Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 003502 18771600 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki - ebook/pdf
Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408233 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera odpowiedzi na nietypowe i trudne pytania dotyczące naliczania i wypłaty zasiłków. Można dowiedzieć się z niej, jakie zasady ustalania prawa do poszczególnych zasiłków i ich wysokości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki Przykład Osoba prowadząca działalność gospodarczą nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, który pobierała do 22 czerwca 2016 r. Chorowała od 19 czerwca do 31 lipca. Niezdolność do pracy powstała w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, dlatego osoba ta nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego od 19 do 22 czerwca. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po- nownie przystąpiła po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego, czyli od 23 czerwca 2016 r. i od tego dnia nabyła prawo do zasiłku chorobowego. PODSTAWA PRAWNA: (cid:102) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma- (cid:102) art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 19, art. 9, art. 14 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. cierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372), z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 615). ANNA SZOCIŃSKA specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z 20-letnim stażem, autorka wielu publikacji o tej tematyce Czy po zasiłku macierzyńskim należy wyczekiwać na prawo do zasiłku chorobowego Z jedną z naszych zleceniobiorczyń mamy zawartą umowę zlecenia do grudnia 2017 r. Do 12 czerwca br. pobierała ona roczny zasiłek macierzyński. Od 20 czerwca do 19 sierpnia stała się niezdolna do pracy. Czy zleceniobiorczyni nabędzie prawo do zasiłku bez okresu wyczekiwania? Tak. Zleceniobiorczyni nabędzie prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia cho- roby. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest bowiem traktowany na równi z okresem podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego tytułem do ubezpieczeń spo- łecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, staje się umowa zlecenia. W związku z tym prawo do zasiłku chorobowego od 20 czerwca 2016 r. przysługuje zlecenio- biorczyni od pierwszego dnia, gdyż przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest traktowany na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego. Zatem ubezpieczona nie musi na nowo spełnić warunku okresu wyczekiwania (90 dni). Ubezpieczenie chorobowe dla zleceniobiorców jest dobrowolne. Od zgłoszenia się do niego zależy prawo do korzystania z zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadcze- nia rehabilitacyjnego czy zasiłku macierzyńskiego. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Jeśli zgłoszenie do dobro- wolnego ubezpieczenia chorobowego zostanie złożone razem ze zgłoszeniem do obowiązko- 12 20 lipca 2016 r. Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki wych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ustawowym terminie, czyli 7 dni od dnia powstania tytułu do tych ubezpieczeń, to objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia, w którym powstał obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, tj. w terminie wcześniejszym niż dzień złożenia wniosku. Ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania, tj. po upływie 90 dni nieprzerwane- go ubezpieczenia chorobowego. Aby zatem nabyć prawo do zasiłku, należy zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego oraz opłacić składkę chorobową od zadeklarowanej podstawy za minimum 90 dni. Zleceniobiorca pobierający zasiłek macierzyński podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zgłoszenia do tych ubezpieczeń w ZUS dokonu- je podmiot, który wypłaca zasiłek macierzyński, a więc płatnik składek lub ZUS. Składki na te ubezpieczenia liczone są od kwoty wypłacanego zasiłku macierzyńskiego i finansowane w całości z budżetu państwa. Osoby te mogą dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubez- pieczeniami emerytalnym i rentowymi, nie mogą jednak być objęte dobrowolnym ubezpie- czeniem chorobowym. Po ustaniu zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorca powinien ponownie zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia. Może zostać również objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Mimo że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorca nie podlega do- browolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, jednak okres pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu podstawowego, urlopu dodatkowego i urlopu rodzicielskiego nie jest trakto- wany jak przerwa w ubezpieczeniu chorobowym. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługującego w czasie trwania tytułu ubezpieczenia chorobowego jest traktowany jak okres ubezpieczenia chorobowego. PODSTAWA PRAWNA: (cid:102) art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choro- (cid:102) art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1c, art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń by i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372), społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 615). MARIAN STĘPIEŃ specjalista ds. świadczeń krótkoterminowych ZUS Jak ustalić okres zasiłkowy pracownikowi, który w wyniku kontroli utracił prawo do zasiłku chorobowego Nasza pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim od 7 kwietnia 2016 r. Zwolnienia lekar- skie zostały przedłożone na okres od 7 kwietnia do 6 maja 2016 r. oraz od 7 do 31 maja 2016 r. 20 maja przeprowadziliśmy u pracownicy kontrolę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, w wyniku której ustaliliśmy, że wykonuje ona pracę na podstawie umowy zlecenia u innego pra- codawcy. Tym samym od 7 do 31 maja 2016 r. nie wypłaciliśmy tej pracownicy żadnych świad- 20 lipca 2016 r. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: