Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 003305 18798564 na godz. na dobę w sumie
Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4871-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z tej publikacji dowiesz się m.in. jakie są metody prezentacji przepływów pieniężnych oraz jak uniknąć błędów dotyczących eliminowania różnic kursowych w sprawozdaniu. Wskazówki przygotowała Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4871-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH OBRAZUJE KONDYCJĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Mniejsze firmy zaliczane do tzw. jednostek mikro lub małych mogą, ale nie muszą, przygotować rachunek przepływów pieniężnych. Może on pomóc w zarządzaniu płyn- nością jednostki, ponieważ pozwala na ocenę zdolności do uzyskiwania przepływów w działalności operacyjnej. Jednostki, które obligatoryjnie poddają swe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, muszą przygotować rachunek przepływów pieniężnych. Zasada ta nie dotyczy jed- nak jednostek mikro i od 2016 r. małych, które mogą sporządzić go dobrowolnie. Firmy, które nie mają obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, często jed- nak czynią to dobrowolnie. Dzieje się tak np. wtedy, gdy ubiegają się o leasing czy dofinan- sowanie z zewnętrznych źródeł (np. dotację). Kapitałodawcy wymagają czasem – jako części wniosku do umowy – właśnie tego elementu sprawozdania finansowego. Rachunek przepły- wów pieniężnych najlepiej pokazuje kondycję podmiotu. Dane w nim zawarte nie są podatne na wpływ zastosowanych w jednostce metod wyceny aktywów i pasywów. Raport pokazuje zdolność jednostki do generowania środków pieniężnych, źródła ich pochodzenia oraz kie- runki wydatkowania. Rodzaje działalności W rachunku przepływów pieniężnych jednostka wykazuje przepływy pieniężne, które nastą- piły w okresie sprawozdawczym, w podziale na przepływy działalności operacyjnej, inwesty- cyjnej i finansowej. Są to specyficzne definicje wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia tego elementu sprawozdania. W sytuacji gdy jedno zdarzenie obejmuje różnie klasyfikowane przepływy pieniężne, zaleca się, aby pieniężne koszty i korzyści z nim związane były zalicza- ne do tego samego rodzaju działalności, co właściwe zdarzenie, z którym się wiążą. PRZYKŁAD Spółka ma zamiar nabyć urządzenie medyczne ze Stanów Zjednoczonych za 100.000 do- larów. Zapłata ma być dopiero za 3 miesiące i spółka chce zabezpieczyć wartość rozchodu środków z rachunku walutowego. Kierownictwo postanowiło, aby otrzymana zapłata nie była niższa niż równowartość tych 100.000 dolarów po kursie 3,50 zł/dolara, więc zawar- ło kontrakt terminowy na ten kurs. 3 Cash flow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: