Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 007600 20641434 na godz. na dobę w sumie
Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz - ebook/pdf
Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 801
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2956-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> międzynarodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego to jeden z największych sukcesów UNCITRAL. Obowiązuje on z woli stron w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi ad hoc, przede wszystkim w międzynarodowym arbitrażu handlowym, ale także znajduje zastosowanie do krajowego arbitrażu handlowego oraz do arbitrażu inwestycyjnego (sporów inwestor a państwo). Stał się on także wzorcem dla regulaminów stałych sądów arbitrażowych np. ICC, LCIA, SCC itd. Upływ 30 lat od jego uchwalenia, w którym to okresie powstały środki komunikacji elektronicznej, a także nowe zjawiska arbitrażowe np. spory wielostronne, tzw. kadłubowe składy orzekające skłonił UNCITRAL do podjęcia prac nad rewizją wspomnianego Regulaminu, które zakończyły się przyjęciem nowej wersji z 15.8.2010 r.

Niniejszy Komentarz skierowany jest w szczególności do polskich arbitrów, procesowych pełnomocników stron oraz sędziów sądów powszechnych orzekających w ramach tzw. stadiów post-arbitrażowych czy dokonujących interwencji w postępowanie arbitrażowe (np. jako organ nominacyjny).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P. Nowaczyk / A. Szumański M. Szymańska Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL Komentarz Wydawnictwo C. H. Beck Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL Komentarz Autorzy Piotr Nowaczyk Adwokat Prof. dr hab. Andrzej Szumański Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Maria Szymańska Radca prawny WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Nowaczyk, Szumański, Szymańska, Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL,Warszawa 2011 Propozycja cytowania: Poszczególne części komentarza opracowali: Piotr Nowaczyk: Art. 3–4, 18–32 Andrzej Szumański: Art. 1–2, 5–17 Maria Szymańska: Art. 33–43 Tłumaczenie (w kolejności prezentowanych aktów): Regulamin arbitrażowy UNCITRAL – wersja 2010 – Krzysztof Mąkosa Regulamin arbitrażowy UNCITRAL – wersja 1976 – Krzysztof Mąkosa, Andrzej Kąkolecki, Piotr Nowaczyk Ustawa modelowa UNCITRAL – wersja 2006 – Elżbieta Bogucka Uwagi UNCITRAL dotyczące organizacji postępowania arbitrażowego (Notes) – Krzysztof Mąkosa Wytyczne ICDR dla arbitrów dotyczące wymiany informacji – Krzysztof Mąkosa Zasady etyki dla międzynarodowych arbitrów – Elżbieta Bogucka Regulamin IBA dotyczący postępowania dowodowego – Krzysztof Mąkosa Regulamin IBA dotyczący konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu – Krzysztof Mąkosa, Piotr Nowaczyk Akty w wersji oryginalnej (anglojęzycznej) pochodzą ze strony internetowej www.uncitral.org Redakcja: Aleksandra Dróżdż Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-2955-0 ISBN e-book 978-83-255-2956-7 Autorzy Piotr Nowaczyk – członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Mię- dzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), w latach 2006–2009 prezes Sądu Arbitrażowe- go przy KIG, polski delegat w Arbitrażowej Grupie Roboczej UNCITRAL, członek Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitrażowego, ekspert WIPO, wpisany na listy wielu zagranicznych instytucji, twórca i założyciel „Biuletynu Arbitrażowego”, autor około 100 publikacji, adwokat w międzynarodowej kancelarii, wykładowca. aNdrzej SzumańSki – prof. dr hab., prof. zw. UJ, adwokat, kierownik Zakładu Prawa Handlowego Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, adwokat. Wpisa- ny na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy KIG, Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, oraz Sądu Arbitrażowego przy VIAC. Arbiter w wielu sporach krajowych i międzynarodowych przed stałymi sądami arbitrażowymi (w tym ICC, SCC) oraz w arbitrażach ad hoc. W latach 2005–2011 Prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubowne- go. W latach 2006–2010 ekspert Polskiej Delegacji na sesje UNCITRAL w sprawie przygotowania Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL w wersji z roku 2010. Re- daktor i współautor opracowania systemowego pt. Arbitraż Handlowy, System Prawa Handlowego t. 8, Warszawa 2010. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilne- go w latach 2008–2010. maria SzymańSka – radca prawny, zastępca dyrektora Biura Prawnego w Mi- nisterstwie Gospodarki, przewodnicząca polskiej delegacji na 45–52. Sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL ds. Arbitrażu, na których odbywały się prace poświęcone re- wizji Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, autor publikacji poświęconych prze- biegowi prac, które ukazały się w „Biuletynie Arbitrażowym”. V Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Komentarz Część I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. [Zakres zastosowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. [Zawiadomienia i obliczanie terminów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. [Wezwanie na arbitraż] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. [Odpowiedź na wezwanie na arbitraż] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. [Zastępstwo i pomoc] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. [Organy wyznaczające i powołujące] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część II. Skład zespołu orzekającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. [Liczba arbitrów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. [Powoływanie arbitra jedynego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. [Powoływanie trzyosobowego zespołu orzekającego] . . . . . . . . . . Art. 10. [Powołanie trzyosobowego zespołu orzekającego w sporze wielostronnym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. [Ujawnienia dokonywane przez arbitrów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. [Wniosek o wyłączenie arbitra] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. [Postępowanie związane z wyłączeniem arbitra] . . . . . . . . . . . . . Art. 14. [Zastąpienie arbitra] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. [Powtórzenie rozprawy w przypadku zastąpienia arbitra] . . . . . . Art. 16. [Wyłączenie odpowiedzialności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część III. Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. [Postanowienia ogólne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. [Miejsce arbitrażu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. [Język postępowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. [Pozew] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. [Odpowiedź na pozew] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. [Zmiana żądania powoda lub pozwanego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. [Właściwość sądu polubownego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 47 60 80 108 116 130 130 144 149 155 164 189 202 223 236 240 265 265 297 303 311 320 325 329 VII Spis treści Art. 24. [Dalsze pisma procesowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. [Terminy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. [Środki tymczasowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. [Materiał dowodowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. [Rozprawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. [Biegli powoływani przez zespół orzekający] . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. [Niedopełnienie obowiązku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. [Zamknięcie rozprawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. [Zrzeczenie się prawa sprzeciwu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część IV. Wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. [Postanowienia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. [Forma i skuteczność wyroku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. [Prawo właściwe, amiable compositeur] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. [Ugoda lub inne podstawy umorzenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. [Wykładnia wyroku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. [Sprostowanie wyroku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. [Wyrok uzupełniający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. [Definicja kosztów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. [Wynagrodzenie i wydatki arbitrów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. [Podział kosztów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. [Zaliczka na koszty] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. UNCITRAL Arbitration Rules (2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. UNCITRAL Arbitration Rules (1976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL (1976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration . . 5. Ustawa modelowa o międzynarodowym arbitrażu handlowym . . . . . . 6. UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings . . . . . . . . . . . 7. Uwagi UNCITRAL dotyczące organizacji postępowania arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Wytyczne ICDR dla arbitrów dotyczące wymiany informacji . . . . . . . 9. Rules of Ethics for International Arbitrators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Zasady Etyki dla Międzynarodowych Arbitrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Regulamin IBA dotyczący postępowania dowodowego w Międzynarodowym Arbitrażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration . . VIII 340 342 345 362 370 381 387 393 396 401 401 417 462 470 485 495 503 509 515 529 534 545 547 569 586 602 625 643 664 688 691 695 700 710 725 Spis treści 14. Wytyczne IBA dotyczące konfliktów interesów w międzynarodowym arbitrażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 757 763 773 IX Przedmowa Pomysł napisania tej książki powstał któregoś dnia wysoko nad Oceanem Atlantyckim, kiedy trójka autorów, na pokładzie samolotu, w drodze na kolejną sesję Grupy Roboczej UNCITRAL postanowiła podzielić się swoją wiedzą, prze- myśleniami i doświadczeniem z polskim Czytelnikiem. UNCITRAL to skrót wymagający rozszyfrowania. Pełna nazwa: United Na- tion Commission on International Trade Law – brzmi w języku polskim: Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego. Powołana została rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nr 2205 z 17.12.1966 r. ONZ dostrzegła potrzebę rozwijania międzynarodowego handlu, jako czynnika redu- kującego zagrożenie wojnami, stymulującego przy tym pokojowe współistnienie różnych systemów ekonomicznych. Powołała więc wyspecjalizowaną organizację do ujednolicenia prawa handlowego i tym samym, zlikwidowania przynajmniej części barier utrudniających międzynarodową współpracę. Efektem prac Komisji jest wiele międzynarodowych konwencji (ang: Convention) i regulaminów (ang: Rules) oraz wzorów ustaw (Model Law) zaproponowanych do przyjęcia państwom członkowskim ONZ. Dla społeczności arbitrażowej decydujące znaczenie miały dwa akty: Ustawa Modelowa (UNCITRAL Model Law) z 1985 r., poprawiona w 2006 r. oraz Regula- min Arbitrażowy (UNCITRAL Arbitration Rules) z 1976 r. zmieniony, a właściwie uchwalony w nowej wersji w 2010 r. Temu ostatniemu dziełu poświęcony jest niniejszy Komentarz. Autorzy Komentarza przez cztery lata brali udział w pracach przygotowaw- czych, uczestniczyli w siedmiu sesjach plenarnych Grupy Roboczej Nr II ds. Ar- bitrażu i Koncyliacji, odbyli wiele spotkań roboczych, opublikowali szereg arty- kułów na temat bieżących prac Komisji i wreszcie, chcąc podzielić się z polskim Czytelnikiem swoimi przemyśleniami – przygotowali niniejsze dzieło. Dotychczasowy Regulamin z 1976 r. używany był powszechnie do rozwiązy- wania sporów handlowych wszędzie tam, gdzie strony nie wskazały określonej instytucji arbitrażowej. Używany był w sporach pomiędzy prywatnymi firmami, w sporach inwestycyjnych, w sporach międzypaństwowych i w arbitrażach ad hoc administrowanych przez instytucje arbitrażowe. Regulamin jednomyślnie oceniany był jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi zasłużonych dla arbitra- żu. Dlatego proces nowelizacji Regulaminu poddany został przez UNCITRAL specyficznemu samoograniczeniu. Uchwalono bowiem zasadę, że nie będzie on „zmieniał struktury tekstu, jego ducha, stylu, języka i uszanuje elastyczność tekstu pierwotnego, zamiast czynić go bardziej skomplikowanym”. W oryginale „alter the structure of the text, its spirit or its drafting style and should respect the flexibility of the text rather than make it more complex”. Nowy Regulamin z 2010 r. zawiera XI Przedmowa więcej uregulowań dotyczących sporów wielostronnych, interwencji osób trze- cich, odpowiedzialności arbitrów, możliwości wyłączenia biegłych powołanych przez Trybunał Arbitrażowy. Bardziej szczegółowo uregulowano kwestie zarzą- dzeń tymczasowych. Inaczej uregulowano zastąpienie arbitra i kwestie kosztów arbitrażu. Regulamin obowiązywał niezmieniony od 15.12.1976 r. W trzydziestą rocz- nicę jego uchwalenia postanowiono ten zasłużony dokument poddać rewizji. Prace rozpoczęły się na 45 sesji UNCITRAL w Wiedniu we wrześniu 2006 r. Trwały 7 kolejnych sesji. Ostatnia, 52., miała miejsce w Nowym Jorku w dniach 1–5.2.2010 r. Członkami UNCITRAL biorącymi udział w pracach jest 60 państw. Nadto status obserwatora uzyskały 22 państwa. W obradach brały udział również dele- gacje Watykanu i Palestyny. Dodatkowo w Grupie Roboczej uzyskało członko- stwo i odegrało aktywną rolę jeszcze 40 organizacji międzynarodowych, zarówno z systemu ONZ (UN System), międzyrządowych (inter-governmental), jak i po- zarządowych (non-governmental). W sumie 124 delegacje! Cztery lata pracy w celu rewizji stosunkowo krótkiego tekstu mogą wydać się czymś niezwykłym. Ilustruje to jednak wagę jaką społeczność międzynarodowa przywiązuje do jakości procedur rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu. Przechodzień spacerujący Pierwszą Aleją między 42 i 48 ulicą wzdłuż brze- gu East River w Nowym Jorku, albo obok międzynarodowego centrum UNO City w Wiedniu udekorowanego flagami 215 państw członkowskich, może nie wiedzieć, ile żmudnej pracy dziesiątków, czasami setek, delegatów kryje się za szklanymi fasadami tych budynków. Swoistym ograniczeniem tempa prac jest specyficzna i dość ceremonialna metoda prowadzenia obrad. Niepisany rytuał każe każdej delegacji pragnącej zabrać głos postawić pionowo tabliczkę z nazwą państwa stojącą przed prze- wodniczącym delegacji. Od Przewodniczącego obrad wymaga się więc nie tylko dobrego wzroku, ale też i refleksu w notowaniu kolejności zgłaszających się do głosu delegacji, po to, aby w tej samej kolejności udzielić im głosu. Przewodni- czącym obrad wszystkich sesji był Michael Schneider, Niemiec z pochodzenia, zamieszkały w Genewie. Wykonał on niespotykanie trudną pracę, wykazując przy tym niezwykłe talenty do zwięzłego formułowania zgłaszanych postulatów i po- szukiwania kompromisu. Innym niepisanym zwyczajem jest, aby członek delegacji zabierającej głos po raz pierwszy w trakcie danej sesji: podziękował za udzielenie mu głosu, pogra- tulował Przewodniczącemu obrad z okazji wybrania go do pełnienia tej funkcji i podziękował Sekretariatowi UNCITRAL za tremendous work wykonany pomię- dzy poszczególnymi sesjami w celu przygotowania bieżącej sesji i dokumentów roboczych. Dopiero wówczas mówca może przystąpić „do rzeczy”. Rytuał ten mocno spowalniał prace Grupy Roboczej zwłaszcza w pierwszym dniu każdej sesji roboczej. Nabierał cech bardziej komicznych w piątym dniu każdej sesji, gdy to przedstawiciele delegacji, które do tej pory nie zabrały głosu, a zabierały go po raz pierwszy, gratulowały Przewodniczącemu obrad wyboru na to stanowi- sko i dziękowały Sekretariatowi za tremendous work poświęcony przygotowaniu dokumentów na daną sesję, podczas gdy inni delegaci zaczynali już pakować dokumenty i zerkać na zegarki, kontrolując czas do odlotów swoich samolotów. XII Przedmowa Aby usprawiedliwić tempo prac Grupy Roboczej, należy zrozumieć specyfikę ONZ, a w szczególności potrzebę uzyskania międzynarodowego konsensusu dla każdej podjętej decyzji. Należało wykazywać szacunek dla poglądu wyrażonego przez każdą delegację i cierpliwość dla wysłuchania każdego delegata. Prace Gru- py Roboczej odbywały się w duchu konstruktywnej współpracy i zrozumienia. Tekst Nowego Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL opublikowany został w języku angielskim 12.7.2010 r. Regulamin wszedł w życie miesiąc później, 15.8.2010 r. Dziwna to dość data, gdyż akurat dzień ten przypadał w niedzielę, a nadto, w wielu państwach chrześcijańskich dzień ten jest świętem religijnym, a w niektórych nawet państwowym. Dopiero po 15.8.2010 r. ogłoszone zostały wszystkie pozostałe oficjalne wersje językowe Regulaminu: arabska, chińska, francuska, hiszpańska i rosyjska. Wersję polską sporządzono specjalnie dla po- trzeb niniejszej publikacji. Regulamin ma mieć zastosowanie do umów (klauzul) arbitrażowych zawartych po 15.8.2010 r. Celem zmian Regulaminu było zapewnienie większej skuteczności postępo- wań arbitrażowych z uwzględnieniem wymagań współczesności. Świat zmienił się przez te trzydzieści parę lat. Uchwalając Regulamin w 1976 r., nie dostosowa- no go do sporów inwestycyjnych, chociaż Konwencję Waszyngtońską uchwalono 11 lat wcześniej (Konwencja z 18.3.1965 r. o Ochronie Inwestycji Zagranicznych). Nadto Regulamin z 1976 r. nie przystawał w pełni do najnowszych innowacji technicznych i telekomunikacyjnych stosowanych we współczesnym arbitrażu międzynarodowym. W najlepszym interesie polskiego środowiska arbitrażowego komentatorzy odwołują się czasami do genezy poszczególnych artykułów, cytują dokumenty Grupy Roboczej, porównują komentowane przepisy z regulaminami zagranicz- nych, czasami egzotycznych instytucji arbitrażowych, cytują zagraniczną literatu- rę i orzecznictwo, najwięcej uwagi poświęcając jednak różnicom z KPC, którego używanie w arbitrażu UNCITRAL nie jest przewidziane. Wskazano także na ak- tualne trendy zmian legislacyjnych w państwach posiadających największy wpływ na kształt międzynarodowego arbitrażu. Wreszcie, Komentarz odzwierciedla oso- biste doświadczenia autorów jako arbitrów, pełnomocników i negocjatorów. Książka niniejsza jest pierwszym w Polsce kompendium wiedzy dla prak- tyka arbitrażu ad hoc, zarówno arbitra, jak i pełnomocnika. Wśród załączników Czytelnik znajdzie najważniejsze teksty dla praktyki arbitrażowej, w tym, nigdy wcześniej nie tłumaczony tekst Rules of Ethics for International Arbitrators, IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (nowa wersja 2010 r.) i UNCITRAL Model Law ze zmianami przyjętymi w 2006 r. w rok po uchwaleniu Księgi piątej KPC. Mamy nadzieję, że nowy Regulamin będzie służył społeczności arbitrażowej przez następnych 30 parę lat, z wielkim pożytkiem dla polskich praktyków. Autorzy XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AAAReg .................... Reguły Arbitrażu Handlowego i Mediacji Amerykań- skiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA Commer- cial Arbitration Rules and Mediation) BGB ........................... Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny) DISReg ....................... Regulamin Arbitrażowy Niemieckiego Instytutu Arbitra- żowego (www.dis-arb.de) English Arbitration Act 1996 ........................ Angielska Ustawa o Arbitrażu z 1996 r. (www.opsi.gov.uk) CIETACReg ................. China International Economic and Trade Arbitration Com- mission GenewKonw .............. Konwencja Europejska o międzynarodowym arbitra- żu handlowym, sporządzona w Genewie 21.4.1961 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270) ICCReg ...................... Regulamin Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC (obowiązujący od 1.1.1998 r.; www.iccarbitra- tion.org ICSIDReg ................... Regulamin Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (www.worldbank.org/icsid) KC .............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KIGReg ...................... Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z 1.1.2007 r. (www.sakig.pl) Konwencja Waszyngtońska ........... Konwencja z 18.3.1965 r. o rozstrzyganiu sporów in- westycyjnych między państwami i obywatelami innych państw (www.jus.uio.no) KPC ............................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU ..................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH ............................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych LCIAReg .................... Regulamin Sądu Międzynarodowego Arbitrażu w Lon- (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) dynie (www.lcia-arbitration.com) XV Wykaz skrótów LewiatanReg .............. Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfede- racji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (www.pkp- plewiatan.pl) ModelU ...................... ustawa modelowa UNCITRAL o międzynarodowym ar- bitrażu handlowym uchwalona 21.6.1985 r. zalecona do stosowania krajowym ustawodawstwom przez Zgroma- dzenie Ogólne ONZ, dokument ONZ Nr A/40/17 (UN- CITRAL Model Law on International Commercial Arbi- tration, United Nations document A/40/17, annex I) NYKonw .................... Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku 10.6.1958 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41) PrPoczt ....................... ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) PrUpN ........................ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw- cze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) SCCReg ...................... Regulamin Instytutu Arbitrażowego przy Sztokholm- skiej Izbie Handlowej (www.sccinstitute.com) SDziałGospU ............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SwissRul .................... Swiss Rules of International Arbitration (Szwajcarski Regulamin Arbitrażu Międzynarodowego; www.sccam. org) UNCITRALReg ......... Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL (UNCITRAL Ar- bitration Rules adopted on 28 April 1976; www.ucitral. org) w wersji z 2010 r. UNCITRALReg1976 . Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL (UNCITRAL Ar- bitration Rules adopted on 28 April 1976; www.ucitral. org) w wersji z 1976 r. VIACReg ................... Regulamin Arbitrażu i Koncyliacji Międzynarodowe- go Centrum Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber – Vienna Rules; http://www.portal.wko.at) WIPOReg ................... Reguły i Klauzule Arbitrażu, Mediacji i Rozwiązywania Sporów WIPO Wytyczne IBA ............ Wytyczne IBA dotyczące konfliktów interesów w mię- dzynarodowym arbitrażu, zatwierdzone 22.5.2004 r. przez Radę Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (http://www.sakig.pl/upfiles/pdf/IBA_Guidelines.pdf) 2. Organy, organizacje, instytucje AAA ........................... The American Arbitration Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe) XVI Wykaz skrótów ki Instytut Arbitrażowy) rzyszenie Adwokatów) Izba Handlowa w Paryżu) DIS ............................. Deutshe Institution fur Schiedsgerichtsbarkeit (Niemiec- IBA ............................. International Bar Association (Międzynarodowe Stowa- ICC ............................. International Chamber of Commerce (Międzynarodowa ICDR .......................... International Centre for Dispute Resolution (Międzyna- rodowe Centrum Rozwiązywania Sporów w Dublinie) ICSID ......................... International Centre for Settlement of Investmen Dispu- tes (Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych) KIG ............................ Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie LCIA .......................... The London Court of International Arbitration (Londyń- ski Sąd Arbitrażu Międzynarodowego) ONZ ........................... Organizacja Narodów Zjednoczonych RPO ............................ Rzecznik Praw Obywatelskich SA ............................... Sąd Apelacyjny SCC ............................ Stockholm Chamber of Commerce (Sztokholmska Izba Gospodarcza) SN .............................. Sąd Najwyższy UNCITRAL ............... United Nation Commission on International Trade Law (Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Międzyna- rodowego Prawa Handlowego) VIAC .......................... Vienna International Arbitration Centre (Austriacka Fe- WIPO ......................... World International Property Organization (Światowa deralna Izba Gospodarcza w Wiedniu) Organizacja Własności Intelektualnej) 3. Publikatory i czasopisma ADR ........................... ADR. Arbitraż i Mediacja Arb. Int. ...................... Arbitration International Biul. SN ...................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. .......................... Dziennik Ustaw KPP ............................ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................ Monitor Prawniczy OSA ............................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAPiUS ................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ......................... Orzecznictwo Sądów Polskich. Izba Cywilna PPH ............................ Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. ..................... Prawo Gospodarcze PS ............................... Przegląd Sądowy PUG ............................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ............................. Rejent R. Pr. ........................... Radca Prawny Zb. Orz. ...................... Zbiór Orzecznictwa XVII Wykaz skrótów 4. Inne art. .............................. artykuł cyt. .............................. cytowany (-a, -e); cytat cz. ............................... część lit. ............................... litera m.in. ........................... między innymi n. ................................. następny (-a, -e) niepubl. ....................... niepublikowany (-a, -e) np. ............................... na przykład Nr ............................... numer orz. ............................. orzeczenie pkt .............................. punkt por. ............................. porównaj post. ............................ postanowienie poz. ............................. pozycja r. ................................. rok t.j. ............................... tekst jednolity tj. ................................ to jest tłum. ........................... tłumaczenie uchw. .......................... uchwała ust. .............................. ustęp w zw. z ....................... w związku z wyr. ............................. wyrok zd. ............................... zdanie ze zm. ......................... ze zmianami zob. ............................. zobacz XVIII Komentarz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: