Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00392 006349 18484500 na godz. na dobę w sumie
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego - książka
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0041-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj swoje talenty i złap życie za rogi

Żyć pełnią życia i realizować marzenia -- tego pragnie każdy z nas, tyle że mało kto podejmuje wysiłek w tym kierunku. Najczęściej mówimy sobie: 'nigdy się nie uda' i 'nawet nie próbuj'. Czy wiesz, że osoby najbardziej spełnione życiowo to te, które opanowały trzy umiejętności: radzenia sobie ze stresem, czasem i innymi ludźmi. Ty też możesz dołączyć do tego grona, pod warunkiem że będziesz się starać.

W tej książce znajdziesz 150 ćwiczeń i technik, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad swoim życiem. Zaplanujesz swój zestaw zadań na wolne chwile. Ta książka nie zaczyna się i nie kończy na dobrych radach. To Twój trening umiejętności życiowych. Rozpocznij go już teraz.

Zacznij od kilku prostych lekcji:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przyspieszony kurs rozwoju osobistego Autor: Brian Clegg T³umaczenie: Ma³gorzata G³ogowska ISBN: 83-246-0041-8 Tytu³ orygina³u: Crash Course in Personal Development (Crash Course Series) Format: A5, stron: 384 ¯yæ pe³ni¹ ¿ycia i realizowaæ marzenia — tego pragnie ka¿dy z nas, tyle ¿e ma³o kto podejmuje wysi³ek w tym kierunku. Najczêœciej mówimy sobie: „nigdy siê nie uda” i „nawet nie próbuj”. Czy wiesz, ¿e osoby najbardziej spe³nione ¿yciowo to te, które opanowa³y trzy umiejêtnoœci: radzenia sobie ze stresem, czasem i innymi ludŸmi. Ty te¿ mo¿esz do³¹czyæ do tego grona, pod warunkiem ¿e bêdziesz siê staraæ. Zacznij od kilku prostych lekcji: (cid:129) dowiedz siê, dok¹d gdzie ucieka Twój czas, (cid:129) zrozum motywy, jakimi siê kierujesz, (cid:129) podaj rêkê temu, co Ciê niszczy: czynniki wywo³uj¹ce stres, (cid:129) wybierz swoje priorytety, (cid:129) naucz siê mówiæ „nie” i przestañ zajmowaæ siê tym, co nieistotne, (cid:129) naucz siê wykorzystywaæ wolny czas (ale najpierw wy³¹cz telewizor), (cid:129) naucz siê negocjowaæ: poznawanie drugiej strony, targowanie ceny, konfrontacja, (cid:129) naucz siê komunikowaæ: wywo³ywanie po¿¹danych reakcji i jêzyk cia³a. W tej ksi¹¿ce znajdziesz 150 æwiczeñ i technik, które pomog¹ Ci przej¹æ kontrolê nad swoim ¿yciem. Zaplanujesz swój zestaw zadañ na wolne chwile. Ta ksi¹¿ka nie zaczyna siê i nie koñczy na dobrych radach. To Twój trening umiejêtnoœci ¿yciowych. Rozpocznij go ju¿ teraz. Wstęp 1 Podstawy Rozwój osobisty Najważniejsze elementy Zarządzanie czasem Opanowanie stresu Negocjacje Rozpoczęcie kursu 2 Plan pracy Wprowadzenie do kursu Lista kontrolna 3 Kurs Lekcja 1. Wprowadzenie 1.1 Ćwiczenie: dokąd ucieka czas? 1.2 Ćwiczenie/technika: lista dziesięciu najważniejszych rzeczy 1.3 Technika: cel związany z życiem prywatnym 1.4 Ćwiczenie/technika: drobne sukcesy 1.5 Technika: inny sposób !spis 11 13 13 14 18 25 31 46 47 47 48 55 56 57 59 61 63 65 3 3 Spis treści Lekcja 2. Podstawy — zrozumienie motywów, którymi się kierujesz 2.1 Ćwiczenie: szukanie talentu 2.2 Ćwiczenie: gdybym był bogaty 2.3 Ćwiczenie: wymarzony dzień 2.4 Ćwiczenie: mapa trudności 2.5 Ćwiczenie: jaką wartość ma dany cel? Lekcja 3. Jak znaleźć przyczyny stresu i zrozumieć, jakie czynniki go wywołują 3.1 Ćwiczenie: kontrola nad sytuacją 3.2 Ćwiczenie: ważne wydarzenia 3.3 Ćwiczenie: w jaki sposób reagujesz? 3.4 Ćwiczenie: objawy na poziomie fizycznym 3.5 Ćwiczenie: objawy na poziomie emocjonalnym i psychicznym Lekcja 4. Co jest najważniejsze, czyli wybór priorytetów 4.1 Ćwiczenie: zasady 4.2 Ćwiczenie/technika: koncentracja 4.3 Ćwiczenie/technika: priorytety 4.4 Ćwiczenie: pareto 4.5 Ćwiczenie/technika: kartka podzielona na cztery części Lekcja 5. Nie ma jak w domu — równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą 5.1 Ćwiczenie: wyrzuć aktówkę 5.2 Ćwiczenie: ile czasu na to poświęcasz? 5.3 Ćwiczenie: czytaj 5.4 Ćwiczenie: zakaz przynoszenia dokumentów z pracy do domu 5.5 Ćwiczenie: ponieważ na to zasługuję Lekcja 6. Brak koncentracji — jak sobie poradzić z tym, co nas rozprasza? 6.1 Technika: czerwona czapka 6.2 Technika: jak sobie poradzić z tym, co Cię rozprasza 6.3 Ćwiczenie: dobrze rozpocząć dzień 6.4 Technika: poczekalnia 6.5 Ćwiczenie: wciągnięty przez internet Lekcja 7. Podział celów na takie, z którymi łatwiej sobie poradzić 7.1 Ćwiczenie/technika: podział zadań 7.2 Ćwiczenie/technika: zadania, zadania… 4 4 66 67 69 71 73 75 77 78 80 82 84 86 88 89 91 93 95 97 99 100 102 104 106 108 110 111 113 115 117 118 120 121 123 !spis Spis treści 7.3 Ćwiczenie/technika: zadania, których nigdy nie udaje się wykonać 7.4 Ćwiczenie: nie nadążamy 7.5 Ćwiczenie/technika: wolne chwile w harmonogramie Lekcja 8. Jak mówić „nie” i pozbywać się tego, co nam niepotrzebne 8.1 Ćwiczenie: a może „nie”? 8.2 Ćwiczenie: nie, nie mogę 8.3 Ćwiczenie/technika: spotkanie z samym sobą 8.4 Technika: nie ma działania — nie ma raportu 8.5 Ćwiczenie: dobra wiadomość to brak wiadomości Lekcja 9. Organizacja spotkań — nie pozwól, aby zawładnęły one Twoim życiem 9.1 Technika: program spotkania 9.2 Technika: pozbywamy się bezużytecznych danych 9.3 Technika: kontrola nad tłumem 9.4 Technika: postaw na swobodę 9.5 Technika: sensowna dyskusja Lekcja 10. Pochwała — nagrodź się sam 10.1 Technika: wybieranie przyjemniejszych zadań 10.2 Technika: drobne nagrody 10.3 Technika: marchewka 10.4 Technika: pochwała 10.5 Ćwiczenie: dokonałem tego 125 127 129 131 132 133 135 137 139 141 142 144 146 148 150 152 153 155 157 158 159 Lekcja 11. Rozejrzyj się wokół siebie — zadbaj o środowisko, 161 w którym przebywasz 162 11.1 Technika: spokojne miejsce do pracy 11.2 Ćwiczenie: czy Twoje drzwi są otwarte dla innych? 164 166 11.3 Ćwiczenie: nie ma jak w domu 168 11.4 Ćwiczenie: otoczenie 11.5 Technika: stawiamy czoła zmianom 169 171 Lekcja 12. Rozdawanie zadań i podział obowiązków 172 174 176 178 180 12.1 Ćwiczenie/technika: rozdawanie zadań 12.2 Ćwiczenie: przygotuj się 12.3 Ćwiczenie: problemy z delegowaniem zadań 12.4 Ćwiczenie: to mój obowiązek 12.5 Ćwiczenie: mój mentor !spis 5 5 Spis treści Lekcja 13. Jak sprawić, aby środki komunikacji działały dla Ciebie, a nie Ty dla nich 13.1 Technika: e-maile 13.2 Technika: odeślij to e-mailem 13.3 Technika: planowanie rozmów telefonicznych 13.4 Technika: mało konkretne rozmowy telefoniczne 13.5 Technika: góry papierów Lekcja 14. Wykorzystanie wolnego czasu 14.1 Technika: wyłącz telewizor 14.2 Ćwiczenie: jedzenie a nasze samopoczucie 14.3 Technika: baw się! 14.4 Ćwiczenie: ścieżka duchowa 14.5 Ćwiczenie: różne wartości Lekcja 15. Diabeł i anioł — gniew i śmiech 15.1 Ćwiczenie: jak sobie radzić z konfrontacją 15.2 Ćwiczenie: śmiej się! 15.3 Technika: wściekłość 15.4 Technika: nie rób tego 15.5 Ćwiczenie: kiedy tracisz panowanie nad sobą Lekcja 16. Rozluźnij się. Relaksacja 16.1 Technika: dotyk i zapach 16.2 Ćwiczenie: rytuał relaksacji 16.3 Ćwiczenie/technika: dobroczynny wpływ oddychania 16.4 Ćwiczenie/technika: faliste ruchy 16.5 Ćwiczenie/technika: książki jako lekarstwo Lekcja 17. Jak postępować z osobami, które stwarzają problemy, i jak zredukować poziom stresu, który jest z tym związany 17.1 Ćwiczenie: osoby w złym humorze 17.2 Ćwiczenie: ukryty wróg 17.3 Ćwiczenie: precz z mobbingiem 17.4 Ćwiczenie: skończ z porywczością 17.5 Ćwiczenie: zwolnij tempo Lekcja 18. Jak osiągnąć to, czego chcesz — asertywność 18.1 Ćwiczenie: czy jesteś asertywny? 18.2 Technika: zdarta płyta 18.3 Ćwiczenie/technika: popsute CD 18.4 Technika: porażki 18.5 Typy osobowości 6 6 182 183 185 187 189 191 193 194 196 198 199 201 203 204 206 207 209 211 213 214 216 218 220 222 224 225 227 229 231 233 235 236 238 239 241 243 !spis Spis treści Lekcja 19. Zrób sobie przerwę — ucieczka od rzeczywistości 19.1 Ćwiczenie: nie pogrążaj się sam 19.2 Technika: życie kawiarniane 19.3 Technika: wyjazd 19.4 Technika: spacery 19.5 Technika: kilka chwil w samotności Lekcja 20. Jak walczyć z biurokracją i pracami papierkowymi 20.1 Ćwiczenie/technika: nudne prace biurowe 20.2 Ćwiczenie: segregowanie dokumentów 20.3 Technika: zaplanowanie prac administracyjnych 20.4 Technika: triumf nad biurokracją 20.5 Technika: podział obowiązków Lekcja 21. Wewnętrzne ja. Jak sobie poradzić z problemami na poziomie fizycznym 21.1 Ćwiczenie: kiedy odczuwasz przypływ energii 21.2 Ćwiczenie: ćwiczenia fizyczne a stres 21.3 Ćwiczenie: śpij! 21.4 Ćwiczenie: środki pobudzające to nic dobrego 21.5 Technika: ćwiczenia fizyczne a miejsce pracy Lekcja 22. Rozwój dzięki wiedzy, czyli jak korzystać z informacji 22.1 Technika: zapisuj pomysły 22.2 Ćwiczenie: wartość w długim okresie 22.3 Ćwiczenie: poszukiwanie informacji w internecie 22.4 Ćwiczenie: poznaj swojego przeciwnika 22.5 Ćwiczenie: poznaj produkty i usługi swojej firmy Lekcja 23. Czytanie pomiędzy wierszami, czyli jak zrozumieć, co w rzeczywistości mówią inni 23.1 Technika: uważne słuchanie 23.2 Ćwiczenie: czy oni mówią prawdę? 23.3 Technika: powtarzanie wypowiedzi 23.4 Ćwiczenie: negocjacje na odległość 23.5 Technika: udawanie naiwnego 245 246 247 248 250 252 254 255 257 259 261 263 265 266 268 270 271 273 275 276 278 280 282 284 286 287 289 291 293 295 Lekcja 24. Jak znaleźć inne rozwiązania i odnieść sukces 297 w negocjacjach 298 24.1 Technika: teraz do waszej dyspozycji 24.2 Ćwiczenie: cena wyjściowa 300 24.3 Ćwiczenie/technika: opłata za dodatkowe elementy 302 304 24.4 Technika: zawsze jest jakieś „jeśli” 24.5 Ćwiczenie/technika: specjalne posunięcie 305 !spis 7 7 Spis treści Lekcja 25. Skuteczna autoprezentacja, czyli nie działaj na swoją niekorzyść 25.1 Technika: niekorzystne wypowiedzi 25.2 Technika: poszukaj poparcia wśród innych 25.3 Technika: przyjemne transakcje 25.4 Ćwiczenie: jak zaprezentować swoje mocne strony 25.5 Ćwiczenie: bądź sobą 307 308 310 312 314 316 317 318 26.1 Ćwiczenie/technika: notatki 26.2 Technika: ważne problemy i zadania a czas 320 26.3 Ćwiczenie/technika: podstawowa ocena możliwości 321 323 26.4 Ćwiczenie/technika: złożona ocena możliwości 26.5 Ćwiczenie/technika: możliwości a przeczucia 325 Lekcja 26. Dokonanie wyboru — jak podejmować decyzje Lekcja 27. Wykraczając poza to, co oczywiste — jak inaczej postępować z ludźmi 27.1 Technika: zgadzam się… do pewnego stopnia 27.2 Ćwiczenie: badanie poziomu zaufania 27.3 Ćwiczenie/technika: korzyści wynikające z handlu wymiennego 27.4 Technika: wszystkich nie pokonasz 27.5 Ćwiczenie/technika: mierz wyżej, jeśli chcesz więcej osiągnąć Lekcja 28. Przygotuj się — planowanie jako podstawa sukcesu 28.1 Technika: trema 28.2 Ćwiczenie/technika: Twoja USP 28.3 Ćwiczenie/technika: wyznaczanie celów 28.4 Ćwiczenie: wizja przyszłości 28.5 Ćwiczenie/technika: nie czekaj na następny krok ze strony innych Lekcja 29. Jak przekazać to, co chcemy powiedzieć 29.1 Ćwiczenie: wykorzystanie emocji 29.2 Ćwiczenie: będę szczery… 29.3 Technika: tak… ostatecznie 29.4 Ćwiczenie/technika: jak wykorzystać milczenie 29.5 Ćwiczenie: język ciała Lekcja 30. Poczucie spokoju — dalsza relaksacja 30.1 Ćwiczenie/technika: relaksacja 30.2 Technika: muzyka łagodzi obyczaje 30.3 Ćwiczenie: impas podczas negocjacji 30.4 Technika: medytacja 30.5 Ćwiczenie: ubranie, które nam odbiera energię 327 328 330 332 334 335 337 338 340 342 344 345 347 348 350 352 354 356 358 359 360 362 363 365 !spis 8 8 Spis treści 4 Podsumowanie Dodatek Techniki z czterema gwiazdkami w kategorii „organizacja czasu” Techniki z czterema gwiazdkami w kategorii „opanowanie stresu” Techniki z czterema gwiazdkami w kategorii „rozwój umiejętności negocjacji” Techniki z czterema gwiazdkami w kategorii „ogólny rozwój” Techniki z czterema gwiazdkami w kategorii „przyjemności” Skorowidz 367 369 369 371 372 373 374 375 !spis 9 9 Kurs Niektórym osobom odmawianie przysparza sporo problemów. Może to nielogiczne, ale uważają one, że wydadzą się nieuprzejme, jeśli odmówią wykonania zadania. Wszyscy mamy jednak pewne granice i powinniśmy czasami powiedzieć „nie”. Podobnie trudno przychodzi nam niekiedy porzucenie jakiejś czynności — codzien- nego bezsensownego czytania gazety czy też uczęszczania na spotkania, na które chodzimy od trzech lat, nic z nich nie wynosząc. Kiedy piszę te słowa, w telewizji są nadawane programy, w których eksperci pomagają ludziom pozbyć się bałaganu z życia. W pewnym sensie to bardzo podobny proces. Jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem oraz zrealizować swoje zamierzenia, musisz pozbyć się nieporządku wynikającego z tych nie- potrzebnych zobowiązań, które sam stworzyłeś, oraz tych, które usiłują Ci narzucić inni. Wykonuj te ćwiczenia w trakcie lektury — jeżeli odłożysz je na później, prawdopo- dobnie nigdy do nich nie wrócisz. Przeczytaj o technikach. Zanotuj, w jaki sposób i kie- dy można je zastosować, oraz wypróbuj je następnym razem, kiedy nadarzy się ku temu odpowiednia sposobność. r03-05_11 131 131 Przyspieszony kurs rozwoju osobistego 8.1 Przygotowania: niepotrzebne Czas ćwiczenia: 5 minut Wymagane: dziennik Częstotliwość: raz Zdolność mówienia „nie” to jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających organi- zację czasu. To jednak trudna umiejętność, częściowo dlatego, że chcemy być uprzejmi, a częściowo dlatego, że nie chcemy, aby nas ominęła jakaś rozrywka, pieniądze, czy też szansa poprawy wizerunku. To dwustopniowa technika, którą kończy ćwiczenie „Nie, nie mogę” (poniżej). Pierwszy krok polega na tym, aby zrozumieć, dlaczego odmawiasz. Przez chwilę pomyśl o tym, co odpowiadasz, kiedy ktoś poprosi, abyś coś zrobił. Może należy częściej mówić „nie”? Teraz wróć do swoich ostatnich spotkań odnotowanych w dzienniku oraz przemyśl zadania, których się podjąłeś w ostatnim tygodniu. Czy wszystkie spotkania, w których uczestniczyłeś, lub praca, którą wykonałeś (a także zajęcia w wolnym czasie) miały duże znaczenie dla Ciebie, Twojej rodziny bądź firmy? Dlaczego nie odmówiłeś udziału w tych zajęciach, które nie miały znaczenia? Sporządź dwie krótkie listy: „Zajęcia, któ- rych wykonania niepotrzebnie się podjąłem” oraz „Dlaczego nie odmówiłem”. Zatrzymaj te listy do wykonania następnego ćwiczenia związanego z mówieniem „nie”. Pamiętaj o nich, kiedy podejmujesz się realizacji nowych zadań i gdy zastanawiasz się nad udziałem w następnych spotkaniach. Nie musisz jeszcze podejmować żadnych dzia- łań (ale możesz, jeśli chcesz), jednak podejmuj decyzje świadomie. Musisz ustalić, dlaczego nie mówisz częściej „nie”, ponieważ to ważny krok do tego, aby zacząć odmawiać, kiedy będziesz tego chciał. Aby zmienić swoje zachowanie, często wystarczy sama świadomość swojego postępowania. Dlaczego nie mówisz „nie” i dlaczego tak się dzieje, możesz się również dowiedzieć, myśląc o osobach, z którymi przebywasz (na płaszczyźnie biznesowej i towarzyskiej). Pomyśl również o tym, jak doszło do tego, że się w coś zaangażowałeś (czyjaś osobista prośba, list, e-mail, okresowe spotkanie itd.). Organizacja czasu Opanowanie stresu Umiejętność negocjacji Ogólny rozwój Przyjemność 132 132 r03-05_11 8.2 Kurs Przygotowania: wykonane ćwiczenie „A może „nie”?” Czas ćwiczenia: 10 minut Wymagane: dziennik Częstotliwość: raz To zadanie należy wykonać po ćwiczeniu „A może „nie”?”. Najpierw zastanów się, dlaczego nie mówisz „nie”. W każdym przypadku znajdź przynajmniej dwa kontrargumenty przemawiające za tym, aby powiedzieć „nie”. Jeśli na przykład uznasz, że możesz obra- zić tę osobę, kontrargument może brzmieć: „Jeśli nie powiem nie, obrażę kogoś innego” lub „nie mam nic przeciwko temu, aby ją obrazić”. Teraz pomyśl o tych sprawach, którymi być może nie musisz się zajmować. Celowości wykonania każdej z nich przypisz zestaw argumentów „za” i „przeciw”. Jakie będziesz miał z tego korzyści? A Twoja firma lub rodzina? Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Dlaczego nie powinieneś tego robić? Kto inny może się tego podjąć? Streść to, co łatwo zauważyć. Następnym razem, kiedy ktoś Cię o coś prosi, spójrz na swoje podsumowanie. Jeśli znajdziesz w nim dane zajęcie — powiedz „nie”, chyba że istnieją uzasadnione powo- dy, aby postąpić inaczej. Praktykowanie tej zasady sprawi, że odmawianie stanie się ła- twiejsze. Często pokutuje błędne przekonanie, że nieuprzejmie jest mówić „nie”, ale jeśli powiesz „tak”, a nie wywiążesz się z obietnicy, również nikomu nie pomożesz. Spróbuj powiedzieć „nie”, sugerując jakieś inne rozwiązanie, oraz wyjawiając powód odmowy, na przykład: „Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ kończę raport dla szefa. Może spytasz Lucy?” Jeśli zbyt często będziesz mówił nie, zostaniesz uznany za tego, który nie lubi pomagać, ale jeśli będziesz postępował wręcz przeciwnie, może to być równie niebezpieczne. Powie- dzenie „nie” we właściwy sposób przyczyni się do tego, że ciągle będziesz miał pozytywną opinię, ale nikt nie będzie Ci niczego narzucał. Nie odpowiadaj wymijająco. Może łatwiej powiedzieć: „Pomyślę o tym”, ale to nieko- rzystne zarówno dla Ciebie, jak i dla osoby proszącej o pomoc. Jeśli mówienie „nie” r03-05_11 133 133 Przyspieszony kurs rozwoju osobistego sprawia Ci trudność, spróbuj obarczyć jakimś zadaniem osobę, która Cię o coś prosi. Powiedz na przykład: „Dobrze, ale będziesz musiał mi pomóc w X, Y i Z”, chociaż i tak musiałbyś wykonać te zadania. Organizacja czasu Opanowanie stresu Umiejętność negocjacji Ogólny rozwój Przyjemność 134 134 r03-05_11 Kurs 8.3 Przygotowania: weź dziennik Czas ćwiczenia: 2 minuty Wymagane: brak Częstotliwość: raz w tygodniu Otwórz swój dziennik i przyjrzyj się, jak będzie wyglądał Twój tydzień. Zastanów się, jakie spotkania i wydarzenia zaplanowałeś oraz kiedy będziesz miał czas wolny i jak zamie- rzasz go wykorzystać. Teraz wyobraź sobie, że ktoś do Ciebie dzwoni i pyta: „Co masz w planie na jutrzejsze popołudnie?”. „Nic” — odpowiadasz. Pójdziesz więc na następne spotkanie. Nieświadomie dałeś do zrozumienia, że spotkanie — nawet jeśliby to było po- siedzenie komitetu zajmującego się recyklingiem papieru — jest ważniejsze niż jakakol- wiek praca, którą mógłbyś wykonać. Zaplanowane zajęcia niezwykle łatwo wypełniają nasz czas. Istnieje tylko jedno rozwiązanie: powinieneś zaplanować spotkania z samym sobą. Nie mów tego głośno — brzmi to okropnie — ale właśnie tego potrzebujesz. W każdym tygodniu zarezerwuj trochę wolnego czasu. Może to być krótka chwila każdego dnia ra- no, którą poświęcisz na sprawy administracyjne, odpowiadanie na emaile i rozmowy tele- foniczne, a przede wszystkim na pracę. Kiedy będziesz planował na te chwile jakieś spotkanie, miej świadomość, że odkładasz inne zajęcia. Do zastosowania tej techniki potrzeba odrobiny zuchwalstwa. Pamiętaj jednak o tym, że nie zamierzasz nikogo zwieść, ale chcesz zadbać o realizację swoich celów zgodnie z wyznaczonymi priorytetami. Jeśli będzie Ci trudno pamiętać o wykonywaniu ćwiczenia co tydzień, pomyśl o podziale swojego czasu na początku tygodnia. Nie chodzi tutaj o wolne chwile, o których wspominaliśmy w poprzedniej lekcji — na tamte chwile nie miałeś niczego planować, a te mają być poświęcone na wykonanie Twojej pracy (lub na rozrywkę). Ta skuteczna technika to podstawa, jeśli musisz chodzić na zbyt wiele spotkań. Nie nale- ży ich traktować priorytetowo. Uwzględniając w swoim harmonogramie inne zadania, możesz osiągnąć odpowiednie proporcje. r03-05_11 135 135 Przyspieszony kurs rozwoju osobistego Większości osób najbardziej odpowiada wykonywanie tego ćwiczenia raz w tygodniu, ale może się okazać, że musisz się zastanowić nad planami na dłuższy okres. Rozważ ta- ki podział czasu również w życiu prywatnym. Można planować czas bardzo ogólnie, ale gdy przeznaczysz czas na realizację celów osobistych, nie dopuścisz do tego, aby zostały one wykluczone z Twojego harmonogramu kosztem niekończących się obowiązków do- mowych. Organizacja czasu Opanowanie stresu Umiejętność negocjacji Ogólny rozwój Przyjemność 136 136 r03-05_11 Kurs 8.4 Przygotowania: niepotrzebne Czas ćwiczenia: 5 minut Wymagane: brak Częstotliwość: stale Uwaga: dla osób, które zatrudniają pracowników Na przygotowania i na czytanie raportów tracimy dużo czasu. Zbyt często wnioski, któ- re z nich wynikają, nie są nikomu potrzebne. Aby wykonać to ćwiczenie, wymagana jest odrobina despotyzmu; nie należy się go jednak obawiać, ponieważ zostanie wykorzystany w dobrej wierze. Wywieś zarządzenie dotyczące Twoich pracowników: odtąd nie powinien powstać żaden raport, z którego nie będzie wynikało jakieś działanie. Jeśli pracownicy nie umieją ustalić, jakie działania należy podjąć w wyniku napisania raportu, w ogóle nie należy go tworzyć. Oczywiście istnieją wyjątki, kiedy zachodzi konieczność tworzenia raportów, ponieważ są one wymagane przez obowiązujące prawo, ale nawet wtedy należy spróbo- wać podjąć jakieś działania. Sens tworzenia raportów polega na określeniu działań, które należy podjąć — w innym przypadku to wielka strata czasu i pieniędzy. Jeśli wydaje Ci się niemożliwe zastosowa- nie tej techniki w swoim dziale, należy podkreślić, że tej rady udzielił mi przez Brian Thomas, dyrektor finansowy potentata usług finansowych, Zurich Banku. Jeżeli całkowi- cie uzależniony od raportów dział finansowy mógł działać, nie tworząc ich, równie do- brze może się to udać w każdym innym dziale. Nietworzenie raportów, o których była mowa powyżej, jest ogromną ulgą zarówno dla tych, którzy mają obowiązek sporządzania raportów, jak i dla tych, którzy muszą je prze- glądać, nawet gdy nie mają żadnego znaczenia. Jeśli uważasz, że z raportu wynikają pewne działania, ale dotyczą one kogoś innego, należy je przedyskutować z tą osobą. W ten sposób pomiędzy piszącymi raporty a tymi, którzy je czytają, częściej będzie do- chodziło do consensusu. r03-05_11 137 137 Przyspieszony kurs rozwoju osobistego W przypadku gdy zajmujesz dosyć wysokie stanowisko, rozważ zastosowanie tej techni- ki poza swoim działem. Kiedy otrzymasz z innego działu raporty, z których nie wynikają żadne działania, natychmiast je odeślij z listem przewodnim, wyjaśniając, dlaczego ich nie przeczytałeś i nie przeczytasz aż do czasu, kiedy zostaną określone odpowiednie działania. Organizacja czasu Opanowanie stresu Umiejętność negocjacji Ogólny rozwój Przyjemność 138 138 r03-05_11 Kurs 8.5 Przygotowania: niepotrzebne Czas ćwiczenia: 10 minut Wymagane: brak Częstotliwość: raz Stałe odbieranie przygnębiających informacji jest stresujące. Lubimy słuchać dobrych wiadomości, ale rzadko mamy okazję je słyszeć. W latach dziewięćdziesiątych prezenter BBC stwierdził, że nie ma wystarczająco wielu dobrych wiadomości, a reporterzy i wy- dawcy nie dbają o ich właściwą proporcję w stosunku do wiadomości złych. To kontro- wersyjne spostrzeżenie nie pomogło w karierze tego prezentera, choć zdanie, które po- wiedział, było prawdziwe. Przez kilka minut zastanów się, jakie wiadomości usłyszałeś w tym tygodniu. Uwzględnij wszystkie środki masowego przekazu. Spróbuj podzielić komunikaty na kategorie, takie jak biznes, wiadomości z kraju i ze świata, sport itd. Za- stanów się, skąd pochodzi dana informacja oraz jaką ma ona wartość dla Twojego życia zawodowego i towarzyskiego. Pomyśl nad kilkoma eksperymentami, aby dostosować wiadomości do swoich wy- magań. Twoje potrzeby mogą być zróżnicowane, ale przedstawiam pewne możliwości: Porzuć codzienną lekturę gazety. Kupuj ją tylko wtedy, kiedy masz wolny czas · i chcesz zrobić coś innego. W drodze do pracy zamiast gazety zacznij czytać książki. Nie oglądaj więcej niż jednego telewizyjnego wydania wiadomości dziennie. · Porównaj programy, aby się dowiedzieć, który z nich odpowiada Ci najbardziej pod względem treści i formy. Spędź przynajmniej jeden dzień w tygodniu, nie słuchając żadnych wiadomości · w środkach masowego przekazu. Zastąp inne wiadomości podsumowaniami wiadomości z internetu. Zorganizuj sobie kilka dłuższych okresów odpoczynku (od tygodnia do miesiąca) · · od wiadomości w ciągu roku. Natychmiast nasuwa się myśl: „Nie mogę tego zrobić”. Zadziwiające, jak niewielu wia- domości potrzebujesz — większość z nich dotyczy biznesu albo konkretnej rozrywki. Jeżeli chodzi o pozostałe, wybierz te, które sprawiają Ci przyjemność, a nie te, których ocze- kują inni. r03-05_11 139 139 Przyspieszony kurs rozwoju osobistego Wiadomości dlatego mogą być szczególnie stresujące, że podlegasz wpływowi wielu niebezpiecznych bodźców, nie mając możliwości podjęcia działania. Można to zmienić poprzez ograniczenie stałego dostępu do wiadomości. Dodatkowo zyskasz więcej wolne- go czasu. Brak. Organizacja czasu Opanowanie stresu Umiejętność negocjacji Ogólny rozwój Przyjemność 140 140 r03-05_11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przyspieszony kurs rozwoju osobistego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: