15, według daty zgło- szenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysło- wego w Urzędzie Patentowym. 2. Zgłoszenie uważa się za dokonane, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 4, w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patento- wego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. 7 Ustawa 3. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Termin ten nie podlega przywróceniu. 4. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgło- szenia uznaje się dzień, w którym zgodnie z ust. 3 został dostarczony oryginał. 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy oryginał zo- stanie dostarczony po terminie, o którym mowa w ust. 3; w takim przypadku zgłoszenie przesłane telefaksem uzna- je się za niebyłe. 6. W przypadku, gdy zgłoszenie przesłane w postaci elektro- nicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urząd Paten- towy nie jest zobowiązany do otwierania takiej korespon- dencji i jej dalszego przetwarzania. W takim przypadku, a także gdy przesłane zgłoszenie jest nieczytelne, nie po- wstaje skutek, o którym mowa w ust. 1. 7. Przez postać elektroniczną zgłoszenia należy rozumieć postać ustaloną przy przesyłaniu zgłoszenia przy zasto- sowaniu sieci telekomunikacyjnej lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. nr 12, poz. 65 i nr 73, poz. 501). 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, o ile nieczytelne są niektóre z części zgłoszenia, uważa się, że nie zostały one złożone. Przepisy art. 31 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio. 9. Urząd Patentowy powiadamia niezwłocznie zgłaszającego, przy użyciu takiego samego środka przekazu, że zgłosze- nie przesłane telefaksem jest w całości lub części nieczy- telne albo też zaszedł jeden z przypadków, o których mowa w ust. 6 lub 8, w przypadku gdy możliwe jest ustalenie adresu poczty elektronicznej lub tożsamości zgłaszającego i jego adresu oraz nie zagraża to bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze- niu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. nr 50, poz. 331), i pozwalają na to względy techniczne uży- tego przez zgłaszającego środka przekazu. zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty. 2. (skreślony). 3. (skreślony). 4. (skreślony). Art. 16. [Ochrona tymczasowa] Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, będący przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia, był wcześniej wysta- wiony na wystawie i korzystał, od dnia wystawienia do dnia zgłoszenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej w Kon- wencji paryskiej, pierwszeństwo do uzyskania patentu, pra- wa ochronnego albo prawa z rejestracji, o którym mowa w art. 14, oraz początek przewidzianych tam terminów do dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym oznacza się według daty wystawienia tego wynalazku, wzoru użytkowe- go albo wzoru przemysłowego na wystawie. Art. 17. [Uprzednie pierwszeństwo] 1. Pierwszeństwo, o którym mowa w ar t. 14 i 15 (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. 2. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Art. 18. [Dwa zgłoszenia] Jeżeli zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzy- stają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje każdej z tych osób. Art. 19. [Dowód zgłoszenia] 1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patento- wym (dowód pierwszeństwa). 2. Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa może być tylko zgłoszenie spełniające wymagania określone w usta- wie, jako dające podstawę do uznania go za dokonane. Art. 14. [Prawidłowe zgłoszenie] Pierwszeństwo do uzy- skania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okre- ślonych w umowach międzynarodowych, według daty pierw- szego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytko- wego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokona- ne zostanie w okresie: 1) 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych; 2) 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemy- słowych. Art. 15. [Wystawa] Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, we- dług daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli Art. 20. [Przeniesienie praw] Twórca wynalazku, wzo- ru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną za- płatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania. Art. 21. [Termin zawiadomienia] W przypadku przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawie- nia na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod warunkiem przyjęcia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę do wyko- rzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesią- ca, chyba że strony ustalą inny termin. Art. 22. [Wynagrodzenie za korzystanie] 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytko- 8 wego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagro- dzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębior- cy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21. 2. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wy- nagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy po- mocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowni- czych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości, naj- później w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytko- wego albo wzoru przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Art. 23. [Podwyżka wynagrodzenia] Wynagrodzenie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, określone i wypłacone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i 3, powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyję- tych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia. Dział II Wynalazki i patenty Rozdział 1 Wynalazek Art. 24. [Każda technika] Patenty są udzielane – bez wzglę- du na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, po- siadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Art. 25. [Stan techniki] 1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. 2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania pa- tentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również in- formacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeń- stwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości udzielenia paten- tu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie. Prawo własności przemysłowej 2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3. Art. 27. [Przemysłowe zastosowanie] Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli we- dług wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzy- stywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Art. 28. [Nie wszystko to wynalazek] Za wynalazki, w rozu- mieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umy- słowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uzna- nych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji. Art. 29. [Bez patentu] 1. Patentów nie udziela się na: 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym ko- rzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologicz- ne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów ho- dowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposoba- mi; 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicz- nymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zja- wisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie. Art. 30. [Ulepszenie i uzupełnienie] Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalaz- ku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowa- ne samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego. Rozdział 2 Zgłoszenie wynalazku Art. 31. [Zawartość zgłoszenia] 1. Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować: 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłasza- jącego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego; 2) opis wynalazku ujawniający jego istotę; 3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe; 4) skrót opisu. Art. 26. [Poziom wynalazczy] 1. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. 2. Zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 1, powinno także zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozu- mienia wynalazku. 9 Ustawa 3. Zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej poda- nie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalaz- ku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje pod- stawę do uznania zgłoszenia za dokonane. 4. Urząd Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłosze- nia, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich części, o których mowa w ust. 3. Zgłoszenie uważa się za dokona- ne w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu. 5. Urząd Patentowy, jeżeli stwierdzi, że zgłoszenie wynalaz- ku nie zawiera rysunków, na które w zgłoszeniu powołu- je się zgłaszający, wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyłe powołania się na rysunki, do uzupeł- nienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Pa- tentowego ostatniego brakującego rysunku. Art. 32. [Dane twórcy] Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu. Art. 33. [Opis wynalazku] 1. Z zastrzeżeniem art. 936 ust. 1, opis wynalazku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, powi- nien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczegól- ności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmio- towi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynala- zek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera ry- sunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowa- nia wynalazku. 2. (skreślony). 3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wy- nalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej. Przepis art. 936 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 31. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania. 4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń nieza- leżnych, które powinny przedstawiać ogół cech zgłasza- nego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych zgodnie z art. 34 w jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może wystę- pować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przed- stawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym za- strzeżeniu zależnym. 41. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależ- nego i zastrzeżeń zależnych powinno być wyraźnie przed- stawione w zgłoszeniu. 5. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, po- winien zawierać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalaz- ku oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu. Przepis art. 936 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 6. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2, powinny w spo- sób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami 10 patentowymi, odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. Zgłoszenie może zawie- rać kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie od- dzielona jedna od drugiej. Art. 34. [Jednolitość wynalazków] 1. Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (jednolitość wynalazku). 2. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, któ- re określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki. Art. 35. [Dowód zgłoszenia] 1. Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w po- daniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takie- go oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa. 2. (skreślony). 3. (skreślony). 4. Zgłaszający obowiązany jest w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać tłumaczenie dowo- du, o którym mowa w ust. 1, na język polski lub na inny język, jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej lub przepisów, o których mowa w art. 4. 5. Urząd Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzu- pełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono tłumaczenia, o którym mowa w ust. 4. 6. Zgłaszający, który nabył prawo do korzystania z uprzed- niego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia bądź wystawienia wynalazku dokonanego przez inną osobę, powinien w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać oświadczenie o podstawie korzysta- nia z uprzedniego pierwszeństwa. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 36. [Inne dokumenty i oświadczenia] Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione w art. 31, 32 i 35 do- kumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasad- nienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu. Wszystkie części zgłoszenia mogą być złożone w jednym egzempla- rzu, z wyjątkiem opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych, rysunków oraz skrótu opisu, składanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzebą postępowania oraz ujednolicenia do- kumentacji. Art. 37. [Dopuszczalne zmiany] 1. Do czasu wydania de- cyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może, z za- strzeżeniem ust. 2, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione, w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalaz- ku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. 2. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia określonego w ust. 1. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, a także w każ- dym innym przypadku, gdy w toku postępowania nastąpi zmiana zakresu żądanej ochrony, zgłaszający obowiązany jest do nadesłania odpowiednio zmienionego skrótu opisu wynalazku. Przepisy art. 42 ust. 1 oraz art. 46 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Art. 38. [Prawo ochronne] W toku rozpatrywania zgłosze- nia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty upra- womocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgła- szający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uwa- ża się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku. Art. 39. [Naruszenie przepisów] 1. W razie dokonania zgłoszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolito- ści wynalazku, dokonane następnie, na wezwanie Urzędu Patentowego, oddzielne zgłoszenia wynalazków (zgłoszenia wydzielone) uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia pier- wotnego. 2. Jeżeli zgłaszający złoży oddzielne zgłoszenia wynalazków bez wezwania Urzędu Patentowego, nawet wówczas gdy zgłoszenie pierwotne spełniało warunek jednolitości, prze- pis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Urząd Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przy- znania zgłoszeniu wydzielonemu daty zgłoszenia pierwot- nego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym. Przepisy art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 391. [Wydzielone zgłoszenie] 1. Zgłoszenie wydzielo- ne powinno spełniać wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1. 2. W przypadku gdy zgłaszający chce skorzystać z uprzed- niego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, a oświadczenia w tej sprawie i dowód, o których mowa w art. 35 ust. 1, wraz z tłumaczeniem, o ile było ono wymagane, zostały złożone w przewidzianym termi- nie do akt zgłoszenia pierwotnego, z którego zgłoszenie zostało wydzielone, powinien w podaniu potwierdzić te oświadczenia, a także złożyć wraz ze zgłoszeniem wydzielonym kopię dowodu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, lub kopię jego tłumaczenia, o ile jest ono wymagane. Przepisy art. 35 ust. 5 i 6 stosuje się odpo- wiednio. Art. 40. [Zgłoszenie za granicą] Wynalazek, na który pol- ska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzę- dzie Patentowym. Prawo własności przemysłowej Rozdział 3 Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku Art. 41. [Nadanie numeru] 1. Po wpłynięciu zgłoszenia wy- nalazku Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwier- dza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. 2. Oznaczenie daty dokonania zgłoszenia, w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 4 i 5, następuje w drodze postanowienia. Art. 42. [Uzupełnienie zgłoszenia] 1. Po dokonaniu zgłosze- nia wynalazku, zgodnie z ar t. 31 ust. 3–5, Urząd Patentowy w toku jego rozpatrywania wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umo- rzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunię- cia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istot- nych usterek. 2. W razie stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane zostało z naruszeniem przepisu o jednolitości wynalazku, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do złożenia oddzielnych zgłoszeń. Jeżeli zgłoszenia wydzielone nie wpłyną w wy- znaczonym terminie, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu za- strzeżeniach patentowych, a pozostałe wynalazki zostały przez zgłaszającego wycofane. Art. 43. [Ogłoszenie] 1. O zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym. 2. Nie ogłasza się o zgłoszeniu, jeżeli: 1) dotyczy ono wynalazku tajnego; 2) przed terminem ogłoszenia wydana została decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w razie ustania przyczyn uzasadniających nieogłaszanie o zgłoszeniu wy- nalazku, Urząd Patentowy dokona ogłoszenia niezwłocz- nie po wszczęciu lub wznowieniu postępowania w sprawie. Art. 44. [Opis] 1. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wy- nalazku. Osoby te mogą do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie. 2. W opisie zgłoszeniowym zamieszcza się zmiany zastrze- żeń patentowych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku. Art. 45. [Zakaz udostępniania] 1. W okresie poprzedzają- cym ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku akta dotyczące tego zgłoszenia nie mogą być bez zgody zgłaszającego ujawnione ani udostępnione osobom nieuprawnionym. 2. Urząd Patentowy może, jeżeli zgłaszający wyrazi na to zgodę w podaniu o udzielenie patentu, udostępnić osobom trzecim wyłącznie informację o dokonaniu tego zgłosze- nia, ujawniając numer, datę, tytuł zgłoszenia oraz zgłasza- jącego. 11 Ustawa 3. W toku badania takiego zgłoszenia Urząd Patentowy może, bez zgody zgłaszającego, zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opi- nii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia. Art. 46. [Dokumenty i wyjaśnienia] 1. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy, sprawdzając, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania paten- tu, może wezwać zgłaszającego postanowieniem do nade- słania w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania, dokumentów i wyjaśnień dotyczących tego zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do na- desłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku, jeżeli jest to potrzebne dla należytego przed- stawienia wynalazku lub konieczne z innych względów. 2. Jeżeli po wszczęciu postępowania zgłaszający wprowadził do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki niezgodnie z prze- pisami ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Urząd Patentowy może, z zastrzeżeniem ust. 4, wprowa- dzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. 4. Urząd Patentowy może w skrócie opisu wynalazku wpro- wadzić również inne niż określone w ust. 3 poprawki. 2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Pa- tentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stano- wiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały mogą wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki. Art. 50. [Część zgłoszenia] 1. Przepisy art. 49 stosuje się także, z zastrzeżeniem ust. 2, gdy brak ustawowych warun- ków wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko części zgłoszenia, a zgłaszający nie ograniczy zakresu przedmioto- wego żądanej ochrony. 2. W przypadku gdy brak ustawowych warunków wymaga- nych do uzyskania patentu dotyczy tylko niektórych wy- nalazków, ujętych w jednym zgłoszeniu, a zgłaszający nie ograniczy zakresu żądanej ochrony, Urząd Patentowy w pierwszej kolejności odmawia udzielenia patentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie Urząd Patentowy wydaje postanowienie wzywające zgła- szającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do do- konania odpowiednich zmian w opisie zgłoszeniowym. Art. 51. [Moment wydania decyzji] Decyzję, o której mowa w art. 49 ust. 1, Urząd Patentowy może wydać przed ogłosze- niem o zgłoszeniu. Art. 47. [Sprawozdanie] 1. Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu spra- wozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku. 2. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy przekazuje je zgłaszają- cemu. Art. 52. [Udzielenie patentu] 1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeżeli zostały spełnione ustawo- we warunki do jego uzyskania. 2. Udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwier- dza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Art. 48. [Przyczyny odmowy] Urząd Patentowy wydaje po- stanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeń- stwa w całości lub w części, jeżeli stwierdzi, że: 1) zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa; 2) zgłoszenie dokonane za granicą, na którym zgłaszający opiera swoje zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa, nie jest pierwszym zgłoszeniem w rozumieniu przepisu art. 14; 3) wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrze- żenia uprzedniego pierwszeństwa przez zgłaszającego, nie spełnia wymagań określonych w art. 15; 4) wynalazek zgłoszony w Urzędzie Patentowym lub od- powiednia część tego wynalazku różni się od wynalaz- ku, do którego zgłaszającemu przysługuje uprzednie pierwszeństwo; 5) zgłaszający uchybił przewidzianym w art. 14 i 15 ter- minom dla dokonania zgłoszenia albo terminowi dla złożenia dowodu pierwszeństwa lub innego dokumentu bądź oświadczenia wymaganego do uzyskania pierw- szeństwa lub 6) zgłaszający złożył, z naruszeniem przepisu art. 35, oświadczenie o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa. Art. 49. [Odmowa patentu] 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że wynalazek nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmo- wie jego udzielenia. 12 Art. 53. [Rejestr] Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. Art. 54. [Dokument] 1. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego. 2. Częścią składową dokumentu patentowego jest opis paten- towy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy. Art. 55. [Pomyłki i błędy] 1. Sprostowanie opisu patentowe- go może dotyczyć tylko oczywistych pomyłek albo błędów drukarskich. 2. W postanowieniu o sprostowaniu Urząd Patentowy określa jednocześnie, czy i w jakim zakresie: 1) powinna nastąpić ponowna publikacja opisu; 2) uprawniony jest obowiązany pokryć koszty związane z ponowną publikacją opisu. 3. Informację o sprostowaniu opisu patentowego ogłasza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Rozdział 4 Wynalazek tajny Art. 56. [Obronność i bezpieczeństwo] 1. Wynalazek doko- nany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. 2. Wynalazkami dotyczącymi obronności Państwa są w szcze- gólności rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki. 3. Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa Państwa są w szczególności środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności ope- racyjno – rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposa- żenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby. Art. 57. [Ochrona] 1. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę prawnie chronioną. 2. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpie- czeństwa Państwa postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrz- nych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Art. 58. [Zgłoszenie bez rozpatrzenia] 1. Zgłoszenia wyna- lazku tajnego w Urzędzie Patentowym można dokonać tyl- ko w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim zgłoszony wynalazek pozostaje tajny, Urząd Patentowy nie rozpatruje tego zgłoszenia. 2. Jeżeli postanowienie o tajności wynalazku zostało podjęte po wpłynięciu zgłoszenia do Urzędu Patentowego, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 59. [Odszkodowanie] 1. Prawo do uzyskania paten- tu na wynalazek tajny zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa przechodzi, za odszko- dowaniem, na Skarb Państwa reprezentowany odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, okre- śla się według wartości rynkowej wynalazku. 3. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości i warunków wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, odszkodowanie to, ustalone odpowiednio przez Ministra Obrony Narodo- wej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Sze- fa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wypłaca się ze środków budżetu Państwa jednorazowo lub w częściach co roku, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Art. 60. [Uprawnienia ministrów] 1. O uznaniu, że wynala- zek przestał być wynalazkiem tajnym, postanawia odpowied- nio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz- nego. W tym przypadku, na wniosek właściwego organu, Urząd Patentowy wszczyna albo wznawia postępowanie o udzielenie patentu, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku. 2. Zgłoszenia wynalazków tajnych uważa się za niebyłe po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1. Art. 61. [Delegacja ustawowa] Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wynalazkami, za- równo przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wynalazki tajne, jak też po wydaniu postanowienia o ich taj- ności. Prawo własności przemysłowej Art. 62. [Wykaz] 1. Urząd Patentowy przesyła Ministro- wi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa We- wnętrznego, w zakresie dokonanych uzgodnień, wykazy zgłoszonych wynalazków mogących dotyczyć obronności albo bezpieczeństwa Państwa, a także – na żądanie tych or- ganów – opisy i rysunki wynalazków. Przepis art. 45 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 2. Akta dotyczące zgłoszenia wynalazku tajnego mogą być udostępnione do wglądu tylko osobom upoważnionym przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozdział 5 Patent Art. 63. [Korzystanie z wynalazku] 1. Przez uzyskanie pa- tentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rze- czypospolitej Polskiej. 2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia pa- tentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. 3. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Art. 64. [Uzyskane wytwory] 1. Patent na wynalazek doty- czący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyska- ne bezpośrednio tym sposobem. 2. W stosunku do nowych wytworów albo gdy uprawniony wykaże, że nie mógł ustalić, mimo podjęcia należytych wysiłków, rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa się, że wy- twór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy przeprowa- dzaniu dowodu przeciwnego należy brać pod uwagę praw- nie uzasadniony interes pozwanego w zakresie ochrony jego tajemnic produkcyjnych i handlowych. Art. 65. [Wytwory specjalne] Patent na wynalazek, doty- czący użycia substancji stanowiącej część stanu techniki do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, obejmuje także wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalaz- kiem do takiego zastosowania. Art. 66. [Zgoda na korzystanie] 1. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzy- stania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy po- legający na: 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będą- cego przedmiotem wynalazku lub 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzyma- nych bezpośrednio takim sposobem. 2. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić in- nej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). 13 Ustawa Art. 67. [Zbycie i dziedziczenie] 1. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. 2.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo własności przemysłowej. Patenty, wynalazki, wzory użytkowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: