Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00345 007178 18464951 na godz. na dobę w sumie
Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku - ebook/pdf
Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2422-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor - wieloletni praktyk z zamówień publicznych opisuje każdy etap przetargu ograniczonego. Dzięki przytoczonemu orzecznictwu i licznym przykładom nawet nieprecyzyjne zapisy ustawy Prawo zamowień publicznych nie będą już stanowiły już problemu. Uklad książki Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku pozwala dokładnie pześledzić każdy etap tej procedury. Dzięki tej pozycji dowiesz się na co nalezy zwrócić uwagę oraz co zrobić by uniknąć problemów. Książka jest doskonałym kompendium wiedzy zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku B b i l i o t e c z k a z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h : P r z e t a r g o g r a n i c z o n y 40,95 zł brutto UOX 09 Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku Autor: Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk doradca, autor komentarzy i publikacji w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej Redaktor naczelny grupy zamówienia publiczne: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-2422-4 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp ........................................................................................................5 Krok 1: Wszczęcie postępowania .........................................................7 Ogłoszenie o zamówieniu ....................................................................7 Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia ......................................9 Wypełnienie ogłoszenia o zamówieniu .............................................. 11 Opis przedmiotu zamówienia ............................................................15 Krok 2: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ....................................................................................16 Wyznaczenie terminu na składanie wniosków ..................................16 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ......................................................18 Zmiana ogłoszenia ..............................................................................19 Wniosek złożony po terminie .............................................................20 Krok 3: Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ....................................................................................21 Prekwalifikacja ...................................................................................21 Uwzględnienie potencjału podmiotów trzecich .................................25 Wezwanie do uzupełniania dokumentów ...........................................26 Wyniki prekwalifikacji .......................................................................27 Pełnomocnictwa .................................................................................29 Jawność wniosków o dopuszczenie do udziału .................................31 Zaproszenie do składania ofert ..........................................................32 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .................................33 Krok 4: Badanie i ocena ofert .............................................................35 Termin związania ofertą .....................................................................35 Wadium ..............................................................................................36 Wyjaśnienie i sprawdzenie treści ofert ..............................................38 Wykluczenie z postępowania .............................................................38 Wybór oferty ......................................................................................39 Wiedza i Praktyka 3 Przetarg ograniczony Krok 5: Zawarcie umowy ....................................................................42 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .................................42 Krok 6: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ....................................45 Wzory dokumentów .............................................................................46 Prekwalifikacja wykonawców w przetargu ograniczonym – wzór dokumentu ..................................................................................46 Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – wzór dokumentu ..................................................................................49 Zaproszenie do składania ofert – wzór dokumentu ................................61 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – wzór dokumentu ..................................................................................63 4 Wiedza i Praktyka Przetarg ograniczony Wstęp Przetarg ograniczony to drugi z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. Choć jego zastosowa- nie zakłada pewne ograniczenia, to jest on uznawany za konkurencyjny. Zamawiający może bowiem skorzystać z przetargu ograniczonego w każdych okolicznościach, czyli ogłaszając go, nie musi spełniać szczególnych prze- słanek. Z kolei wykonawcy nie mogą podważać wyboru tego trybu. Przetarg ograniczony jest bardziej złożoną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jej specyfika polega na tym, że zamawiający najpierw sprawdza, czy podmioty decy- dujące się na walkę o zdobycie zamówienia publicznego spełniają wszystkie warunki, jakie są niezbędne do wyko- nania zlecenia. W efekcie do złożenia ofert są zapraszane konkretne firmy. Książka „Przetarg ograniczony krok po kroku” to kolejna pozycja z serii Biblioteczka zamówień publicznych. Nasz autor – wieloletni praktyk – opisuje dokładnie każdy etap tej procedury. Dzięki przytoczonemu orzecznictwu oraz licz- nym przykładom nawet nieprecyzyjne zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie będą stanowiły już problemu. „Przetarg ograniczony – krok po kroku” jest doskonałym kompendium wiedzy zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Natomiast cała seria Biblioteczki zamó- wień publicznych pozwala dokładnie prześledzić każdą procedurę przetargową. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka 5 Przetarg ograniczony
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: