Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00709 010878 10764035 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy - ebook/pdf
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 250
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6684-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera wiele oryginalnych rozwiązań formalno-merytorycznych, a jednocześnie stanowi kompleksowy podręcznik do samodzielnej nauki rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Książka jest podzielona na części, które umożliwiają czytelnikowi wybór treści odpowiadających jego indywidualnym potrzebom.

Część teoretyczna zawiera:

Część praktyczna zawiera:

Odniesienia do aktów prawnych, specyficzny układ książki oraz sposób rozwiązywania zadań sprawia, że jest to pozycja niezbędna każdemu kandydatowi na biegłego rewidenta przystępującemu do egzaminów pisemnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RACHUNKOWOÂå RACHUNKOWOÂå FINANSOWA FINANSOWA UBEZPIECZYCIELI UBEZPIECZYCIELI PODEJÂCIE PRAGMATYCZNE PODEJÂCIE PRAGMATYCZNE TEORIA y ZADANIA y TESTY Artur Hołda Anna Staszel RACHUNKOWOÂå FINANSOWA UBEZPIECZYCIELI PODEJÂCIE PRAGMATYCZNE RACHUNKOWOÂå FINANSOWA UBEZPIECZYCIELI PODEJÂCIE PRAGMATYCZNE TEORIA y ZADANIA y TESTY Artur Hołda Anna Staszel WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Jadwiga Witecka Recenzent: dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE we Wrocławiu Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Ilustracja na okładce: © CanStock Photo Seria: Rachunkowość Towarzystwo Gospodarcze RAFIB Sp. z o.o. 90-319 Łódź, ul. Wigury 21 © Wydawnictwo C.H. Beck 2014 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 33 77 600 Skład i łamanie: Studio Graficzne MIMO, Michał Moczarski, Warszawa Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6683-8 ISBN e-book 978-83-255-6684-5 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1. Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Przewodnik po aktach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3. Słowniczek najważniejszych pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4. Charakterystyka działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.4.1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4.2. Działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rozdział 2. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji . . . . 20 2.1. Komentarz do rachunku zysków i strat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.1. Składki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.1.2. Odszkodowania i świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.1.3. Koszty działalności ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.1.4. Pozostałe przychody i koszty techniczne na udziale własnym . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1.5. Działalność lokacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2. Komentarz do bilansu zakładów ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.3. Wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.3.1. Zasady rachunkowości obowiązujące zakłady ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.4. Podstawy zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.4.1. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń działu II . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.4.2. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń działu I . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.4.3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.5. Przykładowy plan kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Rozdział 3. Rozszerzone zagadnienia teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.1. Historia ubezpieczeń w Polsce i na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5 Spis treści 3.1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce do I wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3.1.2. Historia ubezpieczeń w Polsce po II wojnie światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.1.3. Najważniejsze instytucje związane z polskim sektorem ubezpieczeniowym . . . . 71 3.1.4. Współczesny polski sektor ubezpieczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.2. Prawne podstawy funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i reasekuracji . . . . . . . . . . 76 3.2.1. Procedury tworzenia ZU, zasada jednolitej licencji i likwidacja ZU . . . . . . . . . . . 76 3.2.2. Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.3. Działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na tle ustawodawstwa europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.3.1. Dyrektywa Solvency II – informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.3.2. Szczegółowe regulacje Solvency II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.3.3. Zintegrowany nadzór nad europejskim rynkiem finansowym. Dyrektywa Omnibus I i Omnibus II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.4. Analiza sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Rozdział 4. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Rozdział 5. Odpowiedzi do zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rozdział 6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Rozdział 7. Odpowiedzi do testu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Wstęp Współcześnie rola ubezpieczycieli w  gospodarce rynkowej ma szczególnie miejsce i można zaobserwować systematyczny wzrost znaczenia tego typu instytucji w świecie finansów. Skutkuje to zwiększonym zapotrzebowaniem na informacje pochodzące z tej grupy jednostek, które to informacje zasadniczo są efektem poprawnego ujęcia operacji gospodarczych w ramach systemu rachunkowości finansowej. Dane tego typu i ich zro- zumienie są istotne dla szerokiego grona interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, zwłaszcza profesjonalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów ubezpieczycieli. Ni- niejsza książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona odbiorców, po- cząwszy od praktyków i teoretyków życia gospodarczego w dziedzinie ubezpieczeń oraz rachunkowości, studentów kierunków związanych z finansami i rachunkowością, ana- lityków finansowych, a skończywszy na kandydatach na biegłych rewidentów i biegłych rewidentach. Ponadto książka uwzględnia specyfikę nie tylko egzaminu z rachunkowo- ści finansowej na biegłego rewidenta, lecz także specyfikę samej pracy praktyków gos- podarczych, która wymaga zarówno dobrej znajomości, jak i adekwatności w aplikacji aktów prawnych. Pierwszym merytorycznym elementem opracowania jest spis aktów prawnych re- gulujących działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuracji wraz z przewodnikiem po tych przepisach oraz słowniczek najważniejszych pojęć, który został ułożony chronolo- gicznie i zawiera najważniejsze merytorycznie terminy dotyczące analizowanej tema- tyki. Kolejny element pracy to rozważania o charakterze teoretycznym, które zostały podzielone na trzy części. Pierwsza z nich charakteryzuje działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w podstawowym zakresie, druga przedstawia zasady rachunkowości ubezpieczycieli i reasekuratorów, trzecia część natomiast prezentuje dociekliwym czy- telnikom historię zakładów ubezpieczeń, instytucje związane z sektorem ubezpieczeń, nadzór nad tym sektorem oraz nakreśla istotę nadchodzących zmian w tejże materii. Podstawowa część teoretyczna jest zwięzła, gdyż ma charakter jedynie pomocni- czy, a analiza treści zawartych w książce nie jest ukierunkowana na studiowanie wy- łącznie teorii, lecz zasadniczo na rozwiązanie praktycznych zadań, stanowiących treść rozdziału 4, do których rozwiązania są podane w rozdziale 5. Kolejność zadań została tak dobrana, aby przyswajać, a następnie powtarzać kolejne zagadnienia, począwszy od najłatwiejszych aż do tych najtrudniejszych. 7 Wstęp Rozdział 6 książki stanowi test, wzorowany na testach na egzaminie na biegłych rewidentów, jednakże przydatny każdemu, kto chce sprawdzić swoją wiedzę przez roz- wiązywanie problemów w postaci testowej, w tym dla praktyków życia gospodarczego. Kolejny rozdział 7 zawiera odpowiedzi do testu, również z podaniem aktu prawnego, z którego wynika właściwa odpowiedź. Ponieważ nie istnieje „ogólno obowiązujący” plan kont zakładów ubezpieczeń, autorzy podają swoją propozycję planu kont, na pod- stawie którego zostały przedstawione zadania i rozwiązania. Ważnym odrębnym ele- mentem książki jest plan kont, który stanowi zakładkę do książki, dlatego rozwiązywa- nie zadań jest wygodniejsze i szybsze. Warto pokreślić formę (układ) książki, w szczególności pozostawienie miejsca na wykonanie zadania, co umożliwia późniejsze szybkie i łatwe porównanie rozwiązania czytelnika z odpowiedziami podanymi w książce. Ponadto w opinii autorów zbiór za- dań bez kontekstu teoretycznego oraz rozwiązania zadań nie ma znaczącej wartości do- danej dla czytelnika i dlatego postanowiono zastosować odwołania do aktów prawnych i zaproponowaną formę przedstawionych rozwiązań. Co więcej, w opracowaniu wska- zano na źródło rozwiązania, tj.: podając artykuł, ustęp czy paragraf odpowiedniego aktu prawnego, z którego wynika explicite lub pośrednio rozwiązanie. Taki układ książ- ki pozwala uczącemu się rachunkowości finansowej ubezpieczycieli na zaznajomienie się bezpośrednio z przepisami i ich interpretacją. W konsekwencji celem autorów było takie przygotowanie formy opracowania, aby stała się ona praktycznym opracowaniem dla samodzielnego studiowania problematyki rachunkowości finansowej ubezpieczy- cieli i reasekuratorów na poziomie zaawansowanym. Warto podkreślić, iż omawiana w  książce tematyka obejmuje i  tłumaczy zagad- nienia wymagane od biegłych rewidentów nie tylko na egzaminie z rachunkowości fi- nansowej, lecz także np. z finansów, w szczególności odnosząc się do takich pojęć jak: środki własne, margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny zakładów ubezpieczeń. Również prezentowane treści mogą być przydatne na egzaminie na biegłego rewidenta z zakresu sprawozdania finansowego i jego analizy czy egzaminie z rewizji finansowej. Autorzy wyrażają nadzieję, że książka będzie pomocna nie tylko kandydatom na biegłe- go rewidenta czy biegłym rewidentom, lecz również dociekliwym czytelnikom w nauce przedmiotów o rachunkowości ubezpieczeniowej oraz praktykom i teoretykom życia gospodarczego zainteresowanych tą tematyką. Artur Hołda, Anna Staszel Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia teoretyczne 1.1. Akty prawne Działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji regulują następujące akty prawne: 1) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zwana dalej UDU (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151), 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegól- nych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, zwane dalej RZU (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1825), 3) Ustawa z  dnia 29  września 1994  r. o  rachunkowości, zwana dalej UOR (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, 613), 4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapita- łu gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. z 2003 r. nr 211, poz. 2060), zwane dalej RMW, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. zmieniające roz- porządzenie w  sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpie- czeń, zwane dalej RMW.zm1. (Dz.U. z 2009 r. nr 172, poz. 1337), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozpo- rządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i  grup ubezpieczeń, zwane dalej RMW.zm2. (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1822), 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie spo- sobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji, zwane dalej RWR (Dz.U. z 2009 r. nr 169, poz. 1330), 9 Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozpo- rządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności za- kładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodza- jów reasekuracji, zwane dalej RWR.zm1. (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1823), 6) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartal- nych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń, zwane dalej RSFU (Dz.U. z 2010 r. nr 248, poz. 1654), 7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartal- nych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji, zwane dalej RSFR (Dz.U. z 2010 r. nr 256, poz. 1720), 8) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwany dalej KC (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). 1.2. Przewodnik po aktach prawnych USTAWA O RACHUNKOWOŚCI (UOR) Art. 2 ust. 1 pkt 3 Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się również do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Art. 3 ust. 1 pkt 3 Definicja zakładu ubezpieczeń jako jednostki prowadzącej działalność na podstawie przepi- sów o działalności ubezpieczeniowej Art. 3 ust. 1 pkt 17 Definicja inwestycji: „ (…) W przypadku zakładów ubezpieczeń przez inwestycje rozumie się lokaty” Wycena lokat w zakładach ubezpieczeń Różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczenio- wych, Ujmowanie różnic kursowych od należności i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń bezpośred- nich i reasekuracji Kapitał zakładowy, również w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych Łączenie kapitałów w przypadku likwidacji lub upadłości, również w towarzystwach ubez- pieczeń wzajemnych Ujmowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń Składowe wyniku netto w zakładach ubezpieczeń Wynik techniczny i wynik z działalności lokacyjnej w zakładach ubezpieczeń Art. 28 ust. 9 Art. 28 ust. 10 Art. 30 ust. 5 Art. 30 ust. 6 Art. 30 ust. 7 Art. 36 ust. 2 Art. 36 ust. 3 Art. 38 ust. 1 Art. 38 ust. 1a Art 38 ust. 2 Art. 44 ust. 1 Art. 44 ust. 2 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: