Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 010150 13632764 na godz. na dobę w sumie
Przestrzenie przekładu - ebook/pdf
Przestrzenie przekładu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 268
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3040-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> encyklopedie, słowniki >> słowniki dwujęzyczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Prezentowana monografia poświęcona jest w całości zagadnieniom przekładu. Zawarte w niej prace są wyrazem refleksji naukowej nad problemami powiązań między językiem a kulturą, nad zjawiskiem transferu międzykulturowego, nad funkcjonowaniem i recepcją tekstów tłumaczonych. Zaprezentowane tu wyniki badań uwzględniają różne podejścia metodologiczne i ideowe. Tom kierowany jest zarówno do teoretyków, jak też praktyków przekładu oraz innych osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wiêcej o ksi¹¿ce CENA 32 Z£ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3040-2 KATOWICE 2016 Przestrzenie przekładu NR 3518 Przestrzenie przekładu pod redakcją Jolanty Lubochy ‑Kruglik i Oksany Małysy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Językoznawstwo Słowiańskie Henryk Fontański Recenzent Anna Bednarczyk Spis treści Od redaktorów Zagadnienia ogólne Jolanta Lubocha ‑Kruglik Co nam przeszkadza w tłumaczeniu, czyli jeszcze o barierach w przekładzie Anna Fimiak ‑Chwiłkowska Tłumacz w roli twórcy, twórca w roli tłumacza Anna Paszkowska ‑Wilk Cenzura a przekład Ilona Delekta (Nie)poprawność polityczna w nauczaniu tłumaczenia (konfrontacja angielsko‑ ‑polska) Problemy przekładu artystycznego Оксана Малыса Карнавальный мир детективов Бориса Акунина в польских переводах Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet, Elżbieta Pawlikowska ‑Asendrych, Beata Rusek, Andrzej Skwara, Małgorzata Gola ‑Brydniak Tłumaczenia tytułów filmów z Jamesem Bondem na język francuski, niemiecki i polski Katarzyna Sadowska ‑Dobrowolska Śladami kultury i obyczaju – o aluzji socjo ‑kulturowej w przekładzie 9 13 31 39 47 61 73 89 6 Spis treści Кирилл Чекалов Русские переводы прозы графини де Сегюр: стратегии адаптации Анастасия Уржа Прагматика praesens historicum в русском художественном переводе Maja Kosioł Obraz młodości w rosyjskim przekładzie „Pornografii” Witolda Gombrowicza Magdalena Mitura Tłumacz jako mediator trzeciej kultury. Ksenizmy we francuskim przekładzie „Po wyzwoleniu… (1944–1956)” Barbary Skargi Monika Gawlak Tłumacz wobec historii – elementy kulturowe w przekładzie powieści Draga Jančara pt. „Widziałem ją tej nocy” Problemy przekładu specjalistycznego Ewa Białek Z problemów opisu słownictwa specjalistycznego: „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko ‑polska sonda słownikowa” Teresa Zobek W poszukiwaniu rosyjskich odpowiedników przekładowych polskich terminów cywilnoprawnych z zakresu orzeczeń w postępowaniu cywilnym Anna Podstawska Odpisy aktów stanu cywilnego w polsko ‑rosyjskiej konfrontacji przekładowej Dariusz Gancarz Rodzaje kontartypów w polskim prawie karnym i propozycje ich przekładu na język polski Józef Kuffel Translacja tekstu religijnego – przekaz doświadczenia duchowego. Twórczość przekładowa świętych Niła Sorskiego i Paisjusza Wieliczkowskiego Ludmila Lambeinová Rola paratekstu w czeskim oraz angielskim przekładzie A. Paczkowskiego „Pół wieku dziejów Polski” Jūlija Rastorgujeva Метод естественной критической обучающей среды как средство повышения качества подготовки переводчика 105 117 127 139 149 163 177 189 201 209 223 233 Spis treści Tłumacze i ich przekłady Тадеуш Боруцки Асар Исаевич Эппель (1935–2012). Слово о писателе и переводчике Barbara Brzezicka Tadeusz Boy ‑Żeleński jako tłumacz filozofii 7 245 255 Od redaktorów Prezentowana monografia poświęcona jest w całości zagadnieniom prze‑ kładu. Zawarte w niej prace są wyrazem refleksji naukowej nad problemami powiązań między językiem a kulturą, nad zjawiskiem transferu międzykulturo‑ wego, nad funkcjonowaniem i recepcją tekstów tłumaczonych. Zaprezentowane tu wyniki badań uwzględniają różne podejścia metodologiczne i ideowe. Jedną z koncepcji powstania tego tomu jest konfrontacja różnych metod językoznawczych i literaturoznawczych, z których jednak każda ukierunkowana jest na opis i wzbogacenie badań nad przekładem. Tom kierowany jest zarówno do teoretyków, jak też praktyków przekładu i innych osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Teksty zostały podzielone na cztery grupy. W pierwszej z nich omówiono zagadnienia ogólne, takie jak problem barier językowych i kulturowych, rela‑ cja między cenzurą a przekładem, kwestia (nie)poprawności politycznej i jej implikacje dla przekładu. Cześć druga zawiera teksty, które prezentują zagadnienia szczegółowe z za‑ kresu przekładu artystycznego na przykładzie różnych par języków z uwzględ‑ nieniem aspektów kulturowych. Nie wszystkie omawiane tu aspekty prezentują nowe treści, każdy z nich jednak pozwala na uchwycenie nowych aspektów problemu. W części trzeciej znalazły się teksty omawiające problemy tłumaczenia tek‑ stów specjalistycznych. Przynoszą one wiele rozwiązań praktycznych, co może szczególnie zainteresować nie tylko tłumaczy, ale też adeptów tej sztuki. Zaledwie dwa teksty znalazły się w części czwartej – Tłumacze i ich prze‑ kłady. Biorąc jednak pod uwagę współczesne podejście do pracy tłumacza, przy którym jest on traktowany jako twórca i mediator między dwiema kulturami, temat ten wydaje się na tyle istotny, że uznałyśmy za konieczne wyodrębnienie go w oddzielną część tomu. 10 Od redaktorów Interdyscyplinarność dyskusji, której wyniki przedstawiamy w monogra‑ fii, pokazuje, jak ważna jest współpraca między badaczami reprezentującymi nie tylko różne języki, ale też różne obszary zainteresowań. Takie podejście pozwoliło na uchwycenie charakterystycznej dla przekładoznawstwa wielo‑ aspektowości i różnorodności tematycznej, a także na nakreślenie kierunków jego rozwoju. Jolanta Lubocha ‑Kruglik Oksana Małysa Redaktorzy: Dzmitry Kliabanau, Michał Noszczyk Projekt okładki: Anna Paszkowska ‑Wilk Korektor: Gabriela Wilk Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 -6336 ISBN 978-83-226-3039-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3040-2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawnictwo.us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,75. Ark wyd. 16,5. Papier offset. III kl., 90 g Cena 32 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław Wiêcej o ksi¹¿ce CENA 32 Z£ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3040-2 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestrzenie przekładu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: