Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00281 004838 12593999 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych  - ebook/pdf
Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 17
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2201-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe rozliczają VAT w inny sposób niż podmioty prowadzące „zwykłą” działalność gospodarczą. Wynika to ze specyfiki czynności wykonywanych przez te jednostki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych W tej publikacji m.in.: Transakcje związane z prawami do lokalu są dostawą towarów Odpłatne czynności dla członków spółdzielni podlegają VAT Zarządzanie nieruchomościami podlega VAT Spółdzielnie ustalają moment powstania obowiązku podatkowego na specjalnych zasadach O sposobie rozliczania opłat eksploatacyjnych decyduje charakter lokalu Budynki i budowle nie są towarami używanymi Odpłatne udostępnienie mieszkańcom terenu na parking podlega VAT Czynności dla mieszkańców nie wymagają kasy fiskalnej Wspólnota mieszkaniowa może mieć status podatnika VAT Wspólnota morze korzystać ze zwolnień z VAT Faktura przy sprzedaży dla członka wspólnoty jest wystawiana na jego żądanie 1VV02 Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rozliczanie VAT w i wspólnotach mieszkaniowych spółdzielniach Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe rozliczają VAT w inny sposób niż podmioty prowadzące „zwykłą” działalność gospodarczą. Wynika to ze specyfiki czynności wykonywanych przez te jednostki. Zarówno prawo spółdzielcze jak i lokatorskie uznawane jest za towar. W konsekwencji dostawy ich przekształcenia nie są usługami, lecz dostawami towarów. Dla spółdzielni mieszkaniowych oznacza to w szczególności dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub części tych obiektów, a głównie samodzielnych lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych (użytkowych). tych praw lub Transakcje związane z prawami do lokalu są dostawą towarów zwrócić uwagę, Należy spółdzielni mieszkaniowych przyjęcie, że prawa te są dostawą towarów w przypadku ich ustanawiania lub przekształcania, oznacza, że jest nią także m.in. ustanowienie spółdzielczego: sytuacji że w Lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. A także: Ustanowienie spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. członka na rzecz 2 Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W rzeczywistości oznacza to objęcie VAT-em trzech rodzajów ustanowionych praw tzn. lokatorskiego, własnościowego oraz prawa odrębnej własności rodzajów przekształceń tych praw. Wynika to z faktu, że ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności lokalu są czynnościami, które następują po sobie i do tego obejmuje je zazwyczaj jeden akt notarialny. towarów oraz 3 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest umową, która pod rygorem nieważności zawierana jest w formie pisemnej. Nie jest tu jednak wymagany akt notarialny. Umowa taka zawierana jest przez spółdzielnie mieszkaniową ze swoim członkiem. Na jej podstawie spółdzielnia zobowiązuje się do oddać mu (członkowi spółdzielni) lokal mieszkalny do używania, a on zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy w określonej wysokości oraz uiszczać opłaty, które określone są w ustawie i w statucie spółdzielni. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne i co istotne – nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. W swojej istocie jest zbliżone do stosunku najmu, jednak dla celów VAT traktowane jest, jak dostawa towarów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od (dalej: ustawa o VAT). Opodatkowane jest stawką 8 (dotyczy ona obiektów budowlanych lub ich części, objętych społecznym programem mieszkaniowym, którego definicję zawiera art. 41 ust. 12a ustawy o VAT) lub stawką podstawową. Może korzystać także ze zwolnienie przedmiotowego od VAT na podstawie art. 43 towarów i usług 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: