Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 005533 18760592 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie VAT od zakupów firmowych – wybrane problemy - ebook/pdf
Rozliczanie VAT od zakupów firmowych – wybrane problemy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408448 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji są opisane szczególne przypadki rozliczenia zakupów firmowych, takich jak nabycie towarów i usług dla pracowników, czy w celach promocyjnych. Przedstawiamy także zasady rozliczenia VAT od paliwa oraz od zakupu, czy budowy środków trwałych. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 ZAKUPY DLA PRACOWNIKÓW Rozliczanie VAT od zakupów firmowych – wybrane problemy Podatnik wykonujący czynności opodatkowane może odliczać pełny VAT, gdy zakupy mają związek z działalnością. Wykazanie takiego związ- ku jest trudne, szczególnie gdy jest on pośredni, tak jak w przypadku zakupów firmowych lub związanych z działalnością promocyjną firmy. Ograniczeniu podlegają natomiast wydatki tylko częściowo związane z działalnością opodatkowaną firmy. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika podstawowe prawo podatnika do odliczenia podat- ku naliczonego od nabycia towarów i usług. Prawo to przysługuje tylko w takim zakresie, w jakim dokonane przez podatnika zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że w przypadku zakupu towarów i usług wykorzystywanych wyłącznie do działalności opodatkowanej podatnik, co do zasady, ma prawo odliczyć od nich całą kwo- tę podatku naliczonego. Nie odliczy jednak VAT od zakupu usług hotelowych i gastrono- micznych, niezależnie od tego, z jaką sprzedażą są związane (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jeżeli natomiast zakup dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej lub niepodlegającej VAT, to podatnikowi w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Problem z ustaleniem prawa do odliczenia powstaje wówczas, gdy wydatek jest pośred- nio związany z działalnością opodatkowaną. 1. Jak rozliczyć VAT od zakupów dla pracowników Świadczenia na rzecz pracowników można podzielić na świadczenia, których obowią- zek zapewnienia wynika z przepisów prawa pracy, oraz na świadczenia, które mają cha- rakter dobrowolny, a celem ich zapewnienia jest przede wszystkim takie zmotywowanie pracowników, aby skutki ich pracy przełożyły się na zwiększenie sprzedaży. Podział ten wpływa na sposób rozliczenia podatku naliczonego i należnego. 1.1. Jak rozliczyć VAT naliczony i należny przy zakupie okularów korekcyjnych dla pracowników obsługujących monitory ekranowe Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgod- ne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Obowiązek ten wynika z § 8 ust. 2 rozporządzenia Mini- stra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Ze względu na ogólny charakter przywołanych regulacji pracodawcy zwykle określa- ją w aktach prawa wewnętrznego (np. w regulaminie lub zarządzeniu) szczegółowe wa- runki przyznawania pracownikom okularów korygujących wzrok. Warunki te najczęściej wrzesień 2016 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie VAT od zakupów firmowych – wybrane problemy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: