Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 011207 17340767 na godz. na dobę w sumie
Prędka przędza - ebook/pdf
Prędka przędza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 74
Wydawca: Forma pracownia projektowa i wydawnictwo Anna Nowakowska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64974-91-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> literatura piękna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W wierszach z tomu 'Prędka przędza' Tomasz Hrynacz bilansuje swoje życie, posługując się wielkimi figurami czasu: przyszłość konfrontuje z przeszłością, a egzystencjalną nieprzewidywalność z fizjologicznym determinizmem. Kiedy zaś szuka praktycznych rozwiązań na użytek bieżącej codzienności, zauważa, iż pozostaje mu tylko wybór między koncepcją życia jako rozwoju a uznaniem go za chorobę, wobec której zastosować trzeba jakąś „terapię zajęciową” – wypełniającą czas czymkolwiek, dowolną czynnością skracającą jedynie oczekiwanie na nieuchronny kres. Dylematy egzystencjalne umieszcza tym samym w perspektywie Końca, w ramie śmierci, obezwładniającej każdy przedmiot obserwacji. Takie piętno nadaje zdarzeniom, pejzażom, portretom i aktom introspekcji, w których oznakami śmierci okazują się paradoksalnie wszystkie przejawy życia: oddech, rytm serca i pulsująca krew. Autor 'Prędkiej przędzy' pokazuje przy tym, iż jest mistrzem misternie splecionego obrazu poetyckiego, z którego wyłania się uniwersalna wizja losu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 w serii tablice ukazały się: Kazimierz Brakoniecki „Amor fati”, „Obroty nieba” Maciej Cisło „Niższe studia” Marek Czuku „Facet z szybą”, „Igły i szpilki” Krzysztof Ćwikliński „Książę poetów żegna ukochane miasto” Anna Frajlich „Łodzią jest i jest przystanią” Katarzyna Gondek „Splątania” Brygida Helbig „Hilfe” Tomasz Hrynacz „Prędka przędza”, „Przedmowa do 5 smaków” Zbigniew Jasina „Inne światło” Wiktoria Klera „Szczecin unplugged” Bogusława Latawiec „Zmowy” Artur Daniel Liskowacki „Po sobie” Marek Maj „Obrzeża i skraje” Tomasz Majzel „Fotoalbum” Rafał Mieczysłavsky „Rzucone na światło” Krzysztof Niewrzęda „Popiół” Ewa Elżbieta Nowakowska „Nareszcie” Halina Pląder „Rozsypanka” Małgorzata Południak „Liczby nieparzyste”, „Mullaghmore” Uta Przyboś „Prosta” Helena Raszka „Głosy w przestrzeni”, „Imię własne” Paweł Sarna „Pokój na widoku” Paweł Tański „Spod siódmego żebra” Zuzanna Waligórska „Elementarz” Marek Wiśniewski „Niepotrzebne skreślić”, „Teoria wszystkiego” Zbigniew Wojciechowicz „Orwo” Patryk Zimny „Przejście” 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wydawnictwo FORMA. Szczecin, Bezrzecze 2010, 2016 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Copyright © Tomasz Hrynacz, 2010, 2016 Copyright © Piotr Micha³owski, 2010, 2016 (pos³owie) Copyright © Wydawnictwo Forma, 2010, 2016 zdjêcie autora: Katarzyna Hrynacz redaktor tomu: Piotr Micha³owski projekt graficzny serii, projekt ok³adki, zdjêcia na ok³adce i w ksi¹¿ce, sk³ad, ³amanie: Pawe³ Nowakowski korekta: Anna Nowakowska ISBN 978-83-64974-91-5 wydanie drugie: e-book pdf (wydanie pierwsze, papierowe: ISBN 978-83-60881-58-3) WYDAWNICTWO FORMA 71-219 Szczecin-Bezrzecze, ul. Nowowiejska 63 tel. 91 488 62 40 www.wforma.eu, e-mail: forma.sc@pro.onet.pl 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== spis treœci: Pismo Ostatnie piêtro œwiata Do rzeczy Cia³o astralne W ci¹gu nocy Móc powiedzieæ Pasmo lustrzanych zdarzeñ Biomet Stan¹æ oko w oko Najs³absze ogniwo Bezdomnie M¿enie W nocy sama lekkoœæ Dodatnia stopa zachmurzenia Królestwo uwiêz³ych w szronie liœci W tym sezonie jak nigdy Zapora Deszczówka Krótki g³os Œwietlany ognik mostu Prawda cudzych s³ów. Dopisek do notatek Marka Wittbrota Na czym w koñcu stoimy? Szach i mat Twarzy, nieruchoma Chora³ wiatru Wracamy do punktu wyjœcia Niez³omnoœæ i furia Na skróty Niepojête rzeczy œwiata tego Trzy po trzy Œpi¹cy wiersz Tryby Ko³ysanka Nie¿yt Modlitwa Trip Peryferie Camera obscura Wilgotne pi¹stki Wspólne racje Rana, sen i pokój Tendo Achillis Sollux Susz Halo, mam pytanie Przebudzenie Z w³asnej woli Zasiew Góry Pu³askiego Dymne pola Tryb sieciowy Niedoprzêdy Strony Prêdka przêdza Trójprzelotowy ³uk triumfalny Dzieñ pokoju, dzieñ wojny Lata œwietlane Epizody, epifanie, epitafia (Piotr Micha³owski) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 68 71 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== To czego siê boimy, œwiadczy o tym, czego szukamy Thomas Merton 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prędka przędza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: