Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00710 010408 16982024 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po egzaminach certyfikatowych - ebook/pdf
Przewodnik po egzaminach certyfikatowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 94
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883-242-1096-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W przygotowaniu do egzaminów powinien pomóc Przewodnik po egzaminach certyfikatowych, opracowany przez dr Annę Seretny i dr Ewę Lipińską, które od roku 2000 uczestniczyły w pracach zmierzających do zagadnień z nią związanych i dlatego są odpowiednio przygotowane do zapoznawania innych z systemem certyfikaci języka polskiego. Ponieważ system ten jest wspólnym dziełem specjalistów z wielu polskich ośrodków akademickach. Autorki korzystają z niego, o czym piszą we wstępie do Przewodnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 97883-242-1096-1 Spis treści Wstęp – Władysław Miodunka Od autorek opracowania I. Egzaminy certyfikatowe II. Budowa i opis egzaminów certyfikatowych III. Ogólne wskazówki dla zdających Regulamin dla zdających egzamin pisemny Regulamin dla zdających egzamin ustny IV. Omówienie poszczególnych części egzaminu Część A: Rozumienie ze słuchu 1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania 2. Budowa części A 3. Długość tekstów 4. Dobór i tematyka tekstów 5. Źródła 6. Typy zadań testowych 7. Przykłady zadań Klucz do zadań Transkrypty tekstów Część B: Poprawność gramatyczna 7 9 13 17 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 31 32 37 5 1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania 2. Budowa części B 3. Typy zadań testowych 4. Przykłady zadań Klucz do zadań Część C: Rozumienie tekstów 1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania 2. Budowa części C 3. Dobór tekstów 4. Długość tekstów 5. Źródła 6. Typy zadań testowych 7. Przykłady zadań Klucz do zadań Część D: Pisanie 1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania 2. Budowa części D 3. Tematyka i rodzaj zadań 4. Przykłady zestawów egzaminacyjnych 5. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej Część E: Mówienie 1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania 2. Budowa części E 3. Długość tekstów 4. Tematyka zadań 5. Wymagania w zakresie wymowy 6. Przykłady zestawów egzaminacyjnych 7. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej V. Bibliografia prac związanych z testowaniem znajomości języka polskiego jako obcego / drugiego (wybór) 37 38 38 39 44 46 46 47 47 48 48 49 50 64 65 65 66 67 68 70 72 72 74 75 75 75 78 82 88 6 Wstęp Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskie− go jako Obcego w 2004 roku zaczęła organizować egzaminy, pro− wadzące do otrzymania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym (B l), średnim ogól− nym (B2) i zaawansowanym (C2). Do chwili obecnej ponad 100 osób skorzystało z możliwości zdawania egzaminów i uzyskania odpowiedniego certyfikatu. I choć prawie połowa zdających otrzymała oceny dobre lub bardzo dobre, uważna analiza rezul− tatów egzaminów prowadzi do wniosku, że kandydaci powinni być staranniej przygotowani. Powinni sprawdzić stopień opano− wania każdej z pięciu testowanych umiejętności (rozumienia ze słuchu, poprawności gramatycznej, rozumienia tekstów pisanych, pisania i mówienia) oraz pracować nad opanowaniem umiejęt− ności „deficytowych” (z analizy egzaminów wynika, że najsłabiej opanowane są pisanie i rozumienie ze słuchu). W przygotowaniu do egzaminów powinien pomóc „Przewod− nik po egzaminach certyfikatowych”, opracowany przez dr Annę Seretny i dr Ewę Lipińską, które od roku 2000 uczestniczyły w pracach zmierzających do wprowadzenia certyfikacji, dobrze poznały wiele zagadnień z nią związanych i dlatego są odpowied− nio przygotowane do zapoznawania innych z systemem certyfi− kacji języka polskiego. Ponieważ system ten jest wspólnym dzie− 7 łem specjalistów z wielu polskich ośrodków akademickich, Au− torki korzystają z niego, o czym piszą we wstępie do „Przewod− nika”. Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskie− go jako Obcego podjęła decyzję o wydaniu „Przewodnika” opra− cowanego i zredagowanego przez dr A. Seretny i dr E. Lipińską poza serią publikacji Komisji, zabiegając o to, aby prace dotyczą− ce certyfikacji pojawiały się w różnych wydawnictwach, także w ta− kich, które dysponują rozwiniętym i niezależnym systemem dys− trybucji. Mamy bowiem nadzieję, że pozwoli to dotrzeć do więk− szej grupy zainteresowanych egzaminami, którzy z kolei będą mogli przygotować się do nich jak najlepiej. Wszystkim zainteresowanym egzaminami certyfikatowymi, a zwłaszcza kandydatom do ich zdawania, w imieniu Państwowej Komisji Poświadczania najserdeczniej życzę bardzo dobrej zna− jomości języka polskiego, potwierdzonej certyfikatami. Przewodniczący Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego prof. dr hab. Władysław Miodunka 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po egzaminach certyfikatowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: