Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 010052 16952223 na godz. na dobę w sumie
Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy - ebook/pdf
Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0736-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

„Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli”.

Marek Aureliusz

Pokonywanie przeszkód, które stają nam na drodze, bywa frustrujące. Jeśli przeszkody są duże, nasze cele oddalają się z prędkością światła i na zawsze pozostają w sferze marzeń. Ta zasada nie dotyczy jednak wszystkich — istnieją ludzie, dla których przeszkody są częścią drogi umożliwiającej realizację celów. Potrafią oni zmienić perspektywę, trafnie określić rodzaj trudności, z jaką mają do czynienia, i wyciągnąć wnioski na przyszłość. To pozwala im obrócić dowolną przeszkodę w sukces.

O takich ludziach i sposobach ich działania opowiada ta książka. Znajdziesz w niej zbiorową mądrość, opartą na zasadach starożytnych stoików. Pomoże Ci ona pokonać różne przeszkody: mentalne, fizyczne, emocjonalne, a także pozorne. Dowiesz się z niej, jak pokonać dowolną blokadę, w pełni wykorzystać swoje atuty i zmienić wiele negatywnych sytuacji, w których się znajdziesz, w pozytywne — albo przynajmniej znaleźć w nich jakieś dobre strony. Uwierz, że każde niepowodzenie da się przekształcić w sukces.

Nawet najcięższe próby możesz zmienić w największe triumfy!


 

„Książka, która powinna znaleźć się na nocnym stoliku każdego przyszłego — i obecnego — lidera na świecie”.

Robert Greene, autor 48 praw władzy. Jak wykorzystać manipulację do osiągnięcia przewagi

„Najpierw był Marek Aureliusz, potem Fryderyk II Wielki... a teraz jesteś Ty. Ta zaskakująca książka pokazuje, jak zapewnić sobie cudowne życie, pokonując przeszkody i stawiając czoła wyzwaniom”.

Chris Guillebeau, autor książki Niskobudżetowy startup

 

„W tej zwięzłej, wciągającej książce Ryan Holiday rzuca mocne, jasne światło na drogę do dobrego życia i skutecznego przywództwa. Przeczytaj ją, wyciągnij wnioski i stań do walki!”

Nancy F. Koehn, historyk i ekspertka w kwestiach związanych z przywództwem, Harvard Business Review

„Zastosuj się do tych rad, a zrewolucjonizują Twoje życie. Przeczytaj tę książkę!”

Steven Pressfield, autor książek Do roboty! i Ogniste Wrota

„Moje życie jest usiane przeszkodami. Pokonywanie ich i odnoszenie sukcesów wymaga praktyki (i nie odbywa się bez bólu). Książka Ryana to poradnik dla wszystkich, którzy chcą się tego nauczyć”.

James Altucher, inwestor i autor Choose Yourself

„Ryan Holiday napisał genialną i wciągającą książkę. Bezcenną”.

Frederic Block, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Jorku

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Obstacle Is the Way: The Timeless Art of Turning Trials into Triumph Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-0733-9 Copyright © 2014 by Ryan Holiday All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, a member of Penguin Group (USA) LLC, a Penguin Random House Company. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wiprze Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa Wst(cid:218)p CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I POSTRZEGANIE 21 1. Dyscyplina postrzegania 2. U(cid:258)wiadom sobie swoj(cid:200) moc 3. Trzymaj nerwy na wodzy 4. Kontroluj emocje 5. (cid:109)wicz obiektywizm 6. Zmie(cid:241) perspektyw(cid:218) 7. Czy to zale(cid:285)y od Ciebie? 8. (cid:191)yj chwil(cid:200) obecn(cid:200) 9. My(cid:258)l inaczej 10. Poszukaj okazji 11. Przygotuj si(cid:218) do dzia(cid:239)ania CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II DZIA(cid:146)ANIE 75 12. Dyscyplina dzia(cid:239)ania 13. Przejd(cid:283) do dzia(cid:239)ania 14. Naucz si(cid:218) wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci 15. Podejmuj próby 16. Realizuj proces 17. Rób to, co do Ciebie nale(cid:285)y, i rób to dobrze 18. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e dobre jest to, co dzia(cid:239)a 19. W pochwale ataku z flanki 20. U(cid:285)yj przeszkody przeciwko niej samej 21. Ukierunkuj swoj(cid:200) energi(cid:218) 22. Przejd(cid:283) do ofensywy 23. Przygotuj si(cid:218) na to, (cid:285)e (cid:285)adna z tych metod mo(cid:285)e nie zadzia(cid:239)a(cid:202) 7 11 23 29 35 39 45 49 53 59 63 67 73 77 83 89 95 101 107 111 115 121 127 131 135 Poleć książkęKup książkę 6 PRZESZKODA CZY WYZWANIE? CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III WOLA 137 24. Dyscyplina woli 25. Zbuduj wewn(cid:218)trzn(cid:200) cytadel(cid:218) 26. Przewiduj (my(cid:258)l negatywnie) 27. Sztuka przyzwolenia 28. Kochaj wszystko, co si(cid:218) dzieje: amor fati 29. Samozaparcie 30. Co(cid:258) wi(cid:218)kszego ni(cid:285) Ty sam 31. Medytuj nad w(cid:239)asn(cid:200) (cid:258)miertelno(cid:258)ci(cid:200) 32. Przygotuj si(cid:218), (cid:285)eby zacz(cid:200)(cid:202) od nowa Ko(cid:241)cowe przemy(cid:258)lenia. Przeszkoda staje si(cid:218) drog(cid:200) Postscriptum. Teraz jeste(cid:258) filozofem — gratulacje! Podzi(cid:218)kowania Wybrana bibliografia Kanon lektur dla stoików Dalsze rekomendacje 139 145 151 157 163 169 175 181 185 187 193 197 201 209 213 Poleć książkęKup książkę U(cid:191)YJ PRZESZKODY PRZECIWKO NIEJ SAMEJ 121 20 U(cid:285)yj przeszkody przeciwko niej samej M(cid:200)drzy ludzie potrafi(cid:200) umiej(cid:218)tnie wykorzystywa(cid:202) nawet przeciwno(cid:258)ci. — Plutarch andhi nie walczy(cid:239) o niepodleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) Indii. Na walce skupi(cid:239)o si(cid:218) Imperium Brytyjskie — jak si(cid:218) okaza(cid:239)o, z marnym skutkiem. G Oczywi(cid:258)cie dzia(cid:239)ania Gandhiego by(cid:239)y celowe. Jego intensyw- na kampania satjagrahy i niepos(cid:239)usze(cid:241)stwa obywatelskiego pokaza(cid:239)a, (cid:285)e dzia(cid:239)anie mo(cid:285)e przybiera(cid:202) ró(cid:285)ne formy. Nie zawsze musi to by(cid:202) posuwa- nie si(cid:218) do przodu, a nawet w bok. Mo(cid:285)e polega(cid:202) po prostu na zaj(cid:218)ciu okre(cid:258)lonego stanowiska. Czasami pokonujesz przeszkod(cid:218), nie atakuj(cid:200)c jej, lecz wycofuj(cid:200)c si(cid:218) i pozwalaj(cid:200)c na to, aby to ona zaatakowa(cid:239)a Ciebie. Mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) dzia(cid:239)ania innych przeciwko nim samym, nie robi(cid:200)c nic. Gandhi, którego pozycja by(cid:239)a bardzo s(cid:239)aba w porównaniu z si(cid:239)ami, które chcia(cid:239) zmieni(cid:202), uczyni(cid:239) ze swojej s(cid:239)abo(cid:258)ci fundament, na którym si(cid:218) opar(cid:239). Powiedzia(cid:239) do najpot(cid:218)(cid:285)niejszego okupanta na (cid:258)wiecie: Id(cid:218) na pla(cid:285)(cid:218), (cid:285)eby zebra(cid:202) sól, (cid:239)ami(cid:200)c wasze prawo. Prowokowa(cid:239) go: Co z tym zro- bicie? Nie ma nic z(cid:239)ego w tym, co robimy. W ten sposób postawi(cid:239) w(cid:239)adze Poleć książkęKup książkę 122 PRZESZKODA CZY WYZWANIE? przed trudnym dylematem: og(cid:239)osi(cid:202) bankructwo albo abdykowa(cid:202). W tym kontek(cid:258)cie ogromna si(cid:239)a militarna Brytyjczyków nie mia(cid:239)a (cid:285)adnego znaczenia — a nawet by(cid:239)a szkodliwa. Martin Luther King jr, bior(cid:200)c przyk(cid:239)ad z Gandhiego, powiedzia(cid:239) swoim zwolennikom, (cid:285)e czeka ich starcie „si(cid:239)y fizycznej z si(cid:239)(cid:200) ducha”. Innymi s(cid:239)owy, mieli oni wykorzysta(cid:202) pot(cid:218)g(cid:218) przeciwie(cid:241)stw. Na przemoc reagowali spokojem, na nienawi(cid:258)(cid:202) — mi(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), pokazuj(cid:200)c innym, (cid:285)e tego typu negatywne postawy s(cid:200) z(cid:239)e i niewybaczalne. Wykorzystywanie przeciwno(cid:258)ci to skuteczna metoda. Brak dzia(cid:239)ania mo(cid:285)e by(cid:202) dzia(cid:239)aniem samym w sobie, je(cid:258)li wykorzystasz pot(cid:218)g(cid:218) przeciw- nika i przejmiesz w ten sposób cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) jego si(cid:239)y. Pozwól, (cid:285)eby to on — albo Twoja przeszkoda — wykona(cid:239) ca(cid:239)(cid:200) prac(cid:218) za Ciebie. We(cid:283)my Rosjan, którzy pokonali Napoleona i nazistów nie dlatego, (cid:285)e bronili swoich granic, lecz dlatego, (cid:285)e wpu(cid:258)cili wojska wroga na swój teren i pozwolili, aby wyko(cid:241)czy(cid:239)a je sroga zima. Czy to jest dzia(cid:239)anie? Pewnie, (cid:285)e tak. Mo(cid:285)e Twój wróg albo przeszkoda s(cid:200) naprawd(cid:218) niepokonani — tak jak w powy(cid:285)szych przypadkach. Je(cid:258)li uwa(cid:285)asz, (cid:285)e nie jeste(cid:258) w stanie wy- gra(cid:202) dzi(cid:218)ki wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci albo nie chcesz ryzykowa(cid:202) nauki przez powta- rzanie (do(cid:258)wiadczenie), to nic nie szkodzi. Wci(cid:200)(cid:285) jeszcze jeste(cid:258) daleki od kapitulacji. W tym momencie powiniene(cid:258) jednak przyzna(cid:202), (cid:285)e niektórych prze- ciwno(cid:258)ci prawdopodobnie nie uda Ci si(cid:218) pokona(cid:202), bez wzgl(cid:218)du na to, jak bardzo b(cid:218)dziesz si(cid:218) stara(cid:202). Dlatego musisz znale(cid:283)(cid:202) jaki(cid:258) sposób na to, (cid:285)eby je wykorzysta(cid:202) — a dok(cid:239)adnie ich energi(cid:218) — i sobie pomóc. Przed wynalezieniem silnika parowego kapitanowie statków stoso- wali genialn(cid:200) metod(cid:218) pokonywania bardzo silnego pr(cid:200)du na rzece Mis- sisipi. (cid:146)ód(cid:283), która p(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)a w gór(cid:218) rzeki, przyci(cid:200)ga(cid:239)a do siebie drug(cid:200) (cid:239)ód(cid:283), skierowan(cid:200) w dó(cid:239) rzeki. Potem przywi(cid:200)zywano sznur do drzewa albo ska(cid:239)y, a drugim jego ko(cid:241)cem spinano ze sob(cid:200) (cid:239)odzie. Druga (cid:239)ód(cid:283) puszcza(cid:239)a sznur i p(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)a w dó(cid:239) rzeki, wystrzeliwuj(cid:200)c pierwsz(cid:200) (cid:239)ód(cid:283) w przeciwn(cid:200) stron(cid:218) niczym pocisk. Zamiast walczy(cid:202) z przeszkodami, szukaj sposobów na to, (cid:285)eby one same siebie pokona(cid:239)y. Poleć książkęKup książkę U(cid:191)YJ PRZESZKODY PRZECIWKO NIEJ SAMEJ 123 Dok(cid:239)adnie tak post(cid:200)pi(cid:239) kiedy(cid:258) Aleksander Wielki, a jego genialne wykorzystanie przeszkody przeciwko niej samej da(cid:239)o obserwatorom wskazówk(cid:218), (cid:285)e ten ambitny nastolatek mo(cid:285)e kiedy(cid:258) opanowa(cid:202) (cid:258)wiat. Aleksander jako m(cid:239)ody cz(cid:239)owiek postanowi(cid:239) okie(cid:239)zna(cid:202) s(cid:239)ynnego konia Bucefa(cid:239)a, którego nawet ojciec ch(cid:239)opaka, król Filip II Macedo(cid:241)ski, nie by(cid:239) w stanie ujarzmi(cid:202). Podczas gdy inni bezskutecznie zmagali si(cid:218) z ko- niem, próbuj(cid:200)c mu narzuci(cid:202) swoj(cid:200) wol(cid:218) si(cid:239)(cid:200), zarzucaj(cid:200)c na niego liny i smagaj(cid:200)c go batem, Aleksander po prostu (cid:239)agodnie go dosiad(cid:239) i jecha(cid:239) na nim tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) ko(cid:241) si(cid:218) uspokoi(cid:239). Bucefa(cid:239), zm(cid:218)czony walk(cid:200), musia(cid:239) w ko(cid:241)cu ust(cid:200)pi(cid:202) je(cid:283)d(cid:283)cowi. Aleksander dosiada(cid:239) go podczas swoich bitew przez nast(cid:218)pne dwana(cid:258)cie lat. A jakie s(cid:200) Twoje przeszkody? Czasami musisz wzi(cid:200)(cid:202) przyk(cid:239)ad z Amelii Earhart i przej(cid:258)(cid:202) do dzia(cid:239)a- nia. Ale powiniene(cid:258) równie(cid:285) by(cid:202) otwarty na mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e powstrzyma- nie si(cid:218) mo(cid:285)e by(cid:202) dla Ciebie najlepszym mo(cid:285)liwym dzia(cid:239)aniem. Czasami jedyne, czego potrzebujesz, to cierpliwo(cid:258)(cid:202) — musisz poczeka(cid:202), a(cid:285) przej- (cid:258)ciowe przeszkody po prostu znikn(cid:200). Pozwól, (cid:285)eby dwaj wrogowie roz- wi(cid:200)zali konflikt mi(cid:218)dzy sob(cid:200), zamiast samemu wkracza(cid:202) do walki. Cza- sami lepiej jest usun(cid:200)(cid:202) si(cid:218) z pola bitwy, ni(cid:285) zaznacza(cid:202) na nim swoj(cid:200) obecno(cid:258)(cid:202). Je(cid:285)eli za bardzo Ci na czym(cid:258) zale(cid:285)y, mo(cid:285)esz okaza(cid:202) si(cid:218) swoim najgor- szym wrogiem. Ogarni(cid:218)ty zapa(cid:239)em wyrywasz (cid:258)rub(cid:218), któr(cid:200) chcesz prze- kr(cid:218)ci(cid:202), przez co nie jeste(cid:258) w stanie dotrze(cid:202) tam, gdzie chcesz. Jeste(cid:258) jak samochód, który ugrz(cid:200)z(cid:239) w (cid:258)niegu albo b(cid:239)ocie i zawzi(cid:218)cie kr(cid:218)ci ko(cid:239)ami, (cid:285)eby si(cid:218) wydosta(cid:202) w tej pu(cid:239)apki, ale zamiast tego tylko zapada si(cid:218) w ni(cid:200) coraz g(cid:239)(cid:218)biej i g(cid:239)(cid:218)biej. Tak bardzo skupiamy si(cid:218) na tym, (cid:285)eby i(cid:258)(cid:202) do przodu, (cid:285)e zapominamy, (cid:285)e istniej(cid:200) inne sposoby na dotarcie do celu, który sobie wyznaczyli(cid:258)my. Nie u(cid:258)wiadamiamy sobie, (cid:285)e stanie nieruchomo — albo w niektórych przypadkach nawet poruszanie si(cid:218) do ty(cid:239)u — mo(cid:285)e zagwarantowa(cid:202) najwi(cid:218)ksze post(cid:218)py. Nic nie rób, tylko tu stój! Ci(cid:200)gle naciskamy — (cid:285)eby dosta(cid:202) podwy(cid:285)k(cid:218), pozyska(cid:202) nowego klienta albo zaspokoi(cid:202) pilne potrzeby. Tymczasem mo(cid:285)liwe, (cid:285)e najlep- szym sposobem, (cid:285)eby dosta(cid:202) to, czego chcemy, jest zweryfikowanie w(cid:239)a- Poleć książkęKup książkę 124 PRZESZKODA CZY WYZWANIE? snych pragnie(cid:241). Mo(cid:285)e w rzeczywisto(cid:258)ci zale(cid:285)y nam na czym(cid:258) zupe(cid:239)nie innym? W takiej sytuacji mo(cid:285)emy potraktowa(cid:202) przeszkod(cid:218) jak okazj(cid:218) do pój(cid:258)cia w nowym kierunku. By(cid:202) mo(cid:285)e zako(cid:241)czy si(cid:218) to nowym przed- si(cid:218)wzi(cid:218)ciem, które przyniesie nam du(cid:285)o wi(cid:218)ksze zyski. Albo odkryjemy, (cid:285)e ignoruj(cid:200)c klientów, przyci(cid:200)gamy ich wi(cid:218)cej, poniewa(cid:285) ci ludzie nie lubi(cid:200) wspó(cid:239)pracowa(cid:202) z kim(cid:258), kto nachalnie zabiega o ich wzgl(cid:218)dy. A mo(cid:285)e zanalizujemy t(cid:218) sytuacj(cid:218), której tak si(cid:218) obawiamy (my, a tak(cid:285)e wszyscy inni), i znajdziemy sposób na to, (cid:285)eby obróci(cid:202) j(cid:200) na w(cid:239)asn(cid:200) ko- rzy(cid:258)(cid:202), gdy ju(cid:285) si(cid:218) wydarzy. B(cid:239)(cid:218)dnie zak(cid:239)adamy, (cid:285)e posuwanie si(cid:218) do przodu to jedyny sposób na to, (cid:285)eby zrobi(cid:202) post(cid:218)py — jedyna droga do zwyci(cid:218)stwa. Czasami stanie w miejscu, skr(cid:218)cenie w bok albo nawet zrobienie kroku do ty(cid:239)u okazuje si(cid:218) najlepszym sposobem na usuni(cid:218)cie blokady, która zagradza nam drog(cid:218). Takie podej(cid:258)cie wymaga pewnej pokory — zaakceptowania tego, (cid:285)e nie da si(cid:218) zrealizowa(cid:202) danego celu w taki sposób, jak pocz(cid:200)tkowo chcia(cid:239)e(cid:258). Po prostu brakuje Ci czego(cid:258), co jest potrzebne, (cid:285)eby zrobi(cid:202) to w „tradycyjny” sposób. Ale co z tego? Liczy si(cid:218) to, czy metoda, któr(cid:200) zastosujesz, pomo(cid:285)e Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to, czego pragniesz. Przecie(cid:285) u(cid:285)ywanie przeszkód przeciwko sobie samemu to co(cid:258) zupe(cid:239)nie innego ni(cid:285) nierobienie niczego. Pasywny opór jest wbrew pozorom bardzo aktywnym dzia(cid:239)aniem. A takie dzia(cid:239)ania bior(cid:200) si(cid:218) z dyscypliny, samokontroli, nieustraszenia, determinacji i (cid:258)wietnej strategii. Wspania(cid:239)y strateg Saul Alinsky mówi(cid:239): „Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz naciska(cid:202) ja- k(cid:200)(cid:258) negatywn(cid:200) sytuacj(cid:218) odpowiednio mocno i g(cid:239)(cid:218)boko, ta wywróci si(cid:218) na drug(cid:200) stron(cid:218)”. Ka(cid:285)da pozytywna sytuacja ma swoj(cid:200) negatywn(cid:200) stro- n(cid:218). A ka(cid:285)da negatywna sytuacja ma pozytywn(cid:200) stron(cid:218). Dzia(cid:239)anie polega na tym, (cid:285)eby naciska(cid:202) tak mocno, a(cid:285) zobaczymy t(cid:218) drug(cid:200) stron(cid:218) — a(cid:285) zamienimy negatywn(cid:200) sytuacj(cid:218) w pozytywn(cid:200). To powinno by(cid:202) dla Ciebie du(cid:285)ym pocieszeniem. Okazuje si(cid:218) bo- wiem, (cid:285)e niewiele jest takich problemów, które naprawd(cid:218) nas przera- staj(cid:200). Wielko(cid:258)(cid:202) przeszkody mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202) jej zalet(cid:200), poniewa(cid:285) mo(cid:285)e- my j(cid:200) wykorzysta(cid:202) przeciwko samej przeszkodzie. To tak jak z du(cid:285)ym zamkiem, który mo(cid:285)e by(cid:202) przyt(cid:239)aczaj(cid:200)c(cid:200), niezdobyt(cid:200) fortec(cid:200) albo wi(cid:218)- Poleć książkęKup książkę U(cid:191)YJ PRZESZKODY PRZECIWKO NIEJ SAMEJ 125 zieniem — zale(cid:285)nie od tego, po której stronie drzwi si(cid:218) znajdujesz. Cza- sami wystarczy zmieni(cid:202) podej(cid:258)cie i styl dzia(cid:239)ania. Mo(cid:285)emy wykorzysta(cid:202) rzeczy, które nas blokuj(cid:200), pozwalaj(cid:200)c, aby wy- kona(cid:239)y trudn(cid:200) prac(cid:218) za nas. Czasami to oznacza pozostawienie prze- szkody samej sobie zamiast podejmowania prób, aby j(cid:200) zmieni(cid:202). Im bardziej Bucefa(cid:239) wierzga(cid:239), tym szybciej opada(cid:239) z si(cid:239). Im bardziej agresywna jest reakcja policji na zamieszki spo(cid:239)eczne, tym wi(cid:218)cej sym- patii budz(cid:200) osoby, które w nich uczestnicz(cid:200). Im bardziej zaciekli s(cid:200) po- licjanci, tym (cid:239)atwiejsza staje si(cid:218) walka z nimi. A im wi(cid:218)cej Ty walczysz, tym mniej osi(cid:200)gniesz (i niepotrzebnie si(cid:218) zm(cid:218)czysz). Tak ju(cid:285) jest z naszymi problemami. Poleć książkęKup książkę 126 PRZESZKODA CZY WYZWANIE? Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: