Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 005636 19964083 na godz. na dobę w sumie
Prawo zatrudnienia - ebook/pdf
Prawo zatrudnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0086-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Niniejsza książka poświęcona jest umowom cywilnoprawnym, których przedmiotem jest świadczenie pracy. Autorka publikacji przedstawia w niej postulat, aby stworzyć nową dzie-dzinę prawa – prawo zatrudnienia – która by objęła zarówno pracownicze, jak i poza-pracownicze podstawy zatrudnienia. Dzięki temu zostałoby jasno określone m.in., na jakich zasadach pracują osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i w jakim zakresie są one chronione.

Stale zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, rosnące bezrobocie i związane z tym rozszerzanie się szarej strefy powodują, że poszukiwane są instrumenty, które pozwolą zwiększyć poziom tzw. zatrudnialności, a zmniejszyć liczbę osób pozostających bez pracy. Takim instrumentem może być zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia czy o dzieło, które w mediach niefortunnie nazwano „śmieciowymi”.

Poza rozważaniami teoretycznym i stworzeniem zasad prawa zatrudnienia publikacja zawiera także praktyczną część poświęconą każdej z podstaw zatrudnienia pozapracowniczego (zlecenie, dzieło, chałupnictwo). Autorka przedstawiła także połączenie różnych podstaw zatrudnienia w formie hybrydowej (powiernik banku hipotecznego).

Książka jest adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów prawniczych oraz wszystkich osób zajmujących się prawem pracy. Może być wykorzystywana także dla potrzeb podejmowanych prac legislacyjnych, jak i dla procesu dydaktycznego.

Dr hab. Małgorzata Gersdorf – sędzia Sądu Najwyższego, profesor UW, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, specjalizuje się w prawie stosunku pracy i zagadnieniach związanych z korelacją prawa pracy z prawem spółdzielczym oraz prawem cywilnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Recenzent: prof. dr hab. Walerian Sanetra Publikacja powstała przy współpracy i dofi nansowaniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0086-2 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od Autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kwalifi kacja obligacyjnych stosunków zatrudnienia . . . . . . . . . . . 3. Cele i zadania prawa pracy w nowej rzeczywistości gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Cywilnoprawne podstawy zatrudnienia jako jeden z instrumentów fl exicurity i zwiększania „krótkotrwałej zatrudnialności” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Założenia opracowania i jego systematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Różne koncepcje niepracowniczych, obligacyjnych form zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Prawo zatrudnienia jako hipoteza badawcza . . . . . . . . . . . . 5.3. Struktura opracowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Cechy konstrukcyjne umowy o pracę . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pojęcie kierownictwa pracodawcy i jego ewolucja (od podporządkowania pracownika poleceniom kierownika do pracy autonomicznej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ocena kierownictwa pracodawcy (jego charakter i zakres) w doktrynie i judykaturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pozostałe cechy umowy o pracę istotne z punktu widzenia właściwej subsumcji norm dotyczących kwalifi kacji prawnej zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Umowa o pracę a inne kontrakty o zatrudnienie . . . . . . . . . . . . . . 6. Domniemanie zawarcia umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 13 13 15 19 24 28 28 29 35 37 37 39 41 43 47 50 5 Spis treści 7. Nazwa umowy i jej znaczenie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Przeobrażenia stosunków zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Interes prawny w ustaleniu charakteru zatrudnienia . . . . . . . . . . 10. Pozorne zatrudnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Kilka stosunków pracy zawartych z jednym pracodawcą . . . . . . 12. Spółdzielcza umowa o pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1. Cechy charakterystyczne spółdzielczej umowy o pracę i jej odrębności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Przekształcenie spółdzielczej umowy o pracę w zwykłą umowę w czasie transferu zakładu . . . . . . . . . ROZDZIAŁ III. Umowy nazwane, których przedmiotem jest świadczenie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowa o prace woluntarystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Podstawa prawna pracy świadczonej w ramach wolontariatu, pojęcie wolontariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Zabezpieczenie socjalne wolontariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Umowa o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Treść umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Różnice między umową o dzieło a umową o pracę . . . . . . . 3.3. Umowa o dzieło w praktyce i judykaturze . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Zabezpieczenie socjalne wykonawców umowy o dzieło. . . . . 4. Umowa zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Treść umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Podstawowe różnice między umową zlecenia i umową o pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Rozróżnienie zlecenia i umowy o pracę w orzecznictwie 53 55 58 61 68 70 70 73 75 75 76 76 80 83 83 84 86 92 94 94 96 Sądu Najwyższego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.4. Zabezpieczenie socjalne zleceniobiorców . . . . . . . . . . . . . . . 106 ROZDZIAŁ IV. Umowy cywilne z ustawowo wbudowanym elementem prawnopracowniczym . . . . . . . . . . . . . 109 1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2. Umowa o pracę nakładczą (chałupnictwo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2.1. Cechy istotne chałupnictwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2.2. Forma, treść i warunki kontraktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2.3. Wynagrodzenie, wynagrodzenie gwarancyjne, urlop wypoczynkowy chałupników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2.4. Ochrona pracy chałupników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.5. Rozwiązanie umowy o pracę nakładczą . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2.6. Zabezpieczenie socjalne chałupników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6 www.lexisnexis.pl Spis treści 3. Umowy cywilnoprawne zawierane z członkami spółdzielni pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.1. Podstawy zatrudnienia w spółdzielniach pracy . . . . . . . . . . 125 3.2. Odrębności spółdzielczej umowy o pracę nakładczą . . . . . 127 3.3. Ochrona wynagrodzenia członków spółdzielni pracy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych . . . . . . 128 3.4. Umowa kandydacka na członka spółdzielni pracy. . . . . . . . 130 4. Umowa członkostwa i umowa kandydacka w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych jako podstawa zatrudnienia w tych spółdzielniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.2. Aktualny reżim zatrudnienia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 4.3. Wynagrodzenie członkowskie i jego ochrona . . . . . . . . . . . . 135 4.4. Inne zabezpieczenie socjalne członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 4.5. Umowa o staż kandydacki jako podstawa zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 5. Powiernictwo banku hipotecznego jako podstawa zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.2. Regulacja prawna zatrudnienia powiernika i jego zabezpieczenie socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5.3. Hybrydowy charakter zatrudnienia powiernika banku hipotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ROZDZIAŁ V. Umowy o zatrudnienie powiązane z osobą trzecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2. Umowa o zatrudnienie domownika członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2.1. Cel regulacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2.2. Pojęcie domownika członka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2.3. Wynagrodzenie domownika członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej i związane z tym jego uprawnienia socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3. Zobowiązanie do współpracy w prowadzeniu działalności jako podstawa zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.1. Pojęcie osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.2. Zabezpieczenie socjalne osób współpracujących . . . . . . . . . 167 7 Spis treści Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1. Kodeks zatrudnienia wyzwaniem przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2. Przyzwoita legislacja wymaganiem nowego prawa zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 3. Zasady prawa zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 8 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów FGŚP GUS k.c. k.p. k.p.c. k.r.o. KRUS k.s.h. LexisNexis MOP M.P.Pr. NSA OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNP OSP OSPiKA PiP PIP PiZS PPH Pr.Spółek PS rsp Wykaz skrótów – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Główny Urząd Statystyczny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis sp. z o.o. – Międzynarodowa Organizacja Pracy – „Monitor Prawa Pracy” – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Admi nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – „Państwo i Prawo” – Państwowa Inspekcja Pracy – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Sądowy” – rolnicza spółdzielnia produkcyjna 9 Wykaz skrótów Sł.Pracow. SN SP UE u.o.p.w. – „Służba Pracownicza” – Sąd Najwyższy – „Studia Prawnicze” – Unia Europejska – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz- nego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 10 www.lexisnexis.pl Od Autora Od Autora Niniejsze opracowanie przedstawia odmienne podejście do regulacji pracy w prawie i postuluje konieczność objęcia jedną dziedziną po- zapracowniczych i pracowniczych podstaw zatrudnienia. Tłem spo- łecznym dla tej propozycji jest stale zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, narastające bezrobocie i związane z tym rozszerzanie się szarej strefy, co powoduje rozpaczliwe poszukiwania instrumentów realnego zmniejszania bezrobocia. Nie bez znaczenia dla sformułowanej tezy jest wprowadzanie nowoczesnych technologii i rozszerzanie się rynku usług, które prowadzą do modyfi kacji w sposobie wykonywania pracy. Do tej pory badania nad tą tematyką były – i nadal są – prowa- dzone z punktu widzenia prawa pracy i ewentualnego poszerzenia zakresu przedmiotowego tej dziedziny nauki. Obowiązuje bowiem koncepcja jednolitego co do charakteru i zamkniętego katalogu podstaw prawnych zatrudnienia pracowniczego, która nie pozwala na włączenie do niego stosunków prawnych o nieco odmiennym charakterze, aczkolwiek także obligacyjnych. Koncepcja zaprezentowana w opracowaniu jest oparta – po pierwsze – na słusznym wymaganiu utrzymania jednolitego charakteru prawa stosunku pracy, a po drugie – na konieczności objęcia ochroną pracują- cych stale na innej niż umowa o pracę kontraktowej podstawie. Te dwie oceny doprowadziły do sformułowania tezy, że konieczne jest stwo- rzenie nowej dziedziny prawa, a mianowicie – prawa zatrudnienia, którego jądrem, ale nie jedynym elementem byłoby prawo pracy. Przedmiotem prawa zatrudnienia byłaby ochrona pracy świad- czonej na rzecz osoby trzeciej za wynagrodzeniem, która to ochrona 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zatrudnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: