Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00409 006940 18461030 na godz. na dobę w sumie
Red Hat Linux 9. Ćwiczenia praktyczne - książka
Red Hat Linux 9. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-200-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> red hat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Linux już od dłuższego czasu jest ciekawą propozycją nie tylko dla administratorów sieci i programistów, ale także dla zwykłych użytkowników. Kolejne dystrybucje tego niezawodnego, stabilnego i co ważne -- darmowego systemu operacyjnego są coraz prostsze w obsłudze. Opinia o Linuksie jako systemie trudnym do zainstalowania i skonfigurowania nie ma obecnie żadnych podstaw.

Red Hat Linux to jedna z najpopularniejszych dystrybucji tego systemu operacyjnego, odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych użytkowników. Książka przeznaczona jest dla tych pierwszych. Krok po kroku, ćwiczenie po ćwiczeniu, przedstawia bogate możliwości najnowszej, dziewiątej odsłony RedHata. Nie musisz być komputerowym guru, by skorzystać z potencjału Linuksa. Wystarczy odrobina dobrych chęci, komputer (niekoniecznie najmocniejszy) i ta książka.

Dowiesz się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Red Hat Linux 9. Æwiczenia praktyczne Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7361-200-9 Format: B5, stron: 116 Linux ju¿ od d³u¿szego czasu , jest ciekaw¹ propozycj¹ nie tylko dla administratorów sieci i programistów, ale tak¿e dla zwyk³ych u¿ytkowników. Kolejne dystrybucje tego niezawodnego, stabilnego i co wa¿ne — darmowego systemu operacyjnego s¹ coraz prostsze w obs³udze. Opinia o Linuksie jako systemie trudnym do zainstalowania i skonfigurowania nie ma obecnie ¿adnych podstaw. Red Hat Linux to jedna z najpopularniejszych dystrybucji tego systemu operacyjnego, odpowiednia zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i dla zaawansowanych u¿ytkowników. Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla tych pierwszych. Krok po kroku, æwiczenie po æwiczeniu, przedstawia bogate mo¿liwoġci najnowszej, dziewi¹tej ods³ony RedHata. Nie musisz byæ komputerowym guru, by skorzystaæ z potencja³u Linuksa. Wystarczy odrobina dobrych chêci, komputer (niekoniecznie najmocniejszy) i ta ksi¹¿ka. Dowiesz siê: • Sk¹d zdobyæ i jak zainstalowaæ system RedHat Linux 9 • Jak pracowaæ w graficznym ġrodowisku GNOME • Jak korzystaæ ze stacji dyskietek, dysków twardych i napêdów CD • W jaki sposób po³¹czyæ siê z Internetem, przegl¹daæ strony WWW i wysy³aæ e-maile • Jak drukowaæ w systemie Linux • Jak radziæ sobie z edycj¹ tekstu i obliczeniami • W jaki sposób instalowaæ nowe aplikacje IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp..............................................z...................................................z..........................................................5 Dla kogo jest książka ...................................................s...................................................s.. 5 Czego można nauczyć się z ćwiczeń ...................................................s............................... 6 Zadania systemu operacyjnego ...................................................s....................................... 6 Co to jest Linux...................................................s...................................................s.......... 7 Co to jest dystrybucja ...................................................s...................................................s. 7 Debian, Mandrake i Red Hat... ...................................................s....................................... 7 Red Hat.............................................s...................................................s........................... 8 Wymagania sprzętowe...................................................s...................................................s 8 Procesor ...................................................s...................................................s.............. 8 Pamięć RAM ...................................................s...................................................s....... 8 Twardy dysk ...................................................s...................................................s........ 8 Inne urządzenia ...................................................s...................................................s.... 9 Dlaczego warto znać system Linux ...................................................s................................. 9 Jak zaoszczędzić 500 dolarów ...................................................s........................................ 9 Zgodność formatów plików...................................................s............................................ 9 Skąd wziąć Linuksa...................................................s...................................................s.. 10 Quo Vadis Red Hat Linux ...................................................s............................................ 10 Rozdział 1. Instalacja systemu ...................................................z..........................................................................13 Aktualizacja systemu...................................................s...................................................s 19 Usuwanie systemu...................................................s...................................................s.... 22 Żałosny koniec...................................................s...................................................s......... 24 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie...................................................z........................................................25 Zapamiętywanie wprowadzonych zmian ...................................................s....................... 27 Rozdział 3. Pulpit i foldery...................................................z...................................................................................29 Uruchamianie aplikacji ...................................................s................................................ 30 Skróty do programów ...................................................s.................................................. 32 Preferowane aplikacje...................................................s.................................................. 35 Przełącznik obszarów roboczych ...................................................s.................................. 35 Pasek zadań...................................................s...................................................s............. 37 Narzędzie powiadamiania ...................................................s............................................ 38 Folder użytkownika ...................................................s...................................................s.. 38 4 Red Hat Linux 9. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Napędy...................................................z...................................................z............................................... 43 Przeglądanie dyskietki ...................................................s................................................. 43 Formatowanie dyskietki ...................................................s............................................... 45 Foldery.............................................s...................................................s.......................... 47 Zmiana praw do zasobów ...................................................s............................................ 49 Czytnik płyt CD ...................................................s...................................................s....... 51 Nagrywarka płyt CD...................................................s...................................................s. 53 Przeglądanie partycji Windows...................................................s..................................... 55 Rozdział 5. Dostęp do Internetu ...................................................z........................................................................57 Rozdział 6. Surfowanie po sieci...................................................z........................................................................63 Rozdział 7. Poczta elektroniczna...................................................z......................................................................69 Rozdział 8. Drukowanie ...................................................z...................................................z......................................75 Rozdział 9. Nie Word i nie Excel...................................................z.........................................................................83 Edycja tekstów ...................................................s...................................................s........ 84 Arkusz kalkulacyjny ...................................................s...................................................s. 90 Rozdział 10. Zarządzanie pakietami...................................................z....................................................................97 Rozdział 11. Dziennik ...................................................z...................................................z............................................101 Rozdział 12. Polecenia systemu...................................................z........................................................................103 Dodatek A Zasoby Internetu...................................................z.............................................................................115 Rozdział 6. Surfowanie po sieci Wraz z systemem Linux instalowana jest również przeglądarka internetowa o nazwie Mozilla. Przypadnie ona do gustu osobom, które używały programu Netscape. Ćwiczenie 6.1. Uruchom program Mozilla. Pierwszy sposób wykonania: 1. Kliknij widoczną na panelu ikonę Web Browser (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Ikona przeglądarki stron Web Drugi sposób wykonania: 1. Wybierz polecenia: menu GNOME/Internet/Web Browser. Niezależnie od wybranego sposobu uruchomienia na ekranie wyświetlone zostanie okno przeglądarki (browser) — rysunek 6.2. W Internecie brak jest standardu dotyczącego wielkości liter używanych na stronach Web. Zbyt małe znaki mogą być nieczytelne. Można sobie z tym poradzić, korzystając z funkcji powiększenia. Ćwiczenie 6.2. Wczytaj stronę Web. Wyświetl tekst w dwukrotnym powiększeniu. 1. Wczytaj stronę Web. 64 Rysunek 6.2. Okno przeglądarki Mozilla Red Hat Linux 9. Ćwiczenia praktyczne 2. Zapoznaj się z jej wyglądem (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Napisy w środkowej części strony są nieczytelne 3. Wybierz polecenia: View/Text Zoom/200 . 4. Tekst został powiększony (rysunek 6.4). Przy powiększaniu tekstu rozmiar obrazków nie ulega zmianie. Rozdział 6. (cid:1) Surfowanie po sieci 65 Rysunek 6.4. Tekst po powiększeniu Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że strona Web Cię zafascynowała? Czy chciałeś dowiedzieć się, w jaki sposób autor uzyskał taki efekt? W programie Mozilla można obejrzeć kod strony. Ćwiczenie 6.3. Wyświetl kod strony Web. 1. Wczytaj stronę Web. 2. Wybierz polecenia: View/Page Source. 3. W oknie Source of: widoczny będzie kod HTML strony Web (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Internet od kuchni — kod strony Web Mozilla wyposażona jest jeszcze w inne narzędzie do poznawania sekretów stron Web. Ćwiczenie 6.4. Wyświetl informacje o obrazku widocznym na stronie Web. Zapisz go na twardym dysku komputera. 66 Red Hat Linux 9. Ćwiczenia praktyczne 1. Wczytaj stronę Web. 2. Kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Open Link in New Window. 4. Obrazek zostanie wyświetlony w oddzielnym oknie. 5. Wybierz polecenia: View/Page Info. 6. Wyświetlone zostanie okno Page Info. Kliknij kartę Media. 7. W dolnej części okna Page Info widoczny jest rozmiar obrazka (Size) oraz jego wymiary (Height, Width) — rysunek 6.6. Rysunek 6.6. Okno z informacją o obrazku 8. Kliknij widoczny w oknie Page Info przycisk Save As. 9. Wyświetlone zostanie okno Save Picture. Kliknij przycisk Save (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. Zapisywanie obrazka Czasami w Internecie trzeba długo szukać, aby znaleźć potrzebną informację. Jeżeli chcemy, aby adres ciekawej strony Web nie poszedł w zapomnienie, możemy go zapisać. Mozilla wyposażona jest w narzędzie do zapisywania adresów i zarządzania nimi. Rozdział 6. (cid:1) Surfowanie po sieci 67 Ćwiczenie 6.5. Utwórz zakładkę do strony Web. 1. Załaduj stronę Web. 2. Wybierz polecenia: Bookmarks/Bookmark this Page. 3. Sprawdzimy, jak wygląda utworzona zakładka. Wybierz polecenie Bookmarks. Nazwa zakładki jest identyczna z tytułem strony. Ćwiczenie 6.6. Zmień opis zakładki. 1. Wybierz polecenia: Bookmarks/Manage Bookmarks. 2. Wyświetlone zostanie okno z listą zakładek. Zaznacz wiersz, który chcesz edytować. 3. Wybierz polecenia: Edit/Properties. 4. W polu Name wpisz nowy opis zakładki. 5. Kliknij przycisk OK. Zakładki można zapisać w pliku. Ma on format *.html. Plik można przesłać jako załącznik do listu lub opublikować w Internecie jako stronę Web. Ćwiczenie 6.7. Zapisz zakładki w pliku. 1. W oknie przeglądarki wybierz polecenia: Bookmarks/Manage Bookmarks. 2. Po wyświetleniu okna z listą zakładek wybierz polecenia: Tools/Export. 3. Wyświetlone zostanie okno Export (rysunek 6.8). W polu File name wpisz nazwę pliku. Rysunek 6.8. Eksportowanie pliku z zakładkami 4. Kliknij przycisk Save. 68 Red Hat Linux 9. Ćwiczenia praktyczne Nie zawsze pamiętamy o utworzeniu zakładki do strony. Na szczęście Mozilla rejestruje odwiedzane strony. Jeśli pamiętamy, kiedy odwiedziliśmy stronę, do której chcemy wrócić, możemy odnaleźć jej adres. Ćwiczenie 6.8. Wyświetl listę stron odwiedzonych dzisiaj. 1. W oknie przeglądarki wybierz polecenia: Go/History. 2. Wyświetlone zostanie okno History (rysunek 6.9). Kliknij w nim pozycję Today. Rysunek 6.9. Przeglądanie historii odwiedzonych stron 3. Kliknij ikonę plus (+) widoczną przy adresie strony. 4. Dwukrotnie kliknij odsyłacz. 5. Załadowana zostanie strona, której adres przechowywany był w folderze okna History.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Red Hat Linux 9. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: