Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 006853 18478831 na godz. na dobę w sumie
Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych - książka
Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0146-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbuduj wizerunek firmy

Przekaz wizualny jest niezwykle ważnym elementem procesu komunikacji. Eleganckie wizytówki, profesjonalnie zaprojektowane ulotki i raporty to niezbędne wyposażenie każdego menedżera przedstawiającego swoją firmę. Stare powiedzenie: 'Jak Cię widzą, tak Cię piszą' nabiera nowego znaczenia w świecie biznesu -- nawet najciekawsza oferta może nie wzbudzić zainteresowania, jeśli nie zostanie odpowiednio opakowana. Dobrze przygotowany przekaz wizualny powinien być klarowny i jasny. Często firmy zapominają o tym, wybierając zbyt ascetyczne lub zbyt skomplikowane logo, liternictwo i kolorystykę.

Książka 'Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych' to przewodnik dla osób, które chcą przygotować wizerunek przedsiębiorstwa lub pragną nawiązać równorzędny dialog z projektantem takich materiałów. Przedstawia zasady doboru kolorów, czcionek i kształtów przy tworzeniu znaków firmowych i folderów, opisuje reguły składu tekstu, kompozycji strony oraz projektowania funkcjonalnych i eleganckich dokumentów, formularzy i raportów.

Stwórz spójny schemat wizualnej identyfikacji swojej firmy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Profesjonalne tworzenie materia³ów reklamowych Autor: John McWade T³umaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 83-246-0146-5 Tytu³ orygina³u: Before and After Graphics for Business Format: 170×230, stron: 224 Zbuduj wizerunek firmy (cid:129) Opracuj biuletyn, który ka¿dy bêdzie chcia³ przeczytaæ (cid:129) Zaprojektuj eleganck¹ wizytówkê i papier firmowy (cid:129) Przedstaw informacje o firmie w profesjonalny sposób Przekaz wizualny jest niezwykle wa¿nym elementem procesu komunikacji. Eleganckie wizytówki, profesjonalnie zaprojektowane ulotki i raporty to niezbêdne wyposa¿enie ka¿dego mened¿era przedstawiaj¹cego swoj¹ firmê. Stare powiedzenie: „Jak Ciê widz¹, tak Ciê pisz¹” nabiera nowego znaczenia w œwiecie biznesu — nawet najciekawsza oferta mo¿e nie wzbudziæ zainteresowania, jeœli nie zostanie odpowiednio opakowana. Dobrze przygotowany przekaz wizualny powinien byæ klarowny i jasny. Czêsto firmy zapominaj¹ o tym, wybieraj¹c zbyt ascetyczne lub zbyt skomplikowane logo, liternictwo i kolorystykê. Ksi¹¿ka „Profesjonalne tworzenie materia³ów reklamowych” to przewodnik dla osób, które chc¹ przygotowaæ wizerunek przedsiêbiorstwa lub pragn¹ nawi¹zaæ równorzêdny dialog z projektantem takich materia³ów. Przedstawia zasady doboru kolorów, czcionek i kszta³tów przy tworzeniu znaków firmowych i folderów, opisuje regu³y sk³adu tekstu, kompozycji strony oraz projektowania funkcjonalnych i eleganckich dokumentów, formularzy i raportów. (cid:129) Projektowanie biuletynów firmowych (cid:129) Dobór kroju i atrybutów czcionki (cid:129) Tworzenie znaków graficznych (cid:129) Logo literowe i graficzne (cid:129) Szablony ofert i formularzy (cid:129) Prezentowanie informacji na wykresach i diagramach (cid:129) Projektowanie kalendarzy firmowych Stwórz spójny schemat wizualnej identyfikacji swojej firmy Spis treści Przedmowa 7 Wprowadzenie 9 Biuletyny Przyciągnąć uwagę przechodnia… 12 Czy Twój biuletyn trafia do szerokiego grona odbiorców? Oto sześć prostych sposobów na to, aby wzmocnić siłę jego przekazu. Jakie kroje pisma są najlepsze dla tekstu? 20 Jak wybierać, modyfikować i układać na stronie tekst, który da się czytać. Zaprojektuj atrakcyjny biuletyn 28 Ścisły układ dobrze się prezentuje i jest znakomity w przypadku wydruków biurowych. Szpital biuletynów 34 Analiza krok po kroku odsłoni użyteczne techniki. Łączenie krojów pisma 44 Które kroje pisma ze sobą współgrają? Dowiedz się, jak je mieszać i łączyć. Głowa i ramiona ponad wszystko 48 Zaproponuj biuletyn z górnej półki. Żywy biuletyn mówi o ludziach! 56 Rzucający się w oczy i poczytny — ten biuletyn składa się z ramek. Uaktywnij białą przestrzeń 68 Nie ma grafiki? Nie ma problemu! Biała przestrzeń może stać się najbliższym przyjacielem. Jak rozładować korek na stronie? 70 Opisujemy, jak obszerna biała przestrzeń i czyste wizualne kontrasty pomagają nawiązać kontakt z czytelnikiem. PaPeteria Tuziny różnych dokumentów? Spraw, by były do siebie podobne 80 Wygląd powinien mówić: Oto my. W tym rozdziale pokażemy, jak ujednolicić wizerunek — oraz ułatwić sobie przy tym pracę. 00_B A.indd 4 22-03-2006 22:51:43 Jak szybko nawiązać kontakt? 88 Personalizacja. Projektowanie papeterii 90 Proszę o konsekwencję! Zapisywanie pomysłów na papierze 96 Szybko — zanim zapomnisz! logo i wizerunek Czym charakteryzuje się dobre logo? 100 Najlepsze logo cechują pewne stałe, charakterystyczne wartości. Prezentujemy najważniejsze z nich. Zaprojektujmy logo 104 Pokazujemy, jak zamienić proste elementy ozdobne we wspaniałe logo i papeterię. Jak zaprojektować logo literowe 110 Stwórz stylowe i zwarte logo, łącząc obraz z inicjałem firmy. Jak zaprojektować znak, na który składa się wyraz 114 Znak wyrażeniowy to logo bez form graficznych i aż trudno uwierzyć, jak łatwo można je wykonać! Odkryj logo „drzemiące” w nazwie 120 W nazwie firmy kryje się logo — znajdziesz je, zanim policzysz do trzech! Zaprojektuj nazwę 124 Oto jak stworzyć dobry wygląd z niczego — zwykłej nazwy umieszczonej na jakimś kształcie. To jest właśnie sekret. Monogram mówi o charakterze 126 Krój czcionki, kolor, odrobina stylowej oryginalności wiele powiedzą o Twojej firmie. Zaprojektuj własną ligaturę 132 Każda firma używa w swojej nazwie liter, które „łączą kształt z rzeczywistością”. Tango grafiki i tekstu 138 Kupujesz je jako osobne elementy — lecz grafika i krój czcionki stanowią dwie strony tej samej monety. Magia polega na umiejętnym zespoleniu tych elementów. W tym podrozdziale pokażemy, jak bardzo są od siebie zależne. 00_B A.indd 5 22-03-2006 22:51:43 Zaprojektuj radosne, wieloelementowe logo 142 Nie możesz wybrać idealnej grafiki? Zaskocz sam siebie — użyj wszystkich! wzory dokumentów działu handlowego i formularze Dobry układ strony — wskazówki 148 Proste wskazówki mogą uatrakcyjnić nawet nudne formy. Jak zaprojektować kupon 150 Robią wrażenie, a są niewielkie. Kupony mają moc całych stron, a kosztują tyle, co ich ułamek. Jak złożyć elegancki katalog 154 Kwadratowe moduły są szybkim sposobem na zaprojektowanie schludnych, dobrze zorganizowanych stron katalogu. Wkładka z informacją 164 Przepis na dyskretną metodę sprzedaży. Jak narysować doskonałe instrukcje obrazkowe 166 Musisz coś zademonstrować lub wyjaśnić? Nie opowiadaj, lecz pokaż! Jak zaprojektować reklamę w katalogu firm 172 Niech wszyscy trafią na Ciebie. wykresy, raPorty, kalendarze i maPy Przybliżyć świat do naszych drzwi 182 Idealna mapa dojazdu doprowadzi na miejsce bez zbędnych słów. Pojedyncza linia miesięcy i dni 188 Miły dodatek na biurko, monitor lub ścianę. Stwórz mapę świata 192 Kilka słów doprowadzi klientów pod Twoje drzwi. Co jest sercem wykresu? 194 Dobry wykres od razu mówi wszystko. Pokażemy, jak go sporządzić. Jak zaprojektować raport 198 Klucze do sukcesu: organizacja i styl. Skorowidz 207 00_B A.indd 6 22-03-2006 22:51:44 Logo i wizerunek 03_B A.indd 99 22-03-2006 01:39:29 Logo   i wizerunek Najlepsze logo cechują pewne stałe, charakterystyczne wartości. Prezentujemy najważniejsze z nich. Czym charakteryzuje się dobre logo? Aby logo było udane, nie wystarczy, by było przemyślane i stworzone przez twór- czego artystę. Ponieważ jest ono najważniej- szym elementem wizerunku każdej organiza- cji, musi prezentować się świetnie niezależnie od okoliczności. Proces tworzenia logo wyma- ga od autora talentu i wyczucia. Udany projekt nie jest mimo to trudny do wykonania. Twór- ca musi tylko zadać sobie jedno podstawowe pytanie — co czyni logo efektownym? Upew- nij się, że projekt powstaje w zgodzie z pre- zentowanymi w tym rozdziale wytycznymi. 1 Logo jest proste Zbyt złożone logo blokuje komunikację. Nie wolno czynić go zbyt skomplikowanym zbio- rem elementów (zielonych pól, flag, toru wod- nego, gracza, półwyspu, krawędzi, okręgów i pochylonego tekstu), które będą odciągały uwagę od spraw najważniejszych. Być może tego typu zbiór symboli jest porywający, bar- dziej jednak przemawia prosty przekaz. krój Pisma: Weiss 100      Logo i wizerunek 03_B A.indd 100 22-03-2006 01:39:29 2 Logo jest wyraźne Delikatne linie tworzą przepiękne szkice, lecz nie nadają się zupełnie przy projektowaniu logo. Po pierwsze — delikatne linie są trud- ne do uchwycenia. Po drugie — tracą swoją jakość lub znikają zupełnie przy kopiowaniu. Pomimo że obie propozycje są do siebie podobne, wyobraź sobie, jak będą wyglądały na samochodzie w ruchu ulicznym. Wystarczy, że mrugniesz i natych­ miast zapomnisz, jak wyglądało to pierwsze! CasLoN 540 Futura CoNdeNsed extra BoLd 3 Logo wygląda dobrze w każdym rozmiarze Ta cecha umyka często projektantom, którzy przedstawiają klientowi efekt swojej pracy na dużym formacie: logo, które świetnie prezen- tuje się na billboardzie, musi także wyglądać dobrze na wizytówce. krój Pisma: VaG rouNded Zwykle logo zaprojektowane w dużym rozmiarze ma za wiele detali, by było czytelne po jego pomniejszeniu. Zwróćmy uwagę, jak tłoczą się linie w projekcie po lewej. dobrym rozwiązaniem jest stworzenie drugiego logo, zawierającego mniej szczegółów, którego będzie można używać na mniejszych formatach (po prawej). 4 Logo dobrze reprezentuje rodzaj prowadzonej działalności Stwierdzenie, że logo powinno odpowia- dać charakterowi prowadzonych interesów, wygląda jedynie na głos rozsądku. Gdy jed- nak twórcza gorączka daje o sobie znać, zdro- wy rozsądek zwykle bywa nieobecny w umy- słach artystów. Upewnij się, czy aby na pewno eklektyczny samolocik, dwupłat, którego pro- jekt powstał podczas zabawy, będzie dobrze reprezentował firmę klienta — w tym przy- padku regionalnego przewoźnika lotniczego. 03_B A.indd 101 22-03-2006 01:39:29 Czym charakteryzuje się dobre logo?      101 Co za pospolitość! Brawo! Zbyt szerokie Zbyt wysokie rozmiar w sam raz 5 Logo ma wyróżniać! Nie zgadzaj się na szarość i zwyczajność (niech inne firmy będą pospolite). Twoja firma jest unikatowa — wyróżnia ją kultura bizneso- wa i wizerunek na rynku. Przemyśl to troskli- wie i inteligentnie wykorzystaj. koła kryją w sobie wielki potencjał projektowy Koło stanowi ognisko — punkt odniesienia, który jest szybko i łatwo rejestrowany przez oko człowieka. Łagodne krawędzie koła spi- sują się lepiej niż krawędzie prostokątów lub trójkątów. Bliskim kuzynem koła jest elipsa. unikaj fantazyjnych krojów pisma Krój pisma, jaki zostanie wybrany do logo kor- poracyjnego, musi dobrze wyglądać nawet po wielu latach. Unikaj więc fantazyjnych krojów pisma — chyba że twoja firma działa na rynku mody. Standardy stosowane przez producen- tów drukarek — Times, Palatino, Helvetica — są zawsze mile widziane. Obowiązuje ogólna zasada: prostota kroju jest w modzie. unikaj wyjątkowo wysokich lub zbyt szerokich logo Nietypowe kształty trudno zmieścić na typo- wych formatach, takich jak wizytówki, ogło- szenia itp. Ponadto, tego typu kształty nie są także zbyt miłe dla oka. Dobrym rozmiarem jest logo wpasowane w formatkę o rozmiarze 3 jednostki długości na 2 jednostki — typową na przykład dla ekranu telewizora (proporcja 1 do 1 także jest całkiem odpowiednia). 102      Logo i wizerunek 03_B A.indd 102 22-03-2006 01:39:29 Projektuj logo i nazwę firmy jako całość Jeśli nazwa firmy będzie stanowić część pro- jektu — co jest niezwykle popularne na wszel- kich wzorach dokumentów — poszukaj sposo- bów, by zintegrować je w jedną całość. W tym przypadku zastosowano dopaso­ wanie kolorów. Białe poziome linie łączą znak z nazwą firmy. Weiss heLVetiCa Neue BLaCk Czym jest „logo”? W dzisiejszych czasach używa się wielu wyrażeń dotyczących logo i projektowania wizerunku. Warto przybliżyć niektóre spo- śród modnych dziś wyrażeń po to, by umieć użyć właściwego określenia we właściwym momencie. Co oznacza słowo logo? Jest to żargonowe skrócenie wyrażenia logotyp, które zwykle odnosi się do znaku firmowego przedsiębior- stwa lub jego sygnatury (znaku identyfikują- cego firmę). Logotyp wywodzi się od greckie- go logos lub word. W środowisku grafiki, słowo znaki odnosi się właściwie do szerokiej grupy projektów, które pełnią rolę znaków korporacyjnych. Znaki bez tekstu nazywane są symbolami, choć symbole mające coś komunikować (na przykład znaki sygnalizacji świetlnej czy oznaczenia umieszczane na drzwiach toalet) to właściwie piktogramy. Kiedy znaki mają charakter całkowicie typograficzny, mogą być określane mianem logo literowych, znaków (logo) wyrażenio- wych lub monogramów, które zwykle przyj- mują formę inicjałów lub skrótów lub też logo — na które mogą składać się całe wyra- żenia albo jedynie nazwa firmy. Kiedy sym- bole i logo używane są wspólnie, określa się je mianem kombinacji znaków. Gdy dowolny z opisanych elementów zostanie zarejestro- wany i jest chroniony przez prawo, nazywa się go zastrzeżonym znakiem handlowym. W poligrafii wielu ludzi używa określe- nia logo lub stopka redakcyjna, by zdefinio- wać nazwę publikacji, znajdującą się na jej okładce. Jednak prawidłowym terminem (szczególnie w odniesieniu do gazet) jest raczej baner lub tytuł gazety. Stopka redak- cyjna natomiast, to szpalta tekstowa, w któ- rej znajdują się dane dotyczące wydawcy, właściciela, pracowników redakcji oraz adre- sy i numery telefonów. Wskazówka: dla bezpieczeństwa, w odniesieniu do logo firmowego używaj określeń znak i identyfikacja wizualna, a mówiąc o publikacji, korzystaj z wyrażenia tytuł gazety. 03_B A.indd 103 22-03-2006 01:39:29 Czym charakteryzuje się dobre logo?      103 Logo   i wizerunek Pokazujemy, jak zamienić proste elementy ozdobne we wspaniałe logo i papeterię. Zaprojektujmy logo Krój pisma o nazwie Dingbat (a właściwie nie krój, a zbiór prostych symboli — orna- mentów) zapewnia sporo surowego materiału, dzięki któremu można zaprojektować modne logo. Wiele spośród ornamentów jest doskona- łych pod względem artystycznym, co pozwo- li zaoszczędzić sporo czasu (który byłby zmar- nowany, gdybyśmy rysowali od zera). Jednak największą zaletą Dingbat jest potencjał wizu- alizacji, który można wykorzystać podczas ćwiczeń i prób. Wszystkie elementy można zmodyfikować w dowolnym programie graficz- nym — rozłożyć na czynniki pierwsze, roz- rzucić, zmienić kąty, obrócić, zmienić skalę, pokolorować lub w inny sposób zmodyfikować tak, by uzyskać kilka interesujących i przydat- nych grafik. Cztery pierwsze kroki Wybierz symbol… dodaj tło… Zmodyfikuj… Zakończ logo, dodając nazwę! 104      Logo i wizerunek 03_B A.indd 104 22-03-2006 01:39:29 1 jak powinno wyglądać logo? Wyraź to, co trudno uchwytne… Dzięki symbolom można stworzyć logo abs- trakcyjne. W odróżnieniu od logo obrazowego (graficznej reprezentacji prawdziwych obiek- tów) lub logo symbolicznego (na przykład glob może oznaczać ludzkość), logo abstrakcyj- ne sugeruje znaczenie. Już z samego założenia logo abstrakcyjne nie wyraża niczego w spo- sób bezpośredni, lecz jedynie mgliście sym- bolizuje cechy, na zaznaczeniu których nam zależy. Ma to szczególne znaczenie jeśli: • Firma prowadzi działalność usługową i jej produkt nie jest materialny. • Logo ma reprezentować nieuchwytne cechy takie jak siła, partnerstwo, wizja itp. • Firma składa się z kilku oddziałów, z któ- rych każdy prowadzi inną działalność lub w przyszłości będzie się zajmował różnymi sektorami branży. sugestia fizyczności… Wiele atrakcyjnych logo powstało w oparciu o obiekty fizyczne. Na przykład, dla drukarza prasa poligraficzna może być piękna. Jednak dla klientów staje się jedynie głośną, brud- ną maszyną. Dlatego drukarz potrzebuje logo, które będzie sugerowało zalety i jakość final- nego wydruku (a nie prezentowało maszynę). skośne fale nawiązują do papieru znajdujące­ go się w ruchu Zsynchronizowane ele­ menty mogą sugerować pracę zespołową, współ­ pracę lub kooperację. uporządkowanie może sym­ bolizować strukturę lub bez­ pieczeństwo. kształt kwiatu może oznaczać wzrost. Zachodzące na siebie obiekty, które, wydaje się, iż obracają się wokół centrum układu, mogą sugerować ruch, zaplano­ waną akcję lub wspólnotę. synchronizacja może ozna­ czać wzajemne relacje i siłę jedności. koła z diamentami mogą oznaczać rolki Prostokąty umiesz­ czone w kole sym­ bolizują wachlarz z papieru 03_B A.indd 105 22-03-2006 01:39:30 Zaprojektujmy logo      105 2 Wykorzystaj tło, by upiększyć, dodać napięcie, siłę… ustalanie scenografii Tło to prosty kształt, który można stworzyć samemu i który będzie pełnił rolę sceny dla wybranego przez nas symbolu. Wiele z nich wygląda świetnie bez żadnych upiększeń, lecz inne prezentują się lepiej na jakimś tle. Użyj go, jeśli: • Logo ma być wyraźne. • Chcesz sprawić, by było milsze dla oka. • Chciałbyś wyrównać postrzępioną krawędź. • Pragniesz zintensyfikować kolory. • Zastanawiasz się, jak zdynamizować układ i dodać nieco napięcia. Namierzanie i definiowanie Po dodaniu tła najwięcej zyskują ornamen- ty o organicznych kształtach, składające się z wielu punktów lub posiadające nierówne krawędzie zewnętrzne. Tło zamyka je niczym perłę w muszli, tworząc zwarty, atrakcyjny kształt świetnie nadający się do umieszczenia na wizytówce, papeterii lub innych dokumen- tach o charakterze komercyjnym. odwracanie i dodawanie energii Ornamenty niemal zawsze wyglądają najlepiej, gdy są jasne i umieszczone na ciemnym tle. Przekonasz się, że odwrócenie (negatyw) sym- bolu sprawi, że tło stanie się dominujące, co dramatycznie zmieni wygląd elementu. Używaj prostych kształtów trzy najlepsze kształty tła to: koła (oraz w mniejszym stopniu elipsy), kwadraty (i kształt diamentu) oraz wie­ loboki (maksymalnie 6 wierzchołków). te proste i syme­ tryczne kształty bardzo łatwo skupiają na sobie wzrok obserwatora. mniej efektywne są wąskie elipsy, prosto­ kąty, trójkąty i wielokąty o dużej liczbie wierzchołków, które powodują często rozproszenie energii. tło dodaje treści oraz prezencji każdemu ulotnemu, organicznemu ornamentowi, a także przekształca go w śmiały symbol biznesowy. różne kształty mogą dobrze wyglądać na wierzchu wybranego ornamentu — wypróbuj kilka, zanim uznasz, że masz to, czego szukałeś. Zwróć uwagę na zależność, na której oparta została transformacja koła w wielobok (linie biegną ze środka gwiazdy w kierunku narożników). Duża różnica 1 odwrócenie kolorów symbolu powoduje zamianę czar­ nego kłębka pełnego kolców w jasną iskrę. Duża różnica 2 W oryginalnej formie kolce kierują się do zewnątrz — od strony jasnego centrum ozdobnika. Po lewej — dominu­ jące tło powoduje wstrzymanie ruchu kolców i wzbudze­ nie dysonansu. Grafika jest tak różna od oryginału! 106      Logo i wizerunek 03_B A.indd 106 22-03-2006 01:39:31 skalowanie i przemieszczanie Wiele symboli zyskuje na stworzeniu dyna- micznego napięcia, które jest efektem prze- mieszczenia elementu względem jego central- nej części lub obrotu. Inne układy elementów oznaczają stabilność, inne ruch itp. Bądź odważny! Te zmiany wymagają nieco arty- stycznego podejścia. Który układ promieni jest najlepszy? Lokalizacja symbolu wewnątrz elementu stano­ wiącego tło wpływa na przesłanie całej grafiki. która z poniższych propozycji wydaje się być najlepsza? obracaj, skaluj, przenoś ornament tak, by dotknął każdej krawędzi. Zauważysz, że każda lokalizacja może mieć inne znaczenie. Gdy element spoczywa na dnie, sugeruje stabilność i powagę, gdy dotyka prawej krawędzi, może oznaczać nastawienie na ruch, rozwój itd. 3 Bądź kreatywny! transformacje zwiększają pulę możliwości… rozdzielaj Ornament w oryginale to jedynie punkt star- towy dla wizji. Rozdziel symbol na elemen- ty składowe, a następnie zmień, przemieść je i przemieszaj — a odkryjesz, jak wiele nowych możliwości i kształtów ujrzy światło dzienne. Niektóre z pomysłów: • Rozdziel sekcję. • Przesuń względem siebie dwie połówki. • Przesuń każdą sekcję. • Obróć jedną lub kilka fragmentów. • Usuń część elementu. rozdziel Przegrupuj Przesuń obróć usuń Zaprojektujmy logo      107 03_B A.indd 107 22-03-2006 01:39:31 dokonaj transformacji jednej lub kilku części Ornamenty są zwykle symetryczne. Zmień proporcje i wykonaj odbicie jednej lub kilku części. W tym przykładzie trzy nadają- ce się na logo symbole powstają z jednego ornamentu. Podziel posiadany ornament na pół Pomniejsz górną Wprowadź tło Zastosuj odbicie połowę lustrzane mniejszego elementu Zastosuj odbicie lustrzane obu elementów użyj tylko części posiadanego ornamentu Możesz skorzystać z części grafiki: frag- ment bywa czasem bardziej użyteczny niż cały ornament — szczególnie w zestawieniu z tłem. Szukaj zaskakujących efektów. Wypró- buj te pomysły. Połącz niezależne symbole Jeden ornament może nie wystarczyć. Wypró- buj klonowanie fragmentów lub całych symbo- li, a następnie składaj kaskadowo lub obracaj je tak, by pasowały. Możesz także sam spróbo- wać utworzyć własne grafiki przy użyciu jed- nego lub kilku ornamentów, które posiadasz. usunięcie połowy ornamentu sprawia, że ukazuje się naszym oczom wschodzące słońce. kadrowanie przynosi niespodziewaną i jednocześnie interesującą dolną krawędź. Dwa sposoby łączenia Powiel kilkakrotnie ten sam fragment ornamentu, poobracaj i ułóż w ciekawy symbol (powyżej) lub dopa­ suj części dwóch lub więcej różnych ornamentów. 108      Logo i wizerunek 03_B A.indd 108 22-03-2006 01:39:32 4 dodawanie nazwy przedsiębiorstwa Niech nazwa będzie nieduża… Nazwa firmy jest elementem, który zmienia logo w znak handlowy. W przypadku papeterii i dokumentów, które będą czytane z odległości nie większej niż długość ramienia, niewielki element tekstowy — nazwa firmy — umiesz- czona przy logo, dodaje jej autorytetu. Gdzie? Nazwa powinna być wyrównana do lewej lub do prawej lub wycentrowana — ale zawsze do pewnej pomocniczej linii odniesienia, której źródło leży w grafice. krawędzie tła symbolu graficznego są natu­ ralnym szkieletem dla linii pomocniczych. Jak szeroko? Nazwa nie powinna być szersza niż symbol graficzny. jeśli nazwa firmy jest krótka, powiększ odstępy międzyliterowe. Wielkie litery uważa się za bardziej odpo­ wiednie niż małe. …albo ogromna! W przypadku grafiki umieszczanej na ciężarówce dostawczej lub elementów zewnętrznej reklamy wizualnej, nazwa musi być bardzo duża. W takich przypadkach nazwa dominuje nad znakiem gra- ficznym, a krój pisma staje się kluczowym ele- mentem kompozycji. Linie odniesienia Podobnie jak wcześniej — zwracaj baczną uwagę na położenie pomocniczych linii odniesienia — tylko one pozwolą dobrze dopasować logo do tekstu nazwy. Zwykle linie pomocnicze opierają się na krawędzi znaku położonej najbliżej linii wiersza oraz lini środkowej pisma (w tym konkretnym przypadku także rzeczywistej wysokości litery „x” znajdującej się w nazwie). Zaprojektujmy logo      109 03_B A.indd 109 22-03-2006 01:39:33 Logo   i wizerunek stwórz stylowe i zwarte logo, łącząc obraz z inicjałem firmy. jak zaprojektować logo literowe Oznaczanie wyrobów osobistą pieczęcią sym- bolizującą gwarancję jakości po raz pierwszy wprowadzili średniowieczni rzemieślnicy. Ich pieczęcie stały się znakami towarowymi, popu- larnymi do dziś. Pierwsze znaki handlowe były bardzo deko- ZAnim ZAcZniesZ rysoWAć… Litera jest podstawą logo literowego. od jej kształtu i proporcji zależy dosłownie wszystko, co powstanie potem. dlatego przyjrzyj się uważnie wybranej lite­ rze. Zwykle grafika trafia w obszar zawierający się w największej otwartej przestrzeni litery. Zaprojektuj grafikę, tak by pasowała do przeznaczonego jej miejsca. racyjne — składały się na nie bardzo skom- plikowane formy i finezyjnie upiększane lite- ry. Choć powód ich powstania zawsze był ten sam, forma ewoluowała. Dzisiejsze znaki han- dlowe mają charakter uproszczony — wymyśl- ne formy graficzne zastąpiły jedynie schema- tyczne sylwetki, a nazwa przedsiębiorstwa pisana jest prostym krojem. Litera wpleciona w grafikę lub logo literowe, jest wyjątkowo efektywnym typem znaku han- dlowego — stylowym, zwartym i treściwym oraz łatwym do wykonania. W tym podrozdziale opiszemy, jak stworzyć użyteczne logo literowe. 110      Logo i wizerunek 03_B A.indd 110 22-03-2006 01:39:33 szybki początek 1. niech powstanie litera! Wybierz krój pisma i, w aplika­ cji graficznej, wprowadź literę. Następnie konwertuj ją na ścieżki. Zaznacz wolny obszar wewnątrz litery i usuń go. 2. Wykonaj grafikę stwórz (lub wyszukaj) prostą gra­ fikę, która odpowiada produktowi lub usługom świadczonym przez twoją firmę — w tym przypadku sklep z tropikalnymi rybkami akwa­ riowymi. Grafika powinna być jak najprostsza. Ważna jest jedynie sylwetka, jej zarys. 3. Połączenie umieść grafikę w miejscu usu­ niętego fragmentu litery. Zwróć uwagę, że mimo, iż grafika jest większa niż uprzednio znajdujący się w tym miejscu wewnętrzny fragment litery, wciąż zachowała ona swój charakter — nadal przy­ pomina literę „a”. 1 Wybór grafiki: szukaj treściwego symbolu Poszukiwania zaczynaj od obiektów z realnego świata Jeśli Twój klient produkuje fizyczne wyroby, narysuj je. Jeśli zakres produkcji jest stosun- kowo szeroki — spróbuj, jak będą się prezen- tować poszczególne produkty. Każdy z nich będzie przekazywał inną informację. Jeśli pro- duktem jest usługa (może tak być, jeśli klien- tem jest motel), wypróbuj formy nawiązujące do branży (kaktus lub dzbanek). Jeśli dosłowne odniesienie nie sprawdza się — spróbuj symboliki Obraz symboliczny przywodzi na myśl ocze- kiwaną, lecz nierzeczywistą charakterystykę firmy-zleceniodawcy — na przykład siłę. Nie szukamy abstrakcyjnego odniesienia lub też ukrytych, mistycznych wrażeń. Najlepszymi symbolami są piktogramy (takie jak symbole na drzwiach toalety) lub też produkty codzien- nego użytku. obiekty z prawdziwego świata są najlepszymi symbolami. Ptaki mogą symbolizować pokój, żarówka — świetną ideę, byk — siłę lub moc. jak zaprojektować logo literowe      111 03_B A.indd 111 22-03-2006 01:39:33 2 tworzenie grafiki: niech będzie rozpoznawalna, niech będzie prosta narysuj profil Formy wykorzystywane w logo muszą umożli- wiać szybkie skojarzenia. Niech obiekt będzie miał jak najbardziej rozpoznawalny charakter. Jak najmniej szczegółów Wymyślne obrazy są piękne — lecz nie nada- ją się na logo literowe. Użyj tylko tylu szcze- gółów, ile sprawi, że symbol będzie dawał się szybko zidentyfikować. Używasz linii? ogranicz się do jednej grubości Linie dodają dynamiki, ale mogą rozpraszać symbol uzupełniając go o zbyt wiele szczegó- łów. Rozwiązanie: w całym projekcie korzystaj z jednej i tej samej grubości linii. Krawędzie powinny być proste Miś pokazany na rysunku jest czytelny tylko wtedy, gdy jest duży. Jeśli jednak pomniejszyć go do formatu pasującego do litery, staje się niczym atramentowa plama — zbyt niewyraź- ny. Rozwiązaniem jest wykorzystanie jedynie głowy misia. Zwróć uwagę, czy podobne prob- lemy nie występują w Twoim projekcie. Zbyt finezyjna Co to jest? W sam raz. Niewiele trzeba, by wybrać odpo­ wiednią grafikę. Linie są równej grubości, odległości pomiędzy liniami są takie same. JAKi KróJ PismA WybrAć? Podczas wybierania kroju, zwróć uwagę na bez­ szeryfowe kroje pogrubione lub szeryfowe kroje o grubych liniach. tego typu fonty zwykle zachowują swój charakter po połączeniu z grafiką. unikaj kro­ jów o zmniejszonej szerokości. ich wysokie i cienkie strefy wolnej przestrzeni za bardzo ograniczają zakres grafik nadających się do użycia. Futura extra BoLd aaCheN BoLd memPhis extra BoLd FrutiGer uLtra BLaCk BodoNi Poster maChiNe 112      Logo i wizerunek 03_B A.indd 112 22-03-2006 01:39:34 3 Gdzie umieścić grafikę? W miejscu białego obszaru w literze Usuń zamkniętą białą przestrzeń w literze i umieść w największej z nich wykonaną grafi- kę. Zwykle grafika będzie większa niż usunię- ty obszar. Nie zawsze uda się je znaleźć — lecz zawsze warto poszukać — znajdź najpierw linie, do których można wyrównać wykonane symbole graficzne. Logo literowe będzie miało silniejsze przesłanie, gdy grafika i litera będą zmierzać w tym samym kierunku. Przyjrzyj się, jak tulipan wydaje się być nierozerwalnie złączony z literą P (a nie po prostu „wrzucony na wierzch” i stanowiący jedynie dodatek). A teraz o czytelności Logo literowe będzie czystsze, jeśli grafika zostanie dopasowana do naturalnych kontu- rów litery. Ciekawe pióra, tylko na jaką literę właściwie patrzymy? o wiele lepiej! Unikaj umieszczając grafikę wewnątrz litery, staraj się ją dopasować do naturalnych krawędzi znaku. skorzystaj z tych podpowiedzi Klonuj grafiki (poniżej po lewej) lub buduj całe wyrażenie z pojedynczych logo literowych (poniżej po prawej). rząd mrówek jest bardziej odpycha­ jący niż pojedynczy szkodnik. tego typu technika wymaga zastosowania bardzo czystej graficznie litery. Zwróć uwagę na pozostawioną bez zmian literę „i” w tej zabawnej nazwie składającej się z kilku elementów. Zwykle nie umieszcza się grafiki w literach, które nie posiadają wol­ nych przestrzeni. jak zaprojektować logo literowe      113 03_B A.indd 113 22-03-2006 01:39:35 Logo   i wizerunek Znak wyrażeniowy to logo bez form graficznych i aż trudno uwierzyć, jak łatwo można je wykonać! jak zaprojektować znak, na który składa się wyraz Logo bez symboli nazywane jest znakiem wyrażeniowym lub logo wyrażeniowym. Jest ono najłatwiejsze ze wszystkich typów zna- ków handlowych. Znaki tego typu stosowane są najczęściej. W rzeczy samej — używa ich wiele spośród największych firm. Podobnie jak w przypadku logo, także znak wyrażeniowy jest symbolem. Zanim rozpo- czniesz pracę, zastanów się nad tym, czego symbolem ma być znak. Czym charakteryzu- je się firma, którą ma reprezentować? Czy jest to jakaś konkretna rzecz, czy osoba? Czy jest to firma produkcyjna, czy usługowa? Na jakim rynku działa? Potrzebujesz odpowiedzi na te pytania dlatego, że podczas pracy zrozumiesz, że niektóre interesujące i atrakcyjne grafiki wyprowadzą Cię na manow- ce. Łatwo bowiem stwo- rzyć czarują- ce logo, które w żaden spo- sób nie będzie odnosiło się do firmy klienta lub jego potrzeb. Im więcej wiesz o firmie, która zleca pracę, tym krócej będziesz błądził. W tej części rozdziału stworzymy logo wyra- zowe dla firmy o nazwie Berington Insuran- ce. Opisane tu zasady mogą być stosowane dla każdego logo. szybki początek 1. Wybierz krój pisma i zastosuj go do nazwy firmy. 2. dostosuj stopień pisma i wyrównanie. W tym przy­ padku centralnie umiesz­ czone słowo jest większe od pozostałych elementów nazwy firmy. 3. Zamknij nazwę w ramce utworzonej wokół znaków. 4. dodaj linie. oto w niewiarygodnie krót­ kim czasie powstało znakomite logo. 114      Logo i wizerunek 03_B A.indd 114 22-03-2006 01:39:35 1 Wybierz krój pisma W logo wyrażeniowym kluczową rolę odgrywa wybrany krój pisma. Dlatego pierwszym kro- kiem jest wyłowienie jednego kroju spośród miliona dostępnych. Oto pomocne wskazówki: Nazwa firmy, która przybiera formę wyraże- nia napisanego pewnym krojem pisma, wysy- ła bezpośredni komunikat i pośredni przekaz kierowany do klienta. Bezpośrednio w naszym przypadku przekazywana jest nazwa firmy: Berington Insurance. Przekaz pośredni wiąże się z prezencją lub np. tonem głosu. Szukamy spójnego przekazu dwóch typów. Sprawdźmy, jak będzie się sprawdzał poniż- szy: Wydaje się, że przykład ten znakomicie oddaje potrzebę spójnego przekazu. Najlepszym sposobem wyszukania odpowied- niego kroju pisma jest wydruk nazwy złożo- nej każdym dostępnym krojem i analiza takiej listy. Naturalne jest, że zwykle bardziej będą podobać nam się kroje nietypowe i fantazyjne. Pamiętajmy o tym i zwróćmy przede wszyst- kim uwagę na kroje proste. Dlaczego? Zwykle mają one większą siłę przekazu. Caslon wyglą- da dość niepozornie na liście wzorów krojów: A jednak, jeśli użyć jedynie wielkich liter i poszerzyć odstępy międzyliterowe… Przekaz pośredni zawsze zależy od konteks- tu. Gdyby wybrać ten krój pisma, można by podejrzewać, że pan Berington zatrudnia spe- cjalistów zajmujących się ochroną ubezpiecze- niową rodzin zawodowych żołnierzy. Zdecy- dowana większość ludzi uznałaby, że ma do czynienia z firmą transportową lub zajmują- cą się spedycją morską. Porzućmy ten pomysł i przejdźmy do kolejnej propozycji: …krój ujawnia swoje książęce korzenie, niosąc przesłanie odpowiadające poważnej i statecz- nej firmie ubezpieczeniowej. Bądź także świadom tego, że jedna linia teks- tu często nie mówi wszystkiego o charakterze kroju. Na przesłanie pośrednie wpłyną także inne czynniki projektu. Na przykład: Nazwa wygląda jakby wyszła prosto spod dłuta artysty rzeźbiarza, sugerując wielowieko- we tradycje i stabilną przyszłość. Zmieniając jednak przekaz bezpośredni… Użyty w przykładzie krój pisma o nazwie Lit- hos charakteryzujący się wpływami greckimi i afrykańskimi, by dobrze się zaprezentować wymaga odpowiedniego układu. Na liście kro- jów zalety tego typu nie dadzą się zauważyć. …o tak. Krój o tym samym charakterze nie- sie teraz zupełnie inny przekaz: Usługi tego mechanika samochodowego będą bardzo kosz- towne. jak zaprojektować znak, na który składa się wyraz      115 03_B A.indd 115 22-03-2006 01:39:35 1 Wyrównaj frazy Zdecydowaliśmy, że fraza Berington będzie złożona krojem Odeon Condensed — wąskim i o charakterze industrialnym. Fraza Insuran- ce może zostać napisana podobnie, ale możemy także do tego celu wybrać inny krój. Zwracaj bacznie uwagę na wzajemne korelacje pomię- dzy krojami pisma. Najczęściej chcemy, aby dwuczęściowa fraza traktowana była jako spój- na całość. W przykładzie z tego podrozdziału wybierzemy odpowiedni krój dla drugiej frazy i skorzystamy z funkcji wymuszania justyfikacji tak, aby wyrównać obie frazy jednocześnie do lewego i prawego marginesu. Oto, jakie odsła- niają się przed nami możliwości: Krój o tych samych atrybutach tak się składa, że Berington ma taką samą liczbę liter jak Insurance. jeśli użyć tych samych atrybutów (styl i stopień) dla obu wyrazów, napisy będą wyrównane. A co, jeśli słowa nie mają takiej samej liczby liter? jeśli zdecydujemy, że oba wyrazy (o nierównej liczbie liter) powinny korzystać z tego samego kroju pisma, powinniśmy zmniejszyć rozmiar wyrazu, który jest dłuższy. FrutiGer uLtra BLaCk Użycie kontrastującego kroju Niech drugi wyraz w nazwie będzie kontrastowy — w naszym przypadku powinien być pogrubiony i ciężki. dopasuj stopień pisma tak, by słowo było wyrównane do położonego nad nim wyrazu dominu­ jącego. Zwiększ kontrast jeśli chcesz zwiększyć kontrast pomiędzy wyrazami, powiększ różnice w stopniu i zastosuj wymuszenie wyrównania do obu krawędzi. użyj funkcji wymusza­ nia justyfikacji drugiego wyrazu. rozrzuć litery Powiększenie odstępów międzyliterowych może dodać odrobiny luksusu do przesłania niesionego przez logo. sprawdza się to szczególnie dobrze w przypadku kro­ jów wąskich. jeśli powiększysz odstęp międzyliterowy, warto także zwiększyć interlinię. 116      Logo i wizerunek 03_B A.indd 116 22-03-2006 01:39:36 3 Zamknij w kształcie Przyjrzyj się wyrazom i oceń kształt, jaki two- rzą (spróbuj spojrzeć z dystansem, na przykład mrużąc oczy i patrząc na całą grupę). Następ- nie narysuj wypełnioną ramkę wokół grupy lub części grupy. Ramka sprawdza się dobrze zarówno w przypadku logo jednowyrazowego jak i wielowyrazowego. Zaprezentujemy trzy rozwiązania: kształt, w jakim zamknięto nazwę, dodaje jej prezencji i sprawia, że zostaje ona wyróżniona. Zwróćmy uwagę, że cała struktura tworzona przez oba wyrazy jest podkreślona. Zamknięcie w kształcie sprawdza się także, jeśli wyrazy nie są równe. Zwróć uwagę, jak wyrównano górne i dolne słowo. ramka zwiększa dynamikę tego logo. kształt może uwypuklać. spróbuj na przykład rozwiązania, w którym kształt otacza jedynie pierwszy wyraz grupy, wyróżniając go. Zwróć uwagę, jak drugi wyraz został wyrównany — tym razem do krawę­ dzi ramki. 4 dodaj i wyrównaj linie Linie dodają, upiększają i kształtują ostatecz- nie styl logo. Ponieważ podkreślają strukturę, mogą kierować uwagę klienta na nazwę firmy. Czasami jednak linie stanowić będą jedynie dekorację. Kiedy dodajesz linie — zawsze dostosowuj je do typu kształtu grafiki. Nie chodzi tu jedy- nie o porządek. Unifikacja tego typu zwiększa spójność i siłę logo. kiedy dodajesz linie do logo, wypró­ buj kilka rodzajów wyrównania. W tym przykładzie linie dopasowano do narożników kształtu i słów, two­ rząc obramowanie nazwy. W tym przykładzie nazwa została wyróżniona trzema poziomymi linia­ mi. dzięki temu nazwa wyraźnie odznacza się od tła układu graficz­ nego. Grube linie dodają mocy. dzięki temu, że zostały w tym przykładzie umieszczone w pionie, łączą wizual­ nie obydwie części nazwy w spójne logo. Linie nie zawsze są potrzebne. Niektóre formy wyglądają dobrze bez nich. jak zaprojektować znak, na który składa się wyraz      117 03_B A.indd 117 22-03-2006 01:39:37 Wybierz nazwę, a potem spróbuj wszystkich tych technik Trochę egzotyki w kształtach jako że układ tekstu determinuje kształt grafiki, poek­ sperymentuj z układem nazwy firmy. możesz spróbować zmieniać rozmiar poszczególnych liter w nazwie (po lewej) lub łączyć tekst po łuku (poniżej po lewej). iNdustria soLid Wypróbuj kształty bez wypełnienia Logo Book mark i Bennet wyglądają lepiej bez wypełnie­ nia. jeśli wybierasz „otwarty wygląd”, poeksperymentuj z różnymi grubościami linii. stwórz atrakcyjne logo przy użyciu standardowych krojów pisma Nie potrzebujesz wielkich bibliotek krojów pisma, by stworzyć atrakcyjne logo. te logo (poniżej i powyżej) powstały przy użyciu fontów typowych dla laserowej drukarki. kroje tego typu mają jedną wadę — pogru­ bienie nie zawsze jest wyraźnie widoczne, przez co nie można stworzyć kontrastu na odpowiednim poziomie. rozwiązanie: powiększ kontrast, zwiększając różnice rozmiarów pomiędzy wyrazami. Podkreśl sztandarowy produkt lub usługę Linie oraz paski to potężne narzędzia, których można użyć do podkreślania znaczenia wybranych elementów. Wykorzystaj je, by zwrócić uwagę na fragment nazwy przedsiębiorstwa lub sztandarowy produkt danej firmy czy jej usługę. Zwróć uwagę, że zamiast biegnąć wzdłuż całej długości nazwy, linia podkreśla jedynie jej frag­ ment, który wymaga specjalnej atencji. oNYx i CoPPerPLate 33BC times BoLd i times romaN CeNturY sChooLBook i heLVetiCa BoLd Bauer BodoNi CoPPerPLate 33BC 118      Logo i wizerunek 03_B A.indd 118 22-03-2006 01:39:37 CorViNus skYLiNe sheLLeY VoLaNte sCriPt rozbuduj kształt jeśli projekt kształtu nie jest zbyt atrakcyjny — a cza­ sami tak się zdarza — zacznij jego rozbudowę! Na przykładzie powyżej dodaliśmy półokręgi, a w górnej i dolnej części użyte zostały ornamenty (korzystaj z jednego rodzaju ozdobników w całym logo). tego rodzaju rozwiązania powstają na bieżąco, podczas procesu tworzenia logo. Niespokojny krój pisma dante’s został osadzony na raczej neutralnym owalu. Linie wokół owalu doda­ no wyłącznie dla ozdoby. sprawdź, jak będą wyglą­ dać linie o innej grubości (powyżej po prawej). heLVetiCa BoLd Powtarzaj kształt jeden kształt można wykorzystywać częściej. może użyć go do każdej litery lub do każdego wyrazu z osobna? CharLemaNGe BoLd Twórz logo wyrazowe dla firm o długich nazwach jeśli nazwa firmy będącej twoim klientem bardziej przypomina zdanie, wybór logotypu opisywanego w tym podrozdziale jest niemal koniecz­ nością. Zdecyduj, który wyraz powinien być podkre­ ślony i powiększ go, a następnie zastosuj wymuszenie justyfikacji lub wyrównaj pozostałe słowa do środka dla zbalansowania układu. tworzysz logo inicjałowe? Jeśli masz za zadanie zaprojektować logo inicjałowe, układ tekstu jest łatwiejszy, ale wciąż obowiązują te same zasady: inicja- ły muszą być traktowane tak, jakby były kompletnymi wyrazami. Logo inicjałowe zawsze były popular- ne, lecz charakteryzują się pewnymi ogra- niczeniami. Przede wszystkim, pojedynczy inicjał przekazuje bardzo mało informacji o firmie, którą reprezentuje. Rozwiązanie: niech po inicjale znajdzie się pełna nazwa firmy. BodoNi Poster uLtra CoNdeNsed saNs Chociaż mamy do czynienia jedynie z inicjałami, kształty obu logo są determinowane przez tekst. Zwróć uwagę, jak inicjały łączą się z pełną nazwą firmy, tworząc silne logo (powyżej po lewej) times NeW romaN Chociaż nie stosujesz justyfikacji pełnych słów, nie zapomnij o wyrównaniu, jeśli stosujesz linie, paski czy ornamenty. tylko w ten sposób zachowasz spójność logo. Bauer BodoNi Futura extra BoLd Logo inicjałowe składające się z pojedynczej litery tworzą logo monogramowe. Przetestuj je na osobi­ stej papeterii. jak zaprojektować znak, na który składa się wyraz      119 03_B A.indd 119 22-03-2006 01:39:39 Logo   i wizerunek W nazwie firmy kryje się logo — znajdziesz je, zanim policzysz do trzech! odkryj logo „drzemiące” w nazwie boca Technology Group, inc. to firma kon- sultingowa działająca na rynku nowoczesnych technologii, której produktem są między inny- mi informatyczne urządzenia peryferyjne, kie- rowane do stosunkowo wąskiej grupy odbior- ców. Boca zatrudnia inżynierów, których priorytetem nie jest obmyślanie logo. Dlatego dotychczasowe logo nie przywodzi- ło na myśl firmy będącej liderem w branży nowoczesnych technologii ani też korporacji zatrudniającej najlepsze umysły na rynku. Jednak graficzna reprezentacja — logo — powinna być nieodłącznym elementem wize- runku firmy. Pomyśl o charakterystycznym dla Coca-Coli dźwięku otwieranej butelki czy dźwiękach z reklamy Nike: czy można je z czymkolwiek pomylić? Tego typu zobrazo- wania są ważne także w skali lokalnej — rów- nież jeśli mowa o pracownikach, środowi- sku inżynierów czy klientów firmy. Wizerunek mówi wiele o stabilności, potencjale i wiary- godności firmy. PRZED Jak więc zaprojektujesz logo, szczególnie gdy nie możesz poświęcić mu za wiele czasu? Jak stworzysz wizerunek, który będzie niósł informację o dyscyplinie, pasji i wizji firmy? W tym podrozdziale opiszemy, jak prosto i efektywnie wykorzystać tylko tekst i zwykły kształt do zbudowania logo. Włącz komputer, wybierz standardowy krój pisma (w naszych przykładach używamy kroju Helvetica) i podą- żaj za naszymi radami. 120      Logo i wizerunek 03_B A.indd 120 22-03-2006 01:39:39 1 Wybierz wyraz i dostosuj odstępy par znaków Celem projektowania logo jest zamiana zwy- kłego wyrazu w zwizualizowany obiekt. Jest wiele sposobów, by tego dokonać, jednak w każdym przypadku trzeba zwracać uwagę na kerning. Kerning oznacza dobieranie odstę- pów pomiędzy wybranymi parami znaków tak, by uzyskać efektowny wygląd. Zwykle w pierwszym kroku stosuje się ogólne zmniej- szenie odległości międzyliterowych, a następ- nie dokonywana jest analiza nietypowych połączeń. Każdy ze styli pokazanych na tej stronie posiada charakterystyki, które zostaną podda- ne modyfikacjom, wynikającym ze znaczenia wyrazu i kształtu składających się na niego liter. Dokonaj tak wielu modyfikacji, ile będzie możliwych, a następnie przyjrzyj się efektowi — nazwa uzyska unikatowy charakter. Logo poddane kerningowi wygląda o wiele lepiej. maŁe LiterY odmiaNa CieNka WieLkie LiterY odmiaNa GruBa małe litery uważa się, że małe litery (minuskuły) wydają się nieofi­ cjalne, przyjazne dla oka i ciepłe. Wielkie litery (wersaliki) mają charakter przywódczy i autorytarny, przywołując na myśl uliczne tablice urzędów. Waga — szerokość linii czcionki Cienka linia — szczególnie jeśli dodatkowo odmiana pisma jest wąska — niesie przesłanie przestronności i czystej formy. jest nieformalna i dekoracyjna. Gruba linia krojui jest mocna, masywna i muskularna: może łatwo zdominować przestrzeń. odmiaNa WĄska maŁe odstęPY międZYLiteroWe odmiaNa sZeroka duże odstęPY międZYLiteroWe szerokość Przez swój zwracający na siebie uwagę charakter, wąskie odmiany niosą przesłanie powagi. odmiany sze­ rokie są ekspansywne, nowoczesne, beztroskie. odstępy międzyliterowe Ściśle powiązana z szerokością, ciasno ułożone litery (lub nachodzące) karzą zwracać na siebie pilną uwagę. Litery luźno rozrzucone dają wrażenie perspektywy — tak jak zwężony horyzontalnie film panoramiczny. odkryj logo „drzemiące” w nazwie      121 03_B A.indd 121 22-03-2006 01:39:39 2 Zdefiniuj przestrzeń Głos słowa dochodzi najpierw ze strony jego stylu, a następnie z relacji z otoczeniem. Dla- tego następnym krokiem jest zdefiniowa- nie przestrzeni — prostego kształtu — z któ- rym słowo może wchodzić w interakcje. Wraz z przemieszczaniem wyrazu w obrębie wybra- nego kształtu zauważysz wyraźne cechy cha- rakterystyczne, które będą zmieniać się w zależności od lokalizacji. Oto osiem najbar- dziej typowych lokalizacji tekstu: Po odwróceniu barwy napisu dwa elementy postrze­ gane są jako jeden obiekt, a nie tylko tekst w ramce. kształt o takich samych proporcjach co tekst (powy­ żej) wzmacnia przesłanie wyrazu. Góra Pozycja modernistyczna, optymistyczna, lekka; tekst w górnej części lub umieszczony powyżej środka sugeruje wzrost. Po lewej Pozycja konserwatyzmu, zakotwiczenia; stabiliza­ cja, ale nie nuda. tekst po lewej mówi: „solidny i niezawodny”. Front mocna, dominująca, per­ spektywiczna; to logo chce być pierwsze! Pion Pozycja radykalna — wymaga wysiłku, by odszyfrować napis. Forma dekoracyjna i bun­ townicza. Dół sugeruje mocne stąpanie po ziemi, stabilność. tekst umieszczony w dolnej części kształtu jest trady­ cyjny, elementarny. Po prawej Logo w ruchu. Nazwa firmy umieszczona w prawej części kształtu oznacza progresywność, rozwój. W tle Pierwsze przemawia do nas tło. Pozycja trwałości, bardzo autorytarna. Pod kątem Pozycja niestabilna, lecz energetyczna, dekora­ cyjna; kształt tła ma tu kluczowe znaczenie. 122      Logo i wizerunek 03_B A.indd 122 22-03-2006 01:39:40 3 dodaj szczegół Jeśli nazwa zawiera dodatkowo nagłówek opi- sowy, jego pozycja, zależna od głównej części nazwy wpłynie na rytm i równowagę całego logo oraz na sposób jego odbioru. Uznaje się, że elementy dodatkowe powinny być znacznie mniejsze: niech będzie to szósta część więk- szej części nazwy. Jaka powinna być lokaliza- cja tego elementu? Szukaj przede wszystkim krawędzi i pomocniczych linii wyrównania. myśl w kategorii kolumn Wyobraź sobie, że logo rozłożone jest w kolum- nach — każda litera znajduje się w jednej takiej kolumnie. W każdej z nich może być początek dodatkowego elementu tekstowego nazwy. Wraz z przesuwaniem tekstu, zmienia się charakter logo — od konser­ watywnej pozycji przy lewej krawędzi (powyżej po lewej), do bardziej energetycznej i niekonwencjonalnej — prawej. W prawo przesuwa się także środek ciężkości logo. Podczas projektowania powinieneś zwra­ cać uwagę zarówno na ekspresyjność, jak i na estetykę projektu. kolumny istnieją niezależnie od kształtu. Z uwagi na fakt przyciągania wzro­ ku do części centralnej, koło jest jednym z najbardziej ogniskujących uwagę naturalnych kształtów. każde słowo charakteryzuje się unikalną i cza­ sem niespodziewaną siatką kątów, które mogą zostać wykorzystane w roli linii wyrównania. Przykładem może tu być pozioma linia w przy­ kładzie po lewej (pierwszy po lewej) lub linia będąca przedłużeniem krawędzi litery A (bliżej po lewej). W trójkącie i rombie, dodatkowy element teks­ towy nie wiąże się ze słowem, lecz z kształtem, w którym znajduje się słowo. Pamiętaj, iż istnieje szansa na pojawienie się negatywnej przestrzeni. trójkąty zawsze tworzą nowe trójkąty. Czy je widzisz? Zwróć uwagę, że bazę dla głów­ nego elementu stanowi pozioma oś, która biegnie przez środek rombu. odkryj logo „drzemiące” w nazwie      123 03_B A.indd 123 22-03-2006 01:39:41 Logo   i wizerunek oto jak stworzyć dobry wygląd z niczego — zwykłej nazwy umieszczonej na jakimś kształcie. to jest właśnie sekret. Zaprojektuj nazwę Kto potrzebuje fantazyjnej grafiki? Dobry projekt to szczęśliwe zakończenie działania zmierzającego do harmonii kształtów, słów, kolorów i innych podstawowych elementów. Proste kształty, takie jak prostokąty, owale i wielokąty — charakteryzują się rzeczywistą, przemawiającą do nas bezpośrednio, „powierz- chownością”. Prostokąt o ostrych krawędziach i narożnikach mówi nam coś, czego okrąg — delikatny i owalny, nie mówi. Tak więc łatwo stworzyć dobry wygląd z niczego — lub przy- najmniej z tego, co wydaje się być niczym: wybierz tekst, dodaj do tła kształt i koloro- we wypełnienie! Możesz też zacząć od kształ- tu lub samego koloru. Sekret polega na tym, by sprawić, aby wszystkie te trzy elementy mówiły tym samym głosem. Powiemy, jak tego dokonać. 1 Prostokąty Prostokąt to najbardziej stabilny kształt — pła- ski, „przyziemny”, w bezruchu. Prostokąt sta- nowi element struktury, tak jak ściany budyn- ku czy pomnika. Ciemne, poważne kolory niosą przesłanie solidności, spójności i wia- rygodności. Wersaliki wnoszą poczucie sta- teczności. Zachodzące na siebie fragmenty prostokątów dodają przeciwwagi potrzeb- nej w przypadku pokazanego po prawej logo restauracji. Wade saNs LiGht 124      Logo i wizerunek 03_B A.indd 124 22-03-2006 01:39:41 2 koła Jasne i subtelne kolory pastelowe przekazują przesłanie kruchości i wrażliwości, nawet na dziecięcej świeżości i młodości. Ostro zakoń- czone prostokąty nie nadają się do tego projek- tu. Potrzebujemy bowiem kształtów owalnych, które są łagodne i delikatne. Napis powinien szeptać — pasować będą małe litery, subtel- ny i lekki krój pisma w białym kolorze, który pozwoli im wtopić się w tło. 3 trójkąty Trójkąty to jedne z najbardziej ekscytujących form — pełnych energii, ruchu, niestabilności. To dlatego pojawiają się częściej na deskorol- kach, a nie na korporacyjnej papeterii. Podgrzej atmosferę, wybierając kanciasty krój pisma. Rażące kolory — jasne i żywe kolo- ry dodatkowe — zwykle występują częściej w naturze (kwiaty, ptaki tropikalne, ryby). roxY, atLas heLVetiCa Neue uLtra LiGht 03_B A.indd 125 22-03-2006 01:39:41 Zaprojektuj nazwę      125 Logo   i wizerunek krój pisma, kolor, odrobina stylowej oryginalności wiele powiedzą o twojej firmie. monogram mówi o charakterze Z historycznego punktu widzenia, mono- gram był skarbem monarchy — cechą zawiera- jącą najbardziej poważaną ikonę — królewską pieczęć. Pieczęć nie niosła ukrytych znaczeń, lecz była natychmiast rozpoznawana. Wiele wieków później monogramy wciąż zwracają na siebie uwagę. Nie używa się już królewskich pieczęci, lecz wciąż ceni się pro- stą i cichą elegancję monogramów — wytwor- ność nazwy, inicjał oraz głośne przesłanie, głos mówiący o charakterze. Łatwy do wykonania monogram, który będzie przykładem w tym rozdziale, będzie stanowił świetną ilustrację cech tego typu znaku. Aby powstał, najpierw narysujemy koło, inicjał i nazwę. Ekscytująca jest nie- skończoność możliwych kombinacji kroju pisma, wartości i małych ozdobników, które będą miały przekazywać to, co chce przekazać twórca. Ubierz te elementy w książęce szaty, a monogram będzie miał szlachetny charakter. Skąp go w przyciemnionym niebieskim świet- le, a oczyma duszy ujrzysz spokojną, jazzową kafejkę. Wrzuć go na scenę wypełnioną teks- turą, a poczujesz, że zmieniasz miejsce i czas. W tym rozdziale pokażemy, jak tego dokonać. 126      Logo i wizerunek 03_B A.indd 126 22-03-2006 01:39:41 1 Narysuj okrąg Narysuj okrąg o średnicy 10 pica. Niech krawędź będzie miała grubość 3 punktów, a w centrum niech przecinają się pod kątem prostym dwie linie pomocnicze. Teraz zacznij myśleć o tym, jaki obraz chciałbyś przekazać. Czy ma to być coś wyrafinowanego, nieformalnego, tradycyjnego, o charakterze spor- towym czy futurystycznym? Jaki krój pisma wyra- zi to najlepiej? 2 Wybierz swój inicjał Monogram ogniskuje się na inicjale. Namawia- my do zabawy i poeksperymentowania z kroja- mi pisma. Szukaj kroju wyrazistego — niech to będzie ornament, bryła, odmiana ostra, klasyczna lub pogrubiona — wszystko jedno — ważne jest, by była zdecydowana i niosła jasne przesłanie. My zdecydowaliśmy się na font o nazwie Snell Roundhand. Na razie niech ma 120 punktów. 3 Wycentruj i dobierz stopień pisma Wyrównaj inicjał do środka okręgu i dobierz jego stopień. Niech będzie duży. Nie ma nic złego w tym, że będzie dotykać krawędzi okręgu lub ją przekraczać (tak jak na naszej propozycji). Na tym etapie projektu trudno powiedzieć, jak będzie wyglądać najlepiej, dlatego na razie posługuje- my się przybliżeniami. Szczegółami zajmiemy się później. 4 Nazwę umieść na okręgu Nazwę firmy umieść na łuku o średnicy 11 pica — podobnie jak zrobiliśmy to w naszym przykładzie. Zaczęliśmy 16-punktowych wersalików, wyrówna- nych do środka. Z uwagi na fakt, że tekst ten jest o wiele mniejszy od inicjału, krój nie może być zbyt ozdobny — my wybraliśmy Charlemagne. 03_B A.indd 127 22-03-2006 01:39:42 monogram mówi o charakterze      127 5 rozdziel litery Powiększ odstępy międzyliterowe tak, by rezul- tat był zadowalający. Aby poszerzyć zbyt krótką nazwę, możesz umieścić pomiędzy literami orna- menty lub powtórzyć ją albo też użyć naturalnie szerokiego kroju. 6 dodaj zewnętrzny okrąg te odstępy powinny być identyczne Narysuj zewnętrzny okrąg tak, jak pokazano na przykładzie po prawej. Tekst powinien znajdo- wać się dokładnie w połowie pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną linią. Zanim przejdziemy dalej, przyjrzyj się całości pro- jektu: w tym momencie powinieneś już wiedzieć, czy tekst ma oczekiwany stopień, czy odstępy międzyli- terowe są właściwe itp. Dostosuj pożądane atrybuty, jeśli to konieczne. 7 kolor Monogramy wyglądają najlepiej, jeśli użyto jednego lub dwóch kolorów. Wybierz głęboki, nasycony kolor podstawowy — burgund, ciemnofioletowy, granat nocnego nieba, leśną zieleń lub ciemny grafit. Drugi kolor (jeśli będziesz go potrzebował) powinien być jasnym, bladym odbiciem pierwszego — neutralny kremowy lub szary — bądź też jego dopełnieniem). W naszym przykładzie wewnętrzna krawędź to tinta koloru zewnętrznego okręgu. Biały tekst daje wraże- nie wprowadzenia trzeciego koloru. 8 Wykończenie Linie, tekstura czy wzory mogą pomagać w symboli- zowaniu branży, w której działa dana firma. Wyko- rzystaj te obiekty, by wyczarować właściwą atmosfe- rę. W naszym monogramie, umieszczone wewnątrz poziome linie przywodzą na myśl staroświeckie ryty lub budują wspomnienie grona w drewnianych becz- kach, zamieniając monogram w etykietę z butelki od wina. Ornamenty umiejętnie wypełniają wolną prze- strzeń powstałą pomiędzy umieszczonymi na łukach wyrazami. 128      Logo i wizerunek 03_B A.indd 128 22-03-2006 01:39:42 kilka artystycznych wskazówek Monogram, którego tworzenie opisywaliśmy na kilku poprzednich stronach, równoważy wiele zmiennych. Kiedy tworzysz monogram, musisz także umieć zbalansować proporcje, rodzaj krojów pisma i barwy. Proporcje Monogram jest jak cel na strzelnicy: oko skupia się na jego centralnej części (1), a następnie przenosi się na zewnątrz (2), gdyż elementy składowe obiektu uporządkowano pod względem rozmiaru. Jak duży powinien być element central- ny? Jak mały powinien być element zewnętrzny? unikaj krojów pisma, które zosta­ wiają odstępy 1 2 o to chodzi Niedobry wybór inicjał Wypełnij okrąg. Na inicjał wybieraj takie kroje pisma, w których litery są tak samo szerokie, jak wysokie. Zadaniem inicjału jest wypełnienie przestrzeni, ale musi on wyglądać poważnie i wiarygodnie (żadnego dryfowania lub kroju o mało wiarygodnym wyglądzie). unikaj krojów zagęszczonych lub rozstrzelonych, które umieszczone w okręgu pozostawiać będą wyraźne odstępy. Linie Zwróć szczególną uwagę na atrybuty linii. Linie nie powinny być grubsze niż kreski w inicjale — raczej cieńsze. nazwa niech nazwa będzie średniej wielkości. istnieje zasada, która mówi, że nazwa umieszczana na łuku powinna mieć rozmiar równy siódmej części inicjału. W przypadku projektów o charakterze historycznym, można skorzystać z tekstu w większym rozmiarze (dalej po lewej), lecz bądź ostrożny: za duży tekst wydaje się walczyć z inicjałem, zbyt mały — staje się nieczytelny (po lewej). monogram mówi o charakterze      129 03_B A.indd 129 22-03-2006 01:39:43 krój pisma Krój pisma to kostium, jaki zakłada mono- gram, by tworzyć odpowiedni wizerunek i charakter firmy: zabawny, stateczny, pło- mienisty, godny zaufania itp. Korzystaj z mowy obrazu kroju pisma, by pokazać ducha firmy. standardy dobrze się sprawdzają typowe rozwiązania bywają czasem rozwiązaniami idealny­ mi i wartymi wypróbowania. to logo powstało przy użyciu kroju Palatino, standardowego fontu dostępnego z drukarką. inicjał niech będzie wyrazisty. jeśli chcesz szybko osiąg­ nąć wyrazisty efekt, zacznij od dekoracyjnego kroju nagłówka. szukaj kroju energetycznego, pogrubionego i można by rzec — klockowatego lub przeciwnie — raczej ozdobnego. Czasami rozwiązanie jest oczywiste: jeśli klientem jest na przykład ekstrawagancki hotel, ozdobny krój odręcznego pisma będzie w sam raz. jednak próbuj wszystkiego. jest szansa, że nietypowe wybory zaskoczą Cię interesującym efektem. nazwa wpisana w łuk na początek zacznij od tego samego kroju. W pierwszej próbie sprawdź, czy możesz użyć tego samego kroju, z jakiego skorzystałeś przy tworzeniu ini­ cjału. dzięki temu nie trzeba będzie martwić się o spój­ ność. to rozwiązanie bywa czasem najlepsze. tekst umieszczony po łuku zawsze powinien składać się z wielkich liter. elementy wystające poza linie bazowe w przypadku małych liter osłabiają przekaz (powyżej po prawej). Zbyt fantazyjny o wiele lepiej 1 układ jednolity i spójny 2 układ niejednolity 3 powtórzenie czy pasuje liczba znaków? czy nazwa jest zbyt krótka? Wyrównuj. Wyrazy o różnej długości — na przykład Laurelwood Books — można umieścić na monogra­ mie z jednolitymi (1) lub niejednolitymi (2) odstępami międzyliterowymi. jeśli nazwa jest zbyt krótka, możesz umieścić ją w monogramie dwukrotnie (al dente), trzy­ krotnie lub nawet czterokrotnie (3). Upewnij się, że monogram jest czytelny jeśli wybrany do roli inicjału krój pisma jest zbyt fanta­ zyjny, tekst znajdujący się na łukach powinien zostać złożony krojem prostym. szukaj kontrastów. Wypróbuj kombinacji krojów bezszeryfowych z szeryfowymi, pisma odręcznego z szeryfowym, czy odmian o cien­ kich liniach w opozycji do odmian pogrubionych. staraj się zapamiętać, że wybrane kroje muszą być czytelne także w przypadku, gdy monogram będzie mały. 130      Logo i wizerunek 03_B A.indd 130 22-03-2006 01:39:44 Barwa Monogramy wyglądają świetnie w czer- ni i bieli, ale barwa i kolory zwracają na sie- bie uwagę i z ich pomocą można wyrazić o wiele więcej. To dzięki czerwonej barwie monogramu reklamującej pizzę Zorro, czu- jesz, że masz na nią ochotę (poprzednia stro- na). Barwa może łączyć monogram z określo- ną nacją, szkołą, zespołem sportowym itd. nasycone kolory nadają wyrazistości Najszersze zastosowanie mają jasne, nasycone kolory bez rastra. są one idealne do wydruku na niepowlekanym papierze, na którym raster może zepsuć czytelność logo. Dwa kolory ciemny kolor dla tła, jasny dla zaznaczenia akcen- tów. monogramy wyglądają pięknie, gdy mają dwa kolory. Zanim znajdziesz najbardziej ekspresyjne, być może będziesz musiał przejrzeć palety programów gra­ ficznych. szukaj ciemnych barw — takich jak burgund, ciemnofioletowy, granat nocnego nieba, ciemna zieleń czy ciemny grafit. Najbardziej atrakcyjne monogramy są przeważnie ciemne. drugi kolor powinien być dla akcentu — niech będzie bladym odbiciem pierwszego — neutralny kremowy lub szary, bądź też jego dopeł­ nieniem. kieruj się zasadą, że dominującym kolorem nie może być jasna barwa, gdyż zmniejsza efekt (powy­ żej po prawej). Tinty Tinty wyciągają z barwy to, co najlepsze. tinty łagodzą i dodają dodatkowy wymiar jednobarwnym logo. mimo że wartość tint najlepiej odzwierciedlają odcienie szarości, w pierwszej kolejności spróbuj popracować w czerni i bieli. Zmiana wartości nasycenia powinna zaczynać się od środka do zewnątrz: ciemny, jasny, ciemny, jasny (powyżej po lewej), powyżej po prawej zastosowano te same wartości tinty do alterna­ tywnych ciemnych barw podstawowych. 03_B A.indd 131 22-03-2006 01:39:45 monogram mówi o charakterze      131 Logo   i wizerunek każda firma używa w swojej nazwie liter, które „łączą kształt z rzeczywistością”. Zaprojektuj własną ligaturę Prawdopodobnie nie istnieje styl artystycz- ny bardziej intuicyjny niż ten, łączący dwie lub więcej liter w jedną. W rezultacie powstaje znak zwany ligaturą. Po łacinie ligare oznacza: wiązać. Połączone litery tworzą świetne logo, nadające się przede wszystkich dla firm, które znane są głównie z inicjałów. Projektowanie ligatury jest przyjemne. Spe- cjalny talent rysowniczy nie jest wymagany, chociaż przyda się poczucie rytmu i upodo- banie do układania puzzli. Szybko odkryjesz, że jedne można bardzo łatwo połączyć, a inne — nie ułatwiają zadania. Pewne litery dobrze składają się w przypadku jednego kroju pisma, 132      Logo i wizerunek a w innym nijak do siebie nie pasują. Cza- sem można dopasować małe litery, wersaliki — już gorzej. Ponadto, na jedne można wpły- nąć i „przekonać je” do fuzji, inne „bronią się przed tym rękoma i nogami”. Zdarza się też, że trzeba się uciec do podstępu. Jako dzieci przywykliśmy do własnych ini- cjałów. Jako projektanci, musimy przyjrzeć się cechom innych liter. W tym podrozdziale opi- szemy techniki, pomysły i wskazówki, dzięki którym pokażemy, jak można łączyć wiele róż- nych liter, tak by powstała jak najatrakcy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: