Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00515 008761 20977926 na godz. na dobę w sumie
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I - ebook/pdf
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789372 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozdziału 2 ustawy o rachunkowości – „Prowadzenie ksiąg rachunkowych”, z uwzględnieniem rozwiązań, które powinny być stosowane w jednostkach sektora publicznego. W części I omówiono przepisy art. 9–17 ustawy o rachunkowości dotyczące:

· języka i waluty prowadzenia ksiąg rachunkowych,

· ustalania i zawartości dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,

· miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych,

· czynności składających się na zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych,

· ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną i komputerową,

ogólnych zasad prowadzenia dziennika, księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II ...................................................................................... . 4 1.. Art..18.–.Zestawienia.obrotów.i.sald....................................................................................... . 6 1.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej ................................................................................ 6 1.1.1. Wymogi odnośnie do treści zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej ........................... 7 1.1.2. Funkcja kontrolna zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej ......................................... 8 1.1.3. Sporządzanie rocznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej ................................. 10 1.2. Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych ...................................................................................... 11 2.. Art..19.–.Wykaz.składników.aktywów.i.pasywów.(inwentarz)............................................. .11 3.. Art..20.–.Zasady.dokonywania.zapisów.w.księgach.rachunkowych.................................... .12 3.1. Zasada rejestracji zdarzeń w podziale na okresy sprawozdawcze ..................................................... 13 3.2. Definicja i funkcje dowodów księgowych ........................................................................................ 14 3.3. Podstawowe rodzaje dowodów księgowych ...................................................................................... 15 3.4. Zasady regulujące obieg i kontrolę dowodów księgowych ............................................................... 21 3.5. Formy dowodów księgowych ............................................................................................................ 24 4.. Art..21.–.Ogólne.zasady.sporządzania.dowodów.księgowych............................................... .28 4.1. Minimalna treść dowodu księgowego ............................................................................................... 29 4.2. Szczególne zasady określające obowiązkową treść faktur, rachunków i pokwitowań wpłaty należności podatkowych ................................................................................................................... 30 4.3. Dowody wystawione w języku obcym oraz obcej walucie ............................................................... 34 4.4. Sprawdzenie dowodów księgowych .................................................................................................. 34 4.5. Dekretacja dowodów księgowych ..................................................................................................... 39 5.. Art..22.–.Zasady.korygowania.błędów.w.dowodach.źródłowych......................................... .40 5.1. Cechy dowodów księgowych .............................................................................................................. 40 5.2. Korygowanie błędów w źródłowych dowodach zewnętrznych ......................................................... 42 5.2.1. Faktura korygująca .................................................................................................................. 43 5.2.2. Nota korygująca ...................................................................................................................... 44 5.2.3. Pozostałe dowody zewnętrzne ................................................................................................. 45 5.3. Korygowanie błędów w dowodach własnych wewnętrznych ............................................................ 45 5.4. Sposób postępowania w sytuacji, gdy jedną operację potwierdza więcej niż jeden dowód ............. 46 5.5. Sposób postępowania z poszczególnymi egzemplarzami dowodów księgowych ............................. 46 6.. .Art..23.–.Ogólne.zasady.dokonywania.zapisów.w.księgach.rachunkowych........................ .51 6.1. Ogólne zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w technice ręcznej ............................................................................................................................. 52 6.2. Ogólne zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w technice komputerowej .................................................................................................................................... 53 6.3. Trwałość zapisów księgowych .......................................................................................................... 56 6.4. Minimalna treść zapisów księgowych .............................................................................................. 57 7.. Art..24.–.Wymogi,.jakie.muszą.spełniać.księgi.rachunkowe................................................ .59 7.1. Rzetelność ksiąg rachunkowych ........................................................................................................ 60 7.1.1. Zapewnienie rzetelności zapisów w księgach rachunkowych .................................................. 60 7.1.2. Okresowa inwentaryzacja aktywów i pasywów ....................................................................... 60 2 kwiecień 2017 r. www.facebook.com/PRBinfor – dołącz do nas na facebooku 7.2. Bezbłędność ksiąg rachunkowych ..................................................................................................... 62 7.2.1. Kompletne prowadzenie ksiąg rachunkowych ......................................................................... 63 7.2.2. Ciągłość zapisów ..................................................................................................................... 65 7.2.3. Prawidłowe działanie stosowanych procedur obliczeniowych ................................................ 65 7.3. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych ................................................................................................. 66 7.3.1. Identyfikacja dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na poszczególnych etapach przetwarzania danych .................................................................. 66 7.3.2. Porządek chronologiczny w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ............................................. 68 7.3.3. Porządek systematyczny w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ............................................... 69 7.3.4. Pozostałe wymogi w zakresie sprawdzalności ksiąg rachunkowych ...................................... 72 7.4. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych ....................................................................................... 73 7.4.1. Terminowe wprowadzanie zapisów do ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald ........................................................................................................................... 74 7.4.2. Ewidencja obrotu gotówkowego ............................................................................................. 75 8.. Art..25.–.Zasady.korygowania.błędów.w.zapisach.ksiąg.rachunkowych............................ .75 8.1. Rodzaje błędów w zapisach księgowych ........................................................................................... 76 8.2. Procedury kontroli zarządczej stosowane w celu wykrywania błędów w zapisach księgowych ...... 78 8.3. Korygowanie błędów w księgach rachunkowych prowadzonych techniką ręczną ........................... 78 8.4. Korygowanie błędów w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową ................ 80 kwiecień 2017 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: