Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 004902 12750065 na godz. na dobę w sumie
Rejestracja VAT i VAT UE w 2017 r. – kiedy można utracić status podatnika - ebook/pdf
Rejestracja VAT i VAT UE w 2017 r. – kiedy można utracić status podatnika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409834 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady rejestracji podatników VAT. Zmiany mają na celu lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do tego rejestru i bieżącą weryfikację bazy podatników VAT. Od 2017 r. możliwa jest odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (i w rezultacie podatnika VAT UE). Zwiększył się również katalog przypadków, w których podatnicy VAT i VAT UE mogą zostać wykreśleni z rejestru. Zarówno odmowa rejestracji, jak i wykreślenie podatnika z rejestru mają dotyczyć przede wszystkim tych podatników, których działania są ukierunkowane na wprowadzanie do obrotu „pustych” faktur lub wyłudzenia zwrotu podatku. Oszustwa podatkowe nie są jednak jedynym powodem, dla którego organ podatkowy może z urzędu wykreślić podatnika z rejestru. Organy podatkowe otrzymały również uprawnienie do przywracania podatnikom statusu podatników VAT czynnych. Publikacja omawia nowe zasady rejestracji VAT od 2017 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REJESTRACJA VAT I VAT UE W 2017 R.– KIEDY MOŻNA STRACIĆ STATUS PODATNIKAANETA SZWĘCHisbn 978-83-7440-983-4stan prawny 5 stycznia 2017 r. 2styczeń 2017 r.IFKRejestracjaVATiVATUEw2017r.–kiedymożnautracićstatuspodatnika1. Kto i kiedy składa zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) ............................... 32. Kto nie ma obowiązku składania VAT-R ........................................ 53. Kto i kiedy rejestruje się jako podatnik VAT UE .................................. 64. W jakich przypadkach w 2017 r. urząd skarbowy może odmówić rejestracji do celów VAT ... 7 4.1. Czy można odmówić rejestracji, gdy podmiot ma zamiar prowadzić działalność w piwnicy .......................................................... 8 4.2. Czy można odmówić rejestracji ze względu na brak środków na prowadzenie działalności ............................................ 9 4.3. Czy można odmówić rejestracji, jeśli siedzibą zgłaszanego podmiotu ma być „wirtualne biuro” ............................................... 95. Jaką odpowiedzialność ponosi pełnomocnik, który dokonał rejestracji w imieniu podatnika VAT ................................................... 106. W jakich okolicznościach organ podatkowy wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT ......................................................... 11 6.1. Wykreślenie podatnika spowodowane zawieszeniem działalności ................. 13 6.2. Wykreślenie podatnika spowodowane składaniem „zerowych” deklaracji lub brakiem deklaracji .......................................................... 15 6.3. Wykreślenie podatnika spowodowane udziałem w oszustwie podatkowym .......... 157. Kiedy organ podatkowy może zmienić status podatnika z czynnego na zwolnionego ................................................ 168. W jakich okolicznościach organ podatkowy wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT UE ...................................................... 16SPIS TREŚCI 3REJESTRACJA VAT I VAT UE W 2017 R.styczeń 2017 r.IFKzm!any 2017 Rejestracja VAT i VAT UE w 2017 r. – kiedy można utracić status podatnika Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady rejestracji podatników VAT. Zmiany mają na celu lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do tego rejestru i bieżącą weryfikację bazy podatników VAT. Od 2017 r. moż-liwa jest odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (i w rezultacie podatnika VAT UE). Zwiększył się również katalog przypadków, w któ-rych podatnicy VAT i VAT UE mogą zostać wykreśleni z rejestru. Zarówno odmowa rejestracji, jak i wykreślenie podatnika z rejestru mają dotyczyć przede wszystkim tych podatników, których działania są ukierunkowa-ne na wprowadzanie do obrotu „pustych” faktur lub wyłudzenia zwro-tu podatku. Oszustwa podatkowe nie są jednak jedynym powodem, dla którego organ podatkowy może z urzędu wykreślić podatnika z rejestru. Organy podatkowe otrzymały również uprawnienie do przywracania po-datnikom statusu podatników VAT czynnych.Ułatwienie organom podatkowym możliwości wykreślenia podatników z rejestru powo-duje, że należy na bieżąco sprawdzać status kontrahenta w bazie podatników VAT na porta-lu podatkowym https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/.1. Kto i kiedy składa zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R)Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty spełniające warunki do uznania za podat-ników VAT są obowiązane złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Obowiązek ten dotyczy:■■■osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT),■■■osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, które nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego dla rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (art. 15 ust. 4 ustawy o VAT),■■■organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, jeśli wykonują czyn-ności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Na skutek złożonego przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego naczelnik urzędu skar-bowego, po weryfikacji danych podanych w tym zgłoszeniu, rejestruje podatnika jako „po-datnika VAT czynnego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. W zmienio-nych przepisach podkreślono, że rejestracja odbywa się po weryfikacji danych wskazanych przez podatnika. Jest to konsekwencją wprowadzenia regulacji umożliwiających odmowę rejestracji przez organ podatkowy.Jeżeli podatnik złoży wniosek o wydanie potwierdzenia zarejestrowania go jako „podatnika VAT czynnego” (VAT-5), to w związku z dokonaniem tej czynności urzędowej musi zapłacić Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestracja VAT i VAT UE w 2017 r. – kiedy można utracić status podatnika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: