Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 007295 20265124 na godz. na dobę w sumie
Rewindykacja gruntów warszawskich. Zagadnienia administracyjnoprawne - ebook/pdf
Rewindykacja gruntów warszawskich. Zagadnienia administracyjnoprawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 209
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-338-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Rewindykacja gruntów warszawskich. Zagadnienia administracyjnoprawne to opracowanie, które opisuje proces stosowania przepisów dekretu warszawskiego w dzisiejszej rzeczywistości, prawie 70 lat po jego wejściu w życie.
Tematyka odzyskiwania nieruchomości warszawskich nie traci jednak na aktualności. Dekret warszawski jest na skalę europejską niespotykanym aktem prawnym, który – wydany jako akt planistyczny – był stosowany jako instrument wywłaszczeniowy, aby obecnie być aktem umożliwiającym rewindykację w odniesieniu do części przejętych nieruchomości. Ten zmienny kontekst stosowania dekretu jest sam w sobie fenomenem, którego próbę opisania podjęto w niniejszej książce.
Na podstawie analizy orzecznictwa sądowego ukazana została aktualna wykładnia przepisów dekretu. Autor próbuje zdefiniować treść roszczenia rewindykacyjnego, jakie przysługuje osobom, które utraciły nieruchomość. Ponadto przedstawiona została tematyka roszczeń odszkodowawczych przysługujących z tytułu przejęcia nieruchomości warszawskich.
Książka adresowana jest do prawników praktyków, pracowników organów administracji oraz osób zaangażowanych w proces rewindykacji nieruchomości.
Mirosław Gdesz – doktor nauk prawnych, sędzia sądu administracyjnego, specjalizuje się w publicznym prawie nieruchomości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rewindykacja gruntów warszawskich Zagadnienia administracyjnoprawne Mirosław Gdesz Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Hanna Czerniewska Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-338-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 1. Cele dekretu warszawskiego i ich realizacja . . . . . . . . 1.1. Powszechna komunalizacja gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Brak generalnego planu m.st. Warszawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Przejmowanie posiadania gruntów przez gminę m.st. Warszawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Odrębna własność budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Przyznanie prawa wieczystej dzierżawy (prawo zabudowy) . . . . . 1.5.1. Istota wniosku dekretowego i pojęcie wnioskodawcy . . . . . . 1.5.2. Termin zgłoszenia wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Pogodzenie użytkowania z planem zabudowy . . . . . . . . . . . . 1.5.4. Posiadanie nieruchomości przez następców prawnych dotychczasowych właścicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5. Przyznanie prawa do gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Prawo do nieruchomości zamiennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Prawo do odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dekretowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Rewindykacja poprzez stwierdzenie nieważności decyzji . . . . . . . . 2.2. Organ właściwy do stwierdzenia nieważności orzeczeń dekretowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Strony postępowania nadzorczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Stwierdzenie nieważności decyzji dekretowej a nieodwracalne skutki prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Odszkodowanie za szkody wywołane decyzją dekretową . . . . . . . . 9 11 13 13 19 22 29 33 33 39 44 47 49 51 52 62 62 68 73 89 90 99 5 Spis treści ROZDZIAŁ 3. Rażące naruszenie art. 7 ust. 2 dekretu . . . . . . . . . . . . 108 3.1. Istota uniwersalnego błędu dekretowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3.2. Analiza planistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.2.1. Brak przeprowadzenia analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.2.2. Błędna analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3.2.3. Dekret a plany zabudowy z lat 1931–1939 . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.2.4. Dekret a zaświadczenie lokalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3.3. Wykazanie niemożliwości korzystania z nieruchomości przez wnioskodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3.3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3.3.2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 listopada 2008 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.3.3. Konkretyzacja celu użyteczności publicznej . . . . . . . . . . . . . . 129 3.3.4. Dopuszczalność realizacji zadań użyteczności publicznej przez osoby prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.3.5. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3.3.6. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego pod placówki dyplomatyczne . . . . . . . . . . . . 137 3.3.7. Budownictwo mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3.3.8. Inne cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3.4. Zastosowanie art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3.5. Naruszenie innych przepisów prawa niż art. 7 ust. 2 dekretu skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji dekretowej . . . . . . 155 ROZDZIAŁ 4. Postępowanie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4.1. Realizacja wniosku dekretowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4.2. Sytuacja planistyczna m.st. Warszawy a postępowania dekretowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 4.3. Zmiana stanu faktycznego a ostateczne decyzje o odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 4.4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jako podstawa decyzji . . . . . . . . . . 163 4.5. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a roszczenia dekretowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.6. Odwołanie się w decyzji do obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.7. Zbycie nieruchomości dekretowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6 www.lexisnexis.pl Spis treści 4.8. Zagospodarowanie nieruchomości jako przesłanka decyzji dekretowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4.8.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4.8.2. Budynki wzniesione na nieruchomości dekretowej . . . . . . . . 177 4.8.3. Część budynku znajdująca się w granicach nieruchomości dekretowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.8.4. Zwrot nakładów na wzniesienie budynku . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.8.5. Utrudnienia w geodezyjnym podziale nieruchomości . . . . . . 183 ROZDZIAŁ 5. Prawo do odszkodowania za przejęcie nieruchomości dekretowej (art. 215 u.g.n.) . . . . . . . . 185 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 5.2. Odmowne decyzje odszkodowawcze wydane w trybie ustawy wywłaszczeniowej z 1958 r. a nowa sprawa wszczęta na podstawie art. 215 u.g.n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.3. Pojęcie stanu nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.4. Odszkodowanie za gospodarstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.5. Odszkodowanie za nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym lub przeznaczoną w planie na cele mieszkaniowe (art. 215 ust. 2 u.g.n.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5.5.1. Domy jednorodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5.5.2. Przeznaczenie nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.5.3. Pozbawienie możliwości faktycznego władania . . . . . . . . . . . 199 5.5.4. Pojęcie działki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5.6. Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania . . . . . . . . . . . . . 204 5.7. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2011 r. . . 205 5.8. Uwagi de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7 Wykaz skrótów I. Źródła prawa dekret k.c. Konstytucja RP Konwencja k.p.a. k.p.c. u.g.g.w.n. u.g.n. – dekret z 26 października 1945 r. o własności i użyt- kowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) – Konwencja z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw czło- wieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami jedn. Dz.U. i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm. – uchylona) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ustawa wywłaszczeniowa – ustawa z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłasz- czania nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, z 1958 r. poz. 64 ze zm. – uchylona) II. Ofi cjalne wydawnictwa z orzecznictwem ONSA ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy kich Sądów Administracyjnych (od 2004 r.) OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) i Ubezpieczeń Społecznych 9 Wykaz skrótów OSNCP OSNP OSP OTK ZU – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy III. Czasopisma Biul. SN M. Prawn. PiP Prok. i Pr. IV. Inne Dz.U. M.P. LexPolonica Lex – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Monitor Prawniczy” – „Państwo i Prawo” – „Prokuratura i Prawo” – Dziennik Ustaw – Monitor Polski – Serwis Prawniczy LexisNexis – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer 10 www.lexisnexis.pl Wstęp Rewindykacja gruntów warszawskich jest szczególnym zjawiskiem prawnym na tle szeroko rozumianej nacjonalizacji mienia, dokonanej w okresie komunistycznych rządów. Najdobitniej istotę rewindykacji nieruchomości warszawskich ujął S. Rudnicki, wskazując, że: „w tej właśnie dziedzinie państwo ponosi odpowiedzialność wobec społe- czeństwa nie tylko za ekspropriację całej nieruchomej własności war- szawskiej, ale także za niezrealizowanie do dziś ustawowej obietnicy odszkodowania i za brak reprywatyzacji. Z braku rozporządzenia wy- konawczego ustalającego zasady i sposób ustalenia odszkodowania, które nigdy nie zostało wydane, przepisy o odszkodowaniu pozostały martwe aż do ich uchylenia. Postawiło to byłych właścicieli nierucho- mości wobec konieczności poszukiwania i wykorzystywania zawiłych dróg prawnych, stanowiących ostateczną prawną możliwość docho- dzenia uprawnień, które przy generalnym wywłaszczeniu stwarzał dekret z 26 października 1945 r., a które mimo to zostały naruszone przez ówczesne władze przez stosowaną nagminnie praktykę odmowy ich przyznania pomimo gwarancji ustawowej”1. Tematyka stosowania dekretu, po wielu latach, wciąż nie traci na aktualności. Jeden z ważniejszych momentów w tym procesie dzie- jowym jest dopiero przed nami, a mianowicie rozszerzenie zakresu roszczeń odszkodowawczych. Dekret jest na skalę europejską niespo- tykanym aktem prawnym, który – wydany jako akt planistyczny – był 1 G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007, s. 347. 11 Wstęp stosowany jako instrument wywłaszczeniowy, by obecnie być aktem umożliwiającym rewindykację części przejętych nieruchomości. Ten zmienny kontekst stosowania dekretu jest sam w sobie fenomenem, którego próba opisania została podjęta w tej książce. Warto zasygnalizować również oddziaływanie dekretu na rozwój instytucji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oraz regulacji dotyczącej odszkodowania za szkodę wywołaną wadliwą decyzją. Za pomoc w pracy nad książką chciałem szczególnie podziękować Annie Milickiej-Stojek. Dziękuję również Iwonie Hotel oraz Iwonie Kosińskiej za cenne uwagi. Mirosław Gdesz 12 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rewindykacja gruntów warszawskich. Zagadnienia administracyjnoprawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: