Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00113 006364 18983866 na godz. na dobę w sumie
Procedury tworzenia aktów prawnych - ebook/pdf
Procedury tworzenia aktów prawnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 535
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5760-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-34%), audiobook).

W dniu  1.1.2014 r. wejdzie w życie nowy Regulamin pracy Rady Ministrów. Wprowadza on nową systematykę porządkująca treść przepisów dotyczących działania Rady Ministrów. Jasno opisuje poszczególne procedury. Włącza do regulacji Regulaminu etap prac w ramach stałego Komitetu Rady Ministrów. Reguluje procedury uzgodnień w kierunku ich usprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnień z partnerami społecznymi

Regulamin ten ma zatem ogromy wpływ w zakresie tworzenia prawa w Polsce.

W związku z tym Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało wraz wiceprezesem Rządowego Centrum Legislacji książkę: Procedury tworzenia aktów prawnych

Książka „Procedury tworzenia aktów prawnych” jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, która wszechstronnie i kompleksowo przedstawia szeroko rozumianą procedurę tworzenia oraz ustanawiania prawa w Polsce. Obejmuje ona procedury tworzenia i ustanawiania prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, w szczególności procedury tworzenia i uchwalania ustaw, rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego (uchwał i zarządzeń) oraz aktów prawa miejscowego (uchwał, zarządzeń i rozporządzeń wojewody), a także umów międzynarodowych.

W ramach prezentowanej publikacji omówione zostały także zasady ogłaszania aktów prawnych, tworzenia tekstów jednolitych, jak i kwestie dotyczące konsultacji społecznych i lobbingu, immanentnie związane z procesem stanowienia prawa.

Nie ulega wątpliwości, że pozycja ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego prawnika, a prawnika – legislatora w szczególności. To również cenna pozycja dla wszystkich merytorycznych pracowników urzędów administracji rządowej oraz samorządowej – zarówno tych, którzy opracowują projekty aktów, jak i uczestniczących w procesie ich uzgadniania i zatwierdzania.

Książka ta jest szczególnie ważna dla jednostek samorządu terytorialnego. Publikacja ta dla tej grupy odbiorców odpowiada na następujące pytania:

W zakresie Ministerstw i urzędów centralnych ta książka pokazuje:

Książkę tą można również potraktować narzędziowo. Przedstawiamy w niej:

  1. Zestawienie podstaw prawnych do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie: prawa podatkowego; zachowania porządku i czystości, w tym gospodarowania odpadami; gospodarowania majątkiem; oświaty, sportu i ochrony środowiska; prowadzenia gospodarki finansowej i przestrzennej; dróg publicznych; wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi; ochrony przeciwpożarowej; ochrony i gospodarowania wodami; gospodarki komunalnej; ochrony przyrody; ochrony zabytków;
  2. Schemat powiązań elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego z BIP oraz wojewódzkim dziennikiem urzędowym
  3. Schemat tworzenia aktów zmieniających
  4. Schemat procesu legislacyjnego
  5. Schemat rządowego procesu legislacyjnego projektu ustawy
  6. Uchwałę w sprawie ogłaszania jednolitego tekstu uchwały

Waga procedur tworzenia aktów prawnych była wielokrotnie przedmiotem wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzał m.in.:

  1. zarzuty proceduralne badane są przez TK w pierwszej kolejności. Jeśli doprowadzą one do wniosku, że przepis został uchwalony z naruszeniem trybu określonego w Konstytucji i ustawach, staje się to wystarczającą przesłanką do uznania jego niekonstytucyjności i nie ma podstaw, by orzekać o merytorycznych treściach w nim zawartych;
  2. we wszystkich wypadkach, gdy prawo wymaga zasięgnięcia opinii podmiotów zewnętrznych, brak takiej opinii można uważać za poważne naruszenie trybu postępowania.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:


Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Procedury tworzenia aktów prawnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: