Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00531 008773 20977547 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po zmianach w Vat i akcyzie 2019 - ebook/pdf
Przewodnik po zmianach w Vat i akcyzie 2019 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-473-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2019” to znana i ceniona przez Czytelników pozycja, która w tym roku jest wydana w nowej formule.  Publikacja zawiera opis wszystkich zmian w VAT i akcyzie, uchwalonych i opublikowanych do 31 grudnia 2018 r., które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. lub wejdą w życie w trakcie roku.  Oprócz opisu zmiany każde zagadnienie zawiera komentarz eksperta, który ocenia nowe przepisy, jaki ma wpływ będą mieć na rozliczenie oraz podstawę prawną. Dzięki tej publikacji poznamy co zmieniło się w VAT i akcyzie oraz jak stosować nowe regulacje w praktyce. W przewodniku znajdziemy informacje m.in. na temat następujących zmian dotyczących:
• szacowania podstawy opodatkowania VAT,
• nowych zasad zwrotu VAT,
• rozliczenia ulgi na złe długi,
• zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących,
• rozliczenia VAT od bonów,
• ustalania miejsca świadczenia usług elektronicznych, 
• fakturowania zamówień publicznych,
• dokumentowanie obrotu wyrobami  zwolnionymi z akcyzy
• obrotu e-papierosami, 
• zwrotu akcyzy dla producentów rolnych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług + Szacowanie podstawy opodatkowania VAT Od1stycznia2019r.art.32ustawyoVAT,któryokreślaprzypadki,gdyorganpodatko- wymożeszacowaćpodstawęopodatkowania,mazastosowanie,jeślinaustalenieceny będąmiaływpływpowiązaniawymienionewustawieoPITiCIT,którepowodująpowsta- niecentransferowych.WustawieoVATbędziewprostodwołaniedoprzepisówoce- nachtransferowychwustawieoPIT(art.23must.1pkt5ustawyoPIT)iCIT(art.11a ust.1pkt5ustawyoCIT). Podstawaopodatkowaniabędziemogłabyćszacowana,gdyorganpodatkowystwierdzi powiązaniawskazanewust.2art.32ustawyoVAT.Przedzmianąbyłamowaozwiązku. WustawieoPITiCITzostałozdefiniowaneokreślenie„powiązania”.Wedługtychregu- lacjipowiązaniaoznaczająrelacje,októrychmowawart.23must.1pkt4ustawyoPIT, występującemiędzypodmiotamipowiązanymi.WewspomnianymartykuleustawyoPIT wymienionezostałynastępującepowiązania: ■■ podmioty,zktórychjedenpodmiotwywieraznaczącywpływnaconajmniejjedeninny podmiot,lub ■■ podmioty,naktórewywieraznaczącywpływ: –tensaminnypodmiotlub –małżonek,krewnyalbopowinowatydodrugiegostopniaosobyfizycznejwywierającej znaczącywpływnaconajmniejjedenpodmiot,lub ■■ spółkaniemającaosobowościprawnejijejwspólnicy,lub ■■ podatnikijegozagranicznyzakład. Przezwywieranieznaczącegowpływurozumiesię: 1)posiadaniebezpośrednioalbopośrednioconajmniej25 : ■■ udziałówwkapitalelub ■■ prawgłosuworganachkontrolnych,stanowiącychalbozarządzających,lub ■■ udziałówalboprawdoudziałuwzyskachbądźmajątkulubichekspektatywy,wtym jednostekuczestnictwaicertyfikatówinwestycyjnych,lub 2)faktycznązdolnośćosobyfizycznejdowpływanianapodejmowaniekluczowychde- cyzjigospodarczychprzezosobęprawnąalbojednostkęorganizacyjnąnieposiadają- cąosobowościprawnej,lub 3)pozostawaniewzwiązkumałżeńskimalbowystępowaniepokrewieństwalubpowino- wactwadodrugiegostopnia. DodatkowowustawieoVATbędąwymienionepowiązaniawynikającezestosunkupracy orazz tytułuprzysposobieniajakouzupełnienieprzepisówustawyoCITiustawyoPIT wzakresiepowiązań.PozostałezasadyszacowaniapodstawyopodatkowaniaVATpozo- stająbezzmian.Organpodatkowyokreślipodstawęopodatkowaniazgodniezwartością rynkowątylkowtedy,gdyokażesię,żepowiązaniatemiaływpływnaustaleniewynagro- dzeniaztytułudostawytowarówlubświadczeniausług. 3 styczeń 2019 r.PRZEWODNIK PO ZMIANACH W VAT I AKCYZIE 2019
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po zmianach w Vat i akcyzie 2019
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: