Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00448 007716 18990976 na godz. na dobę w sumie
Psychologia jogi. Wprowadzenie do  Jogasutr  Patańdźalego. Wydanie II rozszerzone - ebook/pdf
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patańdźalego. Wydanie II rozszerzone - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6307-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Joga? To skomplikowane?

Na pewno nie proste. Ścieżka jogi klasycznej, którą reprezentował Patańdźali, autor Jogasutr, była szkołą ascetyczną. W formie niezmienionej jest dziś praktycznie niemożliwa do praktykowania. W związku z tym w swojej bestsellerowej książce Maciej Wielobób podjął próbę reinterpretacji dzieła sprzed ponad 2 tysięcy lat i dostosowania 195 sutr do naszych czasów i warunków życia, tak by każdy współczesny człowiek mógł przyswoić filozofię procesu doświadczania.

Studiując tę książkę, poznasz źródła, z których czerpią praktykujący jogę. Dowiesz się, jak należy medytować i dlaczego nie powinno się do tego podchodzić bez odpowiedniej podbudowy intelektualnej i duchowej. Maciej Wielobób poprowadzi Cię śladem Patańdźalego ku najskuteczniejszym ścieżkom oczyszczenia umysłu, co przygotuje Cię do praktykowania klasycznej jogi. Jeśli podejdziesz do tematu poważnie, Twoje dotychczasowe życie wyraźnie się zmieni, a Ty staniesz się nową osobą - nieskończenie mądrą i wolną.

W drugim wydaniu Psychologii jogi autor jeszcze uważniej przyjrzał się filologicznej warstwie pracy Patańdźalego. Ponadto uzupełnił aneks o medytację miłującej dobroci oraz mapę Jogasutr, która pozwoli lepiej zrozumieć podział sutr na grupy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Konsultacja i korekta merytoryczna: Nina Budziszewska Autorka ilustracji: Agnieszka Wielobób Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?psyjo2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5673-3 Copyright © Helion 2020 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI WSTĘP DO II WYDANIA ..................................................................................7 SŁOWO WSTĘPNE — AĆARJA ŚRIVATSA RAMASWAMI .............................9 OD AUTORA ....................................................................................................11 1. WPROWADZENIE DO STUDIOWANIA JOGASUTR PATAŃDŹALEGO .........15 2. CZY POTRAFISZ UDERZYĆ NIEBO KAMIENIEM, CZYLI CZYM JEST JOGA (JS I.1 – I.4) ...........................................................27 3. OD SZALEŃSTWA DO MEDYTACJI — PIĘĆ PORUSZEŃ ŚWIADOMOŚCI (JS I.5 – I.11) ..................................33 4. PUŁAPKA IGNORANCJI — PIĘĆ UCIĄŻLIWOŚCI (JS II.3 – II.9) ..............39 5. DROGA JEST PROSTA — ABHJASA I WAIRAGJA (JS I.12 – I.16) ...........47 6. BEZ SENTYMENTÓW. PRZYJAŹŃ, WSPÓŁCZUCIE, DOBRA WOLA I OBOJĘTNOŚĆ — ŚCIEŻKI DO OCZYSZCZENIA UMYSŁU (JS I.33) ..............53 7. NIE BIĆ GŁOWĄ W MUR: SZTUKA WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA — KRIJA JOGA (JS II.1 – II.2) .....................................................................59 8. W PAŁACU LUSTER: PRAKTYKI DYSCYPLINY SPOŁECZNEJ — JAMY (JS II.30) ........................................................................................63 Poleć książkęKup książkę 6 PSYCHOLOGIA JOGI 9. OCZYSZCZANIE RELACJI Z SAMYM SOBĄ: PRAKTYKI DYSCYPLINY INDYWIDUALNEJ — NIJAMY (JS II.32 – II.33) .................73 10. STABILNOŚĆ I WOLNOŚĆ OD NAPIĘCIA: ASANA (JS II.46 – II.48) ..........................................................................................79 11. PRANAJAMA TO NIE ĆWICZENIA ODDECHOWE (JS II.49 – II.53) .........87 12. BRAK ROZPROSZENIA TO NIEPRZYWIĄZANIE: PRATJAHARA (JS II.54 – II.55) ..................................................................93 13. PRAKTYKI KONCENTRACYJNO-MEDYTACYJNE (JS III.1 – III.4) ...........99 MATERIAŁY DODATKOWE .........................................................................103 Poleć książkęKup książkę Z 2 SŁOWO WSTĘPNE — AĆARJA ŚRIVATSA RAMASWAMI całego ogromu wiedzy niewątpliwie za najbardziej wartościową (parā vidyā) będziemy uważać tę wiedzę, która pozwala nam doświadczyć natury Jaźni. Sankhja (sāṁkhya), joga (yoga) i we- danta (vedānta) są ortodoksyjnymi szkołami indyjskiej filozofii, których zasadniczym celem jest rozpoznanie natury Jaźni. Spośród trzech wyżej wymienionych szkół joga w postaci opisanej przez Patańdźalego nie tylko wyznacza nam duchowy cel, ale i pokazuje środki do jego osiągnięcia. W jodze zajmujemy się transformacją (pariṇāma) ciała i umysłu. Poma- ga nam ona systematycznie przeobrażać rozmaite warstwy naszego ist- nienia. Na początku w jodze mówi się o kreowaniu jak najlepszego związku ze światem zewnętrznym — z obiektami i istotami. Poprzez przestrzeganie jam (yama) i nijam (niyama) łatwiej nam utrzymywać naszą relację ze światem zewnętrznym w równowadze. Asany (āsana) przynoszą trans- formację ciała na optymalnym poziomie. Wówczas pranajama (prāṇā- yāma) i mudry (mudrā) sterują niezbędnymi fizjologicznymi zmianami. Pratjahara (pratyāhāra) pomaga utrzymać nasze główne źródło rozpro- szeń — zmysły — pod kontrolą. Wreszcie kolejny krok to najważniejsza w jodze praktyka sanjamy (saṁyama), medytacji, która pozwala nam dokonać transformacji umysłu, ćitty (citta). Według joginów takich jak Pa- tańdźali umysł, ćitta, może funkcjonować na różnych poziomach. Może być wzburzony, kszipta (kṣipta), zależny, mudha (mūḍha), rozproszony, wikszipta (vikṣipta), skoncentrowany/jednopunktowy, ekagra (ekāgra), lub w pełni spokojny i niezależny, nirodha (nirodha). Tylko ostatnie dwa z wymienionych wyżej stanów możemy rozpoznać jako stany jogiczne. Ponieważ nasz umysł podąża zazwyczaj za automatycznym nawykiem Poleć książkęKup książkę 10 PSYCHOLOGIA JOGI lub przetartym szlakiem, sanskarą (saṁskāra), niezbędne jest przepro- wadzenie odpowiedniego treningu umysłu. Narzędzi do takiego treningu dostarcza nam właśnie joga. Według klasycznych indyjskich filozofów umysł funkcjonuje najlepiej, gdy jest sattwiczny (sattva), spokojny i harmonijny. Joga pomaga nam przywrócić i utrzymać sattwiczną naturę poprzez odpowiednią praktykę asan, pranajamy, a następnie wewnętrzny trening umysłu, znany jako antaranga sadhana (antaraṅga sādhana). W antaranga sadhanie pierw- szym stadium jest dharana (dhāraṇā), czyli niejako założenie uprzęży umysłowi, drugim — dhjana (dhyāna), pozostanie skupionym na przed- miocie koncentracji, a trzecim samadhi (samādhi), czyli zupełne rozpusz- czenie w wybranym przedmiocie koncentracji. Tego typu praktyka przynosi nam niezbędną transformację umysłu. Ostatecznie, przez doświadczalne zrozumienie natury Ducha (Jaźni, puruszy [puruṣa]), które określa się jako duchowy aspekt jogi, umysł może być utrzymywany w stanie całkowite- go i nieodwołalnego spokoju, określanego jako nirodha. Joga Patańdźalego jest jednym z najbardziej systematycznych podejść do rozumienia umysłu, które to podejście dostarcza nam narzędzi do kontroli umysłu (ćitty), jego transformacji i wreszcie przekroczenia (transcendencji). Bardzo się cieszę, że Maciej Wielobób napisał książkę o Jogasutrach z psychologicznego punktu widzenia. Życzę mu wszystkiego dobrego. Jestem przekonany, że czytelnicy tej książki skorzystają z jego wglądu, oddania i długoletniej praktyki jogi. Śrivatsa Ramaswami Poleć książkęKup książkę 2 OD AUTORA S wego czasu na moim blogu zamieściłem wpis pod tytułem: Punk’s not dead, ale joga klasyczna niestety jest martwa… Jak łatwo się domyślić, post ten wywołał dosyć intensywną dysku- sję, choć oczywiście w pewnym sensie był moją prowokacją. Prowokacja czy nie prowokacja, jednak z pewnego punktu widzenia joga klasyczna Patańdźalego rzeczywiście jest martwa: nie istnieje bez- pośredni, nieprzerwany przekaz od tamtych czasów, a jak wiemy, linia przekazu (parampara, paraṁpara) jest jednym z najbardziej istotnych pojęć w jodze. Około VIII w. n.e. jogę klasyczną zaczęła powoli wypierać szkoła adwajtawedanty (advaita vedānta) Śankary (Śaṅkara), a proces ten najprawdopodobniej zwieńczyły czas tantry (hatha joga [haṭha yoga] — tradycja Nathów [nātha] od około X w.) i pojawienie się sufich w In- diach (XIII w.). Zawsze są jednak dwie strony medalu i nie inaczej jest w tym przy- padku. Można bowiem spojrzeć na tradycję Patańdźalego jako wciąż żywą: mimo braku ciągłości linii przekazu jego nauczanie nadal jest przecież swego rodzaju instancją odwoławczą w wielu ścieżkach. Rzeczywiście, nie wyobrażam sobie studiowania myśli indyjskiej bez dosyć gruntow- nego zapoznania się z nauką o umyśle w jodze klasycznej, także dlatego, że żadna inna ścieżka ani żaden inny nauczyciel nie ujęli tego w sposób bardziej systematyczny. Dlatego właśnie napisałem tę książkę. Moim założeniem było przedstawienie najważniejszych wątków Joga- sutr w taki sposób, by były zrozumiałe i użyteczne dla człowieka współ- czesnego. Nie odnoszę się więc bezpośrednio do rozumienia jogi z czasów Patańdźalego, tylko staram się odnieść nauczanie Jogasutr do tego, jak joga jest praktykowana obecnie. Z kolei tytułowa psychologia jogi nie odnosi się do współczesnego rozumienia tego terminu, ale do rozumienia psychologii Poleć książkęKup książkę 12 PSYCHOLOGIA JOGI na łamach tej książki przeczytacie o koncepcji umysłu w jodze, o czyn- nikach upośledzających funkcjonowanie psychiki i o praktyce, która prowadzi do usunięcia owych czynników i uczynienia umysłu narzę- jako działu filozofii indyjskiej będącego stosowaną nauką o umyśle. Dlatego dziem do wyzwolenia się z cierpienia. Zasadnicza treść książki jest za- warta w trzynastu rozdziałach podejmujących kluczowe zagadnienia jogi klasycznej. Aby ukazać te treści w ich szerszym kontekście, dołączyłem na końcu sekcję z dodatkowymi materiałami. Nie traktujcie tej książki jako wykładni „jedynie słusznego” rozumie- nia tekstu Patańdźalego. Nauczanie w tradycji medytacyjnej nie polega na tym, że uczeń czy czytelnik przejmują poglądy nauczyciela lub autora. Polega natomiast na wzbudzeniu określonej reakcji. Dlatego czytając na- pisane przeze mnie słowa, obserwujcie, w jaki sposób one w Was rezo- nują, czy zgadzacie się z nimi, czy może odwrotnie — budzą Wasze zdzi- wienie albo nawet gniew… Obserwujcie przestrzeń, która jest pomiędzy Waszym punktem widzenia a treścią tej książki, pamiętając o tym, że jest jeszcze wiele innych sposobów interpretacji najważniejszego tekstu jogi klasycznej. Doświadczenie się zmienia — to, z czym nie zgadzacie się dziś, może się Wam okazać bardzo bliskie jutro, tak samo jak i ja mogę za pół roku czy za rok nie zgodzić się z którąś z tez, jakie postawiłem na kartach tej książki. Drogą jogi jednak nie jest analizowanie intelektualne tekstu, lecz praktyka, szczególnie praktyka medytacyjna. Podczas pisania tej książki starałem się stosować do słynnej maksy- my przypisywanej Albertowi Einsteinowi: Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie prościej. Mimo to dla części osób materiał ten może okazać się trudny. Nie mogłem pozwolić sobie na jeszcze większe uproszczenie tekstu, gdyż nie uniknąłbym wtedy strywializowania wielu zagadnień. Gdy pojawią się trudności ze zrozumieniem któregoś fragmentu, polecam wrócić do niego kilkakrotnie. Jeśli mimo to pewne kwestie będą wymagały dodatkowych objaśnień, nie wahajcie się ze mną skontaktować (na czwartej stronie okładki znajdziecie adres mojej strony WWW). Książka ta nie powstałaby bez pomocy wielu osób, którym chciałbym złożyć w tym miejscu gorące podziękowania. Przede wszystkim dziękuję mojej żonie Agnieszce za wsparcie w tym projekcie (jak również w wielu innych). Wsparcie, które wyrażało się nie tylko w zachęcie, ale i w pierw- szych korektach roboczej wersji tekstu, w przygotowaniu nielicznych w tej publikacji ilustracji, w konstruktywnej krytyce i na wiele innych sposobów. Poleć książkęKup książkę OD AUTORA 13 To naprawdę wielkie szczęście dzielić swoje życie i podążać tą samą ścież- ką z taką osobą jak Agnieszka. Podziękowania i wyrazy szacunku chciałbym również wyrazić moje- mu najważniejszemu nauczycielowi — doktorowi H.J. Witteveenowi za wiele lat wyrozumiałego, harmonijnego i konsekwentnego przewodnictwa. Dziękuję też aćarji (ācārya) Śrivatsie Ramaswamiemu, którego darzę ol- brzymim szacunkiem, za napisanie słowa wstępnego do tej książki. Zanim tekst trafił do wydawnictwa, dokładnie przejrzały go świetne redaktorki — Kasia Mitschke i Olga Szkonter. Dziękuję im bardzo za wiele konstruktywnych uwag. Nie sposób nie wspomnieć tu również o Agacie Mrowińskiej, która dbając o poprawność językową w wielu moich artyku- łach oraz motywując mnie niezmordowanie do pisania (szczególnie powta- rzanym przez nią pytaniem: „Kiedy następna książka?”), również znacząco przyczyniła się do ukończenia mojej pracy nad książką, którą trzymacie w rękach. Ostateczny kształt publikacja zawdzięcza doskonałej pracy zespołu Grupy Wydawniczej Helion, za co jestem wdzięczny wszystkim zaanga- żowanym osobom. Szczególne podziękowania kieruję do Justyny Sudak- Hartung, która zapoczątkowała moje kontakty z wydawnictwem, oraz do Eweliny Burskiej, która kierowała pracami nad książką. Dziękuję też wielu osobom, niezaangażowanym bezpośrednio w ten projekt, za udzielane mi osobiście lub wirtualnie (choćby na Facebooku) wsparcie. To niezwykle budujące doświadczać bezinteresownej życzli- wości po raz kolejny. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu, że wiele osób czekało na tę książkę i motywowało mnie do pracy nad nią. Z serdecznymi pozdrowieniami Maciej Wielobób Poleć książkęKup książkę 14 PSYCHOLOGIA JOGI Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patańdźalego. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: