Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 004153 18668627 na godz. na dobę w sumie
Przedstawiciel SuperJa - książka
Przedstawiciel SuperJa - książka
Autor: , Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1355-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-90%), audiobook).

Lata nauki, opasłe tomy, nowatorskie teorie, sprawdzone sposoby, szanowani mentorzy, profilowane szkolenia...


NIECH MI W KOŃCU KTOŚ TO NARYSUJE!

Sprzedawca jak z obrazka. Nie za górami, nie za lasami, ale tu i teraz. Oto historia, która mogłaby przytrafić się i Tobie. A w zasadzie przytrafi Ci się, kiedy tylko zaczniesz czytać i oglądać ten komiks. Bawiąc się świetnie, niepostrzeżenie będziesz zdobywać bardzo cenne umiejętności handlowe. Umiejętności, które drzemią w Tobie od dawna i tylko czekają, byś wreszcie je kiedyś rozwinął. Twój wewnętrzny Przedstawiciel SuperJa jest już gotów na wyzwania, osiąganie sukcesu i satysfakcji oraz zdobywanie przewagi nad innymi handlowcami. Na co więc jeszcze czekasz?

Proces sprzedaży zawsze zaczyna się w Twojej głowie - im lepiej zrozumiesz jego mechanizm, tym lepsze wyniki będziesz w stanie osiągnąć. Nie zapominaj jednak, że wszystko będzie przyjemniejsze i przyniesie Ci większe zadowolenie, jeśli zamiast postrzegać zawodowe obowiązki jako zło konieczne, zaczniesz czerpać z nich maksimum radości! Odpręż się, rozsiądź wygodnie i wraz z Bobem oraz Sue - bohaterami Twojej nowej lektury - zgłębiaj tajniki efektywnego handlowania. Baw się znakomicie przy rysunkowych okienkach, które nauczą Cię wykorzystywać zarówno wyobraźnię, jak i logiczne myślenie, bezbłędnie zapamiętywać imiona i twarze oraz ustawiać mentalny kompas sprzedaży zawsze w jednym kierunku - w stronę SUKCESU.

Oparty na międzynarodowym bestsellerze Sprzedaż z Głową komiks Przedstawiciel SuperJa jest świetnym szkoleniem, pozwalającym:

Pierwszy profesjonalny komiks na temat handlu i sprzedaży w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedstawiciel SuperJa Autor: Tony Buzan, Richard Israel T‡umaczenie: Jakub G(cid:243)ralczyk ISBN: 978-83-246-1355-7 Tytu‡ orygina‡u: Supersellf Format: 170x230, stron: 144 Lata nauki, opas‡e tomy, nowatorskie teorie, sprawdzone sposoby, szanowani mentorzy, profilowane szkolenia(cid:133) NIECH MI W KO(cid:209)CU KTO(cid:140) TO NARYSUJE! Sprzedawca jak z obrazka. Nie za g(cid:243)rami, nie za lasami, ale tu i teraz. Oto historia, kt(cid:243)ra mog‡aby przytrafi(cid:230) siŒ i Tobie. A w zasadzie przytrafi Ci siŒ, kiedy tylko zaczniesz czyta(cid:230) i ogl„da(cid:230) ten komiks. Bawi„c siŒ (cid:156)wietnie, niepostrze¿enie bŒdziesz zdobywa(cid:230) bardzo cenne umiejŒtno(cid:156)ci handlowe. UmiejŒtno(cid:156)ci, kt(cid:243)re drzemi„ w Tobie od dawna i tylko czekaj„, by(cid:156) wreszcie je kiedy(cid:156) rozwin„‡. Tw(cid:243)j wewnŒtrzny Przedstawiciel SuperJa jest ju¿ got(cid:243)w na wyzwania, osi„ganie sukcesu i satysfakcji oraz zdobywanie przewagi nad innymi handlowcami. Na co wiŒc jeszcze czekasz? Proces sprzeda¿y zawsze zaczyna siŒ w Twojej g‡owie (cid:150) im lepiej zrozumiesz jego mechanizm, tym lepsze wyniki bŒdziesz w stanie osi„gn„(cid:230). Nie zapominaj jednak, ¿e wszystko bŒdzie przyjemniejsze i przyniesie Ci wiŒksze zadowolenie, je(cid:156)li zamiast postrzega(cid:230) zawodowe obowi„zki jako z‡o konieczne, zaczniesz czerpa(cid:230) z nich maksimum rado(cid:156)ci! OdprŒ¿ siŒ, rozsi„d(cid:159) wygodnie i wraz z Bobem oraz Sue (cid:150) bohaterami Twojej nowej lektury (cid:150) zg‡Œbiaj tajniki efektywnego handlowania. Baw siŒ znakomicie przy rysunkowych okienkach, kt(cid:243)re naucz„ CiŒ wykorzystywa(cid:230) zar(cid:243)wno wyobra(cid:159)niŒ, jak i logiczne my(cid:156)lenie, bezb‡Œdnie zapamiŒtywa(cid:230) imiona i twarze oraz ustawia(cid:230) mentalny kompas sprzeda¿y zawsze w jednym kierunku (cid:150) w stronŒ SUKCESU. Oparty na miŒdzynarodowym bestsellerze Sprzeda¿ z G‡ow„ komiks Przedstawiciel SuperJa jest (cid:156)wietnym szkoleniem, pozwalaj„cym: (cid:149) surfowa(cid:230) po w‡asnym umy(cid:156)le za pomoc„ map my(cid:156)li; (cid:149) (cid:230)wiczy(cid:230) m(cid:243)zg i pamiŒ(cid:230) jak na zajŒciach fitness; (cid:149) wykorzystywa(cid:230) palce (cid:150) zar(cid:243)wno r„k, jak i n(cid:243)g (cid:150) podczas tworzenia skojarzeæ; (cid:149) anga¿owa(cid:230) wszystkie zmys‡y w s‡u¿bie sprzeda¿y; (cid:149) nie ‡apa(cid:230) zadyszki podczas wyczerpuj„cych trening(cid:243)w szarych kom(cid:243)rek. Pierwszy profesjonalny komiks na temat handlu i sprzeda¿y w Polsce 3 4 13 14 15 ĆWICZENIE 1. Ty i Twoje SuperJa We wstępie poznałeś SuperJa Boba. W każdym z nas drzemie SuperJa, które może znacznie polepszyć nasze wyniki sprzedaży. Poniższe ćwiczenia pomogą Ci odnaleźć Twoje SuperJa. Czystą kartkę papieru zatytułuj „Mogę poprawić swoje wyniki sprzedaży poprzez…” i poniżej wypisz wszyst- kie swoje pomysły. Nie spiesz się. Kiedy wyczerpiesz już wszystkie pomysły, umieść kartkę w bezpiecznym miejscu — sięgniesz po nią we właściwym czasie. Zrób to te- raz, zanim zaczniesz czytać dalej. Następnie przez kolejne dziesięć minut rób coś zupełnie innego — idź na spacer, poczytaj gazetę, posłuchaj radia itd. Potem weź w rękę inną czystą kartkę papieru i bez odnoszenia się do pierwszej listy z odpowiedziami napisz: „Mogę poprawić swoje wy- niki w sprzedaży poprzez…” i ponownie zapisz wszystkie swoje pomysły, jednak tym razem lewą ręką (lub — jeśli jesteś leworęczny — prawą). Nie spiesz się. Zwróć uwagę na to, co czujesz, pisząc drugą ręką. Ponieważ każdą rękę kontroluje inna część mózgu, pisanie drugą ręką pozwoli Ci odkryć tę zazwyczaj mniej używaną stronę i nowe kie- runki myślenia. Kiedy już skończysz, porównaj swoje pomysły z tymi z poprzedniej kartki. Jakie wnioski się nasuwają? Czy obie strony są takie same, czy odkryłeś jakąś nową część siebie? Powtarzaj to ćwiczenie co kilka tygodni. Możesz zmieniać zdania. (cid:81) Mogę znaleźć nowych klientów poprzez… (cid:81) Mogę rozwinąć swoje umiejętności sprzedaży poprzez… (cid:81) Mogę rozwinąć swoją wiedzę o produktach poprzez… (cid:81) Mogę rozwinąć swoje umiejętności obsługi klienta poprzez… (cid:81) Mogę sprawić, że mój klient poczuje się wyjątkowo, poprzez… Wymyśl swoje własne zdania, a odpowiedzi zachowaj na przyszłość. W miarę upły- wu czasu i praktykowania tego ćwiczenia przydadzą się one podczas refleksji nad postę- pami. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedstawiciel SuperJa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: