Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 016580 17796461 na godz. na dobę w sumie
Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2013. - ebook/pdf
Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2013. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Grupa Medium Język publikacji: polski
ISBN: 2300-3944 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przyczynkiem w napisaniu książki stała się publikacja w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autor uznał bowiem, że przy wprowadzaniu nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle ważne w procesie projektowym staje się poprawne dokonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych i izolacyjnych. W związku z powyższym książka spełnia rolę poradnika projektowym ułatwiającego zrozumienie podstawowych zjawisk, a przy tym wspomaga projektowanie według nowych wytycznych. Jej tekst przybliża najważniejsze zagadnienia fizyki cieplnej budowli oraz wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków. Opracowanie stanowi próbę usystematyzowania wybranych obowiązujących przepisów prawnych i metod obliczeniowych. Zamieszczono w nim przykłady obliczeniowe obejmujące projektowanie termiczne przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi na gruncie), określanie parametrów złączy budowlanych (mostków cieplnych) za pomocą programów komputerowych, sposoby uwzględniania mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz sprawdzenia możliwości kondensacji wilgoci i ryzyka rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody. Omówiono w nim też zasady opracowania kart katalogowych mostków cieplnych za pomocą programu komputerowego. W załączniku 1 zestawiono 8 przykładowych kart katalogowych opracowanych w ramach prowadzonych badań i obliczeń. Warto zaznaczyć, że przykłady prezentowane w poradniku nie wyczerpują wszystkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Przedstawione procedury pozwalają jednakże na przeprowadzenie obliczeń innych konstrukcji przegród, z uwzględnieniem zastosowania materiałów budowlanych o korzystniejszych niż przyjęte w obliczeniach wartościach parametrów fizycznych deklarowanych przez producentów poszczególnych wyrobów.
Publikacja skierowana jest do projektantów i wykonawców budynków, a także do studentów kierunków technicznych, takich jak architektura i urbanistyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.
Książka wydana została w ramach serii IZOLACJE prezentują. Jest to wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE i ma numer 2/12013.
Spis treści:
O Autorze – str.5
Przedmowa – str.6
Wprowadzenie – str.7
1. Analiza wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplno‑wilgotnościowej budynków oraz przegród zewnętrznych i ich złączy – str.10
2. Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego – str.18
3. Projektowanie cieplne zewnętrznych przegród budowlanych – str.21
4. Projektowanie złączy przegród zewnętrznych – str.64
5. Wybrane ściany zewnętrzne w świetle wymagań WT 2013 – str.100
Załącznik 1 – Katalog mostków cieplnych – str.108
Załącznik 2 – Parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych materiałów budowlanych – str.126
Literatura – str.132

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krzysztof Pawłowski PROJEKTOWANIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH dotyczących budynków WT 2013 w świetle nowych warunków technicznych PREZENTUJĄ nr 2/2013 Wydanie specjalne miesięcznika Izolacje ISSN 2300-3944 nakład: 9,5 tys. egz. cena: 45 zł (w tym 5 VAT) KOLOR I TECHNOLOGIA caparol.pl Profesjonalne farby i techniki dekoracyjne Innowacyjne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne systemy ociepleń Caparol Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 393 02-801 Warszawa tel. 22 544 20 40, fax 22 544 20 41 Generalne wykonawstwo: chłodni, mroźni, hal magazynowych i produkcyjnych PRODUKCJA PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM POLIURETANOWYM www.paneltech.pl PUR I PIR Z RDZENIEM STYROPIANOWYM Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ PaNELTECH Sp. z o.o. ul. Michałkowicka 24 41-508 Chorzów E: plyty@paneltech.pl T: 32 245-91-41 wew 200 WWW.PANELTECH.PL ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica e-mail: biuro@climowool.pl, www.climowool.pl tel.: +48 68 323 99 42-44, fax: +48 68 323 99 49 e-mail: dok@climowool.pl WARSZAWA Piotr Konowrocki +48 783 440 126 Mirosław Pindrys +48 661 970 161 GDAŃSK Waldemar Kulesz + 48 661 940 055 LUBARTÓW Anna Majkowska +48 661 940 178 KRAKÓW Robert Chudzik +48 603 928 541 KATOWICE Marzena Mróz +48 661 970 154 WROCŁAW Grzegorz Grudziński +48 607 864 366 POZNAŃ Krzysztof Bester +48 607 990 225 Ciepły i nowoczesny dom. Schöck Isokorb® XT. Schöck Isokorb® XT, z izolacją termiczną Neopor o grubości 120 mm, to odpowiedź na wciąż rosnące standardy energety- czne. Teraz wykonanie balkonów wspornikowych jest możliwe również w budownictwie pasywnym. Schöck Isokorb® XT to nowoczesna termoizolacja w nowoczesnej architekturze. Więcej informacji na stronie www.schock.pl. Schöck Sp. z o.o. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: 022 533 19 16 | www.schock.pl bogata paleta kolorów termoizolacja www.ruukki.pl RUUKKI ENERGY® � UNIKALNY SYSTEM PŁYT WARSTWOWYCH ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKU Nieszczelna obudowa obiektu ma istotne znaczenie w konsumpcji energii grzewczej. Minimalizacja nieszczelności zwiększa efektywność energetyczną budynku oraz oszczędność środowiska naturalnego. Stosując obudowę z energooszczędnych płyt warstwowych Ruukki Energy® uzyskujesz podwyższoną szczelność obiektu do poziomu n50 0,6 1/h. W praktyce oznacza to do 35 oszczędności w użyciu energii grzewczej, zmniejszenie emisji C02 do 35 oraz więcej punktów LEED i BREEAM. Twój obiekt zyskuje na wartości, a koszty jego utrzymania zmniejszają się. Dowiedz się więcej na www.ruukki.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami handlowo technicznymi: komponentybudowlane@ruukki.com, tel. 502 190 907; 604 135 902. Kingspan – 40 lat doświadczenia W 2012 roku minęło 40 lat od założenia Grupy Kingspan. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli, dając nam motywację do ciągłego rozwoju i możliwość osiągnięcia pozycji jednego z największych producentów płyt warstwowych na świecie. Kingspan X-dek Efektem wieloletnich doświadczeń są nowatorskie i proekologiczne rozwiązania wprowadzone ostatnio do naszej oferty: � Płyty warstwowe z nowym rdzeniem – obecnie najcieplejszy materiał izolacyjny dostępny na rynku (wsp. przewodności cieplnej λ = 0,0191 W/(m·K)) � Płyty warstwowe z ognioodpornym rdzeniem izolacyjnym z pianki IPN, certyfikowane i uznawane przez firmy ubezpieczeniowe (FM, LPCB) � X-DEK – płyty dachowe stosowane do pokrywania przęseł o rozpiętości do 6 m! Kingspan Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko, Polska tel. 048 378 31 00, info@kingspan.pl, www.kingspan.pl Krzysztof PawłowsKi Projektowanie Przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków GRUPA Warszawa 2013 Recenzent dr inż. Adam Ujma Zespół redakcyjny Anna Wrona – opracowanie Jarosław Guzal – redaktor naczelny Agnieszka Korzeniewska – sekretarz redakcji Korekta Monika Mucha Projekt okładki Łukasz Gawroński © Copyright by GRUPA MEDIUM 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób elektroniczny bądź mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. ISSN 2300-3944 Wydawca i rozpowszechnianie GRUPA MEDIUM ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa tel.: 22 512 60 60 Redakcja techniczna GrUpA MediUM Skład i łamanie GrUpA MediUM Druk Zakłady Graficzne „Taurus” Warszawa 2013 Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika  SpiS treści O Autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Analiza wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplno‑wilgotnościowej budynków oraz przegród zewnętrznych i ich złączy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1. Dyrektywy Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2. Polskie normy i rozporządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.1. Ochrona cieplna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.2. Ochrona wilgotnościowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. projektowanie cieplne zewnętrznych przegród budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1. Procedury obliczeniowe według normy PN-EN ISO 6946:2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Przykład obliczeniowy 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Przykład obliczeniowy 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Przykład obliczeniowy 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Przykład obliczeniowy 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przykład obliczeniowy 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Przykład obliczeniowy 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Przykład obliczeniowy 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Przykład obliczeniowy 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Przykład obliczeniowy 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Przykład obliczeniowy 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Przykład obliczeniowy 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Przykład obliczeniowy 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Przykład obliczeniowy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.2. Straty ciepła przez grunt według normy PN-EN ISO 13370:2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Przykład obliczeniowy 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4. projektowanie złączy przegród zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.1. Definicje i przykłady mostków cieplnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.2. Konsekwencje występowania mostków cieplnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.3. Obliczanie parametrów mostków cieplnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 4.4. Charakterystyka wilgotnościowa mostków cieplnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.5. Zasady opracowywania kart katalogowych mostków cieplnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Przykład obliczeniowy 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Przykład obliczeniowy 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Przykład obliczeniowy 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2013.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: