Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00409 010963 10764793 na godz. na dobę w sumie
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1 - ebook/pdf
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 758
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6481-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzecie wydanie 'Słownika prawa i gospodarki' zawiera ok. 40 000 haseł i uwzględnia liczne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Słownik zawiera objaśnienia rzadziej występujących terminów prawniczych, zachowuje odniesienia do źródeł ustawowych, w których te terminy się pojawiają, a także wskazania na niektóre (również historyczne) przepisy prawa. Przyjęty w słowniku układ leksykalny pozwala na szybkie odnalezienie pojęcia, a szeroki wybór zwrotów frazeologicznych i przykłady zastosowań terminów gwarantuje precyzję ich użycia.

Niniejszą publikacje polecamy przede wszystkim prawnikom, tłumaczom, środowisku akademickiemu, ekonomistom oraz studentom prawa i ekonomii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bogus³aw Banaszak / Alexander von Brünneck Marcin Krzymuski Tina de Vries / Rechts- und Wirtschaftswörterbuch S³ownik prawa i gospodarki TOM I Hrsg./red. Prof. Bogus³aw Banaszak 3. Auflage / 3. wydanie deutsch-polnisch niemiecko-polski Wydawnictwo C.H.Beck Rechts- und Wirtschaftswörterbuch S³ownik prawa i gospodarki Band I deutsch-polnisch Rechts- und Wirtschaftswörterbuch Band I deutsch-polnisch 3. Auflage Herausgeber Prof. Bogus³aw Banaszak Autoren: Prof. Dr. h.c. Bogus³aw Banaszak Prof. em. Dr. Alexander von Brünneck Tina de Vries Dr. Marcin Krzymuski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 S³ownik prawa i gospodarki Tom I niemiecko-polski 3. wydanie Pod redakcj¹ prof. Bogus³awa Banaszaka Autorzy: prof. dr hab. h.c. Bogus³aw Banaszak prof. em. dr hab. Alexander von Brünneck Tina de Vries dr Marcin Krzymuski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Rechts- und Wirtschaftswörterbuch Słownik prawa i gospodarki deutsch-polnisch / niemiecko-polski Band 1 / Tom 1 3. Auflage / 3. wydanie Product Manager – Wydawca: Anna Wieczorek Kontakt: anna.wieczorek@beck.pl Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6480-3 ebook 978-83-255-6481-0 Vorwort Das Erscheinen der dritten Auflage des deutsch-polnischen Wörterbuchs, das durch unsere Autorengruppe erarbeitet wurde, zeugt von der positiven Aufnahme die- ses Titels auf dem Markt. Trotz der Entwicklung elektronischer Medien besteht weiterhin das Bedürfnis, „traditionelle“ Wörterbücher zu nutzen, die detailliert Fachbegriffe erläutern. Das Interesse an diesen Publikationen spiegelt zudem die zunehmende internationale Verflechtung vieler Lebensbereiche wider – nicht nur im Rechts- und Wirtschaftsverkehr. In dem Band, den wir den Lesern zur Hand geben, wurden die Anmerkungen der Leser berücksichtigt, die beim Verlag nach dem Erscheinen der Vorauflage des Wörterbuches eingingen. Wir haben uns zudem bemüht, den Wortschatz um solche Begriffe zu erweitern, die es bislang noch nicht gab, die sich aber in der Rechtspre- chung und in der deutschen Rechts- und Wirtschaftsliteratur herausgebildet haben. Wir hoffen, dass diese Änderungen den Erwartungen unserer Leser gerecht wer- den. Wir schätzen den Kontakt mit Ihnen und sind dankbar für weitere Anmer- kungen und Vorschläge, die an die Adresse des Verlags C.H. Beck Polen ge- richtet werden können. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und sämtlichen Mitarbeitern des Verlags dan- ken, die an der Veröffentlichung dieses Bands mitgewirkt haben. Die Autoren V Przedmowa Ukazujące się trzecie wydanie słownika niemiecko-polskiego, opracowanego przez nasz zespół autorów, świadczy o dobrym przyjęciu tego tytułu na rynku. Mimo rozwoju mediów elektronicznych, nadal istnieje potrzeba korzystania z „tradycyj- nych” słowników, które specjalistyczne pojęcia prezentują w sposób komplekso- wy. Zainteresowanie tego typu publikacjami stymuluje również postępująca in- ternacjonalizacja wielu dziedzin życia – nie tylko obrotu prawnego i gospodarki. W oddanym Państwu do rąk tomie uwzględniliśmy uwagi Czytelników, które na- płynęły do Wydawnictwa po ukazaniu się poprzedniego wydania Słownika. Sta- raliśmy się także wzbogacić słownictwo o terminy, których dotychczas nie było, a które pojawiły się w orzecznictwie i w niemieckojęzycznej literaturze prawni- czej i ekonomicznej. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany wyszły naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników. Cenimy sobie kontakt z Państwem i wdzięczni będziemy za dalsze uwagi i propozycje kierowane do nas na adres Wydawnictwa C.H. Beck Polska. Korzystając z okazji, pragniemy podziękować wszystkich pracownikom Wydaw- nictwa, którzy zaangażowali się w publikacje tego tomu. Autorzy VII Abkürzungsverzeichnis Wykaz skrótów Abkürzungen der Gesetze Wykaz skrótów nazw ustaw II BV �������������������������� Zweite Berechnungsverordnung (drugie rozporządzenie w sprawie obliczania wskaźników związanych z lokalami mieszkalnymi) AGBG ������������������������ Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts- bedingungen (ustawa o prawie ogólnych warunków umów, obow. do 21.12.2001 r.) AEG ��������������������������� Allgemeines Eisenbahngesetz (ustawa o kolei) AGG ��������������������������� Arbeitsgerichtsgesetz (ustawa o sądach pracy) AktG �������������������������� Aktiengesetz (ustawa o spółkach akcyjnych) AnfG �������������������������� Anfechtungsgesetz (ustawa o zaskarżaniu czynności praw- nych dłużnika dokonanych poza postępowaniem w sprawie jego niewypłacalności) ArbZG ����������������������� Arbeitszeitgesetz (ustawa o czasie pracy) AsylVfG ��������������������� Asylverfahrensgesetz (ustawa o postępowaniu azylowym) AtG ���������������������������� Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (ustawa o pokojowym wy- korzystaniu energii jądrowej) AufenthaltG ��������������� Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (ustawa o po- bycie, działalności zarobkowej i integracji obcokrajowców na obszarze Federacji) AÜG ��������������������������� Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmer- überlassung (ustawa o odpłatnym użyczaniu pracowników) AuslG ������������������������� Ausländergesetz (ustawa o cudzoziemcach, obow. do 31.12.2004 r.) nym rejestrze cudzoziemców) AZRG ������������������������ Gesetz über das Ausländerzentralregister (ustawa o central- AZV ��������������������������� Verordnung über die Arbeitszeit der Bundesbeamten (roz- porządzenie o czasie pracy urzędników federalnych) BankHipU ����������������� ustawa o listach zastawnych i bankach IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: