Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00509 008336 11005441 na godz. na dobę w sumie
Rodzic jako przywódca stada. Pełne miłości przywództwo w rodzinie - ebook/pdf
Rodzic jako przywódca stada. Pełne miłości przywództwo w rodzinie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: MiND Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62445-61-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak matka i ojciec mogą być wspólnie przywódcami swojego stada?

Jakie wartości pomagają w byciu dobrym przywódcą?
Dlaczego ważna jest godność każdego członka rodziny?
Czego możemy nauczyć się od dzieci?
Co to znaczy: zdrowe i silne dziecko?

 

Cała władza w rodzinie należy do rodziców. Dzieci potrzebują przywództwa, ponieważ brakuje im jeszcze doświadczenia i siły wewnętrznej, żeby samemu decydować o sobie. Jak jednak korzystać z władzy rodzicielskiej, żeby nie ranić dziecięcych uczuć i nie naruszać ich granic?

Jesper Juul pokazuje, że kluczowe są wartości, jakimi kierują się dorośli. Czy ważna jest dla nas autentyczność? Czy uczciwie bierzemy odpowiedzialność za swoje błędy? Czy uważamy dziecko za kogoś równego sobie pod względem godności osobistej? Czy szanujemy jego uczucia, marzenia i granice tak samo jak swoje?

 

Nie można wychować silnego i zdrowego człowieka, jeśli nie dba się o jego siłę i zdrowie już w dzieciństwie. Chodzi przede wszystkim o poczucie własnej wartości, które stanowi najlepszą barierę wewnętrzną przeciw zagrożeniom współczesnego świata. To jednak oznacza, że już w domu rodzinnym musimy wcielać w życie wartości, które wspierają rozwój dziecięcej integralności. A to nakłada określone warunki na nasze przywództwo w rodzinie.

 

 

Dzieci potrzebują rodziców jako przywódców stada, którzy pomogą im odnaleźć się w puszczy życia – dokładnie tak samo jak małe wilczki. Dzieci potrzebują rodziców, którzy wysyłają im jasne sygnały. Widzimy dzisiaj wiele rodzin, w których dorośli tak bardzo boją się skrzywdzić lub zaszkodzić swoim dzieciom, że to one stają się przywódcami, a rodzice błądzą zdezorientowani przez las. (JESPER JUUL)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JESPER JUUL RODZIC JAKO PRZYWÓDCA STADA PEŁNE MIŁOŚCI PRZYWÓDZTWO W RODZINIE 1 JESPER JUUL RODZIC JAKO PRZYWÓDCA STADA PEŁNE MIŁOŚCI PRZYWÓDZTWO W RODZINIE Tytuł oryginału LEITWÖLFE SEIN. LIEBEVOLLE FÜHRUNG IN DER FAMILIE Opracowanie graficzne okładki AGATA GOŁDYKA Tłumaczenie DARIUSZ SYSKA © 2016 Verlagsgruppe Beltz, Weinheim und Basel © 2017 Copyright for the Polish edition and translation by Wydawnictwo MiND ISBN 978-83-62445-61-5 PRINTED IN POLAND Wydawnictwo MiND ul. Sarnia 21 05-807 Podkowa Leśna tel./fax 22 729 02 82 tel. 505 455 151 www.wydawnictwomind.pl mind@wydawnictwomind.pl Wydanie pierwsze Skład i łamanie: Mateusz Staszek 2 WPROWADZENIE Nasz świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Wszyscy próbujemy dotrzymać mu kroku i rozpacz­ liwie poszukujemy sposobów dopasowania się do przemian, tak aby służyły nam i naszym dzieciom. Dobra wiadomość jest taka, że często nam się to uda­ je. Przykładem mogą być smartfony, tablety, kompu­ tery i wszelkie urządzenia elektroniczne, które mają wpływ na nasze życie. Porzuciliśmy defensywną i  krytyczną postawę wobec nich, jaka dominowała przed dziesięcioma laty w czasie zalewu nowinek technologicznych, i osiągnęliśmy punkt, w którym zachęcamy dzieci i młodzież do wyznaczania sobie dni czy tygodni wolnych od elektroniki. W rodzi­ nach zaś znajdujemy sposoby, żeby w sposób ciekawy spędzać czas bez ciągłego spoglądania na ekran. Wielu z nas na nowo odkrywa wartość bezpośred­ nich rozmów i spotkań, a dzieci chętnie podążają za dorosłymi, którzy mają odwagę wyznaczać nowe standardy. Od ponad pokolenia nasze społeczeństwa próbu­ ją poradzić sobie z faktem, że dzisiaj każdy z nas – niezależnie od wieku – jest znacznie silniejszy i sa­ modzielniejszy niż ludzie w przeszłości. W centrum uwagi znajduje się poszukiwanie zdrowej równowagi 3 pomiędzy naszą potrzebą współdziałania z innymi a chęcią ochrony własnej integralności i osobistych granic. Czy staliśmy się już nazbyt indywidualisty­ czni i egocentryczni? A może wciąż mamy odwagę wchodzić w relacje, które mogą przynosić ból lub rozczarowanie? Owo poszukiwanie równowagi to wielkie wyzwanie egzystencjalne. Badacze zajmujący się wychowaniem, peda­ godzy i ludzie tacy jak ja spierają się o wiele rzeczy, jednak jedna kwestia pozostaje bezsporna. Dzieci potrzebują przewodnictwa dorosłych! – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wiemy to, ponieważ dzie ciom, którym tego zabrakło – bo dorastały same albo z rodzicami, którzy nie potrafili lub nie chcieli im przewodzić – źle wiedzie się w dorosłym życiu. Pewna matka napisała mi kiedyś, że jej dwuletnia córka nie chce rano wychodzić do przedszkola. Gdy już tam dotarła, wszystko było dobrze, ale i tak co rano wzbraniała się przed wyjściem z domu. Pewne­ go dnia matka znalazła w samochodzie kilka żelków, więc powiedziała: ,,Jeśli wsiądziesz do samochodu, to dostaniesz żelka’’. W momencie, w którym pisała do mnie ów list, jej córka domagała się już co najmniej dwustu gramów żelków każdego ranka. Matka pytała mnie, co ma teraz zrobić. Wszyscy wiemy, że meto­ da żelków działa tylko przez kilka miesięcy. Jak więc zastąpić żelki rodzicielskim przywództwem? Odpo­ wiedź jest zarazem bardzo prosta i bardzo trudna. Trzeba poznać swoje dziecko, respektować jego oso­ 4 biste granice oraz być wobec niego tak autentycznym, jak to tylko możliwe. I o tym właśnie jest ta książka. ••• Dzieci potrzebują rodziców jako przywódców stada, którzy pomogą im odnaleźć się w puszczy ży­ cia – dokładnie tak samo jak małe wilczki. Dzieci potrze bują rodziców, którzy wysyłają im jasne syg­ nały. Widzimy dzisiaj wiele rodzin, w których dorośli tak bardzo boją się skrzywdzić lub zaszkodzić swoim dzieciom, że to one stają się przywódcami, a rodzice błądzą zdezorientowani przez las. Możecie zapytać, dlaczego książce tej przyświeca motyw wilczego stada. Wilk jest raczej symbolem zwierzęcia alfa i agresji, a nie harmonii i równowagi. Jednak im więcej wiemy o wilkach, tym bardziej oka­ zują się fascynujące. Kiedyś wydawały się złe i niebez­ pieczne, a dzisiaj zaskakują nas poziomem inteligencji społecznej. A przede wszystkim fascynują inteligent­ ną strategią przywództwa, która jest absolutnie zori­ entowana na dobro stada jako wielkiej rodziny. Mieć dobrego przywódcę, który ich pro wadzi i scala, to dla nich po prostu kwestia życia i śmierci. Myślę, że klucz do sukcesu wielu ro dzin jest taki sam jak u wilków: więź i zaufanie. Życie rodzinne tych zwierząt może nas wiele nauczyć, a obraz wilka jako przywódcy sta­ da jest w moich oczach nacechowany pozytywnie. 5 Moje pokolenie wierzyło, że jeśli będziemy żyli dokładnie odwrotnie niż nasi rodzice, to wszystko będzie okay. Ale nie wszystko było okay. Wielu dzi­ siejszych mężczyzn i wiele kobiet ma bardzo słabe wyobrażenie o tym, jak można żyć razem w jed­ nej rodzi nie, tak aby każdy otrzymał to, co mu się słusznie należy. Wynosimy różne wyobrażenia na temat wartości ze swoich domów rodzinnych, śro­ dowiska, wsi czy kultury, ale nie mamy żadnego powszechnego duńskiego, niemieckiego czy europe­ jskiego zestawu wartości, który pomagałby nam we wspólnym codzien nym życiu. Przez to staje się ono coraz większym wyzwaniem. Dlatego albo żyjemy w naszych rodzinach od kon fliktu do konfliktu, co sprawia, że powstaje olbrzymie zapotrzebowanie na gotowe rozwiązania – których niestety być nie może − albo sami stale poszukujemy rozwiązań. W tym drugim wypadku musimy dużo ze sobą rozma­ wiać i ciągle pytać: Co ma być bazą dla mojej rodz­ iny? Jakie go fundamentu chcę dla naszego wspól­ nego domu? I co jest dla mnie tak wartościowe, że chciałbym to przekazać moim dzieciom, ponieważ uważam, że również za dwadzieścia czy pięćdziesiąt lat będzie tak samo ważne? Te pytania łatwo się for­ mułuje, ale nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. Jeśli to, co się teraz dzieje w naszych rodzinach, uznamy za pewien kryzys, to przynosi on ze sobą wiele bólu, ale także – jak każdy kryzys – jest okazją do rozwoju i zmiany. 6 Rodzina to podstawowa tkanka każdego społe­ czeństwa. Niezależnie od różnorodności konstelacji rodzinnych oraz dużego odsetka rozwodów, rodzina jest zawsze zbiorem relacji opartych na fundamencie miłości. W Europie możemy obserwować stopniowe przekształcanie się rodziny typu ,,My’’ – jak ja ją nazy­ wam – w rodzinę typu ,,Ja’’. Każdy członek rodzi ny ma dzisiaj dostęp do nieograniczonych możliwości wybo­ ru, jakie oferuje zglobalizowany świat. Jakość tych wy­ borów zależy przede wszystkim od naszego poczucia własnej wartości oraz od zasad, którymi kierujemy się w procesie naszego rozwoju. Koncepcja rodzicielskiego przywództwa znajdu­ je się w pewnego rodzaju kryzysie, odkąd w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku zaczęła się rozpadać tradycyjna rodzina zachodnioeuropejska, a kobiety ruszyły do walki o swoje prawa. Wcześniej wszystko było jasne: szef kierował firmą, nauczyciel decydował w szkole, a patriarcha kierował rodziną. Nie ma wątpliwości, że bunt przeciw autorytar­ nemu stylowi przywództwa był konieczny – zarów­ no na poziomie państwa, urzędu, firmy, szkoły, jak i  rodzi ny. Miał on wiele pozytywnych skutków w  życiu społecznym i prywatnym, przede wszyst­ kim zaś spowodował, że sama koncepcja władzy została wzię ta pod lupę i zakwestionowana w swej oczywistości. Natomiast w dziedzinach wykracza­ jących poza politykę, jak na przykład edukacja czy 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rodzic jako przywódca stada. Pełne miłości przywództwo w rodzinie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: