Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00360 007341 19932144 na godz. na dobę w sumie
Proroctwo Królowej Saby - ebook/pdf
Proroctwo Królowej Saby - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 69
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7639-012-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Królowa Saby, nosząca czasem miano trzynastej Sybilli, wspomniana jest w trzech starożytnych źródłach pisanych: Biblii, Koranie i Kebra Nagast czyli Chwale Królów Abisynii. W europejskiej tradycji przyjęło się nazywać ową królową Saby imieniem Michalda, Arabowie z kolei mówią o niej Bilkis, podczas gdy jej autentyczne abisyńskie imię brzmi Makeda. Proroctwo Michaldy opowiada między innymi o nadchodzących dniach ostatecznych, znakach końca świata i podje wskazówki jak je rozpoznać. Proroctwo jest poprzedzone obszernym wstępem wyjaśniającym co to są proroctwa, kim są prorocy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

           ! ∀# ∃!  ∃# ## #  ∋( )∗++,        (−./! 01     !∀#∃2! 34 5∃01//1667 786697://; 1 =. / ≅− ?  /8 / #Α /7 ΒΧ?/#./#;∗++∆+,ΕΦ+Γ+ΗΕΙ 8 ? / − .. !∀∀# ∃   ∋ (  )∗+,)  )∗+,) −  ./ !01/∀∀ 2 ∀1.3 455 !. 6. 12  −27 − 88−2−9−8 ( : #0414510/5#1∀.!15 ( ; 22 =  ?  ; 2≅    = ;  2=2 2 2 ?= ∋ ? 22 ∋ Α− = ; ?2 =  2 Β Χ   ≅      ?2 ∃ 2    ∋ −      ?Α ∋? ∋ ? ? ∆ ;Α ; − :≅ 2? ? 2 ?  Α 2  2=  = ∃∋ 2 − + ;    =  ?∃ ≅ ;  ∃  2=    2 ≅ 2 = =∃ ∋ ?Α ∋ − +2  Β 22 =  Χ   Χ  Β 2=  ?   ?  2 Β 2 ∃− 2 2  Α = 2 ∋ = ?  ≅ ? = 2=  =  2?  ?Α Χ ?  2 −   ∋; − Ε Φ 3 + =    ? 2  2 =   ;  2? ∃Α    := Β    ≅   2=   Α  2  2 ? 2   =−  2    = ≅ ? ∃   ∋  2=;  ;  ∋ 2? ∋  Α 2− Γ2    2? ∃Α  −  ;  2 2 2 =  ≅  ? ∋  Α  ∃?− = 2 ∋ 2 Α ∋ ?    Β ∃ 2 Α ∃         − 2 ∃ ? ∋ 2?  2  ≅   2 ∃ =  Β 2 ∃2  2   ? = ≅  2?  ;Α Χ   = 2  2 ∃?∆ ?  ∃∋ Β 2 2−     2? ∃Α ∃2 ?   − Η Β ;  ∃  Β 2 ∋   ; 2 ∃  2= ∋  ∃∋ Α ; ;2  − ) 2 2  Φ ∗=  9 Α ∋∆  Ι+   ∃    ∋≅  2  ∃ ∋  ?  ; ∆ ;  ∃ ; ϑ− Κ ;   ? − ∗ : .4#/ − ΛΛ( − 6// /  2 = 2   ≅   ∋  2 2  ≅ Χ  2? Α ?Α− ∗= ∃ 2 Β ∋ Β Α ≅ = =  ? ∋ ;  ?− : Β =  ≅ 2− )∃2 ∃ ? ∃ 2  Α   Β 2  Α ∃  Β 2    ∃  Α  ∃   2 = 2 ∋ ≅ ? Β 2= ∃Α   ;  Χ Β 2   Α Β  Α Β  ?  2 ? ∃  2= ≅ ∋   =   ;   2 − = Β  ;  =  2 Β   +∃? ? ? 2  2= ∃Α =  Χ 2   2= 2 ∃Α    − ( 2    ∃∋  ;∋ =   2 2 2 ∃2− 2 Β Α∃   2 2 ∃   2 :=  ∋    2 2 ∃?∆ ? ; − + = ∃ ;Α  2 2 2  ≅ ∋ 2− : 2 ;    Ι ϑ    ∃− = 2= = Α = ∃ 2 Α  9     ?  ?Α    Α = ≅ − Γ ?  ; ∃      =  22 ∃∋ 0 ∋   ∃ ?   Ι92  ϑ − − − 6/0− ) 2  =   2 ≅ =  = ?  ;   ∃ ;  − = ∋2 2 2  = =    ;   2− :∋ ?  22  ; ≅ ; 2 ∃ ∃   ≅   ∃ = Β ∃ ∋; Β ;≅    ∃  2 ≅ ;Α−  ∃ ∋ Β ∃? ; Χ ∃2  Ε Μ∋  2 ; Β ≅  ; − 2? ∃Α  ∃ 2∃ − :   2 ∃;  ≅  ∃?∆ 2=  Α  ≅ ∃ = 2 =  ∋Α ≅ ? 2   22− Η 2 ∋  ? ?−  ≅ ; ?     ∋ 2  ∋= ? ;2;Α =  ?  2  ; 2   ∋  ; 2 2   ∃=≅ ∋  ;  −  ?   ≅ 2  Β  2 ; Α− ; ;       2  =≅ ?  ;  =      ∃?∆ 2 2 ∃?∆  2  2 2 ?; = ∃  Β 2=  ≅ Α  Β ∃   2 ;  − =  2   22   Β = ∃ ?   ≅ 4 ?=  2 Β ∃∋∋ ∋ ?  2≅ − ;   ; 9∋ ∆Α   2 ;  2 ∃   ∃  Α 2 Α = ∋ ∃  ∃ = Α ∃  ?  Α    Α 2    −     ? ≅   ∃   ; Β  Χ Χ  ? 2  2=   2 ∃ ∋Α ∃?  −  2     2≅ 2   ; Χ = = ≅ 2  Χ  2Α  ∃?∆  =  92  ;  ∃    = ? ∋ Α =       Χ   ≅ 2 ;2 ∃ ?  = ? ?  2 =     ≅  ;  2 2  ? ?−  = 2 2   ?− )  2 2  = − +∃ ; ?  ∃?∆  92 ∃ ; =  ;   2?  ;Α Χ       ; − +2    ∆   2 2 − Η = 2=  ; Α 2; 2 ?Α  2?  2  ∋  ? − ( ?  ;  9   =  2   ∃ ∃ ∃  2≅   2   =? ∋Α ≅ ;   Χ  =?    ≅ # 2   = ∃ ∋  ≅    − Ε Β  ?? ;Α  2 Α  2 ?Α     =  ∋ ∋  2 =  ;     9 ≅ − ∋     =?≅   ;   ;Α ? ≅ 2 2   = ?    2 ? ∃Α    − 2 2 ;  =  2 ∃Α 2− )    =  2 ?? 9      ≅   Α 2=− ; 2 2=  Α   ∃ ∃  ∃ 2 22 ∃ ?  ?− : =  Α ∃∋   ?  Α 2= ;   ? ;Α   Χ     2 2; Χ     ∃   ;    ∃2 ∋ ;  2 ∃∋  ∃ 2  − 2 2 ∃∋   = ≅ 2 Α  2 = ∃ ?   =? = ≅    ? ;  ∃?∆  ∃ ;   ≅ ?  2     92− Η  − ∗=;Α   ∃2    =     2 ∃ 2    ∃   2    ≅ + ∃2  ;   ;    2  2 2 − .∀ Ε = 22 =  ∋   ≅           ∃ ? ? − (   ;∋ Β ∃  2  ≅ 2  ∋  ∃ ≅ ;    − ( 2 Β ∃ 2  Β ≅     2   2   ?     2 ;Α− ?  2 =   Φ + = ; 2= ∋ Β  ≅ Β Α   ∋   ≅ − ; ∃∋  2  Α ∃∋ ≅     ; Β 2= 2Α ;Α = ∃ ∃ 2 22 2 ∃ 22 2 Χ2 2 2 ≅ − Γ?     ∋ ? ∃ ∃  = 92 ≅ 2 ?      = Α ≅     Μ∋2 Ε 2  ?   (2 − ; ∃ ? ∋  =  ≅  2 ∃   ? ? ≅  ∃   = = = 9Α− ( ≅    = ;?∃− Ε     2  2          ∃= ; − ∋ = − (  ∃ ≅  ∃  2 ∋− 2  ∋ 9Α Α Ι ∋ϑ 2 ∃Α    2 ∃Α ;  2 :=− .. Ε    ?   ≅  =   2?  2       ∃    ?     =   − Ε  ;   ; Β  ? ∋ 2 ∋ 2 Α 2=    2   Η2 − ) ;Α  ∗    ;  ∃ Χ  ∃ − :     ∃∋= 2 ∃  ;∋ 2   2? ;?    Ν     ≅ 2 2 ?  ∃  − Γ  2  2  ∋ ∃   ?  ∗    − ( ∋  =     ∗  ∋     − Γ   ∋ 2   = ; Β ) ∗ Χ  92 ? 2 = ∃∋  ? 2  ;  − Γ  2  ∃ ?  ≅ 2 2 2 2 ∃∋     ∃ ;    ? ∃  2 Η  ≅   ;?   =   ≅ ∃ − Ε  =  Γ∃ ?  ∃ 2  2 ∆Α 2=  =≅  9 Ο    =  Ν  2 2   ∋ − .! ∋ 2 9 = 2  )    Α ; Χ   ∋ Χ? Α Χ? ∋ 2≅ ? ? ;Α =   ? ∃ ≅  ;? 2 =   ≅ 2Χ 2    ∃  ∃ ;? ∋ ? ∃ Α− : Β 22     ? 2  Β  2 ∋ −                 ! ∀!        #∃      # !    ∃      #∃  #        !∃         ∋  #     ∃ ∃        ( #    ) ∃           ∗            + − − 64∀ 2 2    Α = =   ;     ∃ 9 −     2= Β   2?= Β ?  ∋ΑΦ + =  −    ;Α 2  − Π  2= Α    2 9≅     ? ≅  ; =   ∃  .5 Β  = ; ∃= ;   ≅ − )  ?   ∃ ? ?Α ≅ 2  Β   ∃?∆ ∃ ∋ ≅ ∃ Α− (   Β =    ≅   2 Β Ι ? ϑ  ≅ ? ?   ∃∆   2 ? ∋ ≅ Α 2  2− )  ∋  − =   2? =? ∋   ;Α =      ? ∃?∆ ?     ?    − (  = ;  ∃ ?  ≅     ? ∃ = ∃ ? ?Α    ∃ ∋  2  ∃ 2    ∋ ; −  ∃ ?  =   = ≅     2 ≅    ? ∋  ∋ ≅  2 2 Α ∋ 2  ?   ∋Α−  2? = Α  ≅  ∃   Β2   ≅   − ∗? Α 2 ; ∃ ∋ 2∋= 2 ∋ =  ; ≅ ? − Γ?   2 ∋  Α       − Γ2 Β  = 2 2 Β  ≅ ? ∃? ∋ 22 = 2   ? ∃2 ? ∃ 9       ∃ ∋Α− ) ∋   =  ∃    ?  =     .6 22 =  ;  ; ?  :≅ 2 ; ? = ;  2? ≅ ∋ ∋∃   =   2 ?  ∋ 2 2 Β ∃; 2 2 :∃− = ∃ ?   ?  ;2  ∃  2=  ∋Α− 2 2    ;    2= Α ∋ ∆ 2 2 ≅ 2 2 2∋ ∆2  2  ∃∋ ∋  2  ∃ 2 Α  2   2− ) Β ∃   2 Β    ∃?∆ ;2 ∃?∆ ;2  ? 2   = 2  ≅ ? 2  − (  ;Α 2= ∃Α     = ≅   2 Χ  ;  =∃  ≅  Χ   ?  ;  ; Χ2− Η  = 2    ;Α ;Α 2  = 2  9 ∃ Β ; Ι2 ∋ϑ ? 2=;Α   2 ∃  9 2= 9 ∋ ∃ =   = ∋  − 2 ∋ = Β Α∃ ∃ ≅ ∋   Β ∃∋ 2 = Α ∋ ? 9 ;   2   ∋ = − = Β ∃ ? Β 2? = Α ≅ 9    Χ = =≅    ∃∋ 2=    2    ∃? ?− : ≅ 2 2 ∃2  = ∃   2 .3 ∃ ;Α 2= ∃Α = Α  ;≅ ; −  2 ?     = Α =   ≅  ? 2 ?  ≅    ? ∋ 2 2 =    ΛΘ(((  Ι ϑ Α =  ;   ?− Γ∃     = ∋     ? ∋    ∃;2 2 Α ∋ 2 2 ? 2 Α 2  ∃ ∃∆  ? ∋  2∋=  − Η 2   2 2   ;Α ∃ ∋;2 ∋ 2 2 ≅ − ) 2 2 Ιϑ  Φ ) Β 2  ∋      ∃   2     2 ?  ∋ ?   2  2 ∃  ≅ 2 ?− ) 2  2  2 2  2 − )   =  Β ; = ≅     Β   2 − Η Β = ;2 ∃ Α  ?≅ Β 2 2 ? ∋ ; ;Α− + =− =  ?= 2 2 ∋ 2  2     ; Χ≅ 2   2 2 ?Α   Α =      =  ∃  ;  ;  ? Π ; − Ε =   ;∋ 2  ≅ ?  + 2= 2Α 2  ./  Β ∃    ∃  ≅  − ( ;   ; 2 ? ∃  2 2 ∃ 2 2 − =    Ν  ; ≅  2 ∃∋ =    2=2 Α   ∃ ∃?∆ ?  ∋2− = ; =  2 ≅    ∋ Ι = ϑ ∃ =  2  =2    ∗=≅  2 9      ∃ 2 − =  ∃ 2  9   ;? 2− 2 Α 2Φ  =  ≅    = 2 =2− 2 2 Α  =?   2;   ?=∋ Β ∃ 2∋= −  ≅ Χ  ∃ ?   Β 2∋≅      ≅  Α =−   (   ;?   =  ?  Β ∃ ? ;         2− (     Β 2 ∃ ∋ ∃ Α ≅ Χ ∃ ∃2  − 2 2 ∃ ∋ ∃ ∃ − (  ∗= )  ?  ;−   Χ ? − 2   2 ? 2 ≅  ? ΙΓ  ϑ 2 ∃ − = ? ∋ : 2  ≅  ∋ 2   2 Μ∋ : Η2  Β ∃ 2  ≅  ∋ 2  2  ∋2 Β ∋ .0
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Proroctwo Królowej Saby
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: