Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 007679 18431534 na godz. na dobę w sumie
Red Hat Linux 7.1. Księga eksperta - książka
Red Hat Linux 7.1. Księga eksperta - książka
Autor: , Liczba stron: 944
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-587-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> red hat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Red Hat Linux -- jeden z najpopularniejszych systemów linuksowych zdobywa nowych użytkowników prostotą obsługi, bezawaryjnością, bezpieczeństwem. Tym razem mamy okazję przedstawić Ci dystrybucję o kryptonimie Seawolf.

Książka z serii 'Księga eksperta' (seria cieszy się dużym powodzeniem i zaufaniem użytkowników komputerów osobistych) przedstawi Ci podstawowe i zaawansowane zagadnienia dotyczące użytkowania i administracji Red Hata w wersji 7.1. Nauczy Cię jak:

Pozycja zdecydowanie dobra dla początkujących użytkowników i szczególnie polecana tym, którzy chcą jak najszybciej poznać Red Hata.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Red Hat Linux 7.1. KsiŒga eksperta Autor: Bill Ball Dave Pitts T‡umaczenie: Tomasz JarzŒbowicz, Bartosz Kruk Redakcja wydania: Bartosz Pow„zka Tytu‡ orygina‡u: ISBN: 83-7197-587-2 No(cid:156)nik: 2 CD Liczba stron: 940 Red Hat Linux 7 Unleashed Red Hat Linux (cid:151) jeden z najpopularniejszych system(cid:243)w linuksowych zdobywa nowych u¿ytkownik(cid:243)w prostot„ obs‡ugi, bezawaryjno(cid:156)ci„, bezpieczeæstwem. Tym razem mamy okazjŒ przedstawi(cid:230) Ci dystrybucjŒ o kryptonimie Seawolf. Ksi„¿ka z serii (cid:132)KsiŒga eksperta(cid:148) (seria cieszy siŒ du¿ym powodzeniem i zaufaniem u¿ytkownik(cid:243)w komputer(cid:243)w osobistych) przedstawi Ci podstawowe i zaawansowane zagadnienia dotycz„ce u¿ytkowania i administracji Red Hata w wersji 7.1. Nauczy CiŒ jak: przebudowywa(cid:230), zmienia(cid:230) i dostosowywa(cid:230) j„dro systemu do w‡asnych potrzeb skonfigurowa(cid:230) oprogramowanie, np. sambŒ, dziŒki kt(cid:243)rej po‡„czysz siŒ z ka¿dym systemem firmy Microsoft konfigurowa(cid:230) protoko‡y i zarz„dza(cid:230) sieci„ wykonywa(cid:230) kopie zapasowe, zarz„dza(cid:230) kontami u¿ytkownik(cid:243)w, utrzymywa(cid:230) w(cid:160) nieskazitelnym stanie system plik(cid:243)w personalizowa(cid:230) ustawienia X-serwera wykorzystywa(cid:230) w Linuksie jŒzyki programowania (cid:151) C++, JavŒ, Perla, tcl/tck, Pythona i wiele innych Pozycja zdecydowanie dobra dla pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w i szczeg(cid:243)lnie polecana tym, kt(cid:243)rzy chc„ jak najszybciej pozna(cid:230) Red Hata. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 78(cid:4)4 3 3 (cid:3) /.+829278++-+97o919 83;2+ 3.+o 463;+./2/.3778/9 /.+829 Wersja stabilna czy wersja beta?...................................................i........................................ 30 Zalety Linuksa ...................................................i...................................................i................. 31 Magia Red Hat Linuksa...................................................i...................................................i... 32 Red Hat Linux w porównaniu z innymi dystrybucjami Linuksa .......................................... 34 Co nowego w dystrybucji Red Hat i jądrze Linuksa? ...................................................i........ 35 Prawo autorskie i gwarancja...................................................i............................................... 36 Programy z wolnym dostępem do źródła i ich licencje .................................................. 37 Dystrybucja Red Hat Linux...................................................i................................................ 37 Wymagania systemu...................................................i...................................................i........38 Wymagania systemu — Intel ...................................................i....................................... 38 3.+o 278+3;+2/778/9 /.+8 3 Przygotowania do instalacji Linuksa...................................................i.................................. 42 Wybór metody instalacji...................................................i...................................................i..44 Instalacja w trybie graficznym czy tekstowym?..................................................i.................. 45 Partycjonowanie ...................................................i...................................................i.............. 45 Partycjonowanie za pomocą programu fdisk ...................................................i............... 46 Użycie programu Disk Druid do partycjonowania ...................................................i...... 47 Obszar wymiany...................................................i...................................................i........ 50 Formatowanie partycji...................................................i.................................................. 50 Tworzenie dyskietki startowej...................................................i............................................ 51 Instalowanie systemu bez użycia dyskietki startowej ...................................................i.. 52 Instalacja sieciowa...................................................i...................................................i........... 52 Rozpoczęcie instalacji NFS...................................................i.......................................... 53 Rozpoczęcie instalacji FTP ...................................................i.......................................... 53 Rozpoczęcie instalacji HTTP...................................................i....................................... 54 Instalacja z urządzeń PCMCIA ...................................................i.......................................... 54 Proces instalacji krok po kroku ...................................................i.......................................... 55 Instalacja.........................................i...................................................i.............................. 55 Program instalacyjny...................................................i...................................................i. 58 Instalator systemu...................................................i...................................................i...... 59 Konfiguracja LILO...................................................i...................................................i.... 60 Konfiguracja sieci ...................................................i...................................................i..... 61 Ustalanie strefy czasowej ...................................................i............................................. 61 Ustawianie konta i hasła administratora..................................................i........................ 61 Konfiguracja uwierzytelniania ...................................................i..................................... 62 Wybór pakietów do instalacji...................................................i....................................... 62 /.+829 7(cid:19)1+/74/68+ 3.+o Konfigurowanie X-ów ...................................................i................................................. 63 Instalowanie ...................................................i...................................................i.............. 64 Instalowanie pakietów...................................................i.................................................. 64 Tworzenie dyskietki startowej ...................................................i..................................... 64 Zakończenie instalacji ...................................................i.................................................. 64 Kilka rad po zakończeniu instalacji...................................................i.................................... 65 Menedżer pakietów Red Hata ...................................................i...................................... 65 Logowanie się i zamykanie systemu ...................................................i.................................. 65 22//2/. /678+683;/ 3 Wybór i instalacja programu ładującego...................................................i............................ 68 Instalacja i konfigurowanie LILO ...................................................i...................................... 69 Instalowanie lub ponowne konfigurowanie LILO ...................................................i....... 70 Konfigurowanie LILO ...................................................i................................................. 71 Usuwanie LILO ...................................................i...................................................i............... 74 Rozwiązywanie problemów z LILO ...................................................i.................................. 75 Uruchamianie Linuksa za pomocą LOADLIN.EXE...................................................i.......... 76 Program BootMagic ...................................................i...................................................i........77 3.+o 3201963;+2/778/9 2.3; 3 System X Window...................................................i...................................................i........... 79 XFree czy inny system X11?...................................................i.............................................. 80 Nowe funkcje XFree86 4.0.3...................................................i.............................................. 81 Wybór narzędzia konfiguracyjnego...............................................i........................................ 83 Plik XF86Config ...................................................i...................................................i....... 86 Serwer XFree86 ...................................................i...................................................i........ 87 Używanie Xconfiguratora ...................................................i............................................ 88 Używanie xf86config ...................................................i...................................................i 92 Sprawdzanie pliku XF86Config ...................................................i....................................... 102 Sekcja „ServerLayout” (Ustawienia serwera)...................................................i............ 102 Sekcja „Files” (Pliki)...................................................i.................................................. 103 Sekcja „Module” (Moduły)...................................................i........................................ 104 Sekcja „Server flags section” (Znaczniki serwera) ...................................................i.... 105 Sekcja InputDevice (Urządzenie wejściowe)...................................................i............. 105 Sekcja „Monitor” (Monitor)...................................................i....................................... 106 Sekcja „Device” (Urządzenia graficzne)...................................................i.................... 108 Sekcja „Screen” (Ekran)...................................................i............................................. 108 Uruchamianie X11 za pomocą polecenia startx ...................................................i............... 110 Użycie konsoli i wielokrotnych sesji X-ów ...................................................i............... 111 Plik .xinitrc...................................................i...................................................i.............. 112 Używanie xdm...................................................i...................................................i............... 113 Rozwiązywanie problemów z XFree86...................................................i............................ 115 3.+o /2/. /63/2 3 Czym jest menedżer okien...................................................i................................................ 117 Środowisko GNOME X ...................................................i...................................................i 118 Czym jest GNOME ...................................................i...................................................i. 119 Składniki instalacyjne GNOME-a...................................................i.............................. 119 Konfigurowanie X11 na potrzeby GNOME-a lub innych menedżerów wyświetlania ...................................................i.................... 121 Używanie klientów i narzędzi GNOME-a ...................................................i................. 123 Konfigurowanie pulpitu za pomocą Centrum Sterowania GNOME ............................ 124 Konfigurowanie panelu GNOME-a ...................................................i........................... 126 Funkcje menedżera okien sawfish...................................................i.................................... 127 #4786/- Funkcje menedżera okien Enlightenment...................................................i......................... 128 Funkcje środowiska pulpitu K (KDE)...................................................i.............................. 130 Składniki instalacji KDE...................................................i............................................ 130 Logowanie za pomocą kdm...................................................i........................................ 131 Funkcje pulpitu KDE ...................................................i................................................. 132 Wykonywanie podstawowych czynności związanych z pulpitem................................ 133 Używanie panelu pulpitu...................................................i............................................ 133 Używanie menedżera plików konqueror...................................................i.................... 134 Konfigurowanie KDE za pomocą Centrum Sterowania KDE ............................................ 135 Opcje menedżera wyświetlania...................................................i.................................. 135 Zmiana tapety pulpitu..................................................i.................................................. 137 Zmiana wygaszacza ekranu...................................................i........................................ 138 Zmiana ustawień klawiatury i myszy...................................................i......................... 138 Zmiana ustawień okienek...................................................i........................................... 139 Kontrolowanie wskaźnika myszy za pomocą klawiatury ............................................. 140 Kontrolowanie ruchów kursora pomiędzy pulpitami...................................................i. 141 Menedżer okien fvwm2...................................................i...................................................i. 141 Menedżer okien twm ...................................................i...................................................i..... 143 3o-/2/28/62/8/ 3 Konfiguracja interfejsu pozornego ...................................................i................................... 147 Konfiguracja protokołu PPP...................................................i............................................. 150 Instalowanie PPP...................................................i...................................................i..... 151 Konfiguracja konta PPP ...................................................i............................................. 151 Konfiguracja programu chat...................................................i....................................... 152 Konfiguracja programu pppd ...................................................i..................................... 153 Współpraca programów chat i pppd................................................i.............................. 154 Konfiguracja PPP za pomocą skryptów...................................................i..................... 154 Konfiguracja PPP za pomocą Dialup Configuration.................................................i.... 156 Konfiguracja PPP za pomocą programu kppp ...................................................i........... 158 Konfiguracja PPP za pomocą polecenia wvdial...................................................i......... 164 Konfigurowanie połączenia DSL PPPOE ...................................................i........................ 165 Konfigurowanie połączenia PPPOE ...................................................i.......................... 166 Protokół SLIP ...................................................i...................................................i................ 170 Konfiguracja serwera Dial-in PPP...................................................i.................................... 171 /!36+/28+8 3 Klient i Serwer Talk ...................................................i...................................................i...... 175 Instalacja i konfiguracja Talk...................................................i..................................... 176 Łączenie z Talk ...................................................i...................................................i....... 177 Rozmowa za pomocą Talk ...................................................i......................................... 178 Kontrolowanie dostępu do terminala ...................................................i......................... 179 Rozmowa z wieloma użytkownikami za pomocą programu ytalk ............................... 179 IRC — Internet Relay Chat ...................................................i.............................................. 180 Praca z klientem o interfejsie tekstowym — ircII...................................................i...... 182 xchat ...................................................i...................................................i........................ 193 Uruchamianie serwera IRC ...................................................i........................................ 197 ICQ...................................................i...................................................i.......................... 197 AIM ...................................................i...................................................i......................... 200 6316+16+0-2/36+98/.+  Graficzne narzędzia Linuksa ...................................................i............................................ 203 Popularne formaty graficzne ...................................................i............................................ 204 Konwersja plików graficznych.............................................i......................................... 206 3.+o 3.+o 3.+o /.+829 7(cid:19)1+/74/68+ Podstawowe edytory graficzne...................................................i......................................... 210 Klient graficzny X11...................................................i.................................................. 210 Programy graficzne pracujące w środowisu GNOME.................................................. 212 Programy graficzne środowiska K Desktop Environment............................................ 215 Praca z GIMP ...................................................i...................................................i................ 217 Wyświetlanie i drukowanie grafiki...................................................i................................... 219 Konfiguracja dźwięku ...................................................i...................................................i... 221 Odtwarzanie audio CD ...................................................i...................................................i.. 225 Odtwarzanie plików .mp3 ...................................................i................................................ 226 Odtwarzanie wideo...................................................i...................................................i........227 Praca z kamerami internetowymi ...................................................i..................................... 229 (cid:3) 3201963;+2/97o91 . 3.+o 69-++2/++2/778/9 3 Start systemu — procesy ...................................................i.................................................. 233 Proces inicjujący i skrypty startowe ...................................................i................................. 234 init i /etc/inittab ...................................................i...................................................i....... 235 /etc/inittab oraz stany systemu ...................................................i................................... 236 Zamykanie systemu ...................................................i...................................................i....... 243 shutdown ...................................................i...................................................i.................243 halt i reboot ...................................................i...................................................i............. 245 Awaria systemu...................................................i...................................................i....... 245 Używanie konta root ...................................................i.................................................. 246 Tworzenie dyskietki startowej ...................................................i................................... 246 Narzędzia systemów plików...................................................i....................................... 248 Awaria systemu ...................................................i...................................................i............. 249 Dodatkowe informacje ...................................................i............................................... 251 3.+o #$ 463833o2;+2/ 3 Krótka historia standardów poczty internetowej...................................................i.............. 253 Wprowadzenie do sendmail-a ...................................................i.................................... 254 Post Office Protocol (POP) ...................................................i........................................ 254 Internet Mail Access Protocol (IMAP) ...................................................i...................... 255 SMTP i sendmail ...................................................i...................................................i........... 255 Protokoły pocztowe w Internecie...................................................i............................... 256 System nazw domen i poczta elektroniczna...................................................i............... 257 Zadania sendmaila...................................................i...................................................i... 261 Pliki pomocnicze sendmaila...................................................i....................................... 262 Plik aliases...................................................i...................................................i............... 262 Konfigurowanie sendmaila ...................................................i........................................ 264 Plik konfiguracyjny sendmaila: sendmail.cf ...................................................i.............. 267 Automatyczne tworzenie pliku sendmail.cf ...................................................i............... 279 Łatwiejsza metoda konfiguracji sendmaila ...................................................i................ 283 Testowanie sendmaila i jego pliku konfiguracyjnego...................................................i 286 Typowe błędy popełniane przy konfiguracji sendmaila ............................................... 288 POP...................................................i...................................................i................................ 288 Konfiguracja serwera POP...................................................i......................................... 288 IMAP ...................................................i...................................................i............................. 291 Konfiguracja serwera IMAP ...................................................i...................................... 291 Odbieranie poczty...................................................i...................................................i.......... 292 Konfiguracja POP3 lub IMAP pod Netscape...................................................i............. 293 fetchmail...................................................i...................................................i.................. 295 3.+o $ 3 3 #4786/- Instalacja serwera FTP ...................................................i...................................................i.. 298 Działanie serwera FTP ...................................................i...................................................i.. 300 Konfiguracja serwera FTP...................................................i................................................ 301 Kontrola dostępu — plik /etc/ftpaccess ...................................................i..................... 301 Konwersja plików w locie — plik /etc/ftpconversions ................................................. 317 Konfigurowanie dostępu hostów — plik /etc/ftphosts.................................................. 319 Plik z dziennikiem zdarzeń FTP — /var/log/xferlog ...................................................i. 320 Narzędzia administracyjne serwera FTP ...................................................i.......................... 321 ftprestart ...................................................i...................................................i.................. 321 ftpshut...................................................i...................................................i...................... 321 ftpwho ...................................................i...................................................i..................... 322 ftpcount ...................................................i...................................................i................... 323 Klienty FTP ...................................................i...................................................i................... 323 wget ...................................................i...................................................i......................... 324 autoexpect...........................................i...................................................i........................ 325 ncftp...................................................i...................................................i......................... 326 xtp...................................................i...................................................i............................ 327 gftp ...................................................i...................................................i.......................... 327 konqueror ...................................................i...................................................i................328 3.+o #/6;/64+-/ 3 Instalacja serwera ...................................................i...................................................i.......... 332 Instalacja z RPM ...................................................i...................................................i..... 332 Kompilacja źródeł ...................................................i...................................................i... 334 Konfiguracja środowiska pracy serwera ...................................................i...........................335 Edycja pliku httpd.conf ...................................................i.............................................. 336 Pliki .htaccess a ograniczenia dostępu ...................................................i....................... 339 Autoryzacja i kontrola dostępu...................................................i......................................... 340 Ograniczanie dostępu za pomocą dyrektyw allow i deny ............................................. 341 Autoryzacja na podstawie nazwy użytkownika i hasła................................................. 342 Połączenie obu metod kontroli dostępu ...................................................i..................... 344 Moduły Apache ...................................................i...................................................i............. 345 mod_access ...................................................i...................................................i............. 345 mod_actions ...................................................i...................................................i............ 345 mod_alias ...................................................i...................................................i................346 mod_asis...................................................i...................................................i.................. 346 mod_auth...................................................i...................................................i.................346 mod_auth_anon ...................................................i...................................................i....... 347 mod_auth_db...................................................i...................................................i........... 347 mod_auth_digest ...................................................i...................................................i..... 347 mod_autoindex...................................................i...................................................i........ 347 mod_bandwidth...................................................i...................................................i....... 347 mod_cern_meta ...................................................i...................................................i....... 348 mod_cgi...................................................i...................................................i................... 348 mod_digest ...................................................i...................................................i.............. 348 mod_dir ...................................................i...................................................i................... 348 mod_env...................................................i...................................................i..................348 mod_example ...................................................i...................................................i.......... 348 mod_expires ...................................................i...................................................i............ 349 mod_headers ...................................................i...................................................i........... 349 mod_imap...................................................i...................................................i................ 349 mod_include...................................................i...................................................i............ 349 mod_info ...................................................i...................................................i.................349 /.+829 7(cid:19)1+/74/68+ mod_log_agent...................................................i...................................................i........ 350 mod_log_config ...................................................i...................................................i...... 350 mod_log_referer...................................................i...................................................i...... 350 mod_mime...................................................i...................................................i............... 350 mod_mime_magic...................................................i...................................................i... 350 mod_mmap_static ...................................................i...................................................i... 350 mod_negotiation...................................................i...................................................i...... 350 mod_proxy ...................................................i...................................................i.............. 351 mod_put...................................................i...................................................i................... 351 mod_rewrite ...................................................i...................................................i............ 351 mod_setenvif ...................................................i...................................................i........... 351 mod_speling ...................................................i...................................................i............ 351 mod_status...................................................i...................................................i...............351 mod_throttle ...................................................i...................................................i............ 352 mod_unique_id...................................................i...................................................i........ 352 mod_userdir...................................................i...................................................i............. 352 mod_usertrack ...................................................i...................................................i......... 352 mod_vhost_alias...................................................i...................................................i...... 352 Serwery wirtualne...................................................i...................................................i.......... 353 Serwery wirtualne identyfikowane adresami IP...................................................i......... 353 Wirtualne hosty identyfikowane nazwami domenowymi............................................. 354 Rejestracja działania serwera..................................................i............................................. 355 CGI i SSI ...................................................i...................................................i....................... 357 Interfejs CGI...................................................i...................................................i............357 SSI ...................................................i...................................................i........................... 358 Proste dyrektywy SSI...................................................i................................................. 359 Sterowanie wykonywaniem poleceń SSI ...................................................i................... 362 PHP ...................................................i...................................................i......................... 363 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera..................................................i............................ 363 Ręczne uruchamianie serwera...................................................i.................................... 363 Skrypt httpd w katalogu /etc/rc.d ...................................................i............................... 365 Listingi plików konfiguracyjnych ...................................................i.................................... 367 28/62/8/;7 3 Linux i grupy dyskusyjne ...................................................i................................................. 392 Na czym polega newsfeed...................................................i.......................................... 392 Pushing i pulling ...................................................i...................................................i..... 393 Alternatywne metody pobierania grup news...................................................i.............. 393 Wymagania sprzętowe i programowe INN ...................................................i......................... 393 Wprowadzenie do INN...................................................i...................................................i.. 394 Instalacja INN ...................................................i...................................................i......... 395 Pliki startowe INN...................................................i...................................................i... 396 Konfiguracja INN...................................................i...................................................i.... 402 Wprowadzenie do Leafnode+...................................................i........................................... 404 Działanie Leafnode+ ...................................................i.................................................. 404 Pobranie i konfiguracja Leafnode+...................................................i............................ 405 Wprowadzenie do trn ...................................................i...................................................i.... 406 Instalacja i konfiguracja trn...................................................i........................................ 406 3.+o 3.+o 3+2+/#/6:-/2+-378320196+832 6383-3  Krótka historia Internetu...................................................i...................................................i408 Plik hosts.txt...................................................i...................................................i............ 409 Plik /etc/hosts ...................................................i...................................................i..........409 BIND 8 ...................................................i...................................................i.................... 410 Kilka słów na temat przykładów w tym rozdziale ...................................................i........... 411 #4786/- Ważne fakty i pojęcia związane z DNS ...................................................i........................... 412 Klient i serwer DNS to dwie różne rzeczy...................................................i................. 412 Terminologia DNS ...................................................i...................................................i.. 413 DNS zajmuje się tłumaczeniem nazw hostów na numery IP i odwrotnie .................... 413 Pierwotne i odwrotne strefy powinny się ze sobą zgadzać ........................................... 414 Sygnał HUP kontra restart ...................................................i......................................... 414 Domena in-addr.arpa...................................................i.................................................. 414 Schematy nazywania hostów ...................................................i..................................... 415 Konfiguracja klienta DNS: /etc/resolv.conf ...................................................i............... 415 Oprogramowanie DNS...................................................i............................................... 416 Pliki konfiguracyjne serwera DNS...................................................i................................... 418 Plik startowy DNS: /etc/named.conf...................................................i.......................... 418 Pliki z danymi stref DNS ...................................................i........................................... 420 Uruchomienie prostego Caching DNS ...................................................i............................. 426 Testowanie caching DNS...................................................i........................................... 427 DNS caching — podsumowanie ...................................................i................................ 429 Konfiguracja podstawowych stref serwera DNS ...................................................i............. 430 Dodanie tłumaczenia lokalnej domeny ...................................................i...................... 430 Dodanie tłumaczenia wirtualnej domeny...................................................i................... 434 Delegacja autoryzacji ...................................................i...................................................i....435 Dodanie autoryzacji dla poddomena.domena.cxm na sylvia ........................................ 436 Testowanie lokalnego tłumaczenia nazw w poddomena.domena.cxm......................... 437 Delegacja autoryzacji z numark do sylvia dla poddomeny........................................... 437 Testowanie delegacji poddomena.domena.cxm...................................................i......... 438 Uruchomienie rezerwowego serwera DNS ...................................................i......................... 438 Dodawanie stref rezerwowych do mtx...................................................i....................... 439 Dodawanie kolejnego serwera nazw ...................................................i.......................... 440 Rozwiązywanie problemów związanych z DNS...................................................i.............. 441 Użycie skryptów do testowania DNS ...................................................i........................ 441 Poszukiwanie błędów za pomocą zrzutów pamięci i logów ......................................... 442 Sprawdzanie konfiguracji DNS za pomocą dnswalk ...................................................i. 443 Źródła informacji o DNS...................................................i.................................................. 444 Automatyczne konfigurowanie klientów za pomocą DHCP............................................... 445 Konfigurowanie serwera DHCP ...................................................i................................ 445 Konfigurowanie linuksowego klienta DHCP...................................................i............. 447 Konfigurowanie windowsowego klienta DHCP...................................................i........ 448 3.+o #/8;362036+832#/6:-/ 3 Idea NIS...................................................i...................................................i......................... 450 Domeny NIS...................................................i...................................................i............ 450 Różne serwery...................................................i...................................................i......... 450 Instalacja oprogramowania...................................................i............................................... 451 Konfiguracja podstawowego serwera NIS...................................................i......................... 451 Uruchamianie demonów podczas startu systemu..................................................i........ 454 Konfiguracja klienta NIS...................................................i.................................................. 455 Testowanie klienta..................................................i...................................................i.... 457 Konfiguracja rezerwowego serwera NIS...................................................i.......................... 457 Użycie NIS w pliku /etc/passwd...................................................i....................................... 459 Użycie grup sieciowych ...................................................i...................................................i 460 Kilka porad dotyczących rozwiązywania problemów...................................................i...... 461 3.+o #/8;36/778/ 3 Instalacja NFS ...................................................i...................................................i............... 464 Uruchamianie i zatrzymywanie demonów NFS...................................................i............... 465 Status NFS ...................................................i...................................................i..................... 465 /.+829 7(cid:19)1+/74/68+ Konfiguracja serwerów i klientów NFS ...................................................i........................... 465 Konfiguracja pliku /etc/exports...................................................i.................................. 466 Użycie mount do montowania udostępnionych systemów plików ............................... 467 Odmontowywanie systemów plików ...................................................i......................... 468 Automatyczne montowanie systemów plików: plik /etc/fstab...................................... 469 Przykładowe pliki konfiguracyjne...................................................i.................................... 471 3.+o #+,+ 3 Instalowanie Samby...................................................i...................................................i.......474 Uruchomienie prostej konfiguracji Samby...................................................i....................... 474 Testowanie za pomocą klienta linuksowego...................................................i.............. 476 Testowanie za pomocą klienta z Windows ...................................................i................ 476 Konfiguracja Samby...................................................i...................................................i...... 480 Sekcja [global]...................................................i...................................................i......... 480 Sekcja [homes] ...................................................i...................................................i........ 482 Sekcja [printers] ...................................................i...................................................i...... 483 Współdzielenie plików i drukarek...................................................i.................................... 486 Optymalizacja wydajności Samby ...................................................i................................... 488 Testowanie własnej konfiguracji...................................................i...................................... 489 Testowanie za pomocą smbstatus ...................................................i.............................. 490 Uruchamianie serwera Samby...................................................i.......................................... 490 Uzyskiwanie dostępu do udziałów ...................................................i................................... 491 Używanie polecenia smbclient na kliencie linuksowym............................................... 491 Montowanie udziałów za pomocą klienta linuksowego ............................................... 493 Typowe opcje konfiguracyjne pliku smb.conf ...................................................i................. 494 Specjalne konwencje...................................................i.................................................. 494 read only=, writeable=, writable=, write ok= (S)...................................................i........... 495 valid users= (S) ...................................................i...................................................i....... 495 invalid users= (S) ...................................................i...................................................i.... 495 read list= (S)...................................................i...................................................i............ 495 write list= (S)...................................................i...................................................i........... 496 path= (S)...................................................i...................................................i.................. 496 create mask i create mode= (S) ...................................................i.................................. 496 browsable= (S) ...................................................i...................................................i........ 497 printable= (S) ...................................................i...................................................i.......... 498 hosts allow=, hosts deny=, allow hosts= i deny hosts= (S)........................................... 498 public= i guest ok= (S)...................................................i............................................... 498 comment= (S) i server string= (G) ...................................................i............................. 498 domain logons= (G) ...................................................i...................................................i 499 encrypt passwords= i smb passwd file= (G) ...................................................i.............. 499 config file= (G) ...................................................i...................................................i....... 499 hosts equiv= (G)...................................................i...................................................i...... 499 interfaces= (G) ...................................................i...................................................i........ 499 load printers= (G)...................................................i...................................................i.... 499 null passwords= (G) ...................................................i...................................................i 500 password level i username level (G) ...................................................i.......................... 500 security= (G) ...................................................i...................................................i........... 500 workgroup= (G) ...................................................i...................................................i...... 501 netbios name= (G)...................................................i...................................................i... 501 wins support= (G) ...................................................i...................................................i... 501 wins server= (G)...................................................i...................................................i...... 501 local master = (G)...................................................i...................................................i.... 501 preferred master= (G)...................................................i................................................. 502 domain master= (G) ...................................................i...................................................i 502 os level= (G)...................................................i...................................................i............502 #4786/- Źródła dokumentacji Samby...................................................i............................................. 502 Dokumentacja programów pakietu Samby ...................................................i................ 503 Dokumentacja opisująca opcje konfiguracyjne...................................................i.......... 504 Pozostała dokumentacja ...................................................i............................................. 504 Używanie Samby jako serwera logującego...................................................i...................... 504 Podstawowa autoryzacja logowania w Windows 9x ...................................................i. 505 Uaktywnienie skryptu logowania...................................................i............................... 506 Rozwiązywanie problemów z Sambą...................................................i............................... 506 Używaj często programu testparm ...................................................i............................. 507 Przeczytaj DIAGNOSIS.txt ...................................................i....................................... 507 Poznaj hierarchię dostępu.................................................i............................................. 507 Sprawdź pliki dziennika...................................................i............................................. 508 Zmniejsz objętość pliku smb.conf za pomocą SWAT .................................................. 508 Sprawdź, czy serwer Samby jest skonfigurowany jako Master Browser ..................... 508 Zachowaj spokój ...................................................i...................................................i..... 508 Bezpieczeństwo Samby ...................................................i...................................................i. 509 Zabezpieczenia SWAT...................................................i............................................... 509 Uwaga na niektóre parametry ...................................................i.................................... 510 To zaledwie szczyt góry lodowej ...................................................i............................... 510 Używanie SWAT-a do konfiguracji Samby poprzez WWW.............................................. 510 Uruchamianie SWAT-a na serwerze...................................................i.......................... 511 Konfiguracja pliku smb.conf poprzez WWW z użyciem SWAT-a .............................. 512 Użycie Samby w procesie migracji do Linuksa ...................................................i............... 513 Tworzenie udziału katalogu z danymi ...................................................i....................... 513 Wstępny etap migracji...................................................i................................................ 514 Usuwanie znaków CR z plików tekstowych...................................................i.............. 515 Zakończenie migracji ...................................................i................................................. 516 (cid:3) .27863;+2/778//  3.+o #78/4 ;/.722/96./2+  Urządzenia w systemie ...................................................i...................................................i.. 519 Urządzenia znakowe ...................................................i.................................................. 520 Urządzenia blokowe...................................................i...................................................i 521 Systemy plików ...................................................i...................................................i............. 521 Polecenie mount ...................................................i...................................................i............ 522 Potencjalne problemy z poleceniem mount ...................................................i............... 524 Program usermount ...................................................i...................................................i....... 526 Konfiguracja systemów plików...................................................i........................................ 527 Ręczna edycja pliku /etc/fstab...................................................i.................................... 527 Tworzenie nowych systemów plików ...................................................i.............................. 528 Reperowanie systemów plików...................................................i........................................ 531 Różne typy urządzeń ...................................................i...................................................i..... 533 Dyski twarde ...................................................i...................................................i........... 533 Dyskietki ...................................................i...................................................i................. 535 Napędy CD-ROM ...................................................i...................................................i... 536 RAID ...................................................i...................................................i....................... 537 Pętla zwrotna...................................................i...................................................i........... 539 Inne urządzenia blokowe...................................................i............................................ 541 Urządzenia znakowe...................................................i...................................................i...... 543 Porty równoległe ...................................................i...................................................i..... 543 Napędy taśmowe ...................................................i...................................................i..... 544 Terminale ...................................................i...................................................i................546 /.+829 7(cid:19)1+/74/68+ Komunikacja szeregowa ...................................................i............................................ 548 Ogólne urządzenia SCSI ...................................................i............................................ 549 Nagrywarki CD-ROM...................................................i................................................ 549 Testowanie obrazów CD ...................................................i............................................ 550 Inne urządzenia znakowe ...................................................i........................................... 550 3.+o 693;+2/;778//29 3 Drukarki...................................................i...................................................i......................... 555 Jakie drukarki działają w systemie Linux?...................................................i....................... 556 Drukowanie za pomocą programu Ghostscript...................................................i.......... 557 W jaki sposób drukować?...................................................i................................................. 559 Nowe sterowniki portu równoległego...................................................i........................ 560 Polecenia służące do drukowania...................................................i..................................... 561 Inne programy i filtry drukowania ...................................................i................................... 565 APSFilter...................................................i...................................................i................. 565 magicfilter ...................................................i...................................................i............... 565 LPRMagic ...................................................i...................................................i............... 565 HPTools...................................................i...................................................i................... 566 Drukarki postscriptowe ...................................................i.............................................. 566 Obsługa drukarek na podczerwień ...................................................i................................... 566 Przydatne programy...................................................i...................................................i.......567 Programy pbm...................................................i...................................................i......... 567 gv...................................................i...................................................i............................. 567 Rozwiązywanie problemów i dodatkowe informacje ...................................................i...... 568 3.+o +6.+2/7/-+$ 3 Podstawowe wiadomości o TCP/IP...................................................i.................................. 572 Adresy IP...................................................i...................................................i................. 572 Budowa sieci ...................................................i...................................................i........... 572 Protokoły TCP/IP ...................................................i...................................................i.... 577 Porty ...................................................i...................................................i........................ 578 Gniazdka ...................................................i...................................................i.................579 Konfiguracja sieci...................................................i...................................................i.......... 579 Pliki konfiguracyjne ...................................................i...................................................i 580 Programy konfiguracyjne...................................................i........................................... 586 Programy rezydentne obsługi sieci...................................................i................................... 592 Samodzielne programy rezydentne obsługujące TCP/IP .............................................. 592 Kontrola usług sieciowych...................................................i......................................... 593 Programy do rozwiązywania problemów z TCP/IP ...................................................i......... 595 ping...................................................i...................................................i.......................... 595 traceroute...................................................i...................................................i................. 596 tcpdump...................................................i...................................................i................... 598 Narzędzia do zabezpieczania sieci ...................................................i................................... 600 Firewall ...................................................i...................................................i................... 601 Bezpieczny dostęp zdalny — program SSH ...................................................i.............. 609 3.+o .2786+-+778//29 3  Zadania użytkownika root ...................................................i................................................ 615 Utrzymanie systemu ...................................................i...................................................i...... 617 Planowanie zadań...................................................i...................................................i.... 617 Tworzenie planu wycofania zmian ...................................................i............................ 618 Wprowadzanie zmian małymi krokami ...................................................i..................... 618 Stworzenie planu testów ...................................................i............................................ 618 Efektywna komunikacja i odpowiednie zachowanie w odpowiednich momentach ....... 618 #4786/- Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą RPM...................................................i............ 623 Instalowanie pakietów...................................................i........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Red Hat Linux 7.1. Księga eksperta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: