Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00283 005196 18488060 na godz. na dobę w sumie
Raporty podsumowujące - teraz 2x szybciej!  - ebook/pdf
Raporty podsumowujące - teraz 2x szybciej! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 26
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-500-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Raporty podsumowujące to opracowania najczęściej wykonywanych analiz w Excelu. W publikacji znajdziemy zestaw najbardziej wartościowych rozwiązań przedstawionych na praktycznych przykładach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pod redakcją Piotra Gromulskiego Podsumowania okresowe w Excelu na skróty Redaktor Piotr Gromulski Wydawca Agata Kwaśniewska Opracowanie graficzne okładki Zbigniew Korzański Koordynator produkcji Michał Wołodźko Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-500-1 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2008 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Skład i łamanie: INFO DATA CONSULTING Zbigniew Korzański 05-074 Halinów k.Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 5, tel. 0 22 648 96 50, e-mail: dtp@idc.pl Druk: MOMAG, Tomaszów Mazowiecki Spis treści Wprowadzenie .................................................................................................5 CZĘŚĆ 1. PODSUMOWANIA NA SKRÓTY .........................................................9 1. Suma wstawiana za pomocą skrótu klawiaturowego ............................9 2. Suma na pasku stanu .............................................................................10 3. Suma bez potrzeby ręcznego określania komórek źródłowych ......... 11 4. Błyskawiczne podsumowanie wszystkich kolumn i wierszy w tabeli .....................................................................................13 CZĘŚĆ 2. PODSUMOWANIA OKRESOWE .............................................................15 5. Wielowariantowy raport przestawny .....................................................15 6. Kreator sum warunkowych zamiast rozbudowanych formuł .............20 7. Raport dziennych transakcji z wykorzystaniem sum częściowych ....................................................................................25 8. Dynamiczne podsumowania oparte na filtrowaniu .............................28 9. Szybki raport w obszarze listy ...............................................................33 10. Podsumowanie okresowe za pomocą funkcji SUMA.JEŻELI .............37 CZĘŚĆ 3. PODSUMOWANIA W JEDNEJ KOMÓRCE – FORMUŁY TABLICOWE ..........................................................................39 11. Suma wartości spełniających kryterium ...............................................40 12. Jedna formuła zamiast kilku obliczeń cząstkowych ...........................42 13. Suma wartości z co drugiego wiersza ..................................................43 Wiedza i Praktyka Ekspert Excela 3 Spis treści 14. Zliczanie wartości niepowtarzalnych w zestawieniu ...........................46 15. Podsumowanie przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ..............48 16. Sumowanie błędnie wprowadzonych liczb ..........................................51 17. Suma warunkowa z uwzględnieniem wielu warunków .......................53 CZĘŚĆ 4. PODSUMOWANIA DANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ ............56 18. Suma z wielu arkuszy .............................................................................56 19. Podsumowanie danych z różnych plików ............................................58 20. Raport zbiorczy utworzony za pomocą makra .....................................62 21. Raport przestawny na podstawie danych z różnych arkuszy ............66 CZĘŚĆ 5. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY PRZY PODSUMOWANIACH ......................................................................72 22. Błędna suma wartości czasu .................................................................72 23. Niepoprawna suma liczb z częściami dziesiętnymi ............................74 24. Sumowanie z wyłączeniem wartości ....................................................76 25. Suma trzech najgorszych wyników ......................................................78 26. Podsumowanie uwzględniające wstawiane wiersze ...........................80 27. Podsumowanie według formatu komórki .............................................82 4 Ekspert Excela Wiedza i Praktyka Raporty podsumowujące – teraz 2x szybciej! WPROWADZENIE Prawdopodobnie najczęściej wykonywanym oblicze- niem w Excelu jest sumowanie. W zasadzie potrafi to każdy. Oczywiście dodanie do siebie kilku komórek w formule, czy zaznaczenie zakresu arkusza i uru- chomienie autosumowania z paska narzędziowego to nie są wielkie wyzwania, o ile wykonujesz je jedno- razowo. Gorzej jest w sytuacji, gdy takich działań masz do wykonania kilkadziesiąt lub kilkaset, ponieważ aku- rat potrzebujesz podsumować liczby spełniające kryte- rium. Innym razem będziesz chciał wykonać komplek- sowy raport na podstawie dużej ilości danych. Czy do wykonania zadania użyjesz kilkudziesięciu formuł, które następnie będziesz ręcznie przenosił do arkusza wynikowego? Oczywiście, że nie. Excel daje Ci więcej możliwości i sposobów. Wykorzystanie go w 100 pozwala wykonać zadanie bezbłędnie i szyb- ko! Oszczędność czasu to jedna z najważniejszych korzyści, którą uzyskasz w trakcie pracy z tym progra- mem. To samo dotyczy przygotowywania raportów podsu- mowujących. Z pozoru proste zadanie, ze względu na dużą liczbę danych źródłowych, można wykonywać nawet kilka godzin. Jeżeli natomiast zastosujesz pewne triki i użyjesz odpowiednich formuł oraz narzędzi, pracę możesz skrócić nawet do kwadransa. Decyzja, co zrobić z zaoszczędzonym czasem, będzie już nale- żała tylko do Ciebie. Wiedza i Praktyka Ekspert Excela 5 Raporty podsumowujące – teraz 2x szybciej! Przygotowanie danych źródłowych to połowa sukcesu Przed przygotowaniem jakiegokolwiek raportu pod- sumowującego szczególną uwagę powinieneś zwrócić na dane źródłowe. Muszą one tworzyć listę, która ma następujące cechy: – Posiada wiersz nagłówkowy z odpowiednio nazwa- nymi kolumnami. – Stanowi spójny zakres komórek – bez pustych wier- szy i kolumn. – Dane powinny tworzyć strukturę rekordów w bazie danych. (na przykład szczegóły każdego z zamó- wień złożonych przez tę samą firmę powinny być wprowadzone do 2 różnych wierszy, czyli stanowić 2 pozycje listy). – Wartości na liście powinny być wprowadzone w odpowiednim formacie. (na przykład daty prze- niesione do arkusza z innego programu bardzo czę- sto są w niepoprawnym formacie. Aby móc błyska- wicznie tworzyć zestawienia okresowe, należy prze- konwertować je na format używany w Excelu). Oczywiście niespełnienie któregoś z przedstawio- nych warunków nie spowoduje, że przygotowanie zestawienia podsumowującego będzie niemożliwe. Sporządzenie raportu może się jednak okazać znacznie trudniejsze i pracochłonne. Działanie wielu wbudowa- nych narzędzi Excela opiera się bowiem na rozpozna- waniu zakresów stanowiących listę. Jeśli Excel odpo- wiednio zakwalifikuje tabelę i zawarte w niej wartości, to raport powstanie dosłownie w kilka sekund. 6 Ekspert Excela Wiedza i Praktyka Raporty podsumowujące – teraz 2x szybciej! Wybierz odpowiednie narzędzie do sporządzenia raportu Dane źródłowe masz przygotowane. Zanim przystąpisz do wykonywania obliczeń, zastanów się, jakiego typu raportu oczekujesz, a także jakie będzie jego dalsze przeznaczenie. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci się przydać: 1. Raporty, które będą Ci służyć jako podstawa do podejmowania decyzji, warto przygotowywać z wykorzystaniem narzędzi elastycznych. Umożliwią one szybką modyfikację założeń, a co za tym idzie – otrzymanie nowego wariantu podsumowań. Sugerowane narzędzia: tabele przestawne, menedżer scenariuszy. 2. Raporty porównawcze, w których będą ze sobą konfrontowane podsumowania wartości z różnych źródeł, warto przygotowywać, opierając się na formułach. Możliwość otrzymania wyniku w jed- nej komórce i skonfrontowanie go z pozostałymi, pozwala na łatwe wykonywanie dalszych obliczeń formatowanie, a także budowanie na tej podstawie graficznych prezentacji (wykresów). Sugerowane narzędzia: formuły, formuły tablicowe. 3. Raporty poglądowe stanowiące całość, w których do poszczególnych zestawów wartości są dołącza- ne obliczenia cząstkowe, warto przygotowywać z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych grupo- wemu sumowaniu. Sugerowane narzędzia: sumy częściowe, tabele przestawne. Wiedza i Praktyka Ekspert Excela 7 Raporty podsumowujące – teraz 2x szybciej! 4. Raporty warunkowe z obliczeniami polegającymi na wyszukiwaniu określonych wartości z długiej listy (kryteriów) i wykonywaniu obliczeń na odpowia- dających im liczbach należy sporządzać za pomocą narzędzi, które można łatwo dostosowywać do spe- cyfiki danych. formuły, tabele przestawne, kreator sum warunkowych. Sugerowane narzędzia: Proste triki – duża oszczędność czasu W dalszej części publikacji poznasz triki i krótkie roz- wiązania umożliwiające kompetentne przygotowanie raportów podsumowujących w jak najkrótszym cza- sie. Oczywiście nie będziemy pokazywać budowania kompletnego raportu od początku do końca, ponieważ jest to bezcelowe. Każdy raport jest inny i różne są wymagania poszczególnych użytkowników. Zapoznaj się zatem z najlepszymi sztuczkami i wskazówkami, które pozwolą szybko tworzyć złożone zestawienia podsumowujące. Przekonasz się, że operacje i działa- nia, które do tej pory przeprowadzałeś ręcznie, możesz łatwo zautomatyzować i sprawić, aby to Excel więk- szość pracy wykonywał za Ciebie. Do starych, żmud- nych sposobów nie będziesz chciał wracać. 8 Ekspert Excela Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Raporty podsumowujące - teraz 2x szybciej!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: