Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00119 006359 18983881 na godz. na dobę w sumie
Procesy i procedury: nowe wyzwania - ebook/pdf
Procesy i procedury: nowe wyzwania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 141
Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3652-2480-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).
Przedstawiony materiał stanowi głos w dyskusji w kwestiach ważnych i kontrowersyjnych, zarówno w dziedzinie kanonicznego prawa procesowego, jak i kościelnej procedury administracyjnej. Jest to głos odważny, mający na względzie zarówno dobro Kościoła, jak i dobro każdego wiernego, a przede wszystkim jak najpełniejszą ochronę praw człowieka i zasady sprawiedliwości. Cześć artykułów poświęcona jest kwestii nieuznawania sakramentu małżeństwa w prawie kanonicznym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp ........................................................................................................... Dr hab. Bartosz Wojciechowski prof. UŁ Wymogi dyskursywno-etyczne procesu sądowego ................................ 7 9 Ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW Mentalność prorozwodowa a procesy małżeńskie ................................. 23 Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut Pewność moralna niezmiennym uwarunkowaniem pozytywnego wyrokowania ...................................................................................... Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL Jedna czy dwie instancje? – w oczekiwaniu na reformę procesu mał- żeńskiego ............................................................................................. Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon Kontrowersje w odniesieniu do figury ciszy administracyjnej ujętej w kan. 57 KPK .................................................................................... Dr Adam Bartczak Wadliwość merytoryczna aktu administracyjnego jako motyw rekursu sądowego-administracyjnego do Drugiej Sekcji Sygnatury Apo- stolskiej ................................................................................................ 49 67 81 95 2015 - Sympozjum Warszawa.indd 5 2015-09-17 10:24:18 Ks. dr Tomasz Białobrzeski Prace Papieskiej Komisji ds. Rewizji KPK nad projektem ustanowie- nia trybunałów administracyjnych ................................................. 111 Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński Przyczyny usunięcia i przeniesienia proboszcza z parafii w KPK z 1983 r. ............................................................................................... 129 2015 - Sympozjum Warszawa.indd 6 2015-09-17 10:24:18 Wstęp W pierwszym swoim przemówieniu skierowanym do Trybunału Roty Rzymskiej wygłoszonym w roku 1979 Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę, iż jest zadaniem Kościoła przepowiadać i chronić fundamentalne prawa człowieka we wszystkich stadiach jego egzystencji. W ten kon- tekst powszechnego nauczania Kościoła dotyczącego ochrony godności osoby wpisuje się również porządek kanoniczny, którego zadaniem jest ochrona nienaruszalnych i niezbywalnych praw uniwersalnych każdego człowieka, w tym ochrona praw wiernych. Procesy i procedury, zarówno sądowe, jak i administracyjne mają na celu nie tylko ochronę praw każdego wiernego, ale przede wszystkim są gwarantem sprawiedliwości. Zorganizowane dnia 22 października 2015 r. na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Wydział Prawa Kanonicznego sympozjum Procesy i procedury: nowe wyzwania odbywa się w niedługim czasie po ukazaniu się naj- nowszego Motu proprio Ojca Świętego Franciszka Mitis Iudex Domi- nus Iesus, w którym Prawodawca dokonuje znaczącej reformy procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Aplikacja tych norm staje się nowym wyzwaniem zarówno dla ludzi nauki, jak i dla pracowników sądownictwa kościelnego. Nowe wyzwania dotyczą jednak również sfe- ry administracyjnej Kościoła w wielu kwestiach od lat dyskutowanych i do dziś dyskusyjnych. Przedstawiony w wersji drukowanej materiał stanowi głos w dys- kusji w kwestiach ważnych i kontrowersyjnych, zarówno w dziedzinie 2015 - Sympozjum Warszawa.indd 7 2015-09-17 10:24:19 8 kanonicznego prawa procesowego, jak i kościelnej procedury admini- stracyjnej. Jest to głos odważny, mający na względzie zarówno dobro Kościoła, jak i dobro każdego wiernego, a przede wszystkim jak najpeł- niejszą ochronę praw człowieka i zasady sprawiedliwości. 2015 - Sympozjum Warszawa.indd 8 2015-09-17 10:24:19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Procesy i procedury: nowe wyzwania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: