Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 006255 14086554 na godz. na dobę w sumie
Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne - książka
Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-060-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> red hat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Linux już od dłuższego czasu , jest ciekawą propozycją nie tylko dla administratorów sieci i programistów, ale także dla zwykłych użytkowników. Kolejne dystrybucje tego niezawodnego, stabilnego i co ważne -- darmowego systemu operacyjnego są coraz prostsze w obsłudze. Opinia o Linuksie jako systemie trudnym do zainstalowania i skonfigurowania nie ma obecnie żadnych podstaw.

RedHat Linux to jedna z najpopularniejszych dystrybucji tego systemu operacyjnego, odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych użytkowników. Książka przeznaczona jest dla tych pierwszych. Krok po kroku, ćwiczenie po ćwiczeniu, przedstawia bogate możliwości najnowszej, ósmej odsłony RedHata. Nie musisz być komputerowym guru, by skorzystać z potencjału Linuksa. Wystarczy odrobina dobrych chęci, komputer (niekoniecznie najmocniejszy) i ta książka.

Dowiesz się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Red Hat Linux 8. Æwiczenia praktyczne Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7361-060-X Format: B5, stron: 104 Linux ju¿ od d³u¿szego czasu , jest ciekaw¹ propozycj¹ nie tylko dla administratorów sieci i programistów, ale tak¿e dla zwyk³ych u¿ytkowników. Kolejne dystrybucje tego niezawodnego, stabilnego i co wa¿ne -- darmowego systemu operacyjnego s¹ coraz prostsze w obs³udze. Opinia o Linuksie jako systemie trudnym do zainstalowania i skonfigurowania nie ma obecnie ¿adnych podstaw. RedHat Linux to jedna z najpopularniejszych dystrybucji tego systemu operacyjnego, odpowiednia zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i dla zaawansowanych u¿ytkowników. Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla tych pierwszych. Krok po kroku, æwiczenie po æwiczeniu, przedstawia bogate mo¿liwoġci najnowszej, ósmej ods³ony RedHata. Nie musisz byæ komputerowym guru, by skorzystaæ z potencja³u Linuksa. Wystarczy odrobina dobrych chêci, komputer (niekoniecznie najmocniejszy) i ta ksi¹¿ka. Dowiesz siê: • Sk¹d zdobyæ i jak zainstalowaæ system RedHat Linux 8 • Jak pracowaæ w graficznym ġrodowisku GNOME • Jak korzystaæ ze stacji dyskietek, dysków twardych i napêdów CD • W jaki sposób po³¹czyæ siê z Internetem, przegl¹daæ strony WWW i wysy³aæ e-maile • Jak drukowaæ w systemie Linux • Jak radziæ sobie z edycj¹ tekstu i obliczeniami • W jaki sposób instalowaæ nowe aplikacje IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Dla kogo jest książka...................................................s...................................................s..............5 Czego można nauczyć się z ćwiczeń...................................................s.........................................5 Zadania systemu operacyjnego ...................................................s.................................................6 Co to jest Linux ...................................................s...................................................s......................6 Co to jest dystrybucja ...................................................s...................................................s.............7 Debian, Mandrake i Red Hat......................................................s..................................................7 Red Hat...................................................s...................................................s...................................7 Dlaczego warto znać system Linux...................................................s...........................................8 Jak zaoszczędzić 500 dolarów...................................................s...................................................8 Zgodność formatów plików ...................................................s...................................................s...9 Skąd wziąć Linuksa...................................................s...................................................s................9 Rozdział 1. Instalacja systemu...................................................z.............................................................................. 11 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie ...................................................z........................................................ 19 Zapamiętywanie wprowadzonych zmian ...................................................s................................21 Rozdział 3. Pulpit i foldery...................................................z.......................................................................................23 Uruchamianie aplikacji ...................................................s...................................................s........24 Skróty do programów...................................................s...................................................s...........26 Preferowane aplikacje ...................................................s...................................................s..........28 Przełącznik obszarów roboczych ...................................................s............................................29 Pasek zadań ...................................................s...................................................s..........................30 Narzędzie powiadamiania ...................................................s...................................................s....31 Folder użytkownika...................................................s...................................................s..............31 Rozdział 4. Napędy ...................................................z...................................................z........ .......................................... 35 Przeglądanie dyskietki...................................................s...................................................s..........35 Formatowanie dyskietki ...................................................s...................................................s.......37 Foldery ...................................................s...................................................s.................................38 Zmiana praw do zasobów...................................................s...................................................s.....40 Czytnik płyt CD ...................................................s...................................................s...................42 Nagrywarka płyt CD ...................................................s...................................................s............45 Przeglądanie partycji Windows...................................................s...............................................47 4 Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Dostęp do Internetu ...................................................z...........................................................................49 Rozdział 6. Surfowanie po sieci ...................................................z.......................................................................... 53 Rozdział 7. Poczta elektroniczna ...................................................z........................................................................ 59 Rozdział 8. Drukowanie ...................................................z...................................................z.... .................................... 65 Rozdział 9. Nie Word i nie Excel...................................................z............................................................................. 71 Edycja tekstów ...................................................s...................................................s.....................72 Arkusz kalkulacyjny...................................................s...................................................s.............78 Rozdział 10. Zarządzanie pakietami...................................................z..................................................................... 85 Rozdział 11. Dziennik...................................................z...................................................z..... ........................................... 89 Rozdział 12. Polecenia systemu...................................................z............................................................................. 91 Dodatek A Zasoby Internetu...................................................z............................................................................... 103 Rozdział 3. Pulpit i foldery W środowisku Linux można pracować w trybie konsoli. Jest to popularny tryb wśród zaawansowanych użytkowników „pingwina”. Wymaga bowiem znajomości składni poleceń. Osoby początkujące preferują interface graficzny. Ten tryb zostanie omówiony w tym rozdziale. Po zalogowaniu do systemu wyświetlany jest pulpit (ryksunek 3.1). Rysunek 3.1. Pulpit graficzny systemu Red Hat Linux Pulpit w Linuksie pełni podobną rolę jak pulpit w systemie Windows. Można na nim umiesz- czać foldery, skróty do plików, ikony zamontowanych nkapędów CD-ROM, dyskietek itp. W dolnej części ekranu widoczny jest prostokątny pasekk, zwany panelem (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Panel pulpitu graficznego Na panelu umieszczone są ikony. W lewym dolnym rogu okna znajduje się czerwony kape- lusz. Obok niego widoczna jest strzałka. Po kliknięciu kkapelusza rozwinięte zostanie menu. 24 Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne Uruchamianie aplikacji Ćwiczenie 3.1. Zapoznaj się z menu systemu. 1. Kliknij ikonę Menu GNOME (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Ikona Menu GNOME 2. 3. 4. 5. 6. Zapoznaj się z wyglądem menu. Przy niektórych nazwach (nkp. Extras, System Tools, System Settings...) widoczne są czarne strzałki. Kliknij kategorię Extras. Zgodnie z przewidywaniem rozwinięte zostanie następnke menu. Jedną z pozycji w menu Extras jest Games. Kliknij menu Games. Wyświetlone zostanie kolejne menu. Widoczne w nim pkozycje nie mają już przy nazwach strzałek, co oznacza, że służą do uruchamiania programókw. Kliknij pozycję Chess. Uruchomiona zostanie gra (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Uruchomiliśmy aplikację. W nagrodę należy nam się chwila relaksu... Rozwijanie menu GNOME nie jest jedyną metodą przeglądania listy zainstalowanych programów. Ćwiczenie 3.2. Zapoznaj się z oknami otwieranymi za pomocą ikony Zazcznij tutaj. 1. Dwukrotnie kliknij widoczną w lewym górnym rogu ekranuk ikonę Zacznij tutaj (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Ikona Zacznij tutaj Rozdział 3. (cid:1) Pulpit i foldery 25 2. Wyświetlona zostanie zawartość folderu start-here:/// (rysunek 3.6). Dwukrotnie kliknij ikonę Applications. Rysunek 3.6. Ikony z folderu start-here 3. Wyświetlona zostanie zawartość folderu applications:/// (rysunek 3.7). Pod nazwami obiektów widoczne są napisy informujące o liczbie elemkentów, które znajdują się w poszczególnych folderach. Rysunek 3.7. Ikony z folderu applications 4. 5. 6. Dwukrotnie kliknij ikonę Extras. Wyświetlona zostanie zawartość folderu applications:///Extras. Dwukrotnie kliknij ikonę Games. Wyświetlona zostanie lista gier (rysunek 3.8). Przy ikoknach nie ma już informacji o liczbie elementów. Można się domyślać, że ikony te ksłużą do uruchamiania programów. Dwukrotnie kliknij ikonę Chess. Uruchomiona zostanie gra. Rysunek 3.8. Gry instalowane razem z pakietem 26 Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne 7. Zamknij okno gry Chess. Jeżeli często korzystamy z programu, wygodniej będzie uruchamiać go za pomocą ikony umieszczonej na pulpicie, niż ukrytej w drzewie katalkogów lub poleceń. Skróty do programów Ćwiczenie 3.3. Umieść skrót do programu Chess na pulpicie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kliknij czerwony kapelusz widoczny w lewym dolnym rokgu ekranu. Po rozwinięciu menu GNOME wybierz kolejno polecenia: Extras, Games. Naprowadź kursor na polecenie Chess. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Przeciągnij kursor na pulpit. Wraz z nim przemieści skię ikona Chess. Zwolnij lewy przycisk myszy. Ikona pojawi się na pulpicie (rysunek 3.9). Kliknij ją dwukkrotnie. Rysunek 3.9. Skrót do gry umieszczony na pulpicie 8. Zamknij okno gry Chess. Utworzenie skrótu nie powoduje przeniesienia ikony, lecz jej skopiowanie. Ikonę można umieścić na panelu. Ma on tę przewagę nad pulpitem, że nie jest zasłaniany przez otwierane okna. Rozdział 3. (cid:1) Pulpit i foldery 27 Ćwiczenie 3.4. Umieść skrót do programu Chess na Panelu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wykonaj ćwiczenie 3.3. Naprowadź kursor na ikonę Chess widoczną na pulpicie. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Przeciągnij kursor na Panel. Zwolnij lewy przycisk myszy. Na Panelu pojawi się kopia ikony Chess (rysunek 3.10). Kliknij ją dwukrotnie. Rysunek 3.10. Skrót do gry umieszczony na pulpicie i na Panelu 7. Uruchomiona zostanie gra. Zamknij okno gry Chess. Jeżeli ikona umieszczona na pulpicie lub Panelu nie jest już potrzebna, należy ją usunąć. Ćwiczenie 3.5. Usuń ikonę Chess z pulpitu. 1. 2. 3. 4. Kliknij ikonę Chess prawym przyciskiem myszy. Z podręcznego menu wybierz polecenie Wyrzuć do śmietnika. Ikona zniknie z pulpitu. Kliknij dwukrotnie ikonę Śmietnik (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Kosz na wirtualne odpadki 5. Wyświetlona zostanie zawartość Śmietnika, a w nim ikona Chess (rysunek 3.12). 28 Rysunek 3.12. Zawartość folderu Śmietnik Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne 6. 7. 8. 9. Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy. Z podręcznego menu wybierz polecenie Usuń ze śmietnika. Po wyświetleniu okna Usunąć ze śmietnika kliknij przycisk Usuń. Obiekt zniknie ze Śmietnika. W analogiczny sposób można usunąć kopię ikony programuk z Panelu. Ikona usuwana z Panelu nie jest przenoszona do Śmietnika. Od razu jest usuwana na trwałe. Preferowane aplikacje Wraz z systemem Red Hat Linux instalowane są aplikacje. Ikony najpopularniejszych programów umieszczane są na Panelu. Praca z tymi programami zostanie opisana w na- stępnych rozdziałach. Teraz omówimy jedynie przeznaczkenie ikon (rysunki 3.13 – 3.17). Kolejno od lewej do prawej są to: Rysunek 3.13. Web Browser — przeglądarka stron Web (np. Mozilla) Rysunek 3.14. Email — klient poczty elektronicznej (np. Evolution) Rysunek 3.15. OpenOffice.org Impress — aplikacja do tworzenia prezentacji Rysunek 3.16. OpenOffice.org Calc — arkusz kalkulacyjny Rysunek 3.17. OpenOffice.org Writer — edytor tekstów Na prawo od ikon preferowanych aplikacji znajduje się pkrzełącznik obszarów roboczych. Rozdział 3. (cid:1) Pulpit i foldery 29 Przełącznik obszarów roboczych Przełącznik obszarów roboczych (rysunek 3.18) wyświetla w postaci symboli informację o aplikacjach otwartych na pulpicie. Rysunek 3.18. Przełącznik obszarów roboczych Pulpit graficzny pozwala na używanie obszaru roboczego większego niż powierzchnia ekranu. Pulpit możemy porównać do blatu biurka. Umieszczamy na nim narzędzia, którymi wykonujemy pracę. W systemie Windows mamy do dyspozycji jeden pulpit (jedno biurko). W systemie Red Hat Linux mamy do dyspozycji cztery pulpity (cztery biurka). Czyli możemy pracę rozłożyć na biurku własnym i biurkach trzech kolegów! Do tego, aby zorientować się, którego biurka pulpit akurat widzimy, służy Przełącznik obszarów roboczych. Symbol pulpitu aktywnego jest wyróżniony innym tłem.k Aby przeskoczyć na inny pulpit, należy kliknąć jego symbol w Przełączniku obszarów roboczych. Można również używać skrótów klawiaturowych: Ctrl+Alt+ strzałka w prawo lub Ctrl+Alt+ strzałka w lewo. Każdorazowe naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje przełączenie do sąsiedniego obszaru roboczego. Ćwiczenie 3.6. Uruchom aplikacje, korzystając z tego samego obszaru robozczego. 1. 2. Dwukrotnie kliknij widoczną na Panelu ikonę OpenOffice.org Calc (rysunek 3.16). Uruchomiony zostanie arkusz kalkulacyjny. 3. Dwukrotnie kliknij widoczną na Panelu ikonę OpenOffice.org Writer (rysunek 3.17). 4. 5. 6. 7. Uruchomiony zostanie edytor tekstów. W przełączniku obszarów roboczych widoczny jest tylkok jeden obszar aktywny. Pozostałe są oznaczone kolorem szarym. Kliknij w przełączniku obszarów roboczych obszar oznackzony kolorem szarym. Na pulpicie nie będzie widać otwartych aplikacji. Kliknij wyróżniony obszar w przełączniku obszarów robokczych. Na pulpicie widoczne będą otworzone aplikacje. 8. Zamknij aplikacje, klikając krzyżyk widoczny w prawym gókrnym rogu każdego okna. 30 Ćwiczenie 3.7. Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne Uruchom aplikacje, korzystając z oddzielnych obszarów roboczzych. 1. 2. 3. Dwukrotnie kliknij widoczną na Panelu ikonę OpenOffice.org Calc (rysunek 3.16). Uruchomiony zostanie arkusz kalkulacyjny. Kliknij szary obszar w przełączniku obszarów roboczychk. Na pulpicie nie będzie widać otwartych aplikacji. 4. Dwukrotnie kliknij widoczną na Panelu ikonę OpenOffice.org Writer (rysunek 3.17). 5. 6. 7. 8. 9. Uruchomiony zostanie edytor tekstów. W przełączniku obszarów roboczych aktywne będą dwa obskzary. Kliknij symbol pierwszego obszaru roboczego. Wyświetlona zostanie uruchomiona w tym obszarze aplkikacja — arkusz kalkulacyjny. Kliknij symbol drugiego obszaru roboczego. Wyświetlona zostanie aplikacja uruchomiona w drugim kobszarze roboczym — edytor tekstów. 10. Zamknij aplikacje, klikając krzyżyk widoczny w prawym gókrnym rogu każdego okna. Pasek zadań Pasek zadań znajduje się na prawo od Przełącznika obszarów roboczych. Na pasku zadań widoczne są aplikacje otworzone na danym aktywnym obkszarze roboczym (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Pasek zadań po otworzeniu czterech aplikacji Wraz ze zmianą obszaru roboczego zmienia się wygląd pakska zadań. Pasek zadań jest bardzo pomocny, gdy chcemy oszczędzić miejsce na pulpicie i zmini- malizować okno aplikacji. Będzie ono widoczne na pasku zadań. Aby znów wyświetlić okno aplikacji, należy kliknąć jej tytuł widoczny na paksku zadań. Ćwiczenie 3.8. Uruchom aplikacje, korzystając z tego samego obszaru robozczego. 1. 2. 3. 4. Dwukrotnie kliknij widoczną na Panelu ikonę Web Browser (rysunek 3.13). Uruchomiona zostanie przeglądarka stron Web. Dwukrotnie kliknij widoczną na Panelu ikonę OpenOffice.org Calc (rysunek 3.16). Uruchomiony zostanie arkusz kalkulacyjny. Rozdział 3. (cid:1) Pulpit i foldery 31 5. Dwukrotnie kliknij widoczną na Panelu ikonę OpenOffice.org Writer (rysunek 3.17). 6. 7. 8. 9. Uruchomiony zostanie edytor tekstów. Kliknij widoczną na pasku zadań ikonę przeglądarki Web. kJej okno zostanie wyświetlone na pierwszym planie. Kliknij widoczną na pasku zadań ikonę arkusza kalkulackyjnego. Okno arkusza zostanie wyświetlone na pierwszym planie. Zamknij aplikacje, klikając krzyżyk widoczny w prawym gókrnym rogu każdego okna. Narzędzie powiadamiania Po prawej stronie Panelu widoczne jest narzędzie powiadamiania (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Ikona narzędzia powiadamiania Służy ono do informowania użytkownika o dostępności nowych poprawek do systemu. Czerwony kolor ikony sygnalizuje, że w Internecie dostępne są nowe poprawki. Aktualizacją systemu zajmiemy się w dalszej części książki. Folder użytkownika W lewym górnym rogu pulpitu widoczna jest ikona Folder użytkownika (rysunek 3.21). Korzystając z niej, można rozpocząć wędrówkę po drzewie fkolderów. Rysunek 3.21. Ikona Folder użytkownika Ćwiczenie 3.9. Zapoznaj się ze strukturą katalogów Red Hat Linux. 1. 2. 3. Dwukrotnie kliknij ikonę Folder użytkownika (rysunek 3.21). Wyświetlony zostanie folder /home/nazwa_użytkownika. Odszukaj w oknie strzałkę skierowaną ku górze i oznaczokną napisem Góra (rysunek 3.22). Kliknij ją. Rysunek 3.22. Ikona umożliwiająca przejście w strukturze katalogów na wyższy poziom 32 Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne 4. 5. Wyświetlony zostanie folder home. Kliknij strzałkę Góra. Wyświetlony zostanie folder główny (rysunek 3.23). Rysunek 3.23. Zawartość katalogu głównego 6. Zapoznaj się z zawartością katalogu głównego. Struktura katalogów systemu Linux jest inna niż w Windows. W tabeli 3.1 opisano przezna- czenie najważniejszych folderów katalogu głównego. Tabela 3.1. Przeznaczenie folderów katalogu głównego Folder /bin /boot /dev /etc /home /lib Przeznaczenie Wykonywalne pliki binarne (polecenia systemu). Pole cenia systemu znajdują się również w folderze /usr/bin Jądro systemu oraz inne pliki używane przy uruchomieni u systemu Pliki urządzeń, stanowiące interfejs do sterowników w jądrze Pliki i foldery zawierające dane konfiguracyjne system u Katalogi domowe użytkowników Biblioteki wykorzystywane przez programy z folderów /bin oraz /sbin /lost+found Pliki odnalezione przez program fsck (pliki bez nazwy) /mnt /proc /root /sbin Katalog, do którego montowane są napędy nośników danyc h. CD-ROM domyślnie montowany jest w folderze /mnt/cdrom Wirtualny system plików (nie istniejący na dysku), który zawiera informacje o procesach systemowych Katalog domowy użytkownika root Wykonywalne pliki binarne. W tym folderze znajduje się np. polecenie shutdown. Polecenia systemu znajdują się również w folderze /usr/bin Rozdział 3. (cid:1) Pulpit i foldery 33 Tabela 3.1. Przeznaczenie folderów katalogu głównego — ciąg dalszy Folder Przeznaczenie /tmp /usr /var Pliki tymczasowe Pliki i katalogi bezpośrednio związane z użytkownikami , również pliki instalowane w systemie dodatkowo Pliki ulegające częstym zmianom: logi, poczta, pliki wy druków Z wymienionych folderów na szczególną uwagę zasługuje /usr oraz /var. Ćwiczenie 3.10. Zapoznaj się ze strukturą katalogów Red Hat Linux. 1. 2. 3. Wykonaj ćwiczenie 3.9. Dwukrotnie kliknij folder /usr. Zapoznaj się z zawartością folderu /usr (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Zawartość folderu usr 4. 5. 6. Kliknij strzałkę Góra. Dwukrotnie kliknij folder /var. Zapoznaj się z zawartością folderu /var (rysunek 3.25). Rysunek 3.25. Zawartość folderu var 34 Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne W tabeli 3.2 opisano przeznaczenie najważniejszych folkderów katalogu /usr. Tabela 3.2. Przeznaczenie folderów katalogu /usr Folder Przeznaczenie /usr/X11R6 Pliki systemu X Window /usr/bin /usr/dict /usr/doc Wykonywalne polecenia systemu Linux Lista wyrazów angielskich wykorzystywana np. podczas sprawdzania siły haseł Pliki dokumentacji /usr/include Pliki nagłówkowe /usr/info /usr/lib Dokumentacja dla polecenia info Biblioteki systemowe /usr/local Katalogi przeznaczone na potrzeby administratora sys temu /usr/man /usr/sbin Pliki pomocy kontekstowej man Wykonywalne polecenia administracyjne systemu Linux /usr/share Pliki współdzielone, głównie zawierające dodatkowe in formacje na temat niektórych poleceń /usr/src /usr/tmp Źródła systemu i jądra Pliki tymczasowe W tabeli 3.3 opisano przeznaczenie najważniejszych folkderów katalogu /var. Tabela 3.3. Przeznaczenie folderów katalogu /var Folder Przeznaczenie /var/catman Preformatowane strony pomocy kontekstowej man /var/db /var/lock /var/log Bazy danych Semafory używane do komunikacji międzyprocesowej Logi systemowe /var/named Pliki serwera nazw (DNS) /var/nis /var/run Pliki systemu NIS Pliki z danymi dotyczącymi numerów procesów systemow ych /var/spool Kolejki (np. poczty, wydruków itp.) /var/tmp Pliki tymczasowe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: