Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 008322 10735644 na godz. na dobę w sumie
Projektowanie ogrodu - ebook/pdf
Projektowanie ogrodu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 81
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-883-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przy odrobinie wysiłku każdy nawet najmniejszy kawałek zieleni otaczający nasze miejsce zamieszkania może stać się wyjątkowym zakątkiem. Warto jednak przemyśleć kilka podstawowych kwestii i dobrze zaplanować najbliższą nam przestrzeń. Poradnik „Projektowanie ogrodu” podpowie, jak krok po kroku zaaranżować zielony teren przy domu, by cieszył oko i sprawiał przyjemność przez cały rok. Szczegółowe informacje poprowadzą Czytelnika od wytyczenia terenu do stylowych realizacji. Rysunki instruktażowe, kolorowe fotografie i pakiet niezbędnych informacji z pewnością pomogą zaprojektować wymarzony zakątek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp Jaki będzie mój ogród Usytuowanie ogrodu Klimat i warunki atmosferyczne Rodzaj gleb Gleba kwaśna czy zasadowa Sposoby użytkowania ogrodu Strefa gospodarcza Strefa wypoczynku Strefa użytkowa Przedogródek Powiązania ogrodu i domu mieszkalnego Zaczynamy od projektu Pomiary terenu i pierwsze plany Zasady kształtowania linii i wzorów Barwy ogrodu Kształty i faktury Wykonanie planu ogrodu Zakładanie ogrodu przydomowego Przygotowania do budowy Przenoszenie projektu ogrodu w teren Drenaż Nawadnianie ogrodu Projektowanie systemu nawadniania Instalacje elektryczne i alternatywy Nawierzchnie Wykonanie planu nawierzchni Schody Ściany oporowe i murki kwiatowe Ogrodzenia Tarasy Ogrody skalne Wrzosowiska Stawy i oczka wodne Pergole, trejaże i altany Altana w ogrodzie Trejaż Pergola 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 13 14 15 15 17 18 21 22 22 23 24 24 26 28 29 32 34 36 37 39 40 42 43 44 44 44 Zielone elementy w ogrodzie Zasady nasadzeń roślinnych i wymagania roślin Zachowaj proporcje Wielkie korzyści z roślin drzewiastych Istotne wymagania roślin Dobór roślin do ogrodu przydomowego Sadzenie drzew Przygotowanie do sadzenia Sadzenie i pielęgnacja Sadzenie krzewów Zakładanie żywopłotów Żywopłot formowany czy nieformowany Pnącza w ogrodzie Sadzenie i pielęgnacja pnączy Kwietniki i rabaty bylinowe Elementy kwitnące w fazie projektu Zakładanie kwietników i rabat Trawniki Zakładanie trawnika z siewu Zakładanie trawnika z rolki Rośliny alternatywne dla trawników Ogrody stylowe i tematyczne Ogród w stylu angielskim Ogród w stylu francuskim Ogród w stylu japońskim Ogród w stylu śródziemnomorskim Ogród w stylu wiejskim Projekty ogrodów Gorący orient Marynistyczna przystań Nowoczesna ekologia Ogród muzyka Sposób na wąski ogród Taras familijny Urok natury Eklektyczna delikatność 45 46 46 47 48 49 50 50 51 53 53 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 Ogród to wielka sztuka cierpliwości Małgorzata Kalicińska Wstęp Kto nie marzy o takim zorganizowaniu swojej przydomowej przestrzeni, by idealnie odzwierciedlała oczekiwania i pomysły? Planując ogród, można popuścić wodze fantazji, należy jednak pamiętać, że projekt będzie wypadkową naszych preferencji i warunków zewnętrznych. Przed przystąpieniem do plano- wania należy zatem dokonać analizy stanu działki, na której planujemy założyć ogród. Warto przemyśleć swoje oczekiwa- nia i zastanowić się, dla kogo przeznaczony jest ogród i jakie ma spełniać potrzeby. Trzeba też pamiętać, że powinna to być przestrzeń korespondująca z architekturą domu oraz kulturą regionu. Spójność gwarantuje poczucie harmonii i właściwy odpoczynek, a odpowiednio sprecyzowane preferencje są kluczem do satysfakcji z gotowych realizacji. Poradnik Projektowanie ogrodu zbiera niezbędne infor- macje dotyczące zakładania ogrodu, od planowania aż po propozycje konkretnych realizacji. Zawiera porady, jak krok po kroku zaprojektować przestrzeń, opisuje przemy- ślane rozwiązania i przestrzega przed najczęściej popeł- nianymi błędami. Książka to także zbiór inspiracji. Dobór odpowiednich barw i gatunków roślin, a także konkret- nych elementów małej architektury pozwoli osiągnąć za- dowalające efekty wizualne. Na końcu poradnika przed- stawiono pakiet informacji o ogrodach tematycznych oraz propozycje realizacji. Założenie ogrodu to duże wyzwanie. Warto pamiętać, że na kolejnych etapach prac często konieczna jest konsultacja z fachowcem, np. hydraulikiem lub elektrykiem, którzy pro- fesjonalnie zajmą się zaplanowaniem bardziej skomplikowa- nych rozwiązań. Ważne jednak, by mieć podstawową wie- dzę oraz własny pomysł na zagospodarowanie terenu, gdyż ma to być zielony zakątek odpowiadający przede wszystkim naszym potrzebom i gustom. Jaki będzie mój ogród Z usytuowaniem ogrodu ściśle wiąże się jego charakter oraz elementy wyposażenia. Jeśli ma on być przestrzenią dla rodziny, musi przede wszystkim spełniać oczekiwa- nia przyszłych użytkowników, wychodzić naprzeciw ich upodobaniom, oferować prywatne terytorium do czyn- nego i biernego wypoczynku. Jeśli ma za zadanie spełniać głównie funkcje reprezentacyjne, np. być wizytówką fi rmy, powinien przyciągać wzrok obserwatorów i klientów, in- trygować oraz zachęcać do wejścia. Jaki będzie mój ogród Usytuowanie ogrodu Planując założenie ogrodu, powinno się wziąć pod uwagę przede wszystkim jego lokalizację. Inaczej będzie wyglądać typowy ogród wiejski, inaczej niewielka miejska przestrzeń zielona przeznaczona do wypoczynku. Zaprojektowanie ma- łego ogrodu wcale nie jest łatwiejsze niż zaaranżowanie więk- szej przestrzeni, dlatego tak ważne jest staranne przemyślenie funkcji, jakie ma spełniać nasz przydomowy kącik zieleni i za- stosować rośliny oraz małą architekturę spójne z otoczeniem. Na charakter ogrodu przydomowego szczególnie duży wpływ ma jego wystawa (położenie względem stron świata), która determinuje dobór roślin i rozmieszczenie poszczegól- nych stref ogrodu, a także rodzaj ogrodzenia. Najmniej od- powiednia dla większości gatunków jest wystawa północna i północno-wschodnia, ponieważ do takich miejsc dociera niewiele światła słonecznego i rośliny nie mają odpowied- nich warunków rozwoju. Z kolei przy ogrodzeniach pełnych (np. z murów) przestrzeń może się wydawać nieco ograni- czona. Mimo że taki układ sprzyja zachowaniu prywatności, to zwykle jest też powodem zbytniego zacienienia i utrudnia uprawę roślin. Prześwitujące ogrodzenia (np. z siatki, prętów, kutego żelaza, ażurowych paneli drewnianych, fantazyjnie budowanych murków) nadają przestrzeni więcej lekkości i stwarzają iluzję większej przestrzeni. Ma to spore znacze- nie w przypadku niewielkiego terenu – stosując takie lekkie ogrodzenia, można otrzymać ogród powiększony o widok na zewnątrz. Może się także zdarzyć, że w sąsiedztwie nie będzie estetycznych przestrzeni, a na okoliczny pejzaż skła- dają się głównie warsztaty i zakłady przemysłowe. W takiej sytuacji bariera ogrodzenia lub ściana drzew i krzewów za- słoni nieciekawy widok, a także sprawi, że przestrzeń ogrodu stanie się atrakcyjniejsza. Odpowiednio zaaranżowana niewielka przestrzeń miejska może być oazą spokoju może być szczególnie trudne, gdyż typowe rośliny wiejskich ogrodów swoim charakterem i skalą nie pasują do miejskiej zabudowy. Nie oznacza to jednak, że w mieście nie uda się urządzić namiastki takiej przestrzeni. Dowodzą tego popu- larne ostatnio miejskie ogrody warzywne, które także pocho- dzą z obszarów wiejskich, a mimo to całkiem dobrze ada- ptują się do warunków miejskiej dżungli i często są zakładane np. na balkonach, tarasach, małych przestrzeniach pomiędzy budynkami. Właściciel decydujący się na takie przedsięwzięcie powinien szczegółowo przemyśleć każdą aranżację, a pomy- sły skonsultować z fachowcem. Usytuowanie ogrodu powinno także kształtować jego cha- rakter. Urządzanie rustykalnych zakątków w centrum miasta Ogród przed budynkiem firmy, zwykle usytuowany fron- talnie, nie powinien zawierać elementów rustykalnych. Otoczenia siedzib firm powinny być zaaranżowane prosto i funkcjonalnie DLA KOGO OGRÓD? O charakterze ogrodu w rzeczywisto- ści decyduje to, ile czasu użytkownik jest w stanie poświęcić na uprawę i pielęgnację roślin. Osoby zapraco- wane chętnie wypoczną wraz z ro- dziną w wygodnie i estetycznie urzą- dzonej przestrzeni, wielbiciele prac ogrodniczych z zapałem włączą się do tworzenia ogrodu, a właścicie- le firm najchętniej zlecą fachowcom troskę o kształt zielonej przestrzeni. Warto zatem na początku zastano- wić się, jakie funkcje ma spełniać nasz wymarzony zakątek. 6 Jaki będzie mój ogród • Projektowanie ogrodu Wszelkiego rodzaju płotki myśliwskie, białe ogrodzenia, ty- powo wiejskie nasadzenia i gatunki kwiatów nie są w stanie, pomimo niewątpliwego uroku, zbudować solidnej wizytówki wiarygodnej fi rmy. W tego rodzaju ogrodach należy postawić na funkcjonalne, proste i efektowne rozwiązania, najlepiej ła- twe do pielęgnacji. Ogólną zasadą w planowaniu ogrodu powinno być mak- symalne upraszczanie elementów architektonicznych i ukła- dów roślin, aby projekt nawet po kilkudziesięciu latach od za- łożenia ogrodu był czytelny i funkcjonalny. Nagromadzenie w jednym, niewielkim miejscu zbyt wielu środków wyrazu, mieszanina stylów, kolorów, faktur zawsze będą sprawiały wrażenie chaosu. W projektowanej przestrzeni warto wydzielić strefy, które będą spełniały określone funkcje Klimat i warunki atmosferyczne Warunki atmosferyczne panujące w danym miejscu i nieroze- rwalnie związany z nimi klimat mają istotny wpływ na kształt projektowanego ogrodu. Rośliny i materiały wykorzystane w ogrodach usytuowanych na obszarze o klimacie umiar- kowanym będą różniły się od tych użytych w klimacie cie- plejszym lub znacznie ostrzejszym. Nawet w obrębie jed- nego państwa ogrody mogą się znacznie różnić w zależności od specyfi ki regionu: inne będą przydomowe przestrzenie na równinach, inne w górach, jeszcze inne tam, gdzie wy- raźnie zaznacza się wpływ powietrza morskiego. Warto rozejrzeć się wokół i zaaranżować przestrzeń współgrającą z otaczającą przyrodą. Na terenie suchych borów sosnowych trudno będzie utrzymać gatunki lubiące wilgoć, występujące w bogatszych siedliskach naturalnych. Nie jest to oczywiście niemożliwe, gdyż można założyć ogród nawet na pustyni, ale będzie to generować spore koszty i dodatkowo wyglądać nieco nienaturalnie. Istotne znaczenie ma również dostępność ty- powych dla danego miejsca materiałów budowlanych, gdy ZACZERPNIJ Z OTOCZENIA Naśladowanie lokalnego krajobrazu jest jednym z bardziej ekonomicznych sposobów urządzania przestrzeni. Przede wszystkim należy się przyjrzeć roślinom występującym na da- nym terenie i dostępnym na miejscu materiałom. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty założenia i późniejszych zabie- gów pielęgnacyjnych. Rośliny, które dobrze i bujnie rosną w okolicy przyszłego ogrodu, zapewne dobrze sprawdzą się też na jego terenie. Używanie do budowy elementów ma- łej architektury powszechnie występujących na danym tere- nie kamieni i gatunków drewna nie tylko znacznie zmniej- szy koszty, ale przede wszystkim sprawi, że obiekt idealnie skomponuje się z otoczeniem. Każdym projektem ogrodu powinna kierować zasada umiaru i harmonii Charakter ogrodu powinien korespondować z otoczeniem, dlatego warto inspirować się pobliską przyrodą Projektowanie ogrodu • Jaki będzie mój ogród 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Projektowanie ogrodu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: