Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00501 012259 8405291 na godz. na dobę w sumie
Publiczne prawo gospodarcze - ebook/pdf
Publiczne prawo gospodarcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 297
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7753-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ,,Publiczne prawo gospodarcze' obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:

Szóste wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 6. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: J. Olszewski (red.) PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE. TOM I, SWOBODY RYNKU WEWNĘTRZNEGO, wyd. 2 Studia Prawnicze A. Cieśliński (red.) WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE. TOM II, wyd. 2 Studia Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 17 Studia Prawnicze A. Powałowski (red.) PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, wyd. 3 Studia Prawnicze USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wyd. 20 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Publiczne prawo gospodarcze 6. wydanie dr Zofi a Snażyk Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie dr Adam Szafrański Uniwersytet Warszawski Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne rozdziały opracowali: Zofi a Snażyk Adam Szafrański III–IV, IX, XVIII–XIX I–II, V–VIII, X–XVII © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7752-0 ISBN e-book 978-83-255-7753-7 Spis treści Wykaz skrótów ..................................................................................................................... XIII Wykaz najważniejszej literatury ....................................................................................... XVII Przedmowa ............................................................................................................................ XIX Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? .................................................. § 1. Uwagi ogólne .......................................................................................................... § 2. „Publiczne prawo…” ............................................................................................. § 3. „…gospodarcze” ..................................................................................................... § 4. Publiczne prawo gospodarcze jako dziedzina nauczania ................................ § 5. Współczesny system gospodarczy ....................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział II. Źródła publicznego prawa gospodarczego ............................................... § 6. Uwagi ogólne .......................................................................................................... § 7. Specyfika źródeł publicznego prawa gospodarczego ....................................... § 8. Analiza ekonomiczna prawa ................................................................................ Pytania ............................................................................................................................... Rozdział III. Administracja gospodarcza ........................................................................ § 9. Administracja publiczna – zagadnienia podstawowe ...................................... § 10. Rządowa administracja gospodarcza .................................................................. I. Rada Ministrów .............................................................................................. II. Centralne organy administracji rządowej .................................................. § 11. Agencje ..................................................................................................................... § 12. Administracja gospodarcza terenowa ................................................................. Wojewoda ........................................................................................................ I. II. Organy administracji zespolonej i niezespolonej – policja gospodarcza .................................................................................... § 13. Samorządowe organy administracji gospodarczej ............................................ 1 1 2 4 4 7 8 9 9 11 16 19 20 21 22 22 24 26 30 31 32 33 V Spis treści § 14. Europejska administracja gospodarcza ............................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział IV. Prawne formy działania administracji gospodarczej ............................ § 15. Pojęcia podstawowe ............................................................................................... § 16. Prawne formy działania – typologia czy klasyfikacja? ..................................... I. Sfera działania zewnętrznego i wewnętrznego ......................................... II. Czynności prawne i działania faktyczne .................................................... III. Adresat czynności prawnej .......................................................................... § 17. Indywidualne akty stosowania prawa ................................................................ Decyzja administracyjna (akt administracyjny sensu stricto) ................... I. II. Przyrzeczenie administracyjne .................................................................... III. Ugoda administracyjna ................................................................................. IV. Porozumienie administracyjne .................................................................... V. Umowy cywilnoprawne ............................................................................... VI. Umowy publicznoprawne ............................................................................ § 18. Generalne akty stosowania prawa ....................................................................... I. Akty normatywne .......................................................................................... II. Akty generalne ............................................................................................... § 19. Działania faktyczne ................................................................................................ I. Czynności materialno-techniczne ................................................................ II. Działania społeczno-organizatorskie .......................................................... Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział V. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki ................................................ § 20. Dlaczego Konstytucja RP jest ważna dla przedsiębiorców? ............................ § 21. Społeczna gospodarka rynkowa .......................................................................... I. Doktryna społecznej gospodarki rynkowej ............................................... II. Normatywne znaczenie społecznej gospodarki rynkowej ...................... § 22. Elementy społecznej gospodarki rynkowej ........................................................ I. Wolność działalności gospodarczej ............................................................. II. Własność prywatna ........................................................................................ III. Solidarność, współpraca, dialog partnerów społecznych ........................ § 23. Gospodarstwo rodzinne ........................................................................................ § 24. Ochrona pracy ......................................................................................................... § 25. Inne zasady konstytucyjne .................................................................................... Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział VI. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza ............................................... § 26. „Działalność gospodarcza” i „przedsiębiorca” w systemie prawa ................. 35 37 38 38 39 40 41 43 44 44 50 50 51 51 52 53 53 54 56 56 57 57 58 59 59 60 60 61 62 62 67 69 71 72 72 75 76 77 77 VI § 27. Działalność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ............................................................................................................ I. Zarobkowość .................................................................................................. II. Zorganizowanie ............................................................................................. III. Ciągłość ........................................................................................................... IV. Działalność zawodowa .................................................................................. V. Działalność rolnicza i agroturystyczna ....................................................... VI. Zarząd własnym majątkiem ......................................................................... VII. Działalność nielegalna ................................................................................... § 28. Przedsiębiorca w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ................ I. Rodzaje przedsiębiorców .............................................................................. II. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy .................................. § 29. Inne definicje przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w systemie prawa ........................................................................................................................ Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział VII. Rejestry przedsiębiorców .......................................................................... § 30. Założenia i cele rejestracji przedsiębiorców ....................................................... § 31. Rejestracja osób fizycznych ................................................................................... § 32. Rejestracja osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ..................... § 33. Pozostałe czynności konieczne dla rozpoczęcia działalności gospodarczej ............................................................................................................ § 34. Punkt kontaktowy .................................................................................................. Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział VIII. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana .................................. § 35. Reglamentacja gospodarki .................................................................................... § 36. Koncesje ................................................................................................................... § 37. Zezwolenia .............................................................................................................. § 38. Działalność regulowana ........................................................................................ Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział IX. Kontrola i nadzór w gospodarce ................................................................ § 39. Pojęcia podstawowe ............................................................................................... I. Najwyższa Izba Kontroli ............................................................................... II. Kontrola sądowa ............................................................................................ § 40. Kontrola przedsiębiorców ..................................................................................... § 41. Nadzór nad przedsiębiorcami .............................................................................. 79 79 81 82 82 83 84 85 86 86 88 88 90 91 92 92 96 100 114 119 119 120 121 121 123 128 129 132 132 133 133 135 136 136 145 VII Spis treści Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział X. Samorząd gospodarczy i zawodowy .......................................................... § 42. Pojęcie „samorząd” ................................................................................................ § 43. Samorząd zawodowy ............................................................................................. I. Samorząd zawodowy w Konstytucji RP .................................................... II. Zadania samorządu zawodowego .............................................................. III. Nadzór nad działalnością samorządu zawodowego ................................ IV. Ustrój samorządu zawodowego .................................................................. V. Sądownictwo dyscyplinarne ........................................................................ § 44. Samorząd gospodarczy .......................................................................................... I. Izby gospodarcze ........................................................................................... II. Samorząd rzemiosła ...................................................................................... III. Samorząd zawodowy niektórych podmiotów gospodarczych .............. IV. Izby rolnicze .................................................................................................... V. Podsumowanie ............................................................................................... Kazus ................................................................................................................................. Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XI. Działalność gospodarcza osób zagranicznych ........................................ § 45. Podstawowe pojęcia ............................................................................................... § 46. Podmioty przynależące do EOG .......................................................................... Podjęcie działalności gospodarczej ............................................................. I. II. Zakładanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych 146 147 148 148 149 149 152 152 154 154 155 156 157 158 158 159 159 159 161 161 163 163 przez podmioty przynależące do EOG ...................................................... 165 III. Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej przez podmioty przynależące do EOG ...................................................... 166 § 47. Cudzoziemcy posiadający szczególny status prawny nadany przez organy administracji publicznej oraz członkowie rodzin obywateli państw UE ............................................................................................. § 48. Pozostałe osoby zagraniczne ................................................................................. § 49. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego ............................................................... § 50. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego ........................................... § 51. Zmiany spowodowane implementacją dyrektywy usługowej ........................ § 52. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne ....................................................................................... Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XII. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa ............................................. § 53. Cele działalności gospodarczej Skarbu Państwa ............................................... VIII 167 168 170 174 175 177 178 178 180 180 Spis treści § 54. Podstawowe pojęcia ............................................................................................... § 55. Skarb Państwa ......................................................................................................... I. Organy Skarbu Państwa ................................................................................ II. Formy organizacyjnoprawne ....................................................................... § 56. Formy organizacyjnoprawne prawa prywatnego ............................................. Tworzenie form organizacyjnoprawnych prawa prywatnego ................ I. II. Działalność form organizacyjnoprawnych prawa prywatnego z udziałem Skarbu Państwa ......................................................................... § 57. Formy organizacyjnoprawne prawa publicznego ............................................. I. Jednostki sektora finansów publicznych .................................................... II. Przedsiębiorstwa państwowe ....................................................................... § 58. „Złote weto” Skarbu Państwa ............................................................................... Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XIII. Gospodarka komunalna ........................................................................... § 59. Podstawowe pojęcia ............................................................................................... I. Podstawy prawne działalności jednostek samorządu terytorialnego ... II. Samorządowa osoba prawna i przymiotnik „komunalny” ..................... III. Zadania własne i zadania zlecone ............................................................... IV. Gospodarka komunalna – definicja i charakter prawny .......................... V. Działalność poza sferą użyteczności publicznej ........................................ § 60. Formy organizacyjnoprawne gospodarki komunalnej ..................................... § 61. Określanie cen i opłat ............................................................................................. Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XIV. Komercjalizacja i prywatyzacja ............................................................... § 62. Rodzaje prywatyzacji i źródła prawa .................................................................. § 63. Metody i cele komercjalizacji i prywatyzacji ...................................................... I. Komercjalizacja ............................................................................................... II. Prywatyzacja pośrednia ................................................................................ III. Prywatyzacja bezpośrednia .......................................................................... IV. Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa .............................................................................................. § 64. Zmiany ogólnych reguł Kodeksu spółek handlowych ..................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XV. Prawo ochrony konkurencji ...................................................................... § 65. O ochronie konkurencji w ogólności ................................................................... I. Przedmiot prawa konkurencji ...................................................................... II. Źródła prawa .................................................................................................. 183 185 185 186 187 187 188 190 190 192 193 195 196 197 197 197 198 199 200 202 203 206 207 207 208 208 210 210 212 213 214 215 216 217 217 217 221 IX Spis treści III. Podstawowe pojęcia ....................................................................................... § 66. Praktyki ograniczające konkurencję .................................................................... I. Porozumienia .................................................................................................. II. Nadużywanie pozycji dominującej ............................................................. III. Decyzje w sprawie praktyk ograniczających konkurencję ...................... § 67. Zapobieganie antykonkurencyjnym koncentracjom ......................................... § 68. Postępowanie przed Prezesem UOKiK ............................................................... § 69. Postępowanie przed Komisją ................................................................................ Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XVI. Pomoc publiczna ........................................................................................ § 70. Źródła prawa ........................................................................................................... § 71. Przesłanki stosowania art. 107 TofUE .................................................................. I. Pomoc .............................................................................................................. II. Państwo ........................................................................................................... III. Na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku ...................... IV. Selektywność .................................................................................................. V. Antykonkurencyjność pomocy .................................................................... VI. Pomoc dopuszczalna lub dozwolona .......................................................... § 72. Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy publicznej ................................. § 73. Specjalne strefy ekonomiczne ............................................................................... Kazusy ............................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XVII. Regulacja .................................................................................................... § 74. Pojęcie regulacji ....................................................................................................... § 75. Niezależność ............................................................................................................ § 76. Cele regulacji ........................................................................................................... § 77. Uznanie .................................................................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Rozdział XVIII. Narodowy Bank Polski ......................................................................... § 78. Podstawowe funkcje i zadania banku centralnego ............................................ I. Centralny bank państwa ............................................................................... II. Bank emisyjny ................................................................................................ III. Bank banków .................................................................................................. § 79. Narodowy Bank Polski – pozycja ustrojowa ...................................................... § 80. Prawne formy działania NBP ............................................................................... § 81. Unia Gospodarcza i Walutowa ............................................................................. Pytania ............................................................................................................................... 223 225 225 227 228 228 230 231 231 232 234 234 235 235 237 237 238 238 239 239 241 243 243 244 244 245 246 248 249 250 251 252 256 256 257 258 260 262 X Spis treści Rozdział XIX. Nadzór finansowy ...................................................................................... § 82. Istota nadzoru finansowego .................................................................................. § 83. Model nadzoru finansowego ................................................................................ § 84. Cele i środki nadzoru finansowego ..................................................................... Pytania ............................................................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................................... 263 263 265 267 270 271 XI Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzU ................................. ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.) DAdmRzU .......................... ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 812 ze zm.) FinPublU ............................. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) GospKomU ........................ ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) KC ........................................ Kodeks cywilny KK ........................................ Kodeks karny KomPrywU ........................ ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 747 ze zm.) Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPA ...................................... Kodeks postępowania administracyjnego KPC ..................................... Kodeks postępowania cywilnego KrRejSU .............................. ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) KSH ..................................... Kodeks spółek handlowych NBPU .................................. ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) OchrKonkurU .................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) PartPPrU ............................. ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 696) PrBank ................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) XIII PrBud .................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) PrEnerg ............................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) PrGosp ................................ ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) SamGminU ......................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) SamPowU ........................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) SamWojU ............................ ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) SwobGospU ....................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) TofUE .................................. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli- dowana, Dz.Urz. UE C 321E/2006, s. 1) TranspDrogU ..................... ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) WojAdmRzWU .................. ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 525) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. ................................... Dziennik Ustaw KPP ...................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ..................................... Monitor Podatkowy M.P. ...................................... Monitor Polski ONSA .................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OTK ..................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OTK-B ................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria B Pal. ....................................... Palestra PB ......................................... Prawo Bankowe PL ......................................... Przegląd Legislacyjny PUG ..................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3. Inne skróty art. ........................................ artykuł EDG ..................................... Ewidencja Działalności Gospodarczej EOG ..................................... Europejski Obszar Gospodarczy XIV Wykaz skrótów ESBC .................................... Europejski System Banków Centralnych KNF ..................................... Komisja Nadzoru Finansowego KRS ...................................... Krajowy Rejestr Sądowy nast. ..................................... następny (-a, -e) NBP ..................................... Narodowy Bank Polski NIK ...................................... Najwyższa Izba Kontroli Nr ......................................... numer PARP ................................... Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PEP ...................................... Polityka Energetyczna Państwa poz. ...................................... pozycja RPP ...................................... Rada Polityki Pieniężnej SOKiK ................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tekst jedn. ........................... tekst jednolity UKE ..................................... Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK ................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE ..................................... Urząd Regulacji Energetyki Zb. Orz. ............................... Zbiór Orzeczeń ze sprost. ............................. ze sprostowaniem ze zm. .................................. ze zmianami XV Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administra- 2007. cyjnoprawne, Warszawa 2013. J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Admini- stracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009. J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Bydgoszcz–Katowice S. Hoc, Prawo administracyjne gospodarcze, Warszawa 2013. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2011. J. Olszewski, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2015. B. Popowska, M. Strzelbicki (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo działalności gospodarczej, Poznań 2012. A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2015. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011. XVII Przedmowa Oddajemy w ręce Czytelników „Wykłady Becka”, które, mamy nadzieję, będą stanowi- ły pomoc w poznaniu podstawowych zagadnień z zakresu publicznego prawa gospodar- czego. Staraliśmy się, by wykład był możliwie syntetyczny, jednocześnie wzbogacony przykła- dami, pozwalającymi na lepsze zrozumienie przedstawianych treści. Niemal każdy roz- dział zawiera na końcu pytania oraz kazusy. Wykład nie jest, rzecz jasna, źródłem prawa, dlatego też stanowi jedynie pomoc w sa- modzielnym zmaganiu się Czytelników z lekturą mniej lub bardziej skomplikowanych aktów normatywnych. Wszystkim, którzy wspierali nas w przygotowaniu niniejszej pracy, jesteśmy wdzięczni. Bez ich uwag, życzliwej i krytycznej lektury oraz poświęconego przez nich czasu ta książ- ka nie mogłaby powstać. Ostatecznie za jej niedostatki odpowiadają wyłącznie Autorzy. Niedoskonałości poprzednich wydań oraz wejście w życie nowych aktów prawnych, sprawiły, że kolejne wydanie stało się konieczne. Naszym Kolegom i Studentom dzięku- jemy za krytyczne uwagi. Mamy nadzieję, że szóste wydanie po części uczyni im zadość. Warszawa, wrzesień 2015 r. Autorzy XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Publiczne prawo gospodarcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: