Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00116 008219 15929568 na godz. na dobę w sumie
Przeszłość jako przedmiot wiary - ebook/pdf
Przeszłość jako przedmiot wiary - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2825-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi przekrojowe spojrzenie na struktury średniowiecznego myślenia, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego myślenia na historiografię średniowieczną. Autor pokazuje, m.in. na przykładzie dwóch kronik średniowiecznych i ich późniejszej recepcji, w jaki sposób w średniowieczu nastąpiło przejście od podejścia augustiańskiego w traktowaniu źródeł (absolutyzacja świadectwa bezpośredniego) do dopuszczenia interwencji rozumu, co położyło podwaliny pod przyszłą naukę historyczną.

Spędziłem lata na czytaniu erudytów na czele z Bayle'em, ale kroniki średniowieczne znałem bardzo wyrywkowo i, co gorsza, zupełnie nie rozumiałem zasad, jakimi kierowali się ich autorzy. Prawdę mówiąc, nie rozumiałem nie tylko kronik, ale i wszelkich innych tekstów średniowiecznych. Jak można było uznawać moc przekonywającą dowodów istnienia Boga? Jak można było uważać za realne demony i anioły? Jak można było układać byty dane w doświadczeniu wedle przypisywanej im doskonałości? Jak można było utrzymywać, że cokolwiek się porusza, czyni to za sprawą przyczyny wobec tego czegoś zewnętrznej?
Z przedmowy Krzysztofa Pomiana

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Od autora K. P. 23 Praktyczne zabiegi historyka gromadzącego informacje o przeszłości i piszącego swe dzieła zasadzają się na przyj- mowanych przezeń założeniach epistemologicznych oraz na określonym pojmowaniu dziejów samych. Zrozumienie osobliwości myślenia historycznego jakiejś epoki wymaga tedy skonfrontowania go ze współczesną mu filozofią, od- nalezienia tego, co łączy obie te dyscypliny. Tu jednak po- jawia się trudność. W każdym okresie występują bowiem zwalczające się stanowiska filozoficzne, co sprawia, że owa konfrontacja wymaga równoczesnego znalezienia odpo- wiedzi na pytanie o jedność filozofii samej, albo inaczej – o wzajemny związek różnych współwystępujących dok- tryn filozoficznych, pozwalający uznać je za należące do pewnej szerszej całości. Właśnie te dwa problemy, z któ- rych pierwszy dotyczy stosunku między historią a filozofią, drugi zaś – stosunku między wielością doktryn a jednością, konstytuującą myśl badanej epoki jako pewną całość, są rozpatrywane w tej książce. Chronologicznie obejmuje ona okres średniowiecza, od Augustyna do Ockhama, ze szcze- gólnym uwzględnieniem XIII w. Książka ta powstawała w ciągu wielu lat; pierwsze próby napisania jej podejmowałem już w 1961 r., a później po- wracałem do nich wielokrotnie. Chciałbym serdecznie po- dziękować wszystkim Przyjaciołom, których rady i sugestie pozwoliły mi doprowadzić pracę do końca; pozostaję wobec nich dłużnikiem niewypłacalnym wprawdzie, ale przynaj- mniej świadomym swych zobowiązań. Warszawa, w lipcu 1967 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przeszłość jako przedmiot wiary
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: