Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00441 007696 18990929 na godz. na dobę w sumie
Przestań się czuć do d**y! Zmień nawyki, które blokują Twoje szczęście - ebook/pdf
Przestań się czuć do d**y! Zmień nawyki, które blokują Twoje szczęście - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4766-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Niejedna kobieta bez trudu potrafi wpędzić samą siebie w głęboki dołek. We własnych oczach jest nieatrakcyjna, głupia, nie zasługuje na szacunek i nie przysługują jej podstawowe prawa. Sama dla siebie jest co najmniej niemiła: wytknie każdy swój błąd, łącznie z tymi nieistniejącymi, skutecznie zatruje każdą radość i wreszcie powstrzyma się przed zażądaniem podwyżki lub zakończeniem toksycznego związku. Istnieje wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Ważniejsze od ich roztrząsania są jednak odpowiedzi na pytania: Jak odzyskać swoje życie? Jak wreszcie czuć się wartościową i spełnioną kobietą? Jak się pozbyć tego wewnętrznego głosu, który nie przepuści żadnej okazji, aby wyszydzić, skrytykować czy okazać wzgardę samej sobie?

Z pomocą tej książki uda Ci się odzyskać samą siebie. Jest to świetny, praktyczny i konkretny, a przy tym zrozumiały i bardzo bezpośredni poradnik samorozwoju dla kobiet. Podczas lektury zapoznasz się z najczęściej spotykanymi, destruktywnymi zachowaniami, poprzez które kobiety niszczą same siebie: od syndromu oszusta, przez głos wewnętrznej krytyki, po katastrofizm i dogadzanie innym kosztem swoich potrzeb. Przekonasz się, jak ważne jest samodzielne myślenie i szybko nabierzesz odwagi, aby ukształtować swoje własne, szczęśliwsze, spełnione życie. Książka jest zwięzła, dobitna, nie zawiera rozległych analiz, jednak dzięki niej przekonasz się, że możesz, a nawet powinnaś walczyć o siebie - dla siebie i dla swojego szczęścia!

W tej książce między innymi:

Twoje życie należy do Ciebie - bez ściemy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How to Stop Feeling Like Sh*t: 14 Habits that Are Holding You Back from Happiness Tłumaczenie: Wojciech Usarzewicz ISBN: 978-83-283-4765-6 Copyright © 2017 Andrea Owen All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/przest Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści P o r ó w n u j i r o z p a c z a j Wprowadzenie 7 Jak wynie(cid:258)(cid:202) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki jak najwi(cid:218)cej? 11 1. Nie b(cid:200)d(cid:283) dla siebie wredna. Kontrola nad wewn(cid:218)trznym krytykiem 23 2. Odejd(cid:283) i zostaw mnie w spokoju. Izolacja i wycofanie wcale Ci(cid:218) nie chroni(cid:200) 49 3. Wymeldowanie. Czy znieczulenie emocjonalne wci(cid:200)(cid:285) jest dla Ciebie korzystne? 69 4. Porównuj i rozpaczaj. Nieko(cid:241)cz(cid:200)ce si(cid:218) pranie mózgu 91 5. Autosabota(cid:285). Jak demolujesz swoje (cid:285)ycie? 103 6. Wszystkie Twoje k(cid:239)amstewka. Syndrom oszusta 113 5 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! 7. Ale cyrk. Pragnienie akceptacji i dogadzanie ludziom 125 8. Wi(cid:218)zienie perfekcji. Autodestrukcja w najczystszej postaci 141 9. Bycie siln(cid:200). Problem zewn(cid:218)trznej iluzji 153 10. Pozwól mi to zrobi(cid:202). Rezygnacja z kontroli 165 11. Kiedy niebo spada na g(cid:239)ow(cid:218). Przygotowanie do katastrofy 177 12. W poszukiwaniu winnych. Przepis na problemy 189 13. Kiedy wszystko masz gdzie(cid:258). Cynizm na sterydach 197 14. Nikt nie toleruje lenistwa? Pu(cid:239)apka nadmiaru pracy 209 15. Warto(cid:258)ci. Plan podró(cid:285)y 219 16. Prawda, któr(cid:200) znam 231 (cid:189)ród(cid:239)a 235 Podzi(cid:218)kowania 237 O autorce 239 6 Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie Na pocz(cid:200)tku 2007 roku znalaz(cid:239)am si(cid:218) na dnie. Mój ówczesny partner przekona(cid:239) mnie do rzucenia pracy i zmiany miejsca zamieszkania. Kiedy planowali(cid:258)my przeprowadzk(cid:218), odkry(cid:239)am, (cid:285)e przez ca(cid:239)y czas trwania zwi(cid:200)zku by(cid:239)am ok(cid:239)amywana, a m(cid:218)(cid:285)czyzna ten zmy(cid:258)li(cid:239) histori(cid:218) o zachorowaniu na raka, by ukry(cid:202) w ten sposób swoje uzale(cid:285)nienie od narkotyków. Wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) ode mnie tysi(cid:200)ce dolarów, a w tym samym tygodniu, kiedy pozna(cid:239)am prawd(cid:218), trzyma(cid:239)am ju(cid:285) w d(cid:239)oni pozytywny test ci(cid:200)(cid:285)owy. Miesi(cid:200)c pó(cid:283)niej zosta(cid:239)am kompletnie bez pieni(cid:218)dzy i bez faceta. Oszukano mnie. By(cid:239)am upokorzona, a do tego bez grosza przy duszy, bez pracy i miejsca do (cid:285)ycia, no i w ci(cid:200)(cid:285)y. Na dodatek rok wcze(cid:258)niej mój pierwszy m(cid:200)(cid:285) zostawi(cid:239) mnie dla innej kobiety. Ca(cid:239)e to politowanie, którego do(cid:258)wiadcza(cid:239)am ze strony rodziny, przyjació(cid:239) i znajomych, by(cid:239)o nie do zniesienia. Dos(cid:239)ownie czu(cid:239)am ich dyskomfort, kiedy przebywa(cid:239)am w ich pobli(cid:285)u — nie wiedzieli, co po- wiedzie(cid:202) ani co zrobi(cid:202). Niektóre osoby mnie unika(cid:239)y — tak jakby nie chcia(cid:239)y si(cid:218) do mnie zbli(cid:285)a(cid:202) w obawie, (cid:285)e moje nieszcz(cid:218)(cid:258)cie im si(cid:218) udzieli, jak zara(cid:283)liwa choroba. Nienawidzi(cid:239)am mojego (cid:285)ycia i siebie za to, co doprowadzi(cid:239)o mnie do miejsca, w którym si(cid:218) znalaz(cid:239)am. Samotno(cid:258)(cid:202) i poczucie wstydu by(cid:239)y parali(cid:285)uj(cid:200)ce. Zdawa(cid:239)o mi si(cid:218), (cid:285)e wszystkie znane mi osoby by(cid:239)y w szcz(cid:218)(cid:258)liwych zwi(cid:200)zkach, mia(cid:239)y dzieci, 7 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! a je(cid:258)li nie mia(cid:239)y sta(cid:239)ego partnera, to z pewno(cid:258)ci(cid:200) nie tkwi(cid:239)y w dziado- stwie, w którym si(cid:218) znalaz(cid:239)am. Czu(cid:239)am si(cid:218) jak niepe(cid:239)nowarto(cid:258)ciowy towar, nie wspominaj(cid:200)c o przekonaniu, (cid:285)e by(cid:239)am najg(cid:239)upsz(cid:200) kobiet(cid:200) wszech czasów. Zadawa(cid:239)am sobie ci(cid:200)gle te same pytania: Jak si(cid:218) tu zna- laz(cid:239)am, jak mog(cid:239)am by(cid:202) taka g(cid:239)upia? Co jest ze mn(cid:200) nie tak?. Z perspektywy czasu wiem ju(cid:285), (cid:285)e przez wiele lat, nim jeszcze trafi- (cid:239)am na dno, budowa(cid:239)am (cid:285)ycie, w którym kszta(cid:239)towa(cid:239)am si(cid:218) na kogo(cid:258), kogo, jak s(cid:200)dzi(cid:239)am, inne osoby chcia(cid:239)y we mnie widzie(cid:202). Moja dusza by(cid:239)a roztrzaskana i nie mia(cid:239)am zielonego poj(cid:218)cia o w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci. (cid:165)wiat mnie parali(cid:285)owa(cid:239). Panikowa(cid:239)am na sam(cid:200) my(cid:258)l o tym, co by si(cid:218) sta(cid:239)o, gdyby ludzie zobaczyli prawdziw(cid:200) mnie. By(cid:239)am przera(cid:285)ona, wyobra(cid:285)aj(cid:200)c sobie, (cid:285)e ludzie dowiedz(cid:200) si(cid:218), ile tak naprawd(cid:218) nie wiem. Ba(cid:239)am si(cid:218), (cid:285)e zobacz(cid:200), jak bardzo potrzebowa(cid:239)am innych ludzi, i po prostu pragn(cid:218)(cid:239)am kocha(cid:202) i by(cid:202) kochan(cid:200). Zbudowa(cid:239)am (cid:285)ycie wokó(cid:239) perfekcji, autodestrukcji i potrzeby kontroli otoczenia. Wokó(cid:239) nawy- ków i zachowa(cid:241), które, jak s(cid:200)dzi(cid:239)am, mia(cid:239)y da(cid:202) mi bezpiecze(cid:241)stwo. Ale wszystko to si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:239)o. Kiedy stopniowo zacz(cid:218)(cid:239)am dochodzi(cid:202) do siebie i sk(cid:239)ada(cid:202) swoje (cid:285)ycie w ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202), odkry(cid:239)am, (cid:285)e nie by(cid:239)am jedyn(cid:200) kobiet(cid:200), która zbudowa(cid:239)a swoje (cid:285)ycie na podstawie takich w(cid:239)a(cid:258)nie zachowa(cid:241). Rozwijaj(cid:200)c swoj(cid:200) firm(cid:218) coachingow(cid:200), pomagaj(cid:200)c innym kobietom w odkrywaniu ich prawdziwego „ja”, u(cid:258)wiadomi(cid:239)am sobie, (cid:285)e wiele kobiet równie(cid:285) kiero- wa(cid:239)o si(cid:218) w (cid:285)yciu tymi destrukcyjnymi nawykami. I zastanawia(cid:239)y si(cid:218), dlaczego czuj(cid:200) si(cid:218) tak podle. W miar(cid:218) up(cid:239)ywu czasu zacz(cid:218)(cid:239)am dostrzega(cid:202), (cid:285)e istnia(cid:239) konkretny wzorzec zachowa(cid:241), który nie pozwala(cid:239) kobietom na podniesienie si(cid:218) z dna. Zachowania te by(cid:239)y niezwykle powszechne. Rozmawiaj(cid:200)c z kobie- tami o zranionych sercach i duszach, odkry(cid:239)am, (cid:285)e wszystkie one cier- pia(cid:239)y na czterna(cid:258)cie niekorzystnych zachowa(cid:241) i sposobów my(cid:258)lenia, które zacz(cid:218)(cid:239)am powoli nazywa(cid:202). 8 Poleć książkęKup książkę Wprow adzeni e Kiedy zobaczy(cid:239)am wszystkie czterna(cid:258)cie zachowa(cid:241) razem, zacz(cid:218)(cid:239)am rozumie(cid:202), (cid:285)e cho(cid:202) to normalne, i(cid:285) (cid:285)ycie potrafi nas powali(cid:202), to te nieko- rzystne nawyki nie pozwalaj(cid:200) nam si(cid:218) podnie(cid:258)(cid:202). Ale je(cid:258)li tylko zwrócimy na nie uwag(cid:218), zidentyfikujemy je i si(cid:218) ich pozb(cid:218)dziemy, mo(cid:285)emy odkry(cid:202) drog(cid:218) wiod(cid:200)c(cid:200) do odzyskania si(cid:239)y i szcz(cid:218)(cid:258)cia. Kiedy zacz(cid:218)(cid:239)am pracowa(cid:202) nad sob(cid:200), a potem te(cid:285) przekazywa(cid:202) t(cid:218) wiedz(cid:218) innym, my(cid:258)la(cid:239)am, (cid:285)e (cid:285)y(cid:202) mo(cid:285)na w dobry i z(cid:239)y sposób. S(cid:200)dzi(cid:239)am, (cid:285)e je(cid:258)li poddajemy si(cid:218) nawykom, o których przeczytasz w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, to jeste(cid:258)my skazane na zag(cid:239)ad(cid:218) i nieszcz(cid:218)(cid:258)cie. Chwy(cid:202) si(cid:218) czego(cid:258). To, co teraz powiem, mo(cid:285)e by(cid:202) szokiem. Wszystkie zachowania opisane w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce s(cid:200) ca(cid:239)kowicie nor- malne. Nikt nie przeczyta tej pracy, my(cid:258)l(cid:200)c: „Nie, nie robi(cid:218) czego(cid:258) takiego”. Nie ma w tym nic z(cid:239)ego. Wr(cid:218)cz przeciwnie. Czasami potrze- bujemy tych zachowa(cid:241), by si(cid:218) broni(cid:202). Potrzebujemy ich, by ustrzec si(cid:218) przed cierpieniem b(cid:218)d(cid:200)cym cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) (cid:285)ycia. Tego si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie nauczy(cid:239)y- (cid:258)my, a zachowania te przynosz(cid:200) efekty — przez chwil(cid:218). Dopiero kiedy dajemy im zbytni(cid:200) swobod(cid:218), przestaj(cid:200) nas chroni(cid:202), a wr(cid:218)cz trzymaj(cid:200) nas przy ziemi po upadku. Niektóre poradniki rozwojowe próbuj(cid:200) Ci(cid:218) przekona(cid:202), (cid:285)e to, co oferujesz wszech(cid:258)wiatowi, otrzymujesz te(cid:285) w zamian, a Twoja energia i nastawienie okre(cid:258)laj(cid:200) Twoj(cid:200) sytuacj(cid:218) (cid:285)yciow(cid:200) i otaczaj(cid:200)c(cid:200) rzeczywi- sto(cid:258)(cid:202). Niegdy(cid:258) w to wierzy(cid:239)am, ale po przyjrzeniu si(cid:218) (cid:258)wiatu i ludziom u(cid:258)wiadomi(cid:239)am sobie co(cid:258)… (cid:191)ycie po prostu si(cid:218) toczy. Życie jest trudne. Nie dlatego, że robimy coś źle, ale dlatego, że życie jest trudne. — GLENNON DOYLE MELTON 9 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! Trudne chwile si(cid:218) zdarzaj(cid:200), ludzie to dupki, partnerzy rzucaj(cid:200) drug(cid:200) po(cid:239)ówk(cid:218), dzieci wpadaj(cid:200) w sza(cid:239), nastolatki sprawiaj(cid:200), (cid:285)e nie potrafimy przez te wszystkie zmartwienia spa(cid:202), lekarze stawiaj(cid:200) diagnozy, których si(cid:218) nie spodziewamy. Nie robisz nic (cid:283)le. Nie emanujesz „z(cid:239)ymi wibra- cjami”. To po prostu (cid:285)ycie. Ale jednak zastanawiasz si(cid:218), czy aby nie robisz czego(cid:258) (cid:283)le, bo inni ludzie zdaj(cid:200) si(cid:218) mie(cid:202) wszystko pouk(cid:239)adane, a Ty nie. Wi(cid:218)c czujesz si(cid:218) samotna i zagubiona. Kiedy tak si(cid:218) dzieje, kupujesz ksi(cid:200)(cid:285)ki rozwojowe i s(cid:239)uchasz moty- wuj(cid:200)cych podkastów, licz(cid:200)c na jakie(cid:258) sugestie. Przecie(cid:285) kto(cid:258) musi zna(cid:202) odpowiedzi na wielkie pytania (cid:285)ycia, prawda? Sekrety? Instrukcje obs(cid:239)ugi? Robisz list(cid:218): medytacja, joga, zdrowe smoothie, do tego kilka osób do (cid:258)ledzenia na Instagramie i te wszystkie ksi(cid:200)(cid:285)ki. Ale sytuacja wygl(cid:200)da nast(cid:218)puj(cid:200)co: (cid:285)adna z takich list nie da Ci szcz(cid:218)(cid:258)cia i rado(cid:258)ci. „Odpowied(cid:283)” — klucz do bram szcz(cid:218)(cid:258)cia — odnajdujemy w po(cid:239)(cid:200)- czeniu elementów Twojej przesz(cid:239)o(cid:258)ci z aktualnymi zachowaniami oraz w przyjrzeniu si(cid:218) rzeczom, które sprawiaj(cid:200) Ci ból. Chodzi o zmie- rzenie si(cid:218) z przeciwno(cid:258)ciami losu, przepracowanie ich i o kochanie samej siebie. Szcz(cid:218)(cid:258)cie to akceptowanie uczu(cid:202) i emocji, których do(cid:258)wiad- czasz przy takiej pracy (nawet je(cid:258)li nie maj(cid:200) one dla Ciebie sensu i wydaj(cid:200) si(cid:218) z(cid:239)e), a potem zaczynanie ca(cid:239)ego procesu od pocz(cid:200)tku. To w(cid:239)a(cid:258)nie wolno(cid:258)(cid:202) i spokój ducha. Ksi(cid:200)(cid:285)ka ta omawia, w jaki sposób rozpoznawa(cid:202) niekorzystne za- chowania i zast(cid:218)powa(cid:202) je lepszymi. Pope(cid:239)nij b(cid:239)(cid:200)d, a potem spróbuj ponownie. Raz po raz. Mówi(cid:218) tutaj o podejmowaniu dzia(cid:239)a(cid:241). Nie tylko o czytaniu i my(cid:258)leniu sobie: „Hm, dobrze brzmi”. Nie. Chc(cid:218), aby(cid:258) my- (cid:258)la(cid:239)a: „Hm, dobrze brzmi, cho(cid:202) troch(cid:218) niekomfortowo. Spróbuj(cid:218) to zrobi(cid:202). I pewnie popsuj(cid:218). Ale si(cid:218) nie poddam, poniewa(cid:285) jestem zm(cid:218)- czona moj(cid:200) aktualn(cid:200) sytuacj(cid:200)”. 10 Poleć książkęKup książkę Jak w ynieść z tej książki jak najw ięcej? Jak wynieść z tej książki jak najwięcej? Dziesi(cid:218)(cid:202) lat temu, kiedy po rozwodzie uda(cid:239)am si(cid:218) na terapi(cid:218), usiad(cid:239)am na fotelu w gabinecie terapeuty i powiedzia(cid:239)am: „Jak d(cid:239)ugo zajmie mi posk(cid:239)adanie si(cid:218) w ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) po tym wszystkim? Poniewa(cid:285) jestem gotowa i chc(cid:218) zacz(cid:200)(cid:202)”. Zapewne nawet zerkn(cid:218)(cid:239)am wtedy na zegarek — mo(cid:285)e mia(cid:239)am na- dziej(cid:218), (cid:285)e uda nam si(cid:218) wszystko za(cid:239)atwi(cid:202) w ci(cid:200)gu godziny. Chcia(cid:239)am szybkiego rozwi(cid:200)zania. Ale nikogo ju(cid:285) dzi(cid:258) nie dziwi, (cid:285)e rozwój osobisty to proces, a nie szybkie rozwi(cid:200)zanie. Jednak wcale nie powstrzymuje nas to przed pra- gnieniem otrzymania konkretnej, zrozumia(cid:239)ej odpowiedzi. Pragniemy rozwi(cid:200)za(cid:241). Procesów krok po kroku, pozwalaj(cid:200)cych nam odhacza(cid:202) kolejne pozycje z listy, na której ko(cid:241)cu widnieje cel ostateczny: szcz(cid:218)- (cid:258)cie, wewn(cid:218)trzny spokój, uzdrowienie z(cid:239)amanego serca. Szukamy guru i ekspertów, którzy nam odpowiadaj(cid:200), których podziwiamy; zabieramy si(cid:218) do pracy i czekamy, a(cid:285) niebiosa si(cid:218) otworz(cid:200) i sp(cid:239)ynie na nas ca(cid:239)e to samopomocowe b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwo. Mo(cid:285)e i niebiosa te rzeczywi(cid:258)cie si(cid:218) otworz(cid:200), a mo(cid:285)e i nie. Ka(cid:285)dy z nas ma inn(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) i podró(cid:285) do odbycia. Niektórzy ludzie zmieniaj(cid:200) si(cid:218) szybko, za(cid:258) inni potrzebuj(cid:200) wi(cid:218)cej czasu. Tak czy siak, chc(cid:218), by(cid:258) dostrzeg(cid:239)a pot(cid:218)g(cid:218) zrozumienia i poznania samej siebie. Przyk(cid:239)adowo, powiedzmy, (cid:285)e wyprawi(cid:239)a(cid:258) niesamowite przyj(cid:218)cie. Nast(cid:218)pnego ranka 11 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! budzisz si(cid:218) i leniwie idziesz do kuchni, wiedz(cid:200)c, (cid:285)e musisz posprz(cid:200)ta(cid:202). Wkraczasz w mroki pomieszczenia — co jest pierwsz(cid:200) rzecz(cid:200), któr(cid:200) robisz? Czy zaczynasz sprz(cid:200)ta(cid:202) po ciemku? Nie, w(cid:239)(cid:200)czasz (cid:258)wiat(cid:239)o! Widzisz teraz, co Ci(cid:218) czeka — wiesz, co trzeba wyrzuci(cid:202), co umy(cid:202), a co od(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) na miejsce. To samo dotyczy rozwoju osobistego. Najpierw musisz zobaczy(cid:202), co trzeba zmieni(cid:202) w swoim (cid:285)yciu — zrobienie listy pomo(cid:285)e Ci potem w dobraniu odpowiednich narz(cid:218)dzi. Napisa(cid:239)am t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), by pomóc Ci w prze(cid:258)ledzeniu Twojej samo- (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Kiedy wiesz, co sprawia, (cid:285)e si(cid:218) potykasz, i co odbiera Ci szcz(cid:218)(cid:258)cie, mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) swój kurs. Chc(cid:218), aby(cid:258) u(cid:258)wiadomi(cid:239)a sobie, co sprawia, (cid:285)e czujesz si(cid:218) jak (cid:258)mie(cid:202), i by(cid:258) pozna(cid:239)a swoje warto(cid:258)ciowe cechy równie dobrze, jak znasz swoj(cid:200) list(cid:218) zakupów. Wiesz, jak(cid:200) kaw(cid:218) lubisz, i wiesz, kto powinien zwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:202) w Kawalerze do wzi(cid:218)cia, ale czy wiesz, jak chcesz prze(cid:285)y(cid:202) swoje (cid:285)ycie? Ka(cid:285)dego dnia? Czy w ogóle znasz swoje wyzwalacze, czy potrafisz je rozpozna(cid:202)? Poniewa(cid:285) gdy to umiesz, jeste(cid:258) (cid:258)wiadoma swoich potkni(cid:218)(cid:202) i mo(cid:285)esz si(cid:218) poprawi(cid:202) — tak w(cid:239)a(cid:258)nie zaczy- nasz kszta(cid:239)towa(cid:202) zadowalaj(cid:200)ce (cid:285)ycie. W ksi(cid:200)(cid:285)ce tej zgromadzi(cid:239)am równie(cid:285) dodatkowe pomocne mate- ria(cid:239)y, takie jak medytacje czy arkusze robocze, powi(cid:200)zane z zachowa- niami, o których przeczytasz w kolejnych rozdzia(cid:239)ach. Udaj si(cid:218) na www.yourkickasslife.com/HTSFLS-study, aby dowiedzie(cid:202) si(cid:218) wi(cid:218)cej1. Nadrz(cid:218)dnym celem jest uwa(cid:285)ne dostrzeganie swoich zachowa(cid:241), identyfikowanie miejsc, w których nawyki maj(cid:200) niekorzystne efekty, i zrobienie tego, co w Twojej mocy, by zmieni(cid:202) destruktywne zachowa- nia. Kiedy tak zrobisz, zaczniesz zmierza(cid:202) w kierunku szcz(cid:218)(cid:258)cia. 1 Strona w j(cid:218)zyku angielskim — przyp. red. 12 Poleć książkęKup książkę Jak w ynieść z tej książki jak najw ięcej? KLUCZE DO SUKCESU Patrz(cid:200)c wstecz, nauczy(cid:239)am si(cid:218) czego(cid:258) wa(cid:285)nego w trakcie w(cid:239)asnej podró(cid:285)y. To, co by(cid:239)o niezwykle istotne dla mojego sukcesu w ka(cid:285)dym aspekcie (cid:285)ycia w ci(cid:200)gu ostatniej dekady — przyja(cid:283)ni, ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwie, macierzy(cid:241)- stwie, karierze, ciele — nie ma nic wspólnego z byciem m(cid:200)drzejsz(cid:200) od innych czy z odkryciem sekretu albo pojedynczego narz(cid:218)dzia. Klu- czem jest konsekwencja i zaanga(cid:285)owanie w prac(cid:218) nad sob(cid:200). A jest to zaj(cid:218)cie na ca(cid:239)e (cid:285)ycie. Nie wystarczy przeczyta(cid:202) jedn(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) czy uda(cid:202) si(cid:218) na jeden warsztat albo pracowa(cid:202) nad sob(cid:200) tylko wtedy, kiedy dzia- dostwo zawiewa Ci w twarz. Rozwój osobisty ma charakter ci(cid:200)g(cid:239)y. Upadasz i podnosisz si(cid:218) raz po raz. Chodzi o to, by dba(cid:202) o ma(cid:239)e i du(cid:285)e zwyci(cid:218)stwa. Chodzi o te przeb(cid:239)yski, których do(cid:258)wiadczasz, kiedy nawet nie wiedzia(cid:239)a(cid:258), (cid:285)e mia(cid:239)a(cid:258) jaki(cid:258) problem. Kluczem jest konsekwencja i zaangażowanie w pracę nad sobą. Niewa(cid:285)ne, co Ci(cid:218) spotka(cid:239)o, niewa(cid:285)ne, gdzie si(cid:218) teraz znajdujesz albo gdzie b(cid:218)dziesz za kilka lat. Twoje szanse na zyskanie tego, co uwa(cid:285)asz za wspania(cid:239)e, udane (cid:285)ycie, zale(cid:285)(cid:200) tylko od Twojej zdolno(cid:258)ci do po(cid:258)wi(cid:218)- cenia si(cid:218) pracy nad sob(cid:200) i bycia w niej konsekwentn(cid:200). A je(cid:258)li twier- dzisz, (cid:285)e nie masz na to czasu, to powiem Ci, (cid:285)e na pewno znajdziesz czas na czucie si(cid:218) podle. Masz czas. Po prostu musisz popracowa(cid:202) nad priorytetami. S(cid:239)owa na tej stronie nie maj(cid:200) (cid:285)adnego znaczenia, o ile nie postanowisz przyjrze(cid:202) si(cid:218) w(cid:239)asnemu (cid:285)yciu i nie podejmiesz dzia(cid:239)a(cid:241). Na ko(cid:241)cu ka(cid:285)dego z rozdzia(cid:239)ów znajdziesz list(cid:218) wa(cid:285)nych pyta(cid:241). Poniewa(cid:285) nie wystarczy tylko czyta(cid:202) na temat niekorzystnych zacho- wa(cid:241), kiwa(cid:202) g(cid:239)ow(cid:200) i my(cid:258)le(cid:202): „Tak, tak w(cid:239)a(cid:258)nie robi(cid:218)” lub „Zgadzam si(cid:218) 13 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! z tob(cid:200)”, a potem dalej robi(cid:202) to, co robi(cid:239)a(cid:258). Pytania te pomog(cid:200) Ci przyjrze(cid:202) si(cid:218) Twojemu (cid:285)yciu, a kiedy tak uczynisz, sama sobie zaoferu- jesz pewne pomys(cid:239)y (spisuj(cid:200)c je), które pomog(cid:200) Ci w dokonaniu rze- czywistej zmiany w (cid:285)yciu. Przygotuj wi(cid:218)c kartk(cid:218) papieru i odpowiadaj na te pytania, sama dla siebie, z przyjació(cid:239)k(cid:200) czy nawet w grupie. A TERAZ UWAŻAJ Nie licz(cid:200)c konsekwentnego post(cid:218)powania i po(cid:258)wi(cid:218)cenia si(cid:218) pracy, jest jeszcze jedna rzecz, któr(cid:200) chc(cid:218) podkre(cid:258)li(cid:202), a która pomo(cid:285)e Ci wynie(cid:258)(cid:202) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki jak najwi(cid:218)cej. Mowa o skupieniu, o uwa(cid:285)no(cid:258)ci. Omówimy ró(cid:285)ne zachowania i sposoby my(cid:258)lenia, które z pewno(cid:258)ci(cid:200) rozpoznasz u siebie. Chc(cid:218), aby(cid:258) po lekturze tej ksi(cid:200)(cid:285)ki zachowa(cid:239)a w (cid:258)wiadomo(cid:258)ci obraz tego, jak ka(cid:285)dy z tych nawyków wygl(cid:200)da w Twoim przypadku (je(cid:258)li rzeczywi(cid:258)cie Ci(cid:218) dotyczy). Chc(cid:218) te(cid:285), by(cid:258) zachowa(cid:239)a równie(cid:285) zestaw narz(cid:218)dzi, który pomo(cid:285)e Ci takie zachowanie zmieni(cid:202). Prawdziwa zmia- na nast(cid:218)puje wtedy, kiedy nauczysz si(cid:218) szybko zauwa(cid:285)a(cid:202) u siebie te nawyki w codziennym (cid:285)yciu. Mowa tu o tym, by si(cid:218) zatrzyma(cid:202), kiedy godzisz si(cid:218) na co(cid:258), czego nie chcesz, a po dziesi(cid:218)ciu sekundach my(cid:258)lisz: „Cholera, znowu to zrobi- (cid:239)am”. Albo kiedy odczuwasz smutek po odwiezieniu swojego dziecka w jego pierwszy dzie(cid:241) szko(cid:239)y, wracasz do domu, czujesz gromadz(cid:200)ce si(cid:218) (cid:239)zy i zaczynasz sprz(cid:200)ta(cid:202) ca(cid:239)y dom. Chc(cid:218), by(cid:258) si(cid:218) zatrzyma(cid:239)a i powie- dzia(cid:239)a do siebie: „Ups, próbuj(cid:218) by(cid:202) silna i si(cid:218) znieczuli(cid:202)”. To w(cid:239)a(cid:258)nie zwyci(cid:218)stwo. Nie chodzi bowiem o to, by si(cid:218) kara(cid:202) za niekorzystne zacho- wania, ale o to, by je dostrzec, a potem przetestowa(cid:202) nowe narz(cid:218)dzia. To w(cid:239)a(cid:258)nie uwa(cid:285)no(cid:258)(cid:202). Czasami jednak mo(cid:285)na w tym przesadzi(cid:202). Niektórzy powiedz(cid:200), (cid:285)e „my(cid:258)lisz za du(cid:285)o”, ale chodzi o co(cid:258) wi(cid:218)cej. W rozwoju osobistym wiele kobiet ma sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do rozk(cid:239)adania swoich zachowa(cid:241) na cz(cid:218)(cid:258)ci 14 Poleć książkęKup książkę Jak w ynieść z tej książki jak najw ięcej? pierwsze; pragn(cid:200) nazwa(cid:202) wszystko, co robi(cid:200). Czy jest to dobre? Uwa(cid:285)- no(cid:258)(cid:202) jest w porz(cid:200)dku, nie? A mo(cid:285)e to (cid:283)le? Obsesja nie jest korzyst- na, prawda? Sk(cid:200)d mamy wiedzie(cid:202), kiedy co(cid:258) analizowa(cid:202), a kiedy po prostu wyrzuci(cid:202) to z g(cid:239)owy? A co, je(cid:258)li czego(cid:258) nie mo(cid:285)emy z tej g(cid:239)owy wyrzuci(cid:202) — je(cid:258)li taka samoanaliza jest sta(cid:239)(cid:200) w naszym (cid:285)yciu? Takie nadmierne my(cid:258)lenie nazywamy „nadidentyfikacj(cid:200)”; dotyczy ono naszej sk(cid:239)onno(cid:258)ci do przesadnej analizy wszystkiego, co robimy. Zjawisko to cz(cid:218)(cid:258)ciej wyst(cid:218)puje u inteligentnych kobiet sukcesu. Je(cid:258)li wi(cid:218)c przy(cid:239)apiesz si(cid:218) na robieniu czego(cid:258) takiego, to przede wszystkim pami(cid:218)taj, (cid:285)e jeste(cid:258) normalna i pragn(cid:218) pochwali(cid:202) Twoje po- (cid:258)wi(cid:218)cenie si(cid:218) pracy nad sob(cid:200). Ale nie chodzi nam o szufladkowanie wszystkich Twoich stanów emocjonalnych i mentalnych. Staraj si(cid:218) zwraca(cid:202) na nie uwag(cid:218), ale jednocze(cid:258)nie nie przesadzaj. Zidentyfikuj, kiedy najcz(cid:218)(cid:258)ciej si(cid:218) potykasz i co mo(cid:285)esz poprawi(cid:202), (cid:239)ap si(cid:218) na tym, kiedy te zachowania wyst(cid:218)puj(cid:200), wprowadzaj nowe strategie w miar(cid:218) ich poznawania i niech to ju(cid:285) wystarczy. I nie zapomnij, by by(cid:202) dla siebie mi(cid:239)(cid:200)! KILKA SŁÓW O POCZUCIU WSTYDU Latem 2014 roku uda(cid:239)am si(cid:218) do San Antonio w Teksasie na szkolenie The Daring Way™, bazuj(cid:200)ce na badaniach dr Brené Brown. Wstrz(cid:200)- sn(cid:218)(cid:239)o to ca(cid:239)ym moim (cid:285)yciem — zarówno osobistym, jak i zawodowym. Bardzo si(cid:218) ciesz(cid:218), (cid:285)e temat wstydu zaczyna by(cid:202) istotny w rozwoju oso- bistym, i po wieczno(cid:258)(cid:202) jestem wdzi(cid:218)czna Brené za jej prac(cid:218). W ksi(cid:200)(cid:285)ce tej zapoznasz si(cid:218) z kilkoma narz(cid:218)dziami i koncepcjami, które zaczerp- n(cid:218)(cid:239)am z jej bada(cid:241). Wstyd wydaje si(cid:218) dzi(cid:258) modnym s(cid:239)owem i bardzo dobrze — ludzie wi(cid:218)cej dzi(cid:258) mówi(cid:200) o rzeczach, które powstrzymuj(cid:200) ich przed osi(cid:200)gni(cid:218)- ciem szcz(cid:218)(cid:258)cia. Ale raz po raz kobiety mówi(cid:239)y mi, (cid:285)e uwa(cid:285)aj(cid:200), i(cid:285) nie 15 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! do(cid:258)wiadczaj(cid:200) wstydu, nawet je(cid:258)li by(cid:239)o zupe(cid:239)nie inaczej. Tak jakby nie potrafi(cid:239)y zidentyfikowa(cid:202) odczuwanych przez siebie uczu(cid:202). Rozumiem to. Kiedy my(cid:258)limy o kim(cid:258) odczuwaj(cid:200)cym wstyd, wyobra(cid:285)amy sobie osob(cid:218), która zrobi(cid:239)a niewyobra(cid:285)alne rzeczy, a one wysz(cid:239)y na jaw: przy(cid:239)a- pano j(cid:200) na defraudacji pieni(cid:218)dzy jej parafii i wszyscy ju(cid:285) o tym wiedz(cid:200). Przy(cid:239)apano go na romansie z jego psychiatr(cid:200) i wszyscy o tym plotkuj(cid:200). Kto(cid:258) mo(cid:285)e te(cid:285) odczuwa(cid:202) wstyd za inn(cid:200) osob(cid:218): jego mama, alkoho- liczka, przysz(cid:239)a na szkolne przedstawienie pijana, albo jej dziecko trafi(cid:239)o do wi(cid:218)zienia za kradzie(cid:285). U(cid:258)wiadomi(cid:239)am sobie jednak, (cid:285)e wstyd jest nie tylko powszech- niejszy, ni(cid:285) s(cid:200)dzimy, ale do(cid:258)wiadczamy go — bardzo cz(cid:218)sto — w osobi- stych sytuacjach. Nie lubi(cid:218) tego u(cid:258)wiadamia(cid:202) kobietom, które my(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) wolne od wstydu, ale wszystkie tego uczucia do(cid:258)wiadczamy. A je(cid:258)li si(cid:218) do tego nie przyznajemy albo tego nie dostrzegamy, je(cid:258)li tego szczerze nie identyfikujemy i nie pracujemy z tym uczuciem, nie uczymy si(cid:218) na jego podstawie, wtedy wstyd nas kontroluje. Uciekamy od uczucia, którego istnienia nawet nie jeste(cid:258)my (cid:258)wiadome. Brené Brown opisuje wstyd jako „intensywne, bolesne uczucie lub przekonanie, (cid:285)e jeste(cid:258)my wadliwi, a tym samym niegodni mi(cid:239)o(cid:258)ci i przynale(cid:285)no(cid:258)ci — co(cid:258), czego do(cid:258)wiadczyli(cid:258)my, co zrobili(cid:258)my lub czego nie uda(cid:239)o nam si(cid:218) zrobi(cid:202), co czyni nas niegodnymi blisko(cid:258)ci z innymi lud(cid:283)mi”. To wspania(cid:239)a i bardzo pomocna definicja, poniewa(cid:285) wiele z nas nie jest (cid:258)wiadomych tego, (cid:285)e czujemy si(cid:218) „niegodne blisko(cid:258)ci”. Pozwól- cie, (cid:285)e wyt(cid:239)umacz(cid:218), jak to wygl(cid:200)da, jak si(cid:218) manifestuje w naszym doro- s(cid:239)ym (cid:285)yciu i co ma wspólnego z zachowaniami i nawykami, o których przeczytasz. Zaczn(cid:218) od przyk(cid:239)adu sytuacji, któr(cid:200) wspominam z czasów szko(cid:239)y, a która dotyczy publicznego poni(cid:285)enia. 16 Poleć książkęKup książkę Jak w ynieść z tej książki jak najw ięcej? Rozdanie dyplomów w mojej ósmej klasie. Mia(cid:239)am na sobie pi(cid:218)kn(cid:200) sukienk(cid:218), któr(cid:200) kupi(cid:239)am wraz z mam(cid:200), a tak(cid:285)e po(cid:285)yczony od niej pi(cid:218)kny rozpinany sweter ze stanowczo za du(cid:285)ymi jak dla mnie podusz- kami na ramionach. Ale by(cid:239) to przecie(cid:285) 1989 rok, wi(cid:218)c wszystko by(cid:239)o idealnie. Kiedy wraz z rodzicami szli(cid:258)my przez parking, zobaczy(cid:239)y mnie dwie dziewczyny, z rodzaju tych popularnych. Jedna z nich wskaza(cid:239)a na mnie i powiedzia(cid:239)a do drugiej: „O Bo(cid:285)e, co ona ma na sobie?!”. A potem by(cid:239) tylko histeryczny (cid:258)miech. Jeszcze rano czu(cid:239)am si(cid:218) bardzo pi(cid:218)kna i pewna siebie, ale po tej sytuacji na parkingu w mojej g(cid:239)owie dominowa(cid:239)y okropne emocje. To w(cid:239)a(cid:258)nie by(cid:239) wstyd. Takie drobne sytuacje wcale nie nale(cid:285)(cid:200) do rzadko(cid:258)ci; wszystkie do(cid:258)wiadczy(cid:239)y(cid:258)my w (cid:285)yciu publicznego poni(cid:285)enia. Ka(cid:285)da osoba, która ucz(cid:218)szcza(cid:239)a do szko(cid:239)y, mo(cid:285)e si(cid:218) podzieli(cid:202) tak(cid:200) histori(cid:200) (albo i nawet wieloma). Kiedy by(cid:239)y(cid:258)my ma(cid:239)e, zawstydzali nas rodzina i przyjaciele albo otoczenie w szkole. W doros(cid:239)ym (cid:285)yciu dostrzegamy podobne sytu- acje w naszych zwi(cid:200)zkach, w pracy, w(cid:258)ród przyjació(cid:239) i w rodzinie. Inny, nieco (cid:258)wie(cid:285)szy przyk(cid:239)ad ujawnia to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) nasze spo(cid:239)e- cze(cid:241)stwo traktuje jako „nieakceptowan(cid:200)”, co cz(cid:218)sto prowadzi do od- czuwania wstydu. Kilka lat temu przeprowadzili(cid:258)my si(cid:218) do nowego stanu, co wi(cid:200)za(cid:239)o si(cid:218) z now(cid:200) szko(cid:239)(cid:200) dla moich dzieci. By(cid:239)am na spotka- niu z dyrektorem podstawówki, nowym nauczycielem mojego syna i jego specjaln(cid:200) opiekunk(cid:200). Mój syn choruje na autyzm, a jego psycho- log przes(cid:239)a(cid:239) do nowej szko(cid:239)y odpowiedni(cid:200) dokumentacj(cid:218). Rozpocz(cid:218)(cid:239)o si(cid:218) spotkanie, a opiekunka zacz(cid:218)(cid:239)a na g(cid:239)os czyta(cid:202) histori(cid:218) chorób mojego syna. Niewinnie zacz(cid:218)(cid:239)a: „Colton mieszka ze swoj(cid:200) matk(cid:200), ojcem i siostr(cid:200). Jego matka w przesz(cid:239)o(cid:258)ci nadu(cid:285)ywa(cid:239)a alko- holu…”. Nie mam poj(cid:218)cia, co by(cid:239)o potem, poniewa(cid:285) wszystko, co s(cid:239)y- sza(cid:239)am, to krew buzuj(cid:200)c(cid:200) w moich uszach i grzmoty w(cid:239)asnego serca. Nie wspominaj(cid:200)c o nadmiernym poceniu si(cid:218). 17 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! Nowe miasto, nikogo w nim nie zna(cid:239)am. Chwil(cid:218) wcze(cid:258)niej toczy(cid:239)am mi(cid:239)(cid:200) rozmow(cid:218) z t(cid:200) kobiet(cid:200) i my(cid:258)la(cid:239)am, (cid:285)e mo(cid:285)emy si(cid:218) zaprzyja(cid:283)ni(cid:202). Kiedy przeczyta(cid:239)a na g(cid:239)os: „Jego matka w przesz(cid:239)o(cid:258)ci nadu(cid:285)ywa(cid:239)a alko- holu”, pomy(cid:258)la(cid:239)am: Czy powinnam jej przerwa(cid:202) i powiedzie(cid:202), (cid:285)e od lat nie tkn(cid:218)(cid:239)am ani kropli? Czy b(cid:218)d(cid:200) o mnie plotkowa(cid:202)? Czy w(cid:239)a(cid:258)nie mnie oceniaj(cid:200)?. Odczuwa(cid:239)am przemo(cid:285)n(cid:200) potrzeb(cid:218) ucieczki, bronienia si(cid:218) i p(cid:239)aczu, wszystko w tym samym czasie. Wspólnym elementem wszystkich opowie(cid:258)ci o poni(cid:285)eniu i wstydzie jest to, (cid:285)e opowiadaj(cid:200)ce je osoby czuj(cid:200) si(cid:218) podle. Naprawd(cid:218), ale to naprawd(cid:218) okropnie. Nie ma innej takiej emocji. Jak uj(cid:218)(cid:239)a to Brené Brown: „Wstyd dotyka nas ca(cid:239)o(cid:258)ciowo”. To uczucie tak powszechnie znienawidzone, (cid:285)e kiedy go do(cid:258)wiadczamy, nigdy, ale to nigdy nie chce- my go odczu(cid:202) ponownie. Nigdy. Mo(cid:285)emy o tym (cid:258)wiadomie nie my(cid:258)le(cid:202), ale w g(cid:239)(cid:218)bi siebie wiemy, (cid:285)e chcemy, by uczucie to jak najszybciej odesz(cid:239)o. Moje poni(cid:285)enie na rozdaniu dyplomów mia(cid:239)o miejsce ponad 25 lat temu. Szczegó(cid:239)y jednak s(cid:200) tak wyra(cid:283)ne, jakby to by(cid:239)o wczoraj — pa- mi(cid:218)tam nawet nazwiska tych dwóch dziewcz(cid:200)t. Uczucia z tamtego dnia wyry(cid:239)y si(cid:218) w moim umy(cid:258)le i zacz(cid:218)(cid:239)y kszta(cid:239)towa(cid:202) nie tyle to, kim jestem, ale to, jak si(cid:218) zachowuj(cid:218). To dlatego tak wa(cid:285)ne jest zrozumienie, jak identyfikowa(cid:202) poczucie wstydu, nim zaczniemy mówi(cid:202) o czternastu pozosta(cid:239)ych zachowa- niach. Wszystkie mamy instynkt unikania wstydu. Czy jeste(cid:258)my tego (cid:258)wiadome, czy nie, idziemy przez (cid:285)ycie, staraj(cid:200)c si(cid:218) tego uczucia uni- ka(cid:202), a unikanie to staje si(cid:218) si(cid:239)(cid:200), która nap(cid:218)dza pozosta(cid:239)e zachowania. To tutaj rodz(cid:200) si(cid:218) perfekcjonizm, dogadzanie innym kosztem siebie, obwinianie, autodestrukcja, znieczulenie emocjonalne czy izolacja spo(cid:239)eczna, kontrola otoczenia, przesadne d(cid:200)(cid:285)enie do osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) czy suk- cesów i wszystkie pozosta(cid:239)e zachowania i nawyki, o których poczytasz w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Je(cid:258)li regularnie do(cid:258)wiadczasz tych zachowa(cid:241), to zgadnij: co nimi steruje? WSTYD. 18 Poleć książkęKup książkę Jak w ynieść z tej książki jak najw ięcej? Je(cid:258)li nie poznasz roli wstydu w swoim (cid:285)yciu, ten mo(cid:285)e przej(cid:200)(cid:202) kontrol(cid:218) i pchn(cid:200)(cid:202) Ci(cid:218) ku zachowaniom, o których przeczytasz w mojej pracy. Je(cid:258)li uwa(cid:285)asz, (cid:285)e nie odczuwasz wstydu, to zapewne ci(cid:200)gle od niego uciekasz. Czytaj(cid:200)c kolejne rozdzia(cid:239)y, wiedz, (cid:285)e najprawdopodobniej opisy- wane przeze mnie zachowania s(cid:200) dla Ciebie sposobem chronienia si(cid:218). Pami(cid:218)taj, (cid:285)e omawiane nawyki to rzeczy, które robisz, by uchroni(cid:202) si(cid:218) przed poczuciem wstydu, i doce(cid:241) to, (cid:285)e próbuj(cid:200) Ci(cid:218) chroni(cid:202) — a potem przygotuj si(cid:218), by z nich zrezygnowa(cid:202). Poniewa(cid:285) kiedy d(cid:200)(cid:285)ysz do perfekcji, zadowalania ludzi, kiedy si(cid:218) znieczulasz i kiedy poddajesz si(cid:218) wszystkim tym zachowaniom, tak na- prawd(cid:218) nie rozwi(cid:200)zujesz problemu. W najlepszym wypadku przyklejasz kiepskiej jako(cid:258)ci plaster na ran(cid:218) wymagaj(cid:200)c(cid:200) bardziej fachowej uwagi. Na t(cid:218) fachow(cid:200) uwag(cid:218) sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218): 1. Umocnienie (cid:258)wiadomo(cid:258)ci w(cid:239)asnych zachowa(cid:241), które nie zga- dzaj(cid:200) si(cid:218) z tym, czego pragniesz. Wiem, (cid:285)e nie chcesz spe(cid:239)nia(cid:202) zachcianek ludzi. Wiem, (cid:285)e chcesz nawi(cid:200)za(cid:202) z innymi bliskie relacje, zamiast wycofywa(cid:202) si(cid:218), kiedy na Twojej drodze pojawi(cid:200) si(cid:218) trudno(cid:258)ci. Wiem, (cid:285)e chcesz da(cid:202) z siebie wszystko, a jednocze- (cid:258)nie nie wyniszcza(cid:202) si(cid:218) d(cid:200)(cid:285)eniem do perfekcji. Kiedy wiesz, (cid:285)e kontroluj(cid:200) Ci(cid:218) te negatywne zachowania, mo(cid:285)esz podj(cid:200)(cid:202) kroki zmierzaj(cid:200)ce do ich zmiany. 2. Znajomo(cid:258)(cid:202) swoich warto(cid:258)ci. Znaj wszystkie swoje warto(cid:258)ci tak samo, jak znasz swoj(cid:200) ulubion(cid:200) kaw(cid:218) (zapraszam do roz- dzia(cid:239)u 15.). Co jest dla Ciebie wa(cid:285)ne? Czy mo(cid:285)esz poda(cid:202) rzeczy, które maj(cid:200) dla Ciebie najwi(cid:218)ksze znaczenie w codziennym (cid:285)yciu? W jaki sposób realizujesz te priorytety? 3. Praktyka. Nie odniesiesz sukcesu za ka(cid:285)dym razem, czy nawet w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci sytuacji. Zmiana zachowania to k(cid:239)opotliwa sprawa: czasami wszystko si(cid:218) popsuje, czasami si(cid:218) uda, czasami b(cid:218)dziesz 19 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! z siebie dumna i tak dalej, a(cid:285) po kres Twoich dni. Ostatecznie jednak, im wi(cid:218)cej praktykujesz, tym bardziej rozwijasz nowe nawyki, które b(cid:218)d(cid:200) dla Ciebie korzystne, i tym (cid:239)atwiej b(cid:218)dzie Ci si(cid:218)gn(cid:200)(cid:202) po szcz(cid:218)(cid:258)cie — na dobre. POKAŻ SIEBIE Przeczytasz kilka rozdzia(cid:239)ów, w których wspominam o pokazaniu praw- dziwej siebie. Wydaje si(cid:218) jasne, prawda? Pozwól, (cid:285)e to omówi(cid:218)… Pokazanie prawdziwej siebie to po prostu bycie gotow(cid:200) na zrobienie czego(cid:258) niekomfortowego, kiedy wola(cid:239)aby(cid:258) si(cid:218) wycofa(cid:202) i powiedzie(cid:202): „NIE MA MOWY!”. Kiedy pokazujesz siebie, pozwalasz sobie na od- czuwanie strachu i dyskomfortu, na wyrwanie z naturalnego (cid:258)rodowi- ska. Ale jednocze(cid:258)nie czujesz si(cid:218) dobrze! Si(cid:218)gasz g(cid:239)(cid:218)biej, robisz swoje i czujesz odwag(cid:218) w tym samym czasie. To w(cid:239)a(cid:258)nie pokazanie siebie. W codziennym (cid:285)yciu, kiedy mierzysz si(cid:218) z trudn(cid:200) i niekomfortow(cid:200) sytuacj(cid:200) — masz negatywne my(cid:258)li, problemy z dzie(cid:202)mi, czeka Ci(cid:218) trudna rozmowa z prostackim wspó(cid:239)pracownikiem, do kitu, ale jednak potrzebna — masz dwie opcje: 1. Mo(cid:285)esz nic nie robi(cid:202) i czu(cid:202) si(cid:218) podle, odczuwa(cid:202) strach, a wtedy nic si(cid:218) nie zmieni. 2. Mo(cid:285)esz zaakceptowa(cid:202) dyskomfort, ale jednocze(cid:258)nie odczuwa(cid:202) strach i odwag(cid:218) i zobaczy(cid:202) prawdziw(cid:200) zmian(cid:218). Czy zauwa(cid:285)y(cid:239)a(cid:258), (cid:285)e w obydwu tych opcjach do(cid:258)wiadczasz strachu? Nie mo(cid:285)emy z odwag(cid:200) kroczy(cid:202) przez zadowalaj(cid:200)ce (cid:285)ycie, nie odczuwa- j(cid:200)c przy tym strachu. 20 Poleć książkęKup książkę Jak w ynieść z tej książki jak najw ięcej? Pokazuj(cid:200)c prawdziw(cid:200) siebie, robi(cid:200)c swoje, oznajmiasz tym samym, (cid:285)e jeste(cid:258) zm(cid:218)czona byciem wobec siebie wredn(cid:200) i poddawaniem si(cid:218) nawykom, które sprawiaj(cid:200), (cid:285)e (cid:283)le si(cid:218) czujesz. Jeste(cid:258) gotowa do zmiany. Naprawd(cid:218) musz(cid:218) Ci(cid:218) za to pochwali(cid:202). I pewnie, b(cid:218)d(cid:200) chwile, kiedy poczujesz si(cid:218) tak dziwnie i niezr(cid:218)cznie, (cid:285)e b(cid:218)dziesz chcia(cid:239)a uciec od tych wszystkich uczu(cid:202) i w(cid:239)asnej (cid:258)wiado- mo(cid:258)ci. W porz(cid:200)dku. Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e czujesz si(cid:218) niezr(cid:218)cznie. Przez dziesi(cid:218)- ciolecia zachowywa(cid:239)a(cid:258) si(cid:218) w konkretny sposób; poczucie si(cid:218) komfor- towo w nowej sytuacji zajmie nieco wi(cid:218)cej ni(cid:285) minut(cid:218). Nie znam nikogo, kto z entuzjazmem czeka na trudn(cid:200) sytuacj(cid:218), kre(cid:258)l(cid:200)c granice. „Nie mog(cid:218) si(cid:218) ju(cid:285) doczeka(cid:202) tej niezr(cid:218)cznej rozmowy z moj(cid:200) mam(cid:200) na temat tego, (cid:285)e nie mog(cid:218) ju(cid:285) wi(cid:218)cej tolerowa(cid:202) polityki we w(cid:239)asnym domu”. Ale z czasem wszystko stanie si(cid:218) (cid:239)atwiejsze! Strach zacznie mija(cid:202), a Ty poczujesz, jak jego miejsce zajmuj(cid:200) si(cid:239)a i pewno(cid:258)(cid:202) siebie. Do wszystkich zal(cid:218)knionych, czuj(cid:200)cych si(cid:218) niekomfortowo kobiet o z(cid:239)amanym sercu: witajcie. Zarezerwowa(cid:239)y(cid:258)my Wam miejsce. Wszyst- kie jeste(cid:258)my takie same; kochamy Was takimi, jakie jeste(cid:258)cie, pami(cid:218)- tajcie, (cid:285)e zawsze mo(cid:285)ecie si(cid:218) zmieni(cid:202) na lepsze. Jedn(cid:200) rzecz wiem na pewno: kiedy kobieta jest zdeterminowana, by zmieni(cid:202) swoje (cid:285)ycie, kiedy uwa(cid:285)nie przygl(cid:200)da si(cid:218) samej sobie i temu, czego pragnie, wtedy nic jej nie powstrzyma. A kobiet(cid:200) t(cid:200), droga Czytelniczko, jeste(cid:258) Ty. Ciesz(cid:218) si(cid:218), poniewa(cid:285) postanowi(cid:239)a(cid:258) dowiedzie(cid:202) si(cid:218) wi(cid:218)cej o samej sobie. Gdy zaczniesz si(cid:218) uczy(cid:202) wi(cid:218)cej, zaczniesz te(cid:285) wykorzystywa(cid:202) nowe narz(cid:218)dzia, które sprawi(cid:200), (cid:285)e poczujesz si(cid:218) lepiej, a potem staniesz si(cid:218) lepsz(cid:200) osob(cid:200). A kiedy b(cid:218)dziesz ju(cid:285) now(cid:200) kobiet(cid:200), lepsz(cid:200) dla samej siebie, zainspi- rujesz innych. To efekt domina, który potrafi przenosi(cid:202) góry, a kobiety maj(cid:200) moc nie tylko do zmieniania samych siebie, ale i ca(cid:239)ego (cid:258)wiata. Czas zakasa(cid:202) r(cid:218)kawy, zwi(cid:200)za(cid:202) w(cid:239)osy i zabra(cid:202) si(cid:218) do pracy. 21 Poleć książkęKup książkę P RZ ES TAŃ S I Ę CZUĆ D O D** Y ! 22 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestań się czuć do d**y! Zmień nawyki, które blokują Twoje szczęście
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: