Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 008215 20982203 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenia ograniczeń składkowo-podatkowych za 2018 r. - ebook/pdf
Rozliczenia ograniczeń składkowo-podatkowych za 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 14
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-392-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zasady ustalania górnej granicy podstawy wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego a także planowanych zmian, które znoszą limit składkowy. Wskazuje jak obliczać wysokość wynagrodzeń i zasiłków a także dokonywać potrąceń w przypadku tych przekroczeń. Całość została wzbogacona licznymi przykładami

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Rozliczenia ograniczeń składkowo- podatkowych za 2018 r. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP oraz opodatkowania są ograniczone w skali roku. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie ustalania pod- stawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pra- cę. Brak bieżącej informacji o przekroczeniu wskazanych podstaw wymia- ru może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu. Przy ustalaniu, czy doszło do przekroczenia I progu podatkowego i rocznej podstawy wy- miaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy zsumować wszystkie wypłaty podlega- jące odpowiednio opodatkowaniu i oskładkowaniu uzyskane (wypłacone lub postawione do dyspozycji) przez osobę ubezpieczoną (podatnika) w danym roku kalendarzowym. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres świadczenia te przysługiwały. Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno obowiąz- kowe, jak i dobrowolne) jest ograniczona w roku do kwoty 30-krotności prognozowane- go na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (art. 19 ust. 1 ustawy systemowej w zw. z art. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.). W 2018 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) wynosi 133 290 zł (30 x 4443 zł). Oznacza to, że po przekroczeniu wskazanej podstawy składek (którą ustala się na bie- żąco i narastająco) należy zaprzestać poboru składek na powyższe ubezpieczenia do końca danego roku kalendarzowego. Zasada ta dotyczy również osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Ponadto w przypadku gdy pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za któ- rego jest należna składka na FEP, osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe, ustaje obowiązek opłacania za niego w danym roku składki na ten fundusz. Płatnik ma jednak nadal obowiązek naliczać i odprowadzać w tym roku składki na pozo- stałe ubezpieczenia, tj. chorobowe (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne), wypadkowe, a także – pod ustawowymi warunkami – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. i p a ź d z e r n k 2 0 1 8 r . i 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenia ograniczeń składkowo-podatkowych za 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: