Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 008061 20658315 na godz. na dobę w sumie
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej Język publikacji: polski
ISBN: 978-836-088-233-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Książka «Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia» przedstawia zagadnienia specyficzne dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych. Autorka przygotowała niniejszą publikację mając na uwadze tych wszystkich, którzy chcą się zapoznać z tajnikami tego rodzaju rachunkowości i którzy tę wiedzę chcą usystematyzować.
Celem opracowania jest przedstawienie ważnych zagadnień rachunkowości budżetowej ujętych w formie teoretycznej, zilustrowanych licznymi schematami i przykładami liczbowymi.
Opracowanie składa się z 8 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono wybrane problemy finansów publicznych, zwrócono uwagę na funkcje finansów publicznych, kierunki ich zmian oraz dyscyplinę finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie.
Istotę budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego ujęto w rozdziale drugim.
Rozdział trzeci poświęcono tematyce dotyczącej ogólnych zadań i zasad rachunkowości budżetowej. W tym rozdziale omówiono zakres i zasady rachunkowości budżetowej. Przedstawiono w nim również ważne zagadnienia dotyczące klasyfikacji budżetowej i zakładowego planu kont.
Specyfikę rachunkowości jednostek budżetowych omówiono w rozdziale czwartym. Zwrócono w nim uwagę na dochody, wydatki, koszty i przychody jednostek budżetowych.
Piąty rozdział obejmuje specyfikę rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych. Ukazano w nim czynniki wpływające na wynik finansowy samorządowych zakładów budżetowych. Przedstawiono również sposób rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem oraz przedstawiono plan finansowy zakładu budżetowego.
Ważnym obszarem rachunkowości budżetowej jest sprawozdawczość budżetowa i finansowa. Tej tematyce poświęcony jest rozdział szósty. Ukazano w nim rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań.
Rozdział siódmy poświęcono zagadnieniom związanym z budżetem zadaniowym jako ważnym instrumentem rachunkowości budżetowej.
Rozdział ósmy jest rozdziałem praktycznym, w którym na przykładzie konkretnej gminy dokonano analizy jej dochodów i wydatków za okres czteroletni.
Autorka ma nadzieję, że książka ujmująca wybrane zagadnienia rachunkowości budżetowej spotka się z życzliwym przyjęciem osób zainteresowanych tą problematyką. Książka przeznaczona jest dla wszystkich studentów szkół ekonomicznych” – wstęp do książki

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:


Gdzie kupić całą publikację:

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: