Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00488 007052 18467336 na godz. na dobę w sumie
RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku - ebook/pdf
RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7347-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przepisy RODO muszą być również wdrożone w placówkach oświatowych. W jakim zakresie? Przedstawiamy publikację, która krok po kroku przeprowadzi przez nowe regulacje, a także wskaże najważniejsze działania w szkole i przedszkolu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dariusz Skrzyński RODO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU PRAKTYCZNY PRZEWODNIK WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW KROK PO KROKU Przewodnik Autor: Dariusz Skrzyński Wydawca: Julita Brodzińska Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7347-5 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. RODO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU PRAKTYCZNY PRZEWODNIK WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW KROK PO KROKU Każda placówka oświatowa przetwarza dane osobowe, co oznacza, że musi od- powiednio przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących ochro- ny danych osobowych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa- rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie: RODO). Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności dyrektora szkoły i przedszkola publicz- nego od 25 maja 2018 r., zgodnie z RODO, będzie w szczególności należało: 1) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podstawowymi zasadami określonymi w roz- porządzeniu, 2) wykonywanie obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe, 3) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, 4) przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu – jeżeli takie operacje administrator realizuje, 5) wyznaczenie inspektora ochrony danych – gdy jest do tego zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia. CZĘŚĆ I – Akty prawne w ochronie danych Od 25 maja 2018 r. każdy dyrektor, przy udziale inspektora ochrony danych, będzie zmuszo- ny dookreślić kwestie związane z poszczególnymi procedurami, wymaganymi dokumentami czy zasadami postępowania przy przetwarzaniu danych. 3 akty prawne w ochronie danych Do tej pory przepisy ochrony danych osobowych opierały się na ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) – dalej: UODO. Wraz z wejściem w życie RODO hierarchia aktów prawnych się zmieni. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: