Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00428 032856 17270198 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017 - ebook/pdf
Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789167 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera przegląd wszystkich zmian w ustawie o VAT oraz w ustawie o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1 stycznia, od 1 marca i od 1 lipca 2017 r. 

Ponadto w książce omówiono treść najnowszych zmian w kodeksie karnym, które wprowadzają sankcje karne za fałszowanie faktur VAT. 

Zmiany w przepisach zostały przedstawione w praktycznej, tabelarycznej formule. Tabele zawierają porównanie treści przepisów w wersji przed zmianą i po nowelizacji. Każda zmiana jest opatrzona komentarzem ekspertów wyjaśniającym treść i cel nowelizacji. Dzięki temu można łatwo zapoznać się z nowymi regulacjami w tej dziedzinie wprowadzonymi w 2017 r.

W publikacji znajdują się komentarze dotyczące m.in. takich zmian jak: 

● odwrotne obciążenie usług budowlanych, 

● nowe rygory procedury zwrotu VAT, 

● sformalizowanie procedur rejestracji podatników, 

● dodatkowe zobowiązanie VAT, 

● sankcje karne za fałszowanie faktur VAT.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzone: – ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846), – ustawą z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206), – ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), – ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024), – ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 2. [Definicje] Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: Art. 2. [Definicje] Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: (...) 8) eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub trans- (...) 8) eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub trans- portowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłącze- niem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych portowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłącze- niem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych; właściwy organ celny określony w przepisach celnych; Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbo- we i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego. Art. 14. [Likwidacja działalności] (...) 9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji rozlicze- nia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatko- wej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Art. 14. [Likwidacja działalności] (...) 9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu tej weryfikacji. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują nowo utworzone urzędy celno-skarbowe.   5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: