Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00484 008902 18402772 na godz. na dobę w sumie
Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku  - ebook/pdf
Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2206-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny przewodnik dla każdego, kto oragnizuje prztargi lub w nich startuje. Omówiono w nim krok po kroku tryb przetargu ograniczonego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku Autor: Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk doradca, autor komentarzy i publikacji w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej Redaktor naczelny grupy zamówienia publiczne: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-2422-4 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp ........................................................................................................5 Krok 1: Wszczęcie postępowania .........................................................7 Ogłoszenie o zamówieniu ....................................................................7 Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia ......................................9 Wypełnienie ogłoszenia o zamówieniu .............................................. 11 Opis przedmiotu zamówienia ............................................................15 Krok 2: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ....................................................................................16 Wyznaczenie terminu na składanie wniosków ..................................16 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ......................................................18 Zmiana ogłoszenia ..............................................................................19 Wniosek złożony po terminie .............................................................20 Krok 3: Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ....................................................................................21 Prekwalifikacja ...................................................................................21 Uwzględnienie potencjału podmiotów trzecich .................................25 Wezwanie do uzupełniania dokumentów ...........................................26 Wyniki prekwalifikacji .......................................................................27 Pełnomocnictwa .................................................................................29 Jawność wniosków o dopuszczenie do udziału .................................31 Zaproszenie do składania ofert ..........................................................32 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .................................33 Krok 4: Badanie i ocena ofert .............................................................35 Termin związania ofertą .....................................................................35 Wadium ..............................................................................................36 Wyjaśnienie i sprawdzenie treści ofert ..............................................38 Wykluczenie z postępowania .............................................................38 Wybór oferty ......................................................................................39 Wiedza i Praktyka 3 Przetarg ograniczony Krok 5: Zawarcie umowy ....................................................................42 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .................................42 Krok 6: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ....................................45 Wzory dokumentów .............................................................................46 Prekwalifikacja wykonawców w przetargu ograniczonym – wzór dokumentu ..................................................................................46 Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – wzór dokumentu ..................................................................................49 Zaproszenie do składania ofert – wzór dokumentu ................................61 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – wzór dokumentu ..................................................................................63 4 Wiedza i Praktyka Przetarg ograniczony Wstęp Przetarg ograniczony to drugi z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. Choć jego zastosowa- nie zakłada pewne ograniczenia, to jest on uznawany za konkurencyjny. Zamawiający może bowiem skorzystać z przetargu ograniczonego w każdych okolicznościach, czyli ogłaszając go, nie musi spełniać szczególnych prze- słanek. Z kolei wykonawcy nie mogą podważać wyboru tego trybu. Przetarg ograniczony jest bardziej złożoną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jej specyfika polega na tym, że zamawiający najpierw sprawdza, czy podmioty decy- dujące się na walkę o zdobycie zamówienia publicznego spełniają wszystkie warunki, jakie są niezbędne do wyko- nania zlecenia. W efekcie do złożenia ofert są zapraszane konkretne firmy. Książka „Przetarg ograniczony krok po kroku” to kolejna pozycja z serii Biblioteczka zamówień publicznych. Nasz autor – wieloletni praktyk – opisuje dokładnie każdy etap tej procedury. Dzięki przytoczonemu orzecznictwu oraz licz- nym przykładom nawet nieprecyzyjne zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie będą stanowiły już problemu. „Przetarg ograniczony – krok po kroku” jest doskonałym kompendium wiedzy zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Natomiast cała seria Biblioteczki zamó- wień publicznych pozwala dokładnie prześledzić każdą procedurę przetargową. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka 5 Przetarg ograniczony
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: