Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00444 011179 20696008 na godz. na dobę w sumie
Regulamin urzędowania sądów powszechnych - ebook/pdf
Regulamin urzędowania sądów powszechnych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 772
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2326-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kolejny tom w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych, opracowany z inicjatywy Jacka Ignaczewskiego, jest komentarzem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 41 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), który upoważnia i zarazem obliguje Ministra Sprawiedliwości do unormowania wewnętrznej organizacji i porządku urzędowania sądów powszechnych, porządku czynności w sądach, porządku urzędowania organów sądów i wykonywania zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, toku czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalnych systemów i rozkładu czasu urzędowania oraz szczegółowych warunków udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

Niejednolitość materii objętej regulacją Regulaminu skłoniły Autorów komentarza do odstąpienia od znanej Czytelnikom formuły redagowania poszczególnych pozycji ukazujących się w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych. Ten komentarz nie został zatem podzielony na części A i B, które by stanowiły – odpowiednio – syntetyczny komentarz do poszczególnych przepisów oraz opisowe, monograficzne rozwinięcie tez przedstawionych w części komentarzowej. Przepisy rozporządzenia zostały skomentowane w klasyczny sposób, bowiem w większości nie tworzą one zamkniętej systemowo całości, są natomiast – momentami chaotycznym – uzupełnieniem regulacji zawartej w ustawie normującej ustrój sądów powszechnych oraz procedury stosowane przez sądy.

Niezależnie od wszystkich mankamentów i wad tej regulacji, Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych jest aktem prawnym, do którego sędziowie sądów powszechnych i osoby pełniące funkcje administracyjne w sądach muszą sięgać w codziennej pracy. Bez wątpienia pozycja ta może być też wykorzystywana przez adwokatów, radców prawnych, aplikantów  wszystkich zawodów prawniczych i studentów, jak źródło wiedzy o praktyce sądowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S¥DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego REGULAMIN URZÊDOWANIA S¥DÓW POWSZECHNYCH Marta Romañska (red.) Joanna Æwik-Bieliñska, Katarzyna Gonera, Andrzej Hinz, Jacek Ignaczewski, Wojciech £ukowski, Marta Romañska, Marek Siwek, Ewa Stryczyñska, Marcin Uliasz Wydawnictwo C. H. Beck SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH KOMENTARZ Polecamy nasze publikacje: Pod redakcją Marty Romańskiej POZAINSTANCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne red. Jacek Ignaczewski ROZWÓD I SEPARACJA, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne red. Jacek Ignaczewski ALIMENTY, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne www.ksiegarnia.beck.pl SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcją Jacka Ignaczewskiego REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH KOMENTARZ Marta Romańska (red.) Joanna Ćwik-Bielińska Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Gonera Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Hinz Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Jacek Ignaczewski Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wojciech Łukowski Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marta Romańska Sędzia Sądu Najwyższego, doktor habilitowany nauk prawnych Marek Siwek Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, doktor nauk prawnych Ewa Stryczyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Marcin Uliasz sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie delegowany do Departamentu Prawa Cywilnego w MS, doktor nauk prawnych WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Regulamin urzędowania sądów powszechnych Stan prawny: październik 2012 Redaktor serii: Jacek Ignaczewski Autorami poszczególnych paragrafów są: § 1–47 Ewa Stryczyńska § 48–106 Marcin Uliasz § 107–146, 179–191 Marta Romańska § 147–176, 272a Wojciech Łukowski Katarzyna Gonera § 177–178 Joanna Ćwik-Bielińska § 192–203 Jacek Ignaczewski Andrzej Hinz Marek Siwek § 204–225, 245–255 § 226–244 § 273–386 Redakcja: Katarzyna Pudłowska Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN 978-83-255-1703-8 ISBN e-book 978-83-255-2326-8 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Organizacja sądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Nazwy sądów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu  . . . . . . . . . . Rozdział 3. Pieczęcie urzędowe. Znaki opłaty sądowej  . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wewnętrzna struktura organizacyjna sądów  . . . . . . . . . . Rozdział 5. Czynności prezesa, wiceprezesa, dyrektora oraz  kierownika finansowego sądu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Czynności związane z tworzeniem i znoszeniem sądów  lub zmianą obszaru właściwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 7. Czas urzędowania, urlopy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Dział III. Czynności sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 1. Przepisy wspólne dla wszystkich rodzajów spraw  . . . . .   Rozdział 2. Czynności przewodniczącego wydziału,  przewodniczącego posiedzenia, sędziów i kierownika zespołu  kuratorskiej służby sądowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 3. Przygotowanie posiedzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Doręczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Inne czynności w postępowaniu sądowym  . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przebieg i porządek posiedzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 7. Orzeczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 8. Udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt,  przesyłanie akt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Pomoc sądowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Czynności w sprawach dotyczących zgodności aktów  normatywnych z Konstytucją lub aktami ustawodawczymi  . . . . .       Dział IV. Czynności w sprawach cywilnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Rozdział 1. Przepisy wspólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 1. Czynności wstępne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Strony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   IX XI 1 7 7 30 37 39 89 140 145 156 156 173 185 189 197 202 210 215 231 236 238 238 238 250 V Spis treści Oddział 3. Protokoły  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 4. Ogłoszenia sądowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 2. Posiedzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 1. Czynności w postępowaniu apelacyjnym  . . . . . . . . . .   Oddział 2. Czynności z zakresu postępowania cywilnego  . . . . . .   Oddział 3. Czynności w postępowaniu nakazowym  i upominawczym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego  . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego  . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przepisy szczególne w sprawach rozpoznawanych  w wydziałach gospodarczych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Sprawy gospodarcze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Sprawy rejestrowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 3. Sprawy upadłościowe i naprawcze  . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 6. Przepisy szczególne w sprawach rozpoznawanych  w wydziałach pracy oraz wydziałach pracy i ubezpieczeń  społecznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 7. Przepisy szczególne w postępowaniu  zabezpieczającym i egzekucyjnym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przepisy szczególne w sprawach  wieczystoksięgowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 9. Przepisy szczególne w sprawach rozpoznawanych  w wydziałach rodzinnych i nieletnich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 1. Przepisy wstępne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 2. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego  i opiekuńczego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Oddział 3. Sprawy nieletnich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy osób uzależnionych od alkoholu,  środków odurzających lub psychotropowych  . . . . . . . . . . . . .   Oddział 5. Czynności w sprawach z zakresu ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 6. Czynności w postępowaniu wykonawczym  . . . . . . . .   Rozdział 10. Przepisy szczególne w sprawach  rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu  upominawczym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Dział V. Czynności w sprawach karnych o przestępstwa i wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 1. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 2. Zawiadomienia, wezwania, doręczenia  . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 3. Stosowanie środków zapobiegawczych i postępowanie  z osobami pozbawionymi wolności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 4. Postępowanie w sprawach europejskiego nakazu  aresztowania i poszukiwań międzynarodowych  . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 4a. Dostęp do danych Systemu Informacyjnego Schengen    Rozdział 5. Czynności w sprawach rozpoznawanych  w postępowaniu przyspieszonym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 6. Czynności w sprawach o wykroczenia  . . . . . . . . . . . . . .   VI 259 267 272 272 275 282 287 300 308 308 315 347 357 390 417 450 450 457 480 502 508 513 527 537 537 553 560 624 636 645 652 Spis treści Rozdział 7. Dowody rzeczowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział 8. Wykonywanie orzeczeń sądowych  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 1. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Oddział 2. Kara pozbawienia wolności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 3. Kara ograniczenia wolności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Grzywna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 5. Środki karne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 6. Warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe  zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe  zwolnienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 7. Zabezpieczenie majątku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 8. Ułaskawienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 9. Środki zabezpieczające  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oddział 10. Należności sądowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   663 676 676 680 684 686 692 710 715 718 722 730 735 VII Przedmowa Kolejny  tom  w  serii  Sądowych  Komentarzy  Tematycznych,  opracowany  z inicjatywy Jacka Ignaczewskiego, jest komentarzem do rozporządzenia Mi- nistra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania  sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.). Rozporządzenie to zosta- ło wydane na podstawie art. 41 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju są- dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), który upoważnia i zarazem  obliguje  Ministra  Sprawiedliwości  do  unormowania  wewnętrznej  organizacji  i porządku urzędowania sądów powszechnych, porządku czynności w sądach,  porządku  urzędowania  organów  sądów  i  wykonywania  zadań  przez  sędziów  pełniących funkcje kierownicze, toku czynności administracyjnych w sprawach  należących do właściwości sądów, dopuszczalnych systemów i rozkładu czasu  urzędowania  oraz  szczegółowych  warunków  udostępniania  pomieszczeń  dla  uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach. Po  określeniu  przedmiotu  regulacji  (dział  I  −  Przepisy  wstępne),  Minister  Sprawiedliwości  unormował  w  nim  organizację  sądów  (dział  II),  czynno- ści  sądów  apelacyjnych,  okręgowych  i  rejonowych  we  wszystkich  rodzajach  spraw, czynności przewodniczącego wydziału, przewodniczącego posiedzenia,  sędziów i kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej (dział III), czynno- ści w sprawach cywilnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych, rodzinnych  i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniu zabezpie- czającym i egzekucyjnym (dział IV), czynności w sprawach karnych o przestęp- stwa i wykroczenia (dział V).    Materia unormowana w Regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów po- wszechnych jest niezwykle obszerna, ale zarazem zróżnicowana. Zagadnienia,  które Minister Sprawiedliwości uczynił przedmiotem regulacji z jednej strony  nie wyczerpują zakresu delegacji udzielonej mu w art. 41 § 1 ustawy – Prawo  o ustroju sądów powszechnych, a z drugiej strony miejscami poza ten zakres  wykraczają. Nie zawsze jasne jest, dlaczego te a nie inne kwestie zostały unor- mowane w rozporządzeniu. Wątpliwości budzą przede wszystkim te sytuacje,  gdy regulamin powiela unormowania ustawowe albo nawet modyfikuje posta- nowienia  ustaw  procesowych.  Niejednolitość  materii  objętej  regulacją  Regu- laminu  skłoniły Autorów  komentarza  do  odstąpienia  od  znanej  Czytelnikom  formuły  redagowania  poszczególnych  pozycji  ukazujących  się  w  serii  Sądo- wych Komentarzy Tematycznych. Ten komentarz nie został zatem podzielony  na części A i B, które by stanowiły – odpowiednio – syntetyczny komentarz do  poszczególnych przepisów oraz opisowe, monograficzne rozwinięcie tez przed- stawionych w części komentarzowej. Przepisy rozporządzenia zostały skomen- towane w klasyczny sposób, ponieważ w większości nie tworzą one zamkniętej  systemowo całości, są natomiast – momentami chaotycznym – uzupełnieniem  regulacji zawartej w ustawie normującej ustrój sądów powszechnych oraz pro- cedury stosowane przez sądy.  Niezależnie od wszystkich mankamentów i wad tej regulacji Regulamin we- wnętrznego urzędowania sądów powszechnych jest aktem prawnym, do którego  IX Przedmowa sędziowie sądów powszechnych i osoby pełniące funkcje administracyjne w są- dach muszą sięgać w codziennej pracy. Bez wątpienia pozycja ta może być też  wykorzystywana przez adwokatów, radców prawnych, aplikantów  wszystkich  zawodów prawniczych i studentów jak źródło wiedzy o praktyce sądowej.  Kraków, sierpień 2012 r.  Marta Romańska X 1. Źródła prawa CIKRSR  . . . . . . . . . . . . . . .   CIKwR  . . . . . . . . . . . . . . . .   Wykaz skrótów rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 27.12.2011 r. w sprawie ustroju i organizacji  Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądo- wego oraz trybu i sposobu udzielania informacji  z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania  kopii dokumentów z katalogu, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach wpisa- nych do Rejestru oraz cech wydruków umożli- wiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze  (Dz.U. Nr 297, poz. 1760 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 14.8.2003 r. w sprawie Centralnej Informacji  Ksiąg Wieczystych (Dz.U. Nr 162, poz. 1571  ze zm.) z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 13.1.2004 r. w sprawie czynności administracyj- nych związanych z wykonywaniem tymczasowego  aresztowania oraz kar i środków przymusu skut- kujących pozbawienie wolności oraz dokumento- wania tych czynności (Dz.U. Nr 15, poz. 142) CudzU . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U.  CzynAdmAresztR . . . . . . . . .  EgzGrzywR . . . . . . . . . . . . .   d. PrUSP  . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju sądów  powszechnych (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25  ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 9.3.2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar  pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postę- powania w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 42,  poz. 288) EKC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  i Podstawowych Wolności; ustawa z 2.10.1992 r.  o ratyfikacji (Dz.U. Nr 85, poz. 427) oraz ustawa  z 8.4.1994 r. o ratyfikacji protokołów dodatko- wych Nr 1 i 4 (Dz.U. Nr 67, poz. 287) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 22.2.2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowa- dzenia ewidencji partii politycznych oraz szcze- gółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów  z ewidencji i statutów tych partii (Dz.U. Nr 33,  poz. 235) EwPartPolR . . . . . . . . . . . . .   XI FinPublU . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych  Wykaz skrótów GospFinDziałInwestR . . . . .   (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 11.1.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad  prowadzenia gospodarki finansowej i działalno- ści inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.  Nr 11, poz. 69 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  ze zm.) Instrukcja . . . . . . . . . . . . . . .   zarządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu  działania sekretariatów sądowych oraz innych  działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5,  poz. 22 ze zm.) KC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.  Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,  KKS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy  (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy  (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP  . . . . . . . . . .   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.  (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KonSU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z  13.2.1984  r.  o  funkcjach  konsulów  Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2002 r.  Nr 215, poz. 1823 ze zm.) KP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 ze zm.) KPC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania  KPK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania  cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia  (Dz.U.  Nr  106,  poz. 1148 ze zm.) KRadSU  . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądow- nictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.)  KRKU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z 24.5.2000 r.  o Krajowym Rejestrze  KRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- Karnym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) XII Wykaz skrótów KRSU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z 20.8.1997 r.  o Krajowym Rejestrze  Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186  ze zm.)  KSCU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z  28.7.2005  r.  o  kosztach  sądowych  w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90,  poz. 594 ze zm.) KSH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych  (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWHU  . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z 6.7.1982 r.  o księgach  wieczystych  i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361  ze zm.) KwSystInfU  . . . . . . . . . . . .   ustawa z 14.2.2003 r. o przenoszeniu treści księgi  wieczystej do struktury księgi wieczystej prowa- dzonej w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 42,  poz. 363) LikwDepU  . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych  MigrR  . . . . . . . . . . . . . . . . .   depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 14.8.2003 r. w sprawie szczegółowej organi- zacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego  ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu  rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych  (Dz.U. Nr 162, poz. 1573) MPPiOP  . . . . . . . . . . . . . . .   Międzynarodowy  Pakt  Praw  Obywatelskich  i Politycznych, Nowy Jork, 19.12.1966 r. (Dz.U.  z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NarkU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narko- manii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) NierCudzU  . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167,  poz. 1758 ze zm.) OchrInfU  . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692 ze zm.) OrdPodU  . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa  PaszpU  . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 29.11.1990 r. o paszportach (Dz.U. Nr 2,  (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) poz. 5 ze zm.) PEAU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z  17.6.1966  r.  o  postępowaniu  egze- kucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1015) PodpElU  . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym  (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PomSpołU  . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z  12.3.2004  r.  o  pomocy  społecznej  (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) PostNielU  . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach  nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178  ze zm.) XIII Wykaz skrótów PPolU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych  (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 ze zm.)  PracSądProkU  . . . . . . . . . . .   ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów  i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639  ze zm.) PracUrzPaństwU  . . . . . . . . .   ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów  państwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953  ze zm.) PrASC  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu  cywilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) PrBank  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U.  z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGeodKart  . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287  ze zm.) PrNot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa  z  14.2.1991  r.  –  Prawo  o  notariacie  ProwKRS  . . . . . . . . . . . . . .   ProwKWR  . . . . . . . . . . . . . .   (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.)  rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 30.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposo- bu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład  Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej  treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 273,  poz. 1616 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wie- czystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102,  poz. 1122 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.  Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrRuchDr  . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz.U. z 2005 r.  Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrUpNapr  . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361  ze zm.)  rozporządzenie Prezydenta RP z 24.10.1934 r. –  Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118,  poz. 512 ze zm.) PrUpR  . . . . . . . . . . . . . . . . .   PrzechSubstNiebR  . . . . . . .   PrUSP  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów  powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)  rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 18.6.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad  i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym  przedmiotów i substancji stwarzających niebez- pieczeństwo dla życia i zdrowia oraz warunków  i trybu ich nieszczenia (Dz.U. Nr 108, poz. 1025)  XIV Wykaz skrótów PTKR  . . . . . . . . . . . . . . . . .   rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 20.8.2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia  treści dotychczasowej księgi wieczystej do struk- tury księgi wieczystej prowadzonej w systemie  informatycznym (Dz.U. Nr 162, poz. 1574 ze zm.) PWKRSU  . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające  ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.  Nr 121, poz. 770 ze zm.) RachunkU  . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.  RegKonkR  . . . . . . . . . . . . . .   RegUProkR  . . . . . . . . . . . . .   RegUrzędSądPowsz  . . . . . .   RegUrzędWewSądPowsz  . . .   RejDzCzR  . . . . . . . . . . . . . .   RejZastR  . . . . . . . . . . . . . . .   z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) rozporządzenie Rady 1/2003/WE z 16.12.2002 r.  w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkuren- cji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.Urz.  UE L 1/2003, s. 1 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 24.3.2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzę- dowania jednostek organizacyjnych prokuratury  (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 23.2.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzę- dowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38,  poz. 249 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  19.11.1987  r.  –  Regulamin  wewnętrznego  urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38,  poz. 218 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 9.7.1990 r. w sprawie rejestru dzienników i cza- sopism (Dz.U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 15.10.1997 r. w sprawie szczegółowej organi- zacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów  (Dz.U. Nr 134, poz. 892 ze zm.) RejZastU  . . . . . . . . . . . . . . .   ustawy  z  6.12.1996  r.  o  rejestrze  zastawów  (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) RPOU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawy z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Oby- watelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147  ze zm.) SpMU  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116  ze zm.) SwobDziałGospU  . . . . . . . .   ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447  ze zm.) SystInfSchengenU  . . . . . . . .   ustawa z 24.8.2007 r. o udziale Rzeczypospoli- tej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schen- gen oraz Wizowym Systemie Schengen (Dz.U.  Nr 165, poz. 1170 ze zm.) XV Wykaz skrótów SystUbezpSpołU  . . . . . . . . .   ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585  ze zm.) TFUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.  z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ze zm.) TWE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Traktat  ustanawiający Wspólnotę  Europejską  z 25.3.1957 r. (wersja skonsolidowana, Dz.Urz.  UE C 321 E/2006, s. 1) WzUmSpR  . . . . . . . . . . . . .   WydMSiGR  . . . . . . . . . . . . .   WychTrzeźwU  . . . . . . . . . .   ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwo- ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.  z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 15.4.1996 r. w sprawie organizacji, sposobu  wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy  ustalania ceny numerów Monitora Sądowego  i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszcze- nie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U.  Nr 45, poz. 204 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 22.12.2011 r.  w sprawie  określenia  wzorca  umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  udostępnianego w systemie teleinformatycznym  (Dz.U. Nr 299, poz. 1774) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 20.8.2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia  ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  (Dz.U. Nr 163, poz. 1575 ze zm.) rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z 10.8.2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo  obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenie jaw- nego (Dz.U. Nr 185, poz. 1046 ze zm.) ZapDźR  . . . . . . . . . . . . . . . .   ZakProKwSystInfR  . . . . . . .   ZdrPsychU  . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psy- chicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375  ze zm.) ZNUK  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  ze zm.) 2. Organy orzekające, instytucje i rejestry ABW  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego GUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Główny Urząd Statystyczny KGP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Komenda Główna Policji KRK  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Krajowy Rejestr Karny KRUS  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Krajowy Rejestr Sądowy NSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Naczelny Sąd Administracyjny XVI Wykaz skrótów PESEL  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Powszechny Elektroniczny System Ewidencji  Ludności  RDN  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rejestr Dłużników Niewypłacalnych RPO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rzecznik Praw Obywatelskich RZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rejestr Zastawów SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sąd Apelacyjny  SIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   System Informacyjny Schengen SN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sąd Najwyższy SKW  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Służba Kontrwywiadu Wojskowego TK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Trybunał Konstytucyjny  USC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Urząd Stanu Cywilnego UOKiK  . . . . . . . . . . . . . . . .   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma Biul. PK  . . . . . . . . . . . . . . . .   Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN  . . . . . . . . . . . . . . . .   Biuletyn Sądu Najwyższego  Dz.U.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz.Urz.  . . . . . . . . . . . . . . . .   Dziennik Urzędowy KZS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Krakowskie Zeszyty Sądowe OTK ZU  . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór  Urzędowy MoP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Monitor Prawniczy PS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Przegląd Sądowy OSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych  OSNC  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna  OSNC-ZD  . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna  OSNKW  . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna  (od 1995 r.) Zbór Dodatkowy i Wojskowa OSNP  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy,  Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych  (od 2003 r.) OSNPG  . . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydanie Pro- OSNwSK  . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach  kuratury Generalnej Karnych OSP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Orzecznictwo Sądów Polskich Prob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Probacja  Prok . i Pr . . . . . . . . . . . . . . . .   Prokuratura i Prawo WPP . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Wojskowy Przegląd Prawniczy XVII Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Dział I. Przepisy wstępne § 1. Rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek i czas urzędowania sądów powszechnych, zwanych dalej „sąda- mi”, porządek czynności podejmowanych w  sądach, wykony- wania zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w  sprawach należących do wła- ściwości sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania po- mieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach. 1. Podstawę prawną do wydania przez Ministra Sprawiedliwości ni- niejszego rozporządzenia stanowi art. 41 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. –  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).  Określona w nim delegacja do wydania przez Ministra Sprawiedliwości  aktu wykonawczego do ustawy nie brzmi tożsamo z zakresem przed- miotowym  wskazanym  w  §  1  RegUrzędSądPowsz. Artykuł  41  §  1  PrUSP, w którym ustawodawca określił granice delegacji do wydania,  w drodze rozporządzenia, regulaminu wewnętrznego urzędowania są- dów powszechnych, ma szerszy zakres przedmiotowy niż ten, który jest  określony w § 1 RegUrzędSądPowsz. Z delegacji ustawowej (art. 41 § 1  PrUSP) wynika bowiem, że regulamin powinien określać wewnętrzną  organizację i porządek funkcjonowania sądów, porządek czynności w są- dach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania zadań sę- dziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych  1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: