Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 030501 15615971 na godz. na dobę w sumie
Prokura i pełnomocnictwo. Dokumenty, porady, orzecznictwo - ebook/pdf
Prokura i pełnomocnictwo. Dokumenty, porady, orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3637-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Upoważnia do bardzo szerokiego kręgu spraw, więc decyzja o jej udzieleniu musi być przemyślana. O tym, kiedy i jak to zrobić bezpiecznie, piszemy w poradniku!
Dzięki e-bookowi dowiesz się:
- czym różni się zwykłe pełnomocnictwo od prokury i jak skutecznie powołać prokurenta;
- czy prokurent może podjąć decyzję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub oddania go do czasowego korzystania;
- czy pełnomocnik może ustanawiać dla swojego mocodawcy innych pełnomocników;
- czy po wygaśnięciu umocowania czynność prawna dokonana w imieniu mocodawcy pozostaje ważna;
- co dzieje się z prokurą, gdy prezes jednoosobowego zarządu spółki z o.o. zostaje odwołany.
W publikacji znajdziesz:
- praktyczne i rzeczowe omówienie specyfiki prokury i pełnomocnictwa w spółkach z o.o.,
- zbiór konkretnych przypadków wraz z eksperckim komentarzem- omówienie orzecznictwa sądów,
- wzory pism.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł ebooka wpisujesz i zadajesz styl Prokura i pełnomocnictwo Tytuł ebooka Dokumenty, porady, orzecznictwo w razie potrzeby podtytuł 1BQ28 Miejsce na numer produktowy Prokura i pełnomocnictwo Spis treści: Wstęp Prokura Pełnomocnictwo Prokura i pełnomocnictwo w pytaniach i odpowiedziach Prokura w orzecznictwie sądów Pełnomocnictwo w orzecznictwie sądów Prokura – wzory pism Ustanowienie prokury Odwołanie prokury Pełnomocnictwo – wzory pism Ustanowienie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Wstęp 2 3 5 9 28 40 51 51 52 53 53 54 Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielać mogą przedsiębiorcy. Jest to pełnomocnictwo szczególne, ponieważ upoważnia do bardzo szerokiego kręgu spraw, a więc do czynności sądowych są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. i pozasądowych, jakie 2 Prokura i pełnomocnictwo Prokura i pełnomocnictwo zbycia przedsiębiorstwa oraz do dokonania czynności prawnej, na Przed udzieleniem prokury i pełnomocnictwa warto zwrócić uwagę, że do: • podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, • zbywania i obciążania nieruchomości prokurent potrzebuje dodatkowo pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Ponadto nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Prokury pod rygorem nieważności udziela się na piśmie. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Rodzaje prokury Prokura może być: - samoistna (oddzielna), na mocy której prokurent może działać samodzielnie – jak we wzorze, lub - udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) – w tej sytuacji trzeba określić, że np. do skutecznego złożenia oświadczeń woli potrzebne jest działanie dwóch prokurentów łącznie. 3 Prokura i pełnomocnictwo Ważne! Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub czynności pewnego rodzaju. Powołanie prokurenta Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to do powołania prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Udzielenie i wygaśnięcie prokury należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców w KRS, choć SN zajął w tej sprawie odmienne stanowisko. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania. Prokurent składa do akt rejestrowych wzór własnoręcznego podpisu. Jego podpis, np. pod umową z kontrahentem spółki, powinien być taki sam, jak we wzorze, a pod podpisem powinien być dopisek wskazujący na to, że jest on prokurentem, np. prokurent, per procura. Dopisku tego nie musi umieszczać, jeśli z treści podpisywanego dokumentu wynika, że działa jako prokurent. Odwołanie prokury Prokura może być w każdym czasie odwołana. W spółce z o.o., jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, do odwołania prokury wystarczy oświadczenie każdego z członków zarządu. Ponadto prokura wygasa: - - - wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, 4 Prokura i pełnomocnictwo - - przekształcenia spółki oraz ze śmiercią prokurenta. Wygaśnięcie prokury od razu trzeba zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Pełnomocnictwo Jeśli chodzi o formę pełnomocnictwa, to na piśmie powinno być udzielone pełnomocnictwo ogólne, a jeśli czynność ma być zawarta w szczególnej formie (np. sprzedaż nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego), to pełnomocnictwo powinno być udzielone przynajmniej w tej samej formie. Tyle przepisy. W praktyce pełnomocnictwa zawsze są udzielane przynajmniej w formie pisemnej, często, dla bezpieczeństwa, druga strona transakcji wymaga pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub przynajmniej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ustanowienie pełnomocnictwa Pełnomocnictwo jest tylko upoważnieniem pełnomocnika do pewnego działania, to, czy ma on obowiązek działania, jakiego może oczekiwać wynagrodzenia itp. określa inna umowa z nim zawierana, najczęściej jest to umowa-zlecenie. W pełnomocnictwie powinno być wyraźnie określone kto i komu udziela pełnomocnictwa, warto więc zadbać, by dostatecznie sprecyzować strony umowy. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prokura i pełnomocnictwo. Dokumenty, porady, orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: