Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00399 005309 18980186 na godz. na dobę w sumie
RODO - ebook/pdf
RODO - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-447-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sobie z RODO, a liczba skarg wciąż rośnie. Przedsiębiorcy po wdrożeniu RODO oczekiwali zerojedynkowych rozwiązań, które raczej jeszcze długo nie zostaną ugruntowane. Swoboda jaką dał ustawodawca unijny (choćby poprzez wprowadzenie zasad przetwarzania danych) przyczyniła się z jednej strony do poszukiwania nowych rozwiązań, ale z drugiej strony wprowadziła swego rodzaju niepewność i różnorodność w rozumieniu tym samych zagadnień.

Niniejszy Poradnik ma na celu uporządkowanie informacji nt stosowania unijnego rozporządzenia a także opisuje doświadczenia Autorów zgromadzone na przestrzeni kilku miesięcy. Stanowi zatem merytoryczne narzędzie z którego można skorzystać lub w oparciu o które można zweryfikować wdrożone już procedury.

Z publikacji Czytelnik dowie się:
• Z jakimi problemami borykają się firmy po wprowadzeniu RODO
• Na jakiej podstawie przetwarzać dane osób biorących udział w konkursie
• Jak prawidłowo sporządzić umowę powierzenia przetwarzania danych
• Jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
• Czy korzystanie z plików cookie zawsze wymaga zgody użytkownika
• Kiedy spółki w ramach grupy kapitałowej mogą być współadministratorami danych
Ponadto Autorzy zwracają uwagę na cienką granicę pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym te dane. Porządkują także zasady przetwarzania danych osobowych, które są regulacją nowatorską. Szczegółowo omawiają także prawa osób, których dane są przetwarzane.
Wszystko poparte przykładami oraz wzorami zgód, wniosków i zawiadomień.

 Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sobie z RODO, a liczba skarg wciąż rośnie. Przedsiębiorcy po wdrożeniu RODO oczekiwali zerojedynkowych rozwiązań, które raczej jeszcze długo nie zostaną ugruntowane. Swoboda jaką dał ustawodawca unijny (choćby poprzez wprowadzenie zasad przetwarzania danych) przyczyniła się z jednej strony do poszukiwania nowych rozwiązań, ale z drugiej strony wprowadziła swego rodzaju niepewność i różnorodność w rozumieniu tym samych zagadnień.

Niniejszy Poradnik ma na celu uporządkowanie informacji nt stosowania unijnego rozporządzenia a także opisuje doświadczenia Autorów zgromadzone na przestrzeni kilku miesięcy. Stanowi zatem merytoryczne narzędzie z którego można skorzystać lub w oparciu o które można zweryfikować wdrożone już procedury.

Z publikacji Czytelnik dowie się:
• Z jakimi problemami borykają się firmy po wprowadzeniu RODO
• Na jakiej podstawie przetwarzać dane osób biorących udział w konkursie
• Jak prawidłowo sporządzić umowę powierzenia przetwarzania danych
• Jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
• Czy korzystanie z plików cookie zawsze wymaga zgody użytkownika
• Kiedy spółki w ramach grupy kapitałowej mogą być współadministratorami danych
Ponadto Autorzy zwracają uwagę na cienką granicę pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym te dane. Porządkują także zasady przetwarzania danych osobowych, które są regulacją nowatorską. Szczegółowo omawiają także prawa osób, których dane są przetwarzane.
Wszystko poparte przykładami oraz wzorami zgód, wniosków i zawiadomień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RODO w praktyce Wstęp 1. Wstęp Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub ogólne rozporządze- nie o ochronie danych) określa ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso- bowych oraz stanowi o swobodnym przepływie danych osobowych. Oznacza to nałożenie na prze- twarzających dane większej odpowiedzialności. To oni będą musieli wykazać, że zastosowane me- tody ochrony danych są skuteczne. Kiedy 8 czerwca 2018 r. pod Nowym Targiem doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczył auto- kar wiozący dzieci wracające z wycieczki szkolnej, część poszkodowanych uczniów została niezwłocznie roz- wieziona do okolicznych szpitali. Jak się jednak okazało, ich rodzice mieli olbrzymie problemy z ustaleniem, gdzie przebywają ranne dzieci. Odnalezienie małego pacjenta w konkretnym szpitalu lub otrzymanie choćby podstawowych informacji przez telefon było bardzo trudne albo w ogóle niemożliwe. Jak się okazało, po- wodem takiej wstrzemięźliwości pracowników służby zdrowia było unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które 25 maja tego roku, a więc niecały miesiąc wcześniej, weszło w życie także w Polsce. Niebez- pieczną sytuację bardzo szybko skomentował Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Zapewnił on, że jego urząd uczuli jednostki zdrowia, by bardziej racjonalnie pod- chodziły do tematu ochrony danych osobowych. Najważniejszym słowem w powyższej wypowiedzi urzędnika jest racjonalność, która jest kluczem do zro- zumienia i zastosowania w życiu nowych regulacji prawnych. Racjonalne dostosowanie, elastyczność środ- ków oraz otwarty katalog stosowanych metod, technik i regulacji wewnętrznych stanowią o innowacyjności i atrakcyjności nowych przepisów. Z tych samych powodów stanowią one jednak wyzwanie i zmuszają do zupełnie nowego spojrzenia na ochronę danych osobowych, tak by dostosowując się do nowych mechani- zmów prawnych nie narazić się na odpowiedzialność prawną i finansową. Ci, którzy myślą, że doświadcze- nia nabyte w trakcie praktyki pod rządami wcześniejszych przepisów (w tym między innymi ustawy o ochro- nie danych osobowych) są wystarczające, by stawić czoła nowym przepisom, są w poważnym błędzie. Należy przypomnieć, że na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochro- nie danych osobowych (dalej: OchrDanychU) konieczne i zarazem wystarczające było sporządzenie do- kumentacji w postaci Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, których forma i treść były uregulowane rozporządzeniem wykonawczym. Ich sporządzenie było zatem wyłącznie niezbyt uciążliwą formalnością. Co więcej, kary finansowe przewidziane ustawą, niezależnie od ich niewielkiej wysokości, miały charakter wyłącznie przymuszający. Stosowane były dopiero wtedy, gdy kontrolowany podmiot nie dostosował się do zaleceń pokontrolnych organu. Te przyczyny spowodo- wały, że ochrona danych osobowych była jednym z tych zagadnień, o których przedsiębiorca pamiętał w ostatniej kolejności. ! UWAGA Doświadczenia nabyte w czasie obowiązywania OchrDanychU są istotne, jednak niewystarcza- jące, by sprostać wymaganiom RODO. O ochronie tych jakże wrażliwych danych pamiętał jednak europejski prawodawca. Zauważył on, że zmienia- jący się świat wymaga dostosowania do niego mechanizmów prawnych. Coraz powszechniejsze aplikacje mo- bilne, galopujący rozwój branży e-commerce, nowe technologie oraz postępująca wirtualizacja i digitalizacja listopad 2018 PORaDNik Gazety PRawNeJ nr 11 (909) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: