Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00457 007216 18464382 na godz. na dobę w sumie
Prawo wodne po zmianach  - ebook/pdf
Prawo wodne po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2384-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Planowana jest zmiana ustawy prawo wodne Zmiany dotyczą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania kompetencji nowo powołanym organom oraz przypisania części zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samorządu terytorialnego. Modyfikacje te mają pomóc przedsiębiorcy w poruszaniu się w przepisach ustawy i w łatwym ustaleniu, jaki organ jest kompetentny do załatwienia danej sprawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dorota Rosłoń PRAWO WODNE po zmianach    Geneza nowelizacji    Zmiana struktury i kompetencji administracji rządowej w zakresie gospodarki wodnej    Kompetencje do wydawania pozwoleń  wodnoprawnych    Planowane zmiany w spółkach wodnych i związkach wałowych    Konsekwencje pełnej transpozycji postanowień  Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej    Kiedy wejście w życie planowanych zmian PRAWO WODNE DO ZMIANY Na stronach Ministerstwa Środowiska widnieje już projekt nowe- go aktu. Zmiany dotyczą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania kompetencji nowo powołanym organom, przypisania części zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samo- rządu terytorialnego. Modyfikacje te mają pomóc przedsiębiorcy w poruszaniu się w przepisach ustawy i w łatwym ustaleniu, jaki organ jest kompetentny do załatwienia danej sprawy. W tym tekście wyjaśniamy, jak ma to wyglądać w praktyce. W tekście: „„ Geneza nowelizacji „„ Zmiana struktury i kompetencji administracji rządowej w zakresie gospodarki wodnej „„ Kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych „„ Planowane zmiany w spółkach wodnych i związkach wałowych „„ Konsekwencje pełnej transpozycji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej „„ Kiedy wejście w życie planowanych zmian Autor: Dorota Rosłoń specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 02 PRAWO WODNE DO ZMIANY Prawo wodne to podstawowy akt prawny kształtujący za- sady prowadzenia gospodarki wodnej w Polsce. I jak wiele innych ustaw był wielokrotnie zmieniany, m.in. z powodu konieczności transpozycji przepisów unijnych do regula- cji prawnych obowiązujących w naszym kraju. Zwłaszcza ten ostatni powód, a właściwie opieszałość we wprowa- dzaniu koniecznych zmian, skutkująca wnoszeniem spraw przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, ostatnio bardzo przyspiesza wdrażanie modyfikacji do prawodawstwa polskiego. Nie inaczej ma się sprawa z Prawem wodnym i jego zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wielokrotnie nowelizowane ciągle nie spełnia wymogów wielu dyrektyw obowiązujących w gospodarce wodnej. Co więcej, dotychczasowe zmia- ny ustawy – Prawo wodne nie tylko nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, ale uczyniły ją także mniej przejrzystą dla obywateli. Dlaczego nowe Prawo wodne Prawo wodne obecne w polskim ustawodawstwie już od ponad 10 lat w czasie swojego obowiązywania było wielokrotnie zmieniane. Dotychczasowe nowelizacje wy- nikały z wymogów implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej (głównie z powodu harmonizacji przepisów polskich z wymogami dwóch dużych dyrektyw: dyrekty- wy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zwanej Ramo- wą Dyrektywą Wodną i dyrektywy 2007/60/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo wodne po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: