Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00504 008392 10741698 na godz. na dobę w sumie
Psalmy - ebook/pdf
Psalmy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Austeria Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61978-10-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest zapisana od prawej do lewej strony i w taki sposób należy ją odczytywać.

 

Reprint polsko-hebrajskiego wydania Księgi Psalmów z 1883 roku w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa.

Odmawianie Psalmów zawsze było postrzegane wśród Żydów jako potężne narzędzie do pozyskiwania przychylności i miłosierdzia Boga. I chociaż nadal istnieją różne tradycje, które przypisują odmawianiu poszczególnych Psalmów skuteczność w rozmaitych sytuacjach krytycznych, współcześni rabini uczą, że skoro Księga Psalmów zawiera tyle ludzkich emocji, jest prawie niemożliwe, żeby nie znaleźć jednego czy dwóch Psalmów, które będą współgrały z uczuciami, potrzebami czy sytuacją życiową współczesnego Żyda. „Działania magiczne opisywane w Szimusz Tehilin (traktat Posługiwanie się Psalmami) odpowiadały kondycji psychicznej czytelników z przeszłości, bo jak uczył rabi Nachman z Bracławia: „Jest wielkim dobrodziejstwem ze strony Boga, że pozwala nam zwracać się do Niego na ludzki sposób”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dawid natychmiast wstawał i zajmował się studiowaniem Tory aż do nastania świtu, czyli układaniem pieśni i hymnów pochwal- nych dla Boga (Brachot 3b). W Psalmie 61:5 Król Dawid prosi: „Obym mieszkał w Twoim namiocie na zawsze”. Gemara zadaje pytanie: „Czy człowiek może żyć na wieki?”. Raczej Król Dawid modlił się do Świętego Bło- gosławionego i prosił: „Oby było Twoją wolą, że na tym świecie ludzie będą po mojej śmierci cytowali moje słowa Tory w moim imieniu”. Bowiem jak powiedział rabi Jochanan w imieniu rabie- go Szymona ben Jochaja: „Gdy na tym świecie cytuje się słowa Tory któregokolwiek mędrca w jego imieniu – usta tego mędrca poruszają się w grobie” (Jewamot 96b/97a). O ile bardziej ożywia mędrca ten, kto tłumaczy jego słowa i sprawia, że są dostępne dla wielu czytelników! Obyśmy studiując Księgę Psalmów w przekładzie Izaaka Cylkowa sprawiali, że Król Dawid będzie wiecznie żywy i przez zasługę odmawiania Psal- mów wszelkie nasze prośby zostaną wysłuchane przez Świętego Błogosławionego! Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski XIII 21 adar riszon 5768 Król Dawid żyje Nie ma takiej modlitwy w liturgii żydowskiej, która nie zawiera- łaby Psalmów lub ich fragmentów. Psalmy recytuje się we wszyst- kich momentach życia, choćby przed Błogosławieństwem po jedzeniu, w modlitwie o deszcz, w modlitwach na Przyjęcie Sza- batu, w modlitwie przed zaśnięciem, modlitwie za chorego, pod- czas ceremonii pogrzebowej a współcześnie nawet z okazji Dnia Niepodległości. Psalmy nieprzerwanie rozbrzmiewają wśród Ży- dów na całym świecie, są studiowane w chewrot tehilim – stowa- rzyszeniach, które zbierają się na recytowanie i zgłębianie Księgi Psalmów, codziennie cała księga jest także odmawiana przy Kotel Maarawi w Jerozolimie. Zgodnie z tradycją, każdy Psalm jest przypisany jako pomoc modlitewna w jakiejś konkretnej potrzebie życiowej. Mędrcy uczą, że ten, kto ma zwyczaj odmawiać Księgę Psalmów, odsuwa od siebie, a także od członków swojej rodziny i swojego pokolenia wszelkie rodzaje nieszczęść losowych, a sprowadza obfitość bło- gosławieństw i powodzenia (Emek hamelech). Studiowanie Księgi Psalmów ze skupieniem jest pidjon – wykupieniem od wszelkich nieszczęść losowych i różnych dopustów, a aluzją do tego jest ilość Psalmów – sto pięćdziesiąt, jest to bowiem wartość liczbowa sło- wa pidjon. Księga Psalmów jest podzielona na pięć części, paralelnie do Chumaszu, i jak mówi Midrasz Tehilim 1: „Mojżesz dał Jisraelo- wi pięć ksiąg Tory, a Dawid dał Jisraelowi pięć ksiąg Psalmów”. I chociaż Księga Psalmów zawiera kilka utworów wcześniejszych mędrców (Adama, Melchizedeka, Mojżesza, Hemana, Jedutuna, Asafa i trzy Psalmy synów Koracha), autorstwo całej księgi trady- cja przypisuje Królowi Dawidowi (pokój z nim!). Talmud opisuje, że nad łożem Dawida wisiała harfa i dokładnie o północy przyby- wał północny wiatr, który zaczynał grać na harfie, wówczas Król XII 123. Aby sprowadzić sługę, który uciekł. 124. Przy przekraczaniu rzeki i podczas podróży statkiem. 125. Gdy ktoś w czasie podróży napotka wrogów. 126. Pomaga kobiecie, której umierają dzieci. 127. Chroni dziecko. 128. Chroni kobietę ciężarną. 129. Pomaga wypełniać przykazania. 130. Aby uciec z miejsca otoczonego przez strażników. 131. Aby wyzbyć się pychy. 132. Dla kogoś, kto pochopnie składa przysięgi. 133. Aby umacniać miłość między przyjaciółmi i aby nawiązywać 134. Pomaga w nauce Tory. 135. Aby dokonać całkowitej skruchy i nawrócenia. 136. Pomaga wyznać grzech. 137. Aby poskromić nienawiść. 138. Pomaga pozyskać miłość. 139. Aby wzbudzić miłość między mężem a żoną. 140. Aby usunąć nienawiść, która powstała między mężem a żoną. 141. Przeciwko bólowi serca. 142. Przeciwko lumbago. 143. Przeciwko bólom ramion. 144. Pomaga temu, kto złamał rękę, chroni przed złymi duchami przyjaźnie. i szkodnikami. 145. Pomaga temu, kto się boi. 146. Pomaga zranionemu mieczem. 147. Pomaga w przypadku ugryzienia przez węża. 148. Pomaga zapobiec niszczycielskim skutkom pożaru. 149. Przeciwko rozprzestrzenianiu się pożaru. 150. Psalm przeznaczony do dziękowania Bogu za wszystko. X 114. Zapewnia powodzenie w interesach. 115. Pomaga w sporze religijnym z innowiercami. 116. Chroni przed nagłą i nienaturalną śmiercią. 117. Gdy fałszywie na kogoś doniesiono. 118. Pomaga znajdywać odpowiedzi na ataki odstępcy od wiary. 119. alef – przeciwko dreszczom, pomaga też, gdy ktoś chce sku- tecznie wypełniać przykazania. bet – przeciwko zapominaniu, pomaga pobudzić zdolności in- telektualne do nauki Tory. gimel – przeciwko bólom w prawym oku. dalet – przeciwko bólom w lewym oku; pomaga też, gdy ktoś ma trudności z doradzaniem oraz gdy chce przemawiać pu- blicznie. he – pomaga wystrzegać się grzechu. waw – pomaga wzbudzić gniew władcy przeciwko komuś. zajin – przeciwko bólom śledziony; chroni przed złą radą. chet – przeciwko bólom żołądka. tet – przeciwko bólom nerek. jud – pomaga uzyskać miłosierdzie. kaf – przeciwko zatkanej prawej dziurce nosa. lamed – pomaga zwyciężyć w sądzie. mem – przeciwko bólom prawej ręki. nun – chroni przed nieszczęściami w podróży. samech – pomaga zwrócić się z prośbą o coś. ajin – przeciwko bólom lewej ręki. pe – przeciwko zatkanej lewej dziurce nosa. cade – pominięte w szimusz tehilim kof – przeciwko bólom lewej nogi. resz – przeciwko bólom prawego ucha. szin – przeciwko bólom głowy. taw – przeciwko bólom lewego ucha, przeciwko bólom ramion i bólom w bokach. 120. Chroni, gdy ktoś spotka na drodze węża lub skorpiona. 121. Gdy ktoś idzie samotnie nocą. 122. Aby zostać przychylnie przyjętym, gdy idzie się do ważnego człowieka, pomaga uzyskać błogosławieństwo od Boga. IX 81. [Również] chroni przed popadnięciem w bałwochwalstwo. 82. Aby wykonać misję i powrócić z niej szczęśliwie. 83. Aby zwyciężyć na wojnie i nie odnieść ran. 84. Jeśli ktoś bardzo wychudł z powodu chorób. 85. Aby udobruchać przyjaciela. 86. Przeciwko złym duchom. 87. Aby wybawić miasto lub społeczność. 88. [Również] aby wybawić miasto lub społeczność. 89. Gdy ktoś z powodu choroby stracił jakieś członki ciała, poma- ga też uratować uwięzionego człowieka. 90. i 91. Przeciwko lwu i złemu duchowi. 91. Przeciwko wszelkiemu złu. 92. Aby osiągnąć wielkość i ujrzeć cuda. 93. Aby zwyciężyć przeciwnika w sądzie. 94. Pomaga uwolnić się od wrogiego prześladowcy. 95. Aby mieszkańcy miasta nie popełnili błędu w sprawach nieczystości rytualnej. 96. Aby sprawić radość członkom rodziny. 97. [Również] aby sprawić radość członkom rodziny. 98. Aby zaprowadzić pokój między dwiema osobami. 99. Aby stać się pobożnym. 100. Aby odnieść zwycięstwo nad wrogami. 101. Przeciwko złym duchom. 102. Gdy prosi się Boga o uleczenie żony z bezpłodności. 103. [Również] gdy prosi się Boga o uleczenie żony z bezpło- dności. 104. Pomaga zabić szkodnika. 105. Gdy ktoś ma gorączkę powracającą co cztery dni. 106. Gdy ktoś ma gorączkę powracającą co trzy dni. 107. Gdy ktoś ma nieustającą gorączkę. 108. Daje powodzenie. 109. Pomaga uwolnić się od prześladowcy. 110. Pomaga doprowadzić do pokoju z wrogiem. 111. Aby zyskać przyjaciół. 112. Aby nabrać odwagi. 113. Pomaga zniszczyć bałwochwalstwo. VIII 50. Pomaga uratować się od wrogów i bandytów, a także w niebez- 51. Gdy ktoś zgrzeszył [i czuje potrzebę oczyszczenia od grze- pieczeństwie. chu]. 52. Pomaga odzwyczaić kogoś od obmawiania innych ludzi. 53. Pomaga wzbudzić lęk u wrogów. 54. Pomaga uratować się od wrogów i ujrzeć pomstę na nich. 55. Aby doczekać odpłaty na wrogach. 56. Pomaga uratować tego, kto jest zakuty w łańcuchy, a także przeciw skłonności do złego. 57. Przynosi powodzenie i szczęście. 58. Przeciwko złemu psu, aby nie skrzywdził. 59. Pomaga pokonać skłonność do złego. 60. Daje powodzenie na wojnie. 61. Gdy ktoś boi się wejść do domu. 62. Pomaga prosić Boga o przebaczenie grzechu. 63. Aby otrzymać dobrą część udziału przy rozwiązywaniu spółki, daje powodzenie w interesach. 64. Przy przekraczaniu rzeki. 65. Gdy chce się coś od kogoś uzyskać. 66. Gdy zawładnął kimś zły duch. 67. W przypadku nieustającej gorączki, pomaga też człowiekowi uwięzionemu. 68. Przeciwko złym duchom. 69. Pomaga, gdy ktoś jest rozpustny, pożądliwy i grzeszny. 70. Zapewnia powodzenie, gdy ktoś staje w obliczu wroga. 71. Pomaga uratować się przed schwytaniem lub uwięzieniem. 72. Aby zyskać przychylność u innych ludzi. 73. Aby uchronić się przed przymusowym chrztem. 74. Gdy prześladują kogoś wrogowie lub złe duchy. 75. Gdy chce się uzyskać przebaczenie grzechu. 76. Chroni od pożaru i powodzi. 77. Chroni przed popadnięciem w nieszczęścia. 78. Aby zyskać przychylność u możnowładcy. 79. Aby doprowadzić wrogów do śmierci. 80. Chroni przed popadnięciem w bałwochwalstwo. VII 21. Pomocny w przypadku stawienia się przed władcą świeckim lub rabinem, a także przeciwko burzy na morzu. 22. Pomaga przekroczyć rzekę, przeciwko dzikim zwierzętom, pomaga w przypadku spotkania z wrogiem, a także oczyścić się z wszelkiej nieczystości rytualnej, pobudza zdolności intele- ktualne. 23. Pomaga zrozumieć znaczenie snu. 24. Przeciwko powodzi. 25. Pomaga we wszelkich problemach, nieszczęściach i ucisku. 26. Przeciwko nieszczęściom na morzu i na lądzie, pomaga w przy- padku uwięzienia. 27. Pomaga zdobyć miasto. 28. Pomaga, aby wróg zdecydował się na pojednanie. 29. Przeciwko złym duchom. 30. Przeciwko wszelkiemu złu. 31. Przeciwko złemu oku. 32. Przynosi powodzenie, gdy ktoś prosi o miłosierdzie. 33. Pomaga kobiecie, której dzieci umierają, a także miejsco- wościom, na które spadła epidemia. 34. Przynosi powodzenie, gdy ktoś udaje się do możnowładcy, do- brze odmawiać ten Psalm ruszając w drogę, pomaga uzyskać spełnienie prośby. 35. Przeciwko ludziom kłótliwym. 36. Chroni przed złymi wieściami. 37. Przeciwko pijaństwu. 38. Chroni przed skutkami obmowy i przed radą złego człowieka. 39. Do odmawiania z nastaniem świtu. 40. Przeciwko złym duchom. 41., 42. i 43. Gdy kogoś usunięto ze stanowiska, które oddano innej osobie, 42. pomaga również zrozumieć znaczenie snu. 44. Ratuje od wrogów. 45. Gdy ktoś ma złą żonę. 46. Pomaga mężowi, którego nienawidzi żona. 47. Aby zyskać przychylność innych ludzi. 48. Aby wzbudzić lęk u wrogów. 49. W przypadku gorączki. VI Oto lista zawarta w Szimusz Tehilim, przypisująca każdemu Psal- mowi sytuacje, w których jest pomocny: 1. Przeciwko poronieniu. 2. Przeciwko burzy na morzu. 3. Przeciwko bólom ramion i głowy. 4. Sprzyja powodzeniu, pomaga też, gdy ktoś zwraca się z prośbą 5. Przeciwko złym duchom, pomaga też, gdy ktoś zwraca się 6. Przeciwko chorobie oczu, a także przeciwko nieszczęściom na do możnowładcy. z prośbą do możnowładcy. morzu i lądzie. 7. Przeciwko krzywdom wyrządzanym przez innych, pomoc- ny, by odpędzić wrogów, przynosi powodzenie w sprawie są- dowej. 8. Pomaga zyskać przychylność w oczach innych ludzi, a także 9. Pomaga uspokoić płaczące dziecko, daje powodzenie, gdy ktoś uspokoić płaczące dziecko. staje w obliczu wroga. 10. Przeciwko złym duchom. 11. Przeciwko złym duchom, złym ludziom i różnym niebezpie- czeństwom. 12. Przeciwko pokusie grzechu, chroni przed złymi radami. 13. Chroni przed nienaturalną śmiercią i innymi nieszczęściami, pomocny w chorobie oczu. 14. Pomaga, gdy ktoś boi się, że jest obmawiany, lub gdy nie wie- rzą jego słowom. chami. 15. Pomaga zyskać przychylność u ludzi, chroni przed złymi du- 16. Pomaga rozpoznać złodzieja, pobudza zdolności intelektualne i uspokaja wrogów, ratuje od długotrwałych kłopotów. 17. Daje powodzenie w podróży. 18. Przeciwko napadowi i chorobom. 19. Przeciwko złym duchom, pomaga przy trudnym porodzie, po- budza zdolności intelektualne, aby nie zapomnieć nauki Tory. 20. Daje powodzenie w sprawie sądowej. V których grup chasydów odczytuje się całą Księgę przed rozpoczę- ciem porannej modlitwy w Szabat poprzedzający pojawienie się nowego księżyca. Chasydzki rabi Jechiel Meir Lifschitz z Gostynina był nazy- wany Der Tilim Jid (Żyd Psalmów), ponieważ nieustannie pouczał tych, którzy przychodzili do niego po radę i wsparcie, aby wczyty- wali się w Księgę Psalmów. Rabi Nachman z Bracławia ustanowił zwyczaj odmawiania tzw. Tikun haklali – modlitwy składającej się z Psalmów: 16., 32., 41., 42., 59., 77., 90., 105., 137. i 150. – zaręczając swoim uczniom, że odmawianie tych dziesięciu Psalmów każde- go dnia, zapewnia duchowe uzdrowienie, sprowadza wewnętrzne oczyszczenie, radość oraz inne dobrodziejstwa, a ten, kto odmawia Tikun haklali, zostanie poprowadzony prawdziwą, przeznaczoną mu drogą, nie zaznając na niej przeszkód duchowych. Odmawianie Psalmów zawsze było postrzegane wśród Żydów jako potężne narzędzie do pozyskiwania przychylności i miłosier- dzia Boga. I chociaż nadal istnieją różne tradycje, które przypisują odmawianiu poszczególnych Psalmów skuteczność w rozmaitych sytuacjach krytycznych2, współcześni rabini uczą, że skoro Księga Psalmów zawiera tyle ludzkich emocji, jest prawie niemożliwe, aby nie znaleźć jednego czy dwóch Psalmów, które będą współgrały z uczuciami, potrzebami czy sytuacją życiową współczesnego Żyda. „Działania magiczne” opisywane w Szimusz Tehilim odpowiadały kondycji psychicznej czytelników z przeszłości, bo jak uczył rabi Nachman z Bracławia: „Jest wielkim dobrodziejstwem ze strony Boga, że pozwala nam zwracać się do Niego na ludzki sposób”. Jeśli zaś chodzi o stosowanie poszczególnych Psalmów w różnych sytuacjach, współczesne autorytety stwierdzają, że każdy Psalm odpowiada sprawie, do której modlący się zechce go zastosow Ewa Gordon 2 Por. http://www.tehilim.net/, http://www.tehilim.net/ IV opinie co do tego, czy wolno wyznaczać sobie znak i oczekiwać go – tak, jak zrobił to Eliezer sługa Abrahama, gdy udał się na poszukiwanie żony dla Izaaka (Bereszit 24: 12-15 i dalsze) (Jore Dea 179:1-5). Wreszcie, Szulchan Aruch stwierdza stanowczo: „Kto szep- ce nad raną i spluwa, a następnie czyta [nad nią] werset z Tory, nie będzie miał udziału w Przyszłym Świecie, a nawet jeśli nie spluwa i tak jest to zakazane. Jednak jeśli istnieje zagrożenie życia, wszyst- ko [to] jest dozwolone” (Jore Dea 179:8). „Zwłaszcza jeśli spluwa i wspomina Imię Boże, nie będzie miał udziału w Przeszłym Świe- cie” (Rama, Jore Dea 179:8). Podobnie nie wolno odmawiać wersetu nad dzieckiem, które się skaleczyło, ani kłaść na nim Sefer Tora dla uspokojenia (Jore Dea 179:9). Uwzględniając jednak psychiczne po- trzeby człowieka, mędrcy orzekają, że jeśli kogoś ugryzł skorpion, wolno szeptać nad ugryzionym człowiekiem wersety i „chociaż nic to nie pomoże, jest dozwolone – ponieważ jest to sytuacja niebez- pieczna – aby [ugryziony] nie dostał rozstroju psychicznego” (Jore Dea 179:6). Jednak „Zdrowemu człowiekowi dozwolone jest odmawiać wer- sety, [jeśli robi to w tym celu], aby chroniło go to od krzywdzicieli” (Jore Dea 179:10). Także Rambam w Hilchot awodat kochawim 11:12 stwierdza: „Kto szepce nad raną i wymawia werset z Tory i podobnie ten, kto czyta [werset] nad dzieckiem, aby się nie bało i kładzie na nim Sefer Tora, albo tefilin na dziecku, żeby zasnęło, nie dość [tym ludziom], że są jak czarownicy i wróżbici, ale także sprzeniewierzają się Torze, bo traktują słowa Tory jako lekarstwo dla ciała, podczas, gdy są one lekarstwem wyłącznie dla duszy, jak jest napisane: »będą życiem dla twojej duszy«. Lecz jeśli zdrowy człowiek odczytuje wersety i rozdziały Psalmów, aby zasługa za ich czytanie go broniła i aby ratowało go to od nieszczęść i szkody – to jest dozwolone”. Psalmy zajmują ważne miejsce w liturgii żydowskiej. Wielu lu- dzi odczytuje całą Księgę Psalmów w ciągu tygodnia bądź miesią- ca. Są one także recytowane przez grupy ludzi, którzy rozdzielają poszczególne Psalmy pomiędzy siebie i w ten sposób odczytują całą Księgę w wyznaczonym czasie. Ponadto, w ciągu wieków narosły także różne tradycje chasydzkie związane z Psalmami. Wśród nie- III przed nienaturalną, nagłą śmiercią, przed bezdzietnością, zniesła- wieniem, złym doradcą, pożarem, powodzią, pożądliwością, chci- wością, słabością pamięci w nauce Tory, przed rabusiami, przed po- rwaniem czy uwięzieniem, a także przed przymusowym chrztem. Chronią też przed najrozmaitszymi chorobami, a w przypadku Psalmu 119, który ułożony jest w porządku alfabetycznym – każdej części przypisana jest skuteczność przeciwko bólom innej części ciała. Odmawianie odpowiedniego Psalmu pomaga rozstrzygnąć sprawę w sądzie albo spór religijny, pomaga podczas spotkania ze świeckim władcą lub wpływowym człowiekiem, ale także wtedy, gdy trzeba odczytać znaczenie snu, złagodzić charakter złej żony, uleczyć z pijaństwa, uciec z więzienia czy uniknąć innego zagro- żenia. Są Psalmy, których odmawianie przysparza przyjaciół bądź godzi zwaśnionych, rozbudza miłość żony, pozwala ujawnić zło- dzieja, nabyć pobożności lub talentów intelektualnych, nawrócić się ze złego postępowania i dotrzymać przyrzeczeń, wreszcie – są Psalmy, które pomagają przynosić radość rodzinie i odnosić sukce- sy w interesach. Ostatni Psalm zalecany jest jako podziękowanie Bogu za wszystko. Traktat Szimusz Tehilim, wspominany w Teszuwat Haraszba (413), przez Chidę i inne autorytety rabiniczne, był przekładany na różne języki i musiał cieszyć się dużą popularnością. Zastanawia to dlatego, że choć rabini nie sprzeciwiali się odmawianiu modlitw, wersetów biblijnych czy Psalmów w celu uzyskania ochrony przed nieszczęściami, jednak stosowanie modlitw jako kuracji – zwłasz- cza w połączeniu z dodatkowymi „działaniami magicznymi” – bu- dziło zazwyczaj zdecydowaną dezaprobatę autorytetów. Talmud przestrzega, by nie wykorzystywać wersetów Tanachu w powsze- dni, świecki sposób (Sanhedrin 101 a), zaś Szulchan Aruch w Jore Dea 179 opisuje zakazane i dozwolone działania, które łączą modlitwy z zabobonami. Bezwzględnie zakazuje np. kierowania zapytań do wróżbitów i wyglądania „znaków”, wypowiadania zaklęć, a nawet patrzenia na magiczne sztuczki. Z drugiej strony, pozwala pytać dziecko, jakiego wersetu uczyło się tego dnia, i na podstawie treści tego wersetu wnioskować o przyszłości (jest to traktowane jako rodzaj proroctwa). Odnotowuje zarazem, że istnieją rozbieżne III I tak na przykład w Psalmie 21. Szimusz Tehilim zaleca: „Jeśli chcesz udać się przed oblicze władcy lub rabina, odmów ten Psalm wraz z zawartym w nim Imieniem nad kromką [chleba] z oliwą z oliwek i posmaruj tym twarz”. W Psalmie 29. „Przeciwko złym duchom. Weź wodę, która nie widziała słońca, i weź siedem gałązek wierzby i siedem liści palmy, która nie wydała jeszcze owoców, włóż je do miski z wodą i szeptaj nad tym [ten Psalm wraz z zawartym w nim Imieniem] dziesięć razy wieczorem, [po czym] postaw tę miskę na ziemi pod gwiazdami, a pod koniec dnia wylej to na bramę domu”. Następnie zaś Szimusz Tehilim podaje, z których liter tego Psalmu składa się ukryte tam Imię Boga. W Psalmie 37., który ma być pomocny przy usuwaniu skutków pijaństwa, zaleca się: „Weź kielich i nalej do niego wody, powiedz nad nim ten Psalm z zawartym w nim Imieniem i wylej na gło- wę i twarz [nietrzeźwego] oraz napój go [tym] a od razu wyjdzie z niego wino i otrzeźwieje”. W Psalmie 89. „Dla człowieka, który z powodu chorób stracił jakieś członki ciała lub kości, mów [ten Psalm] nad oliwą z oliwek i weź wełnę z barana strzyżonego, wylej tę oliwę na wełnę i spal to nad nim”. W Psalmie 91., który chroni przeciwko wszelkiemu złu, obok wielu innych „działań magicz- nych” powiązanych z odmawianiem tego Psalmu, jest także i ta- kie zalecenie: „napisz ten Psalm od tyłu do przodu i umieść go za drzwiami domu”. A odmówienie Psalmów 92, 94, 23, 20, 24 i 100, które zapewnia osiągnięcie szczególnie wysokiego poziomu du- chowego, łączy się z takim oto zaleceniem: „Weź nową miskę i na- pełnij ją wodą, włóż do niej mirt i winogrona, a odmów nad tym te Psalmy trzy razy i obmyj się tą wodą, a następnie posmaruj tą wodą swoje ciało i twarz i módl się do Boga, w kierunku północnym, a zobaczysz wielkie cuda”. Wybór takich a nie innych sytuacji krytycznych, w których po- móc ma odmawianie poszczególnych Psalmów, daje pogląd, jakie problemy nękały średniowieczne społeczeństwo żydowskie. Naj- więcej Psalmów dotyczy unieszkodliwienia wszelkiego rodzaju wrogich ludzi i złych duchów. Chronią także przed trudnym po- rodem, poronieniem, niebezpieczeństwami podróży, burzą morską, niebezpiecznymi zwierzętami (skorpionem, lwem czy złym psem), II Tajemnice Psalmów Szimusz Tehilim („Posługiwanie się Psalmami”), niewielki trak- tat uważany za dzieło raw Chaj Gaona (939 – 1038), przypisują- cy poszczególnym Psalmom skuteczność w różnych sytuacjach życiowych, uczy we wstępie: „Cała Tora składa się z Imion Boga i dlatego ma moc ratowania i chronienia w [różnych] przypad- kach, [...] zaś w większym jeszcze stopniu pięć Ksiąg Psalmów1, zestawionych na podobieństwo Pięciu Ksiąg Tory, zawiera w sobie straszliwe i cudowne tajemnice, [przeznaczone do tego], by bronić i ratować człowieka od nieszczęść”. Szimusz Tehilim wskazuje, gdzie w wersetach poszczególnych Psalmów w mniej lub bardziej objawiony sposób zawarte jest któ- reś z tajemnych Imion. Niekiedy Imię składa się z pewnych liter w Psalmie, w innych przypadkach litery te są zaszyfrowane i od- czytuje się je dzięki zastosowaniu gematrii (wartości liczbowej li- ter hebrajskich) bądź temury (systemów zastępowania jednej litery inną). Zgodnie z Szimusz Tehilim, każdy Psalm przeznaczony jest do odmawiania w innej sytuacji: jedne mają chronić przed nie- szczęściem, inne wzmacniać dobre cechy charakteru, bądź sprzy- jać powodzeniu. Traktat instruuje też, ile razy należy odmawiać dany Psalm (np. 3, 7, 9 lub 10 razy), o jakich porach, w powiązaniu z modlitwami dnia czy z innym Psalmem. Zaleca wypisać niektóre Psalmy jako amulety, a w kilku przypadkach opisuje dodatkowe „działania magiczne”, które mają zwiększyć skuteczność modlitwy. 1 Tak jak Pięcioksiąg, Księga Psalmów podzielona jest na pięć ksiąg 1–41, 42–72, 73–89, 90–106, 107–150; ponadto tradycja żydowska proponuje, by odpowiednie Psalmy odmawiać w odpowiednie dni tygodnia i miesiąca żydowskiego. I PSALMY םיליהת רפס Tłumaczenie Izaak Cylkow Wydawnictwo Austeria Kraków Budapeszt ʄʄ PSALMY psalmy Tłumaczenie Izaak Cylkow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psalmy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: