Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 008788 20598822 na godz. na dobę w sumie
Prawo zgrupowań spółek - ebook/pdf
Prawo zgrupowań spółek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 712
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3867-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach prawa obcego. Dyskurs prawnoporównawczy ukazuje podstawowe metody regulacji i węzłowe problemy grup spółek. Część druga jest poświęcona status quo polskiego prawa zgrupowań. Wobec niewykształcenia odrębnego zespołu przepisów skierowanego do holdingów, skoncentrowano się na zbadaniu wybranych instytucji „powszechnego” prawa spółek, determinujących reżim prawny w zgrupowaniach. Przedmiotem zainteresowania są m.in.:

W końcowej części monografii podjęto próbę wypracowania założeń modelu polskiego prawa grup spółek. Poddano analizie przedłożone projekty legislacyjne oraz przedstawiono autorską propozycję de lege ferenda.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Instytucje Prawa Prywatnego Adam Opalski Prawo zgrupowań spółek C . H . BECK Instytucje Prawa Prywatnego Prawo zgrupowań spółek Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Z. Banaszczyk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY WYKONYWANIU WŁADZY PUBLICZNEJ Instytucje Prawa Prywatnego M. Kaliński SZKODA NA MIENIU I JEJ NAPRAWIENIE Instytucje Prawa Prywatnego S. Włodyka (red.) PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM 2, wyd. 2 System Prawa Handlowego S. Włodyka (red.) PRAWO UMÓW HANDLOWYCH, TOM 5, wyd. 3 System Prawa Handlowego S. Sołtysiński (red.) PRAWO SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, TOM 17A i 17B System Prawa Prywatnego www.sklep.beck.pl Instytucje Prawa Prywatnego Prawo zgrupowań spółek Adam Opalski Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012 Propozycja cytowania: A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012 Redakcja: Agata Ponikowska © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3866-8 ISBN e-book 978-83-255-3867-5 Spis treści Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXIX Część pierwsza. Przegląd instrumentów prawa zgrupowań spółek w ujęciu prawnoporównawczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki prawa grup spółek. . . . . . . Rozdział II. Systemowa analiza wybranych instrumentów prawnych w zgrupowaniach spółek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.1 ..Przegląd.najważniejszych.instrumentów.regulacyjnych. 1 3 15 15 15 22 22 23 26 26 27 35 38 38 42 47 51 52 60 69 69 69 73 V . . w.zgrupowaniach.spółek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. Instrumenty.„powszechnego”.prawa.spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . II .. Instrumenty.prawa.grup.spółek sensu stricto.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. Systematyzacja.instrumentów.prawa.grup.spółek.. . . . . . . . . . 2 .. Jawność.w.zgrupowaniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. Prawo.odkupu.i.wykupu.praw.udziałowych.. . . . . . . . . . . . . . . A ..Wprowadzenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ..Prawo.odkupu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ..Prawo.przymusowego.wykupu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. Umowy.koncernowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ..Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ..Charakterystyka.umów.o.dominację.i.odprowadzanie.. zysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ..Instrumenty.ochronne.w.związku.z.zawarciem.umowy. koncernowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ..Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .. Obowiązek.kompensaty.uszczerbku.poniesionego.. przez.spółkę.zależną.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .. Odpowiedzialność.odszkodowawcza.za.działanie.. na.szkodę.spółki.zależnej.i.doprowadzenie.do.jej.. unicestwienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .. Odpowiedzialność.za.zaniechania.na.przedpolu.upadłości.. spółki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ..Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ..Prawo.angielskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ..Prawo.francuskie.i.belgijskie. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Spis treści D ..Stanowisko.Forum Europaeum Corporate Group Law.. . . . 74 76 E .. Pozostałe.uwagi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 8 .. Odpowiedzialność.przebijająca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 A ..Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 B ..Prawo.amerykańskie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 C ..Prawo.angielskie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 D ..Prawo.niemieckie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 9 .. Koncepcja.interesu.grupy.spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 A ..Uwagi.wprowadzające.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ..Prawo.francuskie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 C ..Stanowisko.Forum Europaeum Corporate Group Law.. . . . 102 D ..Prawo.włoskie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 E .. Prawo.angielskie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 F .. Inne.systemy.prawne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 10 ..Rewizja.szczególna.w.zgrupowaniach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 §.2 ..Model.rozwiązywania.problemów.grup.spółek.przy.pomocy.. ogólnych.instrumentów.prawa.spółek.na.przykładzie.prawa. amerykańskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 I .. Uwagi.wprowadzające.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 II .. Transakcje.między.podmiotem.dominującym.a.spółką.. zależną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 III .. Zbycie.kontrolnego.pakietu.akcji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 IV .. Przymusowy.wykup.akcji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 V .. Podwyższone.standardy.lojalności.w.spółkach.zamkniętych.. . . . 128 §.3 ..Podsumowanie.analizy.modeli.regulacyjnych.grup.spółek. . . . . . . . 131 I .. Interes.spółki,.interes.grupy.spółek.oraz.interes.akcjonariuszy.. jako.wyznaczniki.modeli.regulacyjnych.grup.spółek.. . . . . . . . . . 131 II .. Koncepcja.interesu.grupy.spółek.jako.pożądany.instrument. regulacyjny.grup.spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . VI Część druga. Instytucje prawa spółek jako narzędzia regulacyjne zgrupowań w prawie polskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Rozdział III. Problem interpretacji pojęcia interesu spółki. . . . . . . . . . . 145 . §.4 ..Interpretacja.pojęcia.interesu.spółki.jako.punkt.wyjścia.. dla.analizy.prawa.grup.spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 §.5 ..„Akcesoryjność”.czy.„autonomia”.pojęcia.interesu.spółki?.. . . . . . . 152 §.6 ..Interes.wspólników.a.interes.otoczenia.spółki. . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 I .. Teza.o.prymacie.interesów.wspólników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 II .. Przegląd.stanowisk.doktryny.i.orzecznictwa.. . . . . . . . . . . . . . . . 174 §.7 ..Interes.spółki.między.zasadą.rządów.większości.a.ochroną.. mniejszości.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 §.8 ..Obowiązek.funkcjonariuszy.działania.w.interesie.spółki.. a.reprezentacja.zróżnicowanych.interesów.w.organach.spółek. . . . . 183 §.9 ..Interes.spółki:.perspektywa.krótko-.czy.długoterminowa?.. . . . . . . 188 . . §.10 ..Pojęcie.interesu.spółki.w.prawie.Unii.Europejskiej,.. standardach.OECD.i.wybranych.systemach.prawa.obcego.. . . . . . . . 196 Spis treści I .. Prawo.unijne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . II .. Zasady.Ładu.Korporacyjnego.OECD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . III .. Prawo.niemieckie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . IV .. Prawo.angielskie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 . . V .. Prawo.amerykańskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 . §.11 .. Podsumowanie.sporu.co.do.interpretacji.pojęcia.interesu.spółki.. . . . . 214 . §.12 ..Interpretacja.pojęcia.interesu.spółki.należącej.do.zgrupowania.. . . . 220 Rozdział IV. Dominacja, zależność i powiązanie w prawie spółek kapitałowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 . §.13 ..Funkcja.kryteriów.dominacji/zależności.i.powiązania.. . . . . . . . . . . 229 . §.14 ..Konstrukcja.stosunków.dominacji/zależności.i.powiązania.. . . . . . . 234 I .. Uwagi.wprowadzające.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . II .. Stosunek.dominacji/zależności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 . 1 .. Przegląd.przesłanek.dominacji/zależności.. . . . . . . . . . . . . . . . 236 2 .. Kryterium.unii.personalnej.w.organach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 3 .. Kryterium.wywierania.decydującego.wpływu.. . . . . . . . . . . . 246 4 .. Kryterium.dysponowania.większością.głosów.. w.zarządzie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 . §.15 ..Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Rozdział V. Umowy koncernowe: problem regulacji art. 7 KSH. . . . . . . 253 . §.16 ..Uwagi.wprowadzające.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 . §.17 .. Umowy.o.zarządzanie.i.przekazywanie.zysku.a.ład.korporacyjny.. spółek.kapitałowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 . §.18 ..Instrumenty.ochronne.w.związku.z.zawieraniem.umów.. koncernowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 . §.19 ..Umowy.koncernowe.w.prawie.bankowym.(wzmianka).. . . . . . . . . . 272 . §.20 ..Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Rozdział VI. Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych . . . . . . . . . 275 . §.21 ..Obowiązek.lojalności.jako.konstrukcyjny.składnik.stosunku.. spółki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 . §.22 ..Charakterystyka.intensywności.więzi.lojalnościowych.. w.spółkach.kapitałowych.i.zgrupowaniach.spółek.. . . . . . . . . . . . . . 289 . §.23 ..Obowiązek.lojalności.wspólników.i.akcjonariuszy.mniejszoś-. ciowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 . §.24 ..Obowiązek.lojalności.wspólników.a.obowiązek.lojalności. funkcjonariuszy.spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 . §.25 ..Skutki.naruszenia.obowiązku.lojalności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 . §.26 ..Teza.negująca.obowiązek.lojalności.akcjonariuszy.i.jej.. krytyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 . §.27 ..Konkretyzacja.obowiązku.lojalności.w.orzecznictwie.. . . sądowym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 I .. Uwagi.wprowadzające.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 II .. Wypłata.dywidendy.i.transakcje.pozakorporacyjne.między.. spółką.a.wspólnikiem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 VII Spis treści . . . . . . . . . VIII III .. Likwidacja.spółki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 IV .. Wyłączenie.prawa.poboru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 V .. Odwołanie.członka.rady.nadzorczej.i.zmiana.liczebności.rady. nadzorczej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 VI .. Obowiązek.współdziałania.wspólników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 VII .. Sfera.działań.pozakorporacyjnych.wspólników.(w.tym.. prowadzenie.działalności.konkurencyjnej.i.wykorzystywanie. korporacyjnych.szans).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 . VIII .. Obowiązek.lojalności.spółki.wobec.wspólników.. . . . . . . . . . . . . 326 . §.28 ..Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Rozdział VII. Zasada jednakowego traktowania wspólników i akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 . §.29 ..Umiejscowienie.zasady.jednakowego.traktowania.wspólników. w.systemie.prawa.spółek.kapitałowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 . §.30 ..Istota.mechanizmu.ochronnego.jednakowego.traktowania.. wspólników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 . §.31 ..Zasada.jednakowego.traktowania.wspólników.a.odstępstwa.. od.zasady.proporcjonalności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 . §.32 ..Wpływ.zasady.jednakowego.traktowania.wspólników.. na.stosunki.w.zgrupowaniach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 I .. Typologia.najczęstszych.naruszeń.zasady.jednakowego.. traktowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 II .. Transakcje.pozakorporacyjne.między.spółką.a.dominującym. wspólnikiem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 III .. Czynności.dotyczące.kapitalizacji.spółki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 1 .. Wyłączenie.prawa.poboru.i.prawa.pierwszeństwa.. . . . . . . . . . 375 2 .. Nabywanie.i.umorzenie.własnych.praw.udziałowych. oraz.obniżenie.kapitału.zakładowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 3 .. Podział.zysku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 . §.33 ..Skutki.naruszenia.zasady.jednakowego.traktowania. wspólników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Rozdział VIII. System ochrony majątku spółek kapitałowych. . . . . . . . . 383 . §.34 ..Reguły.ochrony.majątku.spółki.jako.instrument.prawa.. zgrupowań.spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 . §.35 ..Założenia.ochrony.majątku.spółek.kapitałowych.. . . . . . . . . . . . . . . 388 . I .. Ochrona.majątku.wkładowego.i.zasady.dysponowania.. nadwyżką.bilansową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 II .. Ochrona.majątku.spółki.w.stosunkach.pozakorporacyjnych.. między.spółką.a.udziałowcami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 1 .. Uwagi.wprowadzające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 2 .. Nakaz.obiektywnej.ekwiwalentności.świadczeń.. w.stosunkach.pozakorporacyjnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 3 .. Czynności.surogacji.aktywów.spółki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 A ..Reguły.utrzymania.kapitału.zakładowego.. . . . . . . . . . . . . 407 B ..Reguły.pokrycia.kapitału.zakładowego.. . . . . . . . . . . . . . . 412 Spis treści C ..Ukryte.aporty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 D ..Dyskurs.prawnoporównawczy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 4 .. Stan.prawny.w.spółce.z.o .o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 III .. Zakaz.uszczuplenia.pokrycia.kapitału.zakładowego.. spółki.z.o .o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 1 .. Zakaz.uszczuplenia.pokrycia.kapitału.zakładowego.. a.zakaz.zwrotu.wkładów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 2 .. Interpretacja.zakresu.obowiązywania.art ..189.§.2.KSH.. . . . . 425 3 .. Ratio.obowiązywania.zakazu.uszczuplenia.pokrycia. kapitału.zakładowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 IV .. Skutki.naruszenia.reguł.ochrony.majątku.spółki.. . . . . . . . . . . . . 439 1 .. Sankcja.nieważności.czynności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 2 .. Obowiązek.zwrotu.bezprawnych.wypłat.. . . . . . . . . . . . . . . . . 445 A ..Roszczenia.spółki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 B ..Dobra.wiara.akcjonariusza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 C ..Roszczenia.wspólników.i.akcjonariuszy.. . . . . . . . . . . . . . . 451 3 .. Odpowiedzialność.subsydiarna.wspólników.spółki.z.o .o ... . . . 451 4 .. Odpowiedzialność.członków.organów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 5 .. Przedawnienie.roszczeń.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 . §.36 ..Perspektywy.reformy.systemu.ochrony.majątku.spółek.. kapitałowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 I .. Krytyka.instytucji.kapitału.zakładowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 II .. Projekt.reformy.struktury.majątkowej.spółki.z.o .o ... . . . . . . . . . . 460 1 .. Wprowadzenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 2 .. Test.bilansowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 3 .. Test.wypłacalności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 4 .. Nakaz.ekwiwalentności.świadczeń.w.stosunkach. pozakorporacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 5 .. Obowiązek.tworzenia.rezerwy.na.pokrycie.przyszłych.strat.. . . 465 6 .. Obowiązek.sygnalizacji.znacznej.straty.i.zagrożeń.. wypłacalności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 7 .. Zakaz.uszczuplenia.pokrycia.kapitału.zakładowego.. . . . . . . . 469 8 .. Podsumowanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 . . . . . . Rozdział IX. Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółki. . . . 473 . §.37 ..Uwagi.wprowadzające.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 . §.38 ..Zasada.prawnej.odrębności.spółek.kapitałowych.. . . . . . . . . . . . . . . 476 . §.39 .. Podstawy.pominięcia.prawnej.odrębności.spółek.kapitałowych.. . . . . 480 . I .. Ustawowe.instrumenty.relatywizacji.prawnej.odrębności.. spółki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 1 .. Instrumenty.prawa.grup.spółek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 2 .. Instrumenty.przypisania.działań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 II .. Nadużycie.bądź.obejście.prawa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 III .. Celowościowa.wykładnia.przepisów.prawa.oraz.postanowień.. umów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 . IV .. Pominięcie.prawnej.odrębności.spółki.–.studium.przypadku.. . . . . 497 . §.40 ..Problem.odpowiedzialności.przebijającej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 IX Spis treści I .. Uwagi.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 II .. Typologia.przypadków.rodzących.problem.odpowiedzialności. przebijającej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 1 .. Dominacja.nad.spółką.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 2 .. Niedokapitalizowanie.spółki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 3 .. Pomieszanie.sfer.bądź.majątków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 . §.41 ..Odpowiedzialność.odszkodowawcza.i.inne.instrumenty.jako.. surogat.odpowiedzialności.przebijającej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 I .. Odpowiedzialność.odszkodowawcza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 . . II .. Skarga.pauliańska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 . §.42 ..Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 . . . . . . . . . . Rozdział X. Regulacja przejęcia kontroli nad spółką publiczną . . . . . . . 521 . §.43 ..Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 . §.44 ..Obowiązkowa.oferta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 . I .. Standardy.Trzynastej.Dyrektywy.o.ofertach.przejęcia.. . . . . . . . . 527 II .. Standardy.ustawy.o.ofercie.publicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 . 1 .. „Dwustopniowy”.model.obowiązkowej.oferty. . . . . . . . . . . . . 529 2 .. Pozostałe.uwagi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 . §.45 ..Standardy.postępowania.zarządu.spółki-celu.wobec.oferty.. przejęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 I .. Pojęcie.wrogiego.przejęcia.spółki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 II .. Przegląd.reaktywnych.środków.obrony.przed.przejęciem.. . . . . . 543 III .. Przepisy.określające.standard.postępowania.członka.zarządu.. oraz.ich.kontekst.regulacyjny. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 547 1 .. Prawo.polskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 2 .. Prawo.unijne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 IV .. Następstwa.wadliwej.transpozycji.Trzynastej.Dyrektywy.. do.prawa.polskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 V .. Stosunek.kompetencji.walnego.zgromadzenia.i.zarządu.. w.związku.ze.stosowaniem.środków.obrony.przed.. przejęciem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 VI .. Standardy.postępowania.członków.zarządu.. . . . . . . . . . . . . . . . . 557 1 .. Konflikty.interesów.akcjonariuszy.i.zarządców. . . . . . . . . . . . 557 2 .. Konflikty.interesów.akcjonariuszy.i.pracowników.. . . . . . . . . 565 VII .. Stanowisko.zarządu.wobec.oferty.przejęcia.. . . . . . . . . . . . . . . . . 569 VIII .. Wpływ.planowanej.zmiany.ustawy.o.ofercie.publicznej.. na.standardy.postępowania.zarządu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Część trzecia. Perspektywy prawa zgrupowań spółek . . . . . . . . . . . . . . . 573 Rozdział XI. W poszukiwaniu modelu polskiego prawa grup spółek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 . §.46 ..Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 . §.47 ..Projekty.prawa.grup.spółek.i.ich.ocena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 I .. Projekt.Komisji.Kodyfikacyjnej.Prawa.Cywilnego. . . . . . . . . . . . 580 . 1 .. Główne.założenia.projektu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 X Spis treści 2 .. Problem.ochrony.wspólników.mniejszościowych.. i.wierzycieli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 3 .. Kodyfikacja.koncepcji.interesu.grupy.spółek. . . . . . . . . . . . . . 586 4 .. Definicja.grupy.spółek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 5 .. Umowy.koncernowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 II .. Projekt.Ministerstwa.Gospodarki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 1 .. Założenia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 2 .. Ocena.modelu.regulacyjnego.projektu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 3 .. Granice.dopuszczalności.powoływania.się.na.interes.. . . zgrupowania.spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 4 .. Wnioski.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 . §.48 ..Polskie.prawo.grup.spółek.–.wnioski.de lege ferenda.. . . . . . . . . . . . 603 . I .. Perspektywy.przyjęcia.regulacji.grup.spółek.w.Unii.. Europejskiej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 II .. Proponowane.założenia.przyszłej.regulacji.grup.spółek. . . . . . . . 610 1 .. Główne.kierunki.zmian. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 610 A ..Zasadność.recypowania.koncepcji.interesu.grupy.. spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 B ..Zasadność.podniesienia.standardu.ochrony.wspólników.. mniejszościowych.i.wierzycieli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 2 .. Definicja.grupy.spółek.i.ujawnienie.przynależności.. do.grupy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 3 .. Kodyfikacja.pojęcia.interesu.spółki.i.koncepcji.interesu.. grupy.spółek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 4 .. Obowiązki.sprawozdawcze.w.grupie.spółek.. . . . . . . . . . . . . . 634 5 .. Instrumenty.ochrony.wspólników.i.akcjonariuszy. mniejszościowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 6 .. Instrumenty.ochrony.wierzycieli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Indeks rzeczowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 XI Przedmowa Problematyka. grup. spółek,. zwanych. również. holdingami. lub. koncernami,. należy. do. najżywiej. dyskutowanych. zagadnień. polskiego. prawa. handlowego. w.ostatnich.latach ..Jednocześnie.pozostaje.jednym.z.najsłabiej.rozpoznanych.ob- szarów,.mimo.iż.zdecydowana.większość.działających.w.Polsce.spółek.kapitało- wych.przynależy.do.zgrupowań ..Do.tej.pory.w.krajowej.literaturze.prawniczej.nie. ukazało.się.w.zasadzie.żadne.opracowanie.monograficzne,.które.całościowo.oma- wiałoby.status.prawny.zgrupowań,.mimo.intensywnego.rozwoju.doktryny.prawa. handlowego.po.1989.r ..w.związku.z.procesami.transformacji.ustrojowej ..Proble- matyka.zgrupowań.jest.także.rzadko.przedmiotem.wypowiedzi.w.orzecznictwie,. nawet.jeżeli.punktem.odniesienia.dla.stanów.faktycznych.rozstrzyganych.przez. sądy.jest.dominacja.nad.spółką.kapitałową.i.wywieranie.decydującego.wpływu. przez.strategicznego.wspólnika .. Praktyka.obrotu.ukazuje.potrzebę.przyjęcia.instrumentów.ustawowych.obej- mujących.zgrupowania.spółek,.które.wykraczałyby.poza.klasyczne.mechanizmy. skierowane.do.ogółu.spółek.i.pozwoliłyby.uwzględnić.specyfikę.złożonych.rela- cji.zachodzących.w.holdingach ..Relacje.te.determinuje,.z.jednej.strony,.prawna. odrębność. spółek. uczestniczących. w. zgrupowaniu,. z. drugiej. zaś. ich. ścisła. in- tegracja. gospodarcza .. Między. autonomią. spółek,. które. są. odrębnymi. osobami. prawnymi.wyposażonymi.w.podmiotowość.prawną.i.odpowiadającymi.własnym. majątkiem. za. zobowiązania,. a. scentralizowanym. kierowaniem. zgrupowaniem,. podyktowanym.traktowaniem.grupy.jako.jednego.organizmu,.powstaje.stan.trwa- łego.napięcia ..Napięcie.to.wyznacza.kształt.wszystkich.instrumentów.prawa.grup. spółek .. Ustawodawca. staje. przed. niełatwym. zadaniem. wypracowania. narzędzi. zapewniających. równowagę. między. postulatem. umożliwienia. efektywnego. za- rządzania.zgrupowaniem.i.zapewnienia.bezpieczeństwa.prawnego.menedżerom,. a.dyrektywą.zapobiegania.ryzykom.będącym.następstwem.stanu.dominacji.nad. spółką,.powstającym.dla.jej.wspólników.mniejszościowych,.wierzycieli.i.innych. interesariuszy .. Odpowiedzią.na.niedostatki.polskiego.prawa.było.przedstawienie.w.latach. 2009–2010.dwóch.konkurencyjnych.propozycji.unormowania.problematyki.grup. spółek,.przedłożonych.przez.Komisję.Kodyfikacyjną.Prawa.Cywilnego.oraz.Mi- nisterstwo.Gospodarki ..Żaden.z.projektów.nie.został.jednak.ostatecznie.urzeczy- wistniony ..W.chwili.oddania.niniejszego.opracowania.do.druku.(początek.2012.r .). perspektywa.uchwalenia.wyodrębnionych.reguł.grup.spółek.jest.niepewna,.także. ze. względu. na. zjawiska. kryzysowe,. zaznaczające. się. w. Europie. i. na. świecie .. Utrudniają.one.wypracowanie.rozwiązania.kompromisowego,.które.satysfakcjo- nowałoby.zarówno.polskie.środowiska.biznesowe,.akcentujące.wariant.„pro-me- nedżerski”.prawa.koncernowego,.jak.i.agendy.rządowe,.zwracające.uwagę.na.po- trzebę.zapewnienia.stabilności.krajowej.gospodarki,.co.wymaga.ochrony.polskich. XIII Przedmowa spółek.zależnych.od.zagranicznych.inwestorów,.przewodzących.międzynarodo- wym.zgrupowaniom .. Wobec.słabego.rozpoznania.problematyki.prawa.grup.spółek.w.polskiej.dok- trynie.oraz.niepowodzenia.propozycji.reform,.zasadne.wydaje.się.przeprowadze- nie.systemowej.analizy.najważniejszych.instrumentów.stosowanych.w.regulacji. prawnej. zgrupowań,. wypracowanych. w. wiodących. porządkach. prawa. obcego .. Analiza. ta. wyznacza. trzon. pierwszej. części. opracowania. i. koncepcyjny. funda- ment.monografii.(rozdz ..II) ..Pozwala.ukazać.w.szerszym.kontekście.propozycje. reform,. które. znalazły. wyraz. w. przedłożonych. w. Polsce. projektach. legislacyj- nych,.a.także.unaocznić.problemy.prawa.grup.spółek,.rozwiązywane.w.prawie. obcym.przy.pomocy.zróżnicowanych.metod .. Prawo. grup. spółek. mogą. tworzyć,. z. jednej. strony,. wyodrębnione. reguły,. skierowane.specyficznie.do.zgrupowań,.z.drugiej.zaś.ogólne.instrumenty.prawa. spółek .. W. prawie. polskim,. podobnie. jak. w. większości. porządków. na. świecie,. brak.całościowego.zespołu.przepisów.adresowanych.wyłącznie.do.grup ..Jedyną. instytucją. stricte. holdingową. są. umowy. koncernowe,. jednak. ich. unormowanie. jest.ułomne.i.wybitnie.szczątkowe ..Sytuację.w.zgrupowaniach.determinuje.jednak. wiele.ważnych.instytucji.„powszechnego”.(„ogólnego”).prawa.spółek ..Niektóre. z.tych.instytucji.zyskują.swój.właściwy.wymiar.i.sens.dopiero.w.zgrupowaniach,. w.warunkach.zdominowania.korporacji.przez.jednego.wspólnika.i.włączenia.jej. w.system.powiązań.charakterystycznych.dla.stosunków.koncernowych ..Wybrane. instytucje.polskiego.„powszechnego”.prawa.spółek,.stanowiące.jednocześnie.na- rzędzia.regulacyjne.w.zgrupowaniach,.są.przedmiotem.dyskursu.w.drugiej.czę- ści.opracowania.(rozdz ..III–X) ..Celem.części.drugiej.monografii.jest.tym.samym. krytyczna.analiza.status quo.polskiego.prawa.grup.spółek .. Koniecznym.punktem.wyjścia.dla.prowadzenia.analizy.grup.spółek.jest.zaak- ceptowanie.określonego.sposobu.interpretacji.pojęcia.interesu.spółki.(rozdz ..III) .. Determinuje.to.z.jednej.strony.zasady.scentralizowanego.kierowania.zgrupowa- niami,. z. drugiej. zaś. standardy. ochronne. w. zgrupowaniach,. obejmujące. swoim. zasięgiem.wspólników.mniejszościowych,.wierzycieli.spółek.i.pozostałych.inte- resariuszy ..Odpowiedź.na.pytanie,.jak.należy.rozumieć.interes.spółki,.jest.jedy- nym.z.najtrudniejszych,.uniwersalnych.problemów.prawa.spółek ..Spór.ujawnia. się.ze.szczególną.ostrością.w.zgrupowaniach,.ponieważ.nasilają.się.tam.klasyczne. konflikty.interesów.między.osobami.zaangażowanymi.w.działalność.korporacji,. a.zwłaszcza.wspólnikami.większościowymi,.mniejszością.oraz.interesariuszami .. Analiza.pojęć.dominacji,.zależności.i.powiązania.(rozdz ..IV).jest.wstępem. do. problematyki. grup. spółek. w. każdym. systemie. prawnym,. który. wyróżnia. te. (lub. podobne). pojęcia .. Wprawdzie. spółki. pozostające. wobec. siebie. w. stosun- kach.dominacji/zależności.bądź.powiązania,.które.definiuje.Kodeks.spółek.hand- lowych,.nie.muszą.tworzyć.zgrupowania,.jednak.ukształtowanie.tych.stosunków. wpływa. na. sytuację. w. zgrupowaniach .. Ustawodawca. rozszerza. bowiem. zasięg. stosowania.nakazów.i.zakazów.skierowanych.do.spółki.kapitałowej.na.spółki.za- leżne.oraz.powiązane,.w.celu.zapobieżenia.przypadkom.obejścia.prawa.przy.wy- korzystaniu.podmiotów.„bliskich” .. Jedynym.instrumentem.prawa.grup.spółek.sensu stricto,.do.którego.odnosi. się.obecnie.Kodeks.spółek.handlowych,.są.umowy.koncernowe ..Zdawkowa.re- gulacja.kodeksowa.jest.jednak.dotknięta.systemową.wadą ..Umowy.o.zarządzanie. XIV Przedmowa spółką.zależną.oraz.o.przekazywanie.jej.zysku.okazują.się.sprzeczne.z.przepisami. o.kompetencjach.organów.spółek.kapitałowych.oraz.o.zasadach.podziału.wyniku. finansowego ..Brak.instrumentów.ochrony.spółki.zależnej,.jej.wspólników.mniej- szościowych.oraz.wierzycieli.przed.głęboką.ingerencją.w.strukturę.korporacyjną. spółki,.będącą.następstwem.umów.koncernowych ..W.konsekwencji.de lege lata. umowy.te.nie.mogą.być.zawierane ..Rozdział.V.poddaje.krytycznej.analizie.nie- udany.zabieg.„przeszczepu”.do.prawa.polskiego.figury.umów.koncernowych,.za- pożyczonej.z.prawa.niemieckiego .. Najważniejszymi.instrumentami.polskiego.prawa.spółek.wprowadzającymi. standardy.ochronne.w.zgrupowaniach.są:.obowiązek.lojalności.(rozdz ..VI),.za- sada.jednakowego.traktowania.wspólników.i.akcjonariuszy.(rozdz ..VII).oraz.re- guły.ochrony.majątku.spółek.kapitałowych.(rozdz ..VIII) .. Obowiązek.lojalności.spoczywający.na.wspólnikach.i.akcjonariuszach.oraz. spółce. zapewnia. przyzwoity. standard. relacji. w. zgrupowaniach .. Obowiązek. lo- jalności. wynika. ze. stosunku. korporacyjnego,. zakładającego. obowiązek. współ- działania.jego.stron,.a.ponadto.jest.korelatem.władzy.przyznanej.dominującemu. wspólnikowi ..Stanowi.przede.wszystkim.narzędzie.ochrony.mniejszości,.ograni- czające. władzę. większości .. Zapobiega. jednak. również. nadużywaniu. uprawnień. przez.mniejszość,.z.uszczerbkiem.dla.wspólników.większościowych,.a.szerzej.–. ogółu. udziałowców .. Obowiązek. lojalności. jest. konkretyzowany. przede. wszyst- kim. w. trybie. sądowej. kontroli. uchwał. zgromadzeń. spółek,. kwestionowanych. przez. mniejszość. ze. względu. na. sprzeczność. z. dobrymi. obyczajami,. interesem. spółki.bądź.pokrzywdzenie.udziałowców .. Podobną. funkcję. pełni. zasada. jednakowego. traktowania. wspólników. i. ak- cjonariuszy:. zapobiega. nadużyciom. korporacyjnej. władzy. przez. wspólnika. do- minującego,.zmierzającym.do.osiągania.nieproporcjonalnych,.nieuzasadnionych. korzyści.z.tytułu.uczestnictwa.w.spółce ..Prawidłowa.interpretacja.sytuuje.zakaz. dyskryminacji.udziałowców.jako.jeden.z.przejawów.szerszego.nakazu.lojalności. obowiązującego.w.stosunkach.korporacyjnych ..Podobnie.jak.obowiązek.lojalno- ści,.także.zakaz.dyskryminacji.jest.klauzulą.generalną.wymagającą.„wypełnienia. treścią”.w.skonkretyzowanych.uwarunkowaniach.funkcjonowania.spółki .. Integralność. majątku. zależnych. spółek. kapitałowych. uczestniczących. w.zgrupowaniach.zapewnia.system.przepisów.ograniczających.spełnianie.przez. spółki.świadczeń.na.rzecz.wspólników.i.akcjonariuszy ..W.zgrupowaniach.podsta- wową.funkcją.tych.przepisów.jest.zapobieganie.przesunięciom.majątkowym.(wy- płatom).na.rzecz.wspólnika.dominującego.oraz.powiązanych.z.nim.podmiotów,. ze. szkodą. dla. spółki,. mniejszości. wspólników. oraz. z. pokrzywdzeniem. wierzy- cieli ..Przesunięcia.majątkowe.są.najczęściej.dokonywane.pod.postacią.transak- cji.pozakorporacyjnych ..Rodzą.one.podwyższone.ryzyko.nadużyć ..Jednocześnie. mają. jednak. podstawowe. znaczenie. dla. prawidłowego. funkcjonowania. zgrupo- wania,.ponieważ.stosunki.gospodarcze.między.jego.uczestnikami.pozwalają.re- alizować.zadania.grupy.jako.całości.i.najczęściej.decydują.o.sensie.jej.istnienia .. Podporządkowanie. spółek. zależnych. podmiotowi. dominującemu. wpływa. na. powstanie. tendencji. do. relatywizacji. prawnej. odrębności. uczestników. zgru- powania. wobec. głównego. udziałowca. (rozdz .. IX) .. Najbardziej. spektakularnym. przejawem.tej.tendencji.jest.figura.odpowiedzialności.akcjonariusza.na.zasadzie. przebicia. korporacyjnej. zasłony,. z. której. często. korzysta. judykatura. amerykań- XV Przedmowa ska ..W. prawie. polskim. pominięcie. prawnej. odrębności. spółki. może. być. wyni- kiem.nadużycia.prawa.podmiotowego.bądź.celowościowej.wykładni.przepisów. albo.postanowień.umów ..Brak.natomiast.podstaw.do.pociągnięcia.wspólnika.do- minującego.do.osobistej.odpowiedzialności.wobec.wierzycieli.spółki.zależnej.na. zasadzie.uchylenia.korporacyjnego.„welonu” ..Wierzyciele.muszą.zadowolić.się. roszczeniami.odszkodowawczymi.oraz.skargami.pauliańskimi ..Oba.instrumenty. dają.się.jednak.stosować.tylko.w.wąskim.zakresie .. Jednym.z.elementów.składowych.prawa.zgrupowań.spółek.są.reguły.przeję- cia.kontroli.nad.spółką.publiczną.(rozdz ..X) ..Następstwem.nabycia.kontrolnego. pakietu.akcji.jest.zwykle.włączenie.spółki.do.zgrupowania,.kierowanego.przez. podmiot.przejmujący.kontrolę ..Prawo.unijne,.a.w.ślad.za.nim.także.prawo.pol- skie,. przyznaje. akcjonariuszom. mniejszościowym. „prawo. wyjścia”. ze. spółki. (instytucja. obowiązkowej. oferty) .. Obowiązkowa. oferta. znajduje. się. na. pogra- niczu.klasycznego.prawa.spółek,.prawa.rynku.kapitałowego.i.prawa.koncerno- wego.sensu stricto ..Jej.treścią.jest.przyznanie.dotychczasowym.akcjonariuszom. prawa.odkupu.akcji,.co.kreuje.jeden.z.najsilniejszych.mechanizmów.ochronnych. w.grupach.spółek.i.osłabia.konieczność.stosowania.środków.typu.ex post,.działa- jących.po.powstaniu.zgrupowania ..Przejęcie.kontroli.jest.interesujące.z.perspek- tywy.prowadzonej.analizy.także.z.innego.powodu ..Oferta.przejęcia.kontroli.nad. spółką.publiczną.stawia.zarząd.spółki-celu.w.sytuacji.silnego.konfliktu.interesów,. co.rodzi.problem.określenia.standardów.jego.postępowania ..Przypadek.przejęcia. stanowi.dobrą.egzemplifikację.kontrowersji.wokół.pojęcia.interesu.spółki ..Z.całą. ostrością.zaznacza.się.wtedy.pytanie,.w.czyim.interesie.powinni.działać.zarządza- jący,.a.w.konsekwencji.czy.mogą.skorzystać.z.przysługujących.im.kompetencji. w.celu.udaremnienia.próby.przejęcia .. Część.trzecia.monografii.jest.poświęcona.wypracowaniu.propozycji.założeń. docelowego.modelu.polskiego.prawa.grup.spółek.(rozdz ..XI) ..Krytycznej.anali- zie.poddano.projekty.prawa.grup.spółek.przedłożone.przez.Komisję.Kodyfika- cyjną.Prawa.Cywilnego.oraz.Ministerstwo.Gospodarki ..Następnie.przedstawiono. autorską.propozycję.de lege ferenda.unormowania.grup.spółek.w.prawie.polskim .. Ukazanie.w.sposób.kompleksowy.całokształtu.narzędzi.regulacyjnych.grup. spółek. byłoby. zadaniem. niemożliwym .. Monografia. ogranicza. się. do. obszaru. prawa.spółek.(prawa.handlowego),.przy.czym.nie.obejmuje.zagadnień.sprawoz- dawczości.finansowej.zgrupowań ..Tym.bardziej.pominięto.sferę.prawa.upadło- ściowego,.podatkowego.i.antymonopolowego ..Omówiono.wyłącznie.te.instytu- cje,. które. uznano. za. najważniejsze. z. perspektywy. ukazania. obecnego. systemu. polskiego.prawa.grup.spółek.oraz.dyskusji.nad.docelowym.modelem.prawa.hol- dingowego ..Problematyka.zgrupowań.dotyczy.wszystkich.form.prawnych.spółek .. Przedmiotem. opracowania. są. jednak. wyłącznie. holdingi. z. udziałem. zależnych. spółek.kapitałowych,.ponieważ.to.one.najczęściej.uczestniczą.w.zgrupowaniach. i.odgrywają.pierwszorzędną.rolę.w.gospodarce.jako.podmioty.prowadzące.dzia- łalność.na.średnią.i.dużą.skalę ..Tylko.spółki.kapitałowe.zapewniają.wyłączenie. osobistej.odpowiedzialności.wspólników.i.akcjonariuszy.za.zobowiązania.spółek,. co. jest. centralnym. motywem. tworzenia. i. rozbudowy. struktur. koncernowych .. Spółki. osobowe. najczęściej. służą. prowadzeniu. aktywności. na. niewielką. skalę,. co.powoduje,.że.stosunkowo.rzadko.uczestniczą.w.zgrupowaniach ..Monografia. obejmuje. wyłącznie. typowe. holdingi. oparte. o. podporządkowanie,. przypomina- XVI Przedmowa jące.„piramidę” ..Prawnie.niezależne.spółki.zmieniają.tam.swój.charakter.i.fak- tycznie.przekształcają.się.w.„satelity”.podmiotu.dominującego,.a.ten.ostatni.pełni. rolę.„mózgu”.grupy,.określającego.strategię.i.egzekwującego.jej.stosowanie ..Po- minięto.natomiast.przypadek,.gdy.wpływ.na.spółki.zależne.jest.wywierany.przez. dwa.(lub.więcej).podmioty.prowadzące.wspólne.przedsięwzięcie .. Zabrakło. również. miejsca. na. analizę. interesującego. zagadnienia. prawnych. standardów.kierowania.zgrupowaniami.przez.podmiot.dominujący,.przepływu.in- formacji.między.spółkami.zrzeszonymi.w.grupie.oraz.prawa.kontroli.i.informacji. o.sprawach.tych.spółek,.a.także.powiązanego.problemu.ochrony.tajemnic.przed- siębiorstwa.spółek.zależnych ..To.samo.dotyczy.konfliktów.interesów.i.konflik- tów.obowiązków.funkcjonariuszy.zasiadających.w.organach.spółek.umiejscowio- nych.na.różnych.szczeblach.w.strukturze.zgrupowania.oraz.zakazów.konkurencji. w.związku.z.łączeniem.mandatów ..Nie.zbadano.także.reżimu.podejmowania.roz- strzygnięć.o.transakcjach.wewnątrz.zgrupowania ..Jest.on.przedmiotem.szczegól- nego.zainteresowania.w.spółkach.publicznych.ze.względu.na.zadania.powierzane. niezależnym. członkom. rad. nadzorczych. oraz. komitetom. rady .. Ta. przykładowa. lista. zagadnień,. które. nie. znalazły. odrębnego. odzwierciedlenia. w. opracowaniu. ukazuje,.jak.obszerna.i.wielowątkowa.jest.problematyka.grup.spółek .. Należy. podkreślić,. że. uchwalenie. w. przyszłości. wyodrębnionego. zespołu. przepisów.o.grupach.spółek.nie.wpłynie.na.utratę.znaczenia.uniwersalnych.narzę- dzi. regulacyjnych. „powszechnego”. prawa. spółek,. analizowanych. w. niniejszym. opracowaniu,.takich.jak:.obowiązek.lojalności,.zasada.jednakowego.traktowania. wspólników.i.akcjonariuszy,.reguły.ochrony.majątku.spółki.zależnej.czy.zabieg. relatywizacji. prawnej. odrębności. spółki ..Akcjonariusze. spółek. publicznych. po- zostaną. także. beneficjentami. mechanizmu. obowiązkowej. oferty ..Ambicją. opra- cowania.jest.dostarczenie.materiału.do.rozwijania.analizy.wyjściowych.założeń. i.fundamentów.prawa.grup.spółek,.bez.względu.na.przyszłą.koncepcję.legisla- cyjną,.która.zostanie.wybrana.przez.polskiego.ustawodawcę ..Ponadto,.skoro.per- spektywa. zmian. legislacyjnych. wydaje. się. niepewna,. szczególnie. ważnym. za- daniem.jest.obecnie.wypracowanie.operatywnego.modelu.funkcjonowania.grup. spółek.de lege lata,.nawet.jeżeli.otoczenie.prawne.jest.niedoskonałe ..Wykładnia. instytucji.prawa.spółek.powinna.dążyć.do.znalezienia.równowagi.między.postu- latem.zagwarantowania.sprawnej.organizacji.zgrupowania.i.zapewnienia.bezpie- czeństwa.prawnego.menedżerów.a.dążeniem.do.ochrony.podmiotów.zagrożonych. stanem.dominacji.nad.spółką .. Pragnę. podziękować. Panom. Profesorom:. Andrzejowi W. Wiśniewskiemu. (Uniwersytet.Warszawski).i.Krzysztofowi Oplustilowi.(Uniwersytet.Jagielloński). za.życzliwe.recenzje.pracy .. Monografię.dedykuję.mojej.Żonie .. Warszawa,.marzec.2012.r .. . . . Adam Opalski XVII Wykaz skrótów 1. Prawo polskie i polskie zbiory dobrych praktyk korporacyjnych BiegRewU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.7 .5 .2009.r ..o.biegłych.rewidentach.i.ich.sa- morządzie,. podmiotach. uprawnionych. do. badania. sprawozdań.finansowych.oraz.o.nadzorze.publicznym. (Dz .U ..Nr.77,.poz ..649.ze.zm .) GospKomU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 20 .12 .1996. r .. o. gospodarce. komunalnej. KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.23 .4 .1964.r ..–.Kodeks.cywilny.(Dz .U ..Nr.16,. (tekst.jedn .:.Dz .U ..z.2011.r ..Nr.45,.poz ..236). KK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 6 .6 .1997. r .. –. Kodeks. karny. (Dz .U .. Nr. 88,. poz ..93.ze.zm .). poz ..553.ze.zm .). KomPrywU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.30 .8 .1996.r ..o.komercjalizacji.i.prywatyzacji. (tekst.jedn .:.Dz .U ..z.2002.r ..Nr.171,.poz ..1397.ze.zm .) Konstytucja.RP. . . . . . . . . . . . . . . . . .Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2 .4 .1997. r .. KPC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.17 .11 .1964.r ..–.Kodeks.postępowania.cywil- (Dz .U ..Nr.78,.poz ..483.ze.zm .). nego.(Dz .U ..Nr.43,.poz ..296.ze.zm .). KRSU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 20 .8 .1997. r .. o. Krajowym. Rejestrze. Sądo- wym.(tekst.jedn .:.Dz .U ..z.2007.r ..Nr.168,.poz ..1186. ze.zm .). KSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 15 .9 .2000. r .. –. Kodeks. spółek. handlowych. (Dz .U ..Nr.94,.poz ..1037.ze.zm .) KWU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.6 .7 .1982.r ..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. (tekst.jedn .:.Dz .U ..z.2001.r ..Nr.124,.poz ..1361.ze.zm .). GrupBankU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.14 .6 .1996.r ..o.łączeniu.i.grupowaniu.niektó- rych.banków.w.formie.spółki.akcyjnej.(Dz .U ..Nr.90,. poz ..406.ze.zm .) OfPublU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.29 .7 .2005.r ..o.ofercie.publicznej.i.warunkach. wprowadzania. instrumentów. finansowych. do. zorga- nizowanego.systemu.obrotu.oraz.o.spółkach.publicz- nych.(tekst.jedn .:.Dz .U ..z.2009.r ..Nr.185,.poz ..1439. ze.zm .). OgrDziałGospU. . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 21 .8 .1997. r .. o. ograniczeniu. prowadzenia. działalności.gospodarczej.przez.osoby.pełniące.funk- cje. publiczne. (tekst. jedn .:. Dz .U .. z. 2006. r .. Nr. 216,. poz ..1584.ze.zm .) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zgrupowań spółek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: