Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 006544 18969035 na godz. na dobę w sumie
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie 4 rozszerzone - książka
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie 4 rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4307-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Szukasz po prostu pracy czy szukasz pracy marzeń?

Rynek pracy zmienia się. Raz mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy, kiedy o jedno stanowisko ubiega się kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset osób, innym razem z rynkiem pracownika. Od jakiegoś czasu szala przechyla się w tę drugą stronę - większość firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi. Wydaje się więc, że nie ma nic prostszego, niż wysłać CV, pójść na rozmowę i dostać pracę, prawda? Niby tak, ale... Przed drzwiami najbardziej atrakcyjnych pracodawców nadal stoi kolejka chętnych. Wymagania na najciekawsze, najlepiej płatne stanowiska wcale nie spadają, wręcz rosną. Wiele firm prędzej zrezygnuje z utworzenia nowego etatu, niż powierzy odpowiedzialne zadania osobie, która nie spełniła ich oczekiwań w procesie rekrutacji.

Jak się zatem przygotować na spotkanie z pracodawcą swoich marzeń? O czym powinien pamiętać kandydat, który podczas tych kilkunastu minut, jakie otrzymał na autoprezentację, pragnie zostawić w tyle konkurencję? Jak się odnaleźć na rynku pracy w dobie nowoczesnej komunikacji - nie popełnić gafy podczas wideorozmowy, nauczyć się skutecznie korzystać z biznesowych rekomendacji, inteligentnie i przekonująco odpowiadać na podchwytliwe pytania? Jak traktować propozycję pracy zdalnej i o czym pamiętać, jeśli chodzi o work-life balance? O tym wszystkim Angelika Śniegocka pisze w najnowszym wydaniu swojego poradnika dla osób poszukujących pracy.

Jak wykorzystać nowe trendy dla osobistego sukcesu na rynku pracy


Angelika Śniegocka - absolwentka prawa, studiów Executive MBA, pierwszej w Polsce Rocznej Szkoły Negocjacji, Szkoły Facylitatorów i trzech kierunków studiów podyplomowych. Zajmuje stanowisko dyrektora personalnego w międzynarodowej korporacji. Jest coachem certyfikowanym przez International Coaching Community. Od 10 lat prowadzi konsultacje z budowania kariery dla pracowników korporacji. Więcej o autorce znajdziesz na stronach: http://www.OdZeraDoManagera.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Korekta językowa: korekto.pl Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?rozkw4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie 4 ISBN: 978-83-283-4307-8 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S p i s t r e (cid:294) c i Dla kogo jest ta ksi(cid:217)(cid:327)ka? 7 Przedmowa do nowego wydania 11 CZ(cid:236)(cid:293)(cid:218) I 15 Rozdzia(cid:269) 1. O micie dobrego sprzedawania si(cid:237) 17 Rozdzia(cid:269) 2. Proces rekrutacji jako proces sprzeda(cid:327)y 19 Rozdzia(cid:269) 3. 7 sekretów rozmowy kwalifikacyjnej 21 Sekret 1. Interview to rozmowa 21 Sekret 2. Rozmowa kwalifikacyjna wymaga umiej(cid:237)tno(cid:294)ci od obydwu stron 21 Sekret 3. Nie ma idealnych kandydatów 22 Sekret 4. Wakat to problem, a Ty jeste(cid:294) jego rozwi(cid:217)zaniem 22 Sekret 5. Pracy nie dostaj(cid:217) tak naprawd(cid:237) najlepsi kandydaci 23 Sekret 6. Rozmowa rekrutacyjna ma swoj(cid:217) etykiet(cid:237) 24 Sekret 7. Mo(cid:327)esz przewidzie(cid:219) wi(cid:237)kszo(cid:294)(cid:219) pyta(cid:271) i nauczy(cid:219) si(cid:237) na nie odpowiada(cid:219) 25 Rozdzia(cid:269) 4. 4 kluczowe pytania rekrutuj(cid:217)cego 27 Rozdzia(cid:269) 5. 5 rodzajów wywiadów — 10 wskazówek dotycz(cid:217)cych post(cid:237)powania 33 1. Wywiad przez telefon 33 2. Wywiad przez Skype 38 3. Wywiad nieustrukturyzowany 43 4. Wywiad ustrukturyzowany 43 Poleć książkęKup książkę 4 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a Rozdzia(cid:269) 6. Ca(cid:269)a prawda o rekrutuj(cid:217)cych 51 Rozdzia(cid:269) 7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w 6 krokach 55 Krok 1. Dokonaj analizy oferty pracy 56 Krok 2. Dokonaj analizy (cid:327)yciorysu 58 Krok 3. Zbierz informacje o firmie 65 Krok 4. Zbierz informacje o rekrutuj(cid:217)cym 68 Krok 5. Prze(cid:219)wicz rozmow(cid:237) z zaufan(cid:217) osob(cid:217) 70 Krok 6. Pozb(cid:217)d(cid:325) si(cid:237) stresu 72 Rozdzia(cid:269) 8. 40 niezmiennych zasad kandydata odnosz(cid:217)cego sukcesy 75 1. Ubierz si(cid:237) profesjonalnie 75 2. B(cid:217)d(cid:325) 10 minut przed czasem 77 3. Emanuj entuzjazmem 78 4. B(cid:217)d(cid:325) mi(cid:269)y dla ka(cid:327)dej osoby spotkanej w firmie 80 5. Przynie(cid:294) na rozmow(cid:237) swoje CV 81 6. Miej przy sobie zestaw do notowania 82 7. Poczekaj na zaproszenie, aby usi(cid:217)(cid:294)(cid:219) 82 8. Przyjmij propozycj(cid:237) gor(cid:217)cego czy zimnego napoju 82 9. Panuj nad mow(cid:217) cia(cid:269)a 83 10. Nawi(cid:217)(cid:327) dobry kontakt z rekrutuj(cid:217)cym 84 11. B(cid:217)d(cid:325) przygotowany na trudne pytania 84 12. Czytaj mi(cid:237)dzy wierszami 85 13. Pro(cid:294) o powtórzenie pytania, je(cid:294)li go nie rozumiesz 85 14. Wys(cid:269)uchaj pytania do ko(cid:271)ca, zanim na nie odpowiesz 85 15. Odpowiadaj na pytanie po chwili namys(cid:269)u 86 16. B(cid:217)d(cid:325) konsekwentny w swoich wypowiedziach 86 17. Przedstaw szczegó(cid:269)owy opis sytuacji 87 18. Mów prostym j(cid:237)zykiem 88 19. Dostosuj tempo mówienia do rekrutuj(cid:217)cego 89 20. My(cid:294)l kategoriami pracodawcy 90 21. B(cid:217)d(cid:325) skoncentrowany do ko(cid:271)ca rozmowy 91 22. Nie okazuj zdenerwowania 91 23. Nie zapomnij zapisa(cid:219), z kim masz rozmow(cid:237) 92 Poleć książkęKup książkę S p i s t r e (cid:294) c i 5 24. Nie przychod(cid:325) na rozmow(cid:237) z kole(cid:327)ank(cid:217) 93 25. Nie przesadzaj z bi(cid:327)uteri(cid:217), makija(cid:327)em, perfumami 93 26. Nie roztaczaj wokó(cid:269) siebie woni papierosów 93 27. Nie (cid:327)uj gumy 94 28. Nie zapomnij wy(cid:269)(cid:217)czy(cid:219) telefonu komórkowego 94 29. Nie wykonuj nerwowych ruchów 95 30. Nie obejmuj prowadzenia rozmowy 95 31. Nie b(cid:217)d(cid:325) m(cid:217)drzejszy od rekrutuj(cid:217)cego 96 32. Nie zagaduj rekrutuj(cid:217)cego 96 33. Nie odpowiadaj monosylabami 96 34. Nie przepytuj rekrutuj(cid:217)cego 97 35. Nie operuj ogólnikami 98 36. Nie mów o sobie (cid:325)le 99 37. Nie u(cid:327)ywaj (cid:327)argonu 99 38. Nie narzekaj na poprzednich pracodawców 100 39. Nie wdawaj si(cid:237) w rozmow(cid:237) na tematy osobiste 100 40. Nie pytaj pierwszy o wynagrodzenie 101 Rozdzia(cid:269) 9. Czy zawsze warto negocjowa(cid:219)? 103 Rozdzia(cid:269) 10. Jestem po — i co dalej? 109 CZ(cid:236)(cid:293)(cid:218) II 113 Rozdzia(cid:269) 11. Pytania s(cid:269)u(cid:327)(cid:217)ce nawi(cid:217)zaniu kontaktu 115 Rozdzia(cid:269) 12. Pytania otwieraj(cid:217)ce rozmow(cid:237) 117 Rozdzia(cid:269) 13. Pytania o mo(cid:327)liwo(cid:294)ci i umiej(cid:237)tno(cid:294)ci 121 13.1. Pytania na podstawie (cid:327)yciorysu 121 13.2. Pytania sprawdzaj(cid:217)ce kompetencje 143 Rozdzia(cid:269) 14. Pytania o zaanga(cid:327)owanie, czyli motywacj(cid:237) 161 14.1. Pytania sprawdzaj(cid:217)ce wiedz(cid:237) o firmie 161 14.2. Pytania o aktywno(cid:294)(cid:219) (cid:327)yciow(cid:217) 164 14.3. Pytania o plany na przysz(cid:269)o(cid:294)(cid:219) 166 Poleć książkęKup książkę 6 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a Rozdzia(cid:269) 15. Pytania o dopasowanie do organizacji, czyli o to, kim jeste(cid:294) 171 15.1. Pytania o d(cid:217)(cid:327)enia 171 15.2. Pytania o samoocen(cid:237) 177 Rozdzia(cid:269) 16. Pytanie o oczekiwania finansowe 185 Rozdzia(cid:269) 17. Twoje pytania do pracodawcy 189 Podsumowanie 193 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:268) 4. 4 kluczowe pytania rekrutuj(cid:217)cego Aby zrozumie(cid:202), o co chodzi w rozmowie rekrutacyjnej, musisz postawi(cid:202) si(cid:218) na miejscu pracodawcy — krótko mówi(cid:200)c: musisz wej(cid:258)(cid:202) w jego buty. W swoich butach ju(cid:285) jeste(cid:258) i wiesz, jak si(cid:218) w nich chodzi, a jak wej(cid:258)(cid:202) w buty pracodawcy? Wyobra(cid:283) sobie przez chwil(cid:218), (cid:285)e szukasz opiekunki dla swo- jego dziecka. By(cid:202) mo(cid:285)e masz nawet podobne do(cid:258)wiadczenie — ja tak i ciesz(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e mam ju(cid:285) to za sob(cid:200). W odpowiedzi na og(cid:239)o- szenie przychodz(cid:200) ró(cid:285)ne panie, a Ty musisz zdecydowa(cid:202), której powierzysz opiek(cid:218) nad synem czy córk(cid:200). Zanim podejmiesz decy- zj(cid:218), chcesz na pewno wiedzie(cid:202) kilka rzeczy, na przyk(cid:239)ad czy opie- kowa(cid:239)a si(cid:218) ju(cid:285) czyim(cid:258) dzieckiem, ile ma lat do(cid:258)wiadczenia, dla- czego przesta(cid:239)a pracowa(cid:202) w poprzedniej rodzinie, czy ma jakie(cid:258) nawyki albo ograniczenia, które mog(cid:200) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci utrudnia(cid:202) wspó(cid:239)prac(cid:218) pomi(cid:218)dzy Wami (mo(cid:285)e jest osob(cid:200) pal(cid:200)c(cid:200), a Ty nie chcesz, by dziecko wdycha(cid:239)o dym albo mo(cid:285)e zosta(cid:202) u Ciebie tylko do 16:00, bo potem odbiera z przedszkola swoje wnuki). Na pewno chcesz jako(cid:258) j(cid:200) pozna(cid:202), by przekona(cid:202) si(cid:218), czy b(cid:218)dziesz móg(cid:239) si(cid:218) z ni(cid:200) dogada(cid:202). W zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, jaki masz charak- ter, mo(cid:285)esz oczekiwa(cid:202) jednego z dwóch modeli wspó(cid:239)pracy. Poleć książkęKup książkę 2 8 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a Model pierwszy: b(cid:218)dziesz chcia(cid:239), aby wesz(cid:239)a do Twojego domu i robi(cid:239)a wszystko wed(cid:239)ug swojego uznania, bo dla Ciebie w tym wszystkim b(cid:218)dzie wa(cid:285)ny tylko efekt — najedzone, zadbane, szcz(cid:218)- (cid:258)liwe i zdrowe dziecko. Mo(cid:285)esz jednak preferowa(cid:202) drugi styl: by czeka(cid:239)a na Twoje instrukcje i nie robi(cid:239)a nic, czego wcze(cid:258)niej z Tob(cid:200) nie uzgodni. Chcia(cid:239)by(cid:258) na pewno te(cid:285) dowiedzie(cid:202) si(cid:218), jakie ma plany na przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202) na przyk(cid:239)ad, (cid:285)e miesi(cid:200)c temu zwol- niono j(cid:200) z fabryki i teraz chce si(cid:218) „zaczepi(cid:202)” przy opiece nad dzieckiem na trzy miesi(cid:200)ce, a potem planuje wyjazd do Anglii, by sprz(cid:200)ta(cid:202) apartamenty (to powiedzia(cid:239)a mi jedna z rekrutowa- nych przeze mnie opiekunek); albo (cid:285)e czeka na po(cid:285)ycz(cid:218) z urz(cid:218)du pracy na otwarcie w(cid:239)asnego zak(cid:239)adu krawieckiego (to wyzna(cid:239)a mi kolejna — (cid:285)adna z nich z pewno(cid:258)ci(cid:200) nie przeczyta(cid:239)a mojej ksi(cid:200)(cid:285)ki (cid:45)). Jako jej chlebodawca z pewno(cid:258)ci(cid:200) wola(cid:239)by(cid:258) us(cid:239)ysze(cid:202), (cid:285)e nie zmieni nagle planów, nie wyjedzie z kraju, nie zacznie szuka(cid:202) innej pracy i (cid:285)e jest przekonana do pracy z dzie(cid:202)mi, a nie traktuje tego jako etapu przej(cid:258)ciowego. Z rekrutacj(cid:200) do firmy jest dok(cid:239)adnie tak samo. Na jednym ko(cid:241)cu drogi s(cid:200) cele firmy, na drugim cele pracownika i obydwie strony musz(cid:200) si(cid:218) spotka(cid:202) gdzie(cid:258) po(cid:258)rodku, aby by(cid:239)y z tej wspó(cid:239)- pracy zadowolone. By zrozumie(cid:202) subteln(cid:200) psychologi(cid:218) rozmowy rekrutacyjnej, spójrz na poni(cid:285)szy diagram: Poleć książkęKup książkę 4 k l u c z o w e p y t a n i a r e k r u t u j (cid:217) c e g o 2 9 Przed rozmow(cid:200) rekrutacyjn(cid:200) musisz sobie odpowiedzie(cid:202) na dwa pytania: 1. Kim jestem? 2. Kim chc(cid:218) by(cid:202) na rozmowie? Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) kandydatów uwa(cid:285)a, (cid:285)e s(cid:200) to odpowiedzi to(cid:285)same, ale to b(cid:239)(cid:200)d. Mo(cid:285)esz by(cid:202) dynamiczny, kocha(cid:202) wyzwania i zmiany, a ubiega(cid:202) si(cid:218) o prac(cid:218) „mrówki” — (cid:285)mudn(cid:200), monotonn(cid:200) i spokoj- n(cid:200). W Twoim szeroko poj(cid:218)tym interesie wcale nie le(cid:285)y pokazy- wanie si(cid:218) od tej strony. Mo(cid:285)esz (i powiniene(cid:258)!) na potrzeby tej rozmowy stworzy(cid:202) taki obraz siebie, który b(cid:218)dzie podkre(cid:258)la(cid:239) po(cid:285)(cid:200)dane cechy, a tym samym wspiera(cid:239) Twoje d(cid:200)(cid:285)enia do otrzymania tego stanowiska. To, kim chcesz by(cid:202) na rozmowie, ma wp(cid:239)yw na to, jak rekru- tuj(cid:200)cy b(cid:218)dzie Ci(cid:218) postrzega(cid:239). To, w jakim stopniu obraz, który stworzy(cid:239) w swojej g(cid:239)owie, pozwala Ci(cid:218) wpasowa(cid:202) w ramy sta- nowiska, o jakie si(cid:218) ubiegasz, ma wp(cid:239)yw na jego decyzj(cid:218) o przyj(cid:218)- ciu b(cid:200)d(cid:283) odrzuceniu Twojej kandydatury. Oczywi(cid:258)cie rekrutuj(cid:200)cy buduje sobie wizerunek Twojej osoby na podstawie rozmowy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej on musi znale(cid:283)(cid:202) odpowiedzi na swoje pytania, a Ty na swoje. Pierwsze pytanie, na które rekrutuj(cid:200)cy szuka odpowiedzi, to czy mo(cid:285)esz wykonywa(cid:202) t(cid:218) prac(cid:218). Jest to pytanie o Twoje mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, a wi(cid:218)c o wykszta(cid:239)cenie (czy masz odpo- wiednie przygotowanie, by wykonywa(cid:202) te zadania), do(cid:258)wiad- czenie i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci (w jakim zakresie to, czego si(cid:218) nauczy(cid:239)e(cid:258) w innym miejscu, mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) na tym stanowisku) oraz o cechy charakteru predysponuj(cid:200)ce Ci(cid:218) do wykonywania tej pracy. Jak zapewne (cid:239)atwo mo(cid:285)esz sobie wyobrazi(cid:202), inne cechy charakteru po(cid:285)(cid:200)dane s(cid:200) u recepcjonistki, inne u ksi(cid:218)gowej, a jeszcze inne u telemarketera. Drugie pytanie, na które rekrutuj(cid:200)cy chce uzyska(cid:202) odpowied(cid:283), to czy b(cid:218)dziesz wykonywa(cid:202) t(cid:218) prac(cid:218) z zaanga(cid:285)owaniem. Mo(cid:285)esz mie(cid:202) (cid:258)wietne wykszta(cid:239)cenie, doskona(cid:239)e do(cid:258)wiadczenie, idealne Poleć książkęKup książkę 3 0 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, ale te(cid:285) by(cid:202) najzwyczajniej w (cid:258)wiecie znudzony tak(cid:200) prac(cid:200). Nie b(cid:218)dziesz jej lubi(cid:202), nie b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) jej wyko- nywa(cid:202) i trzeba Ci(cid:218) b(cid:218)dzie ca(cid:239)y czas motywowa(cid:202). Oczywi(cid:258)cie nie musz(cid:218) dodawa(cid:202), (cid:285)e nikt nie chce mie(cid:202) takiego pracownika. Trzecie pytanie, które zadaj(cid:200) sobie rekrutuj(cid:200)cy, to pytanie o Twoje dopasowanie. Czy dopasujesz si(cid:218) do zespo(cid:239)u, w którym przyjdzie Ci pracowa(cid:202), do firmy i jej kultury organizacyjnej? Po- ni(cid:285)szy diagram pokazuje zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) pomi(cid:218)dzy ocen(cid:200), dzia(cid:239)aniem a rezultatami tych dzia(cid:239)a(cid:241): Zmieniaj(cid:200)c nasze zachowania, najcz(cid:218)(cid:258)ciej zmieniamy nasze „Robi(cid:218)”, czyli dzia(cid:239)anie, ale to nie tu tkwi sedno. To, jak „Widz(cid:218)” (oceniam) rzeczywisto(cid:258)(cid:202), sprawia, (cid:285)e co(cid:258) „Robi(cid:218)”. To, co „Robi(cid:218)”, sprawia, (cid:285)e co(cid:258) „Mam”. To, co „Mam”, sprawia, (cid:285)e w okre(cid:258)lony sposób „Widz(cid:218)” rzeczywisto(cid:258)(cid:202) i schemat si(cid:218) zamyka. Jak wyj(cid:258)(cid:202) z tego zakl(cid:218)tego kr(cid:218)gu? Odpowied(cid:283) nasuwa si(cid:218) sama: mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) swoje dzia(cid:239)anie tylko poprzez zmian(cid:218) swojego my(cid:258)lenia. Dlaczego o tym pisz(cid:218)? Bo za Twoje my(cid:258)lenie odpowiedzialne s(cid:200) warto(cid:258)ci, jakie wyznajesz, i przekonania, jakie masz na temat (cid:258)wiata, ludzi, pracy. Pracodawca, by przewidzie(cid:202) Twoje przysz(cid:239)e dzia(cid:239)ania, chce najpierw dowiedzie(cid:202) si(cid:218) czego(cid:258) na ten temat. B(cid:218)dzie chcia(cid:239) tak(cid:285)e pozna(cid:202) Twoj(cid:200) samoocen(cid:218) w obszarze zawo- dowym, bo to z kolei powie mu o Twoich aspiracjach, d(cid:200)(cid:285)eniach, (cid:283)ród(cid:239)ach motywacji do dzia(cid:239)ania. Aby pozna(cid:202) Twoje przysz(cid:239)e zachowania, zada Ci pytania o ró(cid:285)- ne sytuacje, a Ty opowiesz mu, jak si(cid:218) zachowywa(cid:239)e(cid:258) w podob- nych sytuacjach w przesz(cid:239)o(cid:258)ci (wywiad behawioralny) albo jak Poleć książkęKup książkę 4 k l u c z o w e p y t a n i a r e k r u t u j (cid:217) c e g o 3 1 by(cid:258) si(cid:218) zachowa(cid:239), gdyby taka sytuacja si(cid:218) pojawi(cid:239)a (wywiad sytu- acyjny). B(cid:218)dzie Ci(cid:218) tak(cid:285)e obserwowa(cid:239) w realnej sytuacji, jak(cid:200) jest wywiad rekrutacyjny, i ocenia(cid:239) po tym, jak wygl(cid:200)dasz, jak mówisz, jakie masz poczucie humoru. Wszystko po to, by móc odpowiedzie(cid:202) sobie na pytania: czy inni pracownicy Ci(cid:218) polubi(cid:200) i czy b(cid:218)dziesz umia(cid:239) z nimi wspó(cid:239)pracowa(cid:202)? W ca(cid:239)ym procesie rekrutacyjnym do oceny tych wszystkich obszarów wykorzystuje si(cid:218) nie tylko rozmow(cid:218) rekrutacyjn(cid:200), ale te(cid:285) testy wiedzy, testy j(cid:218)zykowe, psychologiczne, próbki pracy czy assessment center. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce odnosz(cid:218) si(cid:218) tylko do najwa(cid:285)niejszego narz(cid:218)dzia selekcyjnego, jakim jest rozmowa rekrutacyjna. Czwartym pytaniem, na które musi sobie odpowiedzie(cid:202) re- krutuj(cid:200)cy, jest to, czy oczekiwane przez pracownika wynagro- dzenie mie(cid:258)ci si(cid:218) w jego bud(cid:285)ecie. Dlatego na rozmowach rekru- tacyjnych pada pytanie o oczekiwania finansowe. I nie nale(cid:285)y ani si(cid:218) go wstydzi(cid:202), ani unika(cid:202), wystarczy si(cid:218) tylko przygotowa(cid:202) do odpowiedzi na nie. Jak to zrobi(cid:202), przeczytasz w cz(cid:218)(cid:258)ci II, w rozdziale 16. Nie tylko rekrutuj(cid:200)cy szuka odpowiedzi na swoje pytania, Ty tak(cid:285)e. Jako osoba poszukuj(cid:200)ca pracy na pewno chcesz odpo- wiedzie(cid:202) sobie na kilka wa(cid:285)nych kwestii, na przyk(cid:239)ad: (cid:120) Na czym dok(cid:239)adnie polega ta praca? (cid:120) Czym b(cid:218)d(cid:218) si(cid:218) codziennie zajmowa(cid:202)? (cid:120) Czy chc(cid:218) si(cid:218) tym codziennie zajmowa(cid:202)? (cid:120) Czym zajmuje si(cid:218) firma? (cid:120) Jaka jest jej kultura organizacyjna? (cid:120) Jakie daje perspektywy na przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202)? (cid:120) Czy jest stabilna, wyp(cid:239)acalna? (cid:120) Czy ta praca przybli(cid:285)a mnie do mojego d(cid:239)ugoterminowego celu zawodowego? (cid:120) I najwa(cid:285)niejsze pytanie — czy chc(cid:218) tutaj pracowa(cid:202)? Poleć książkęKup książkę 3 2 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie 4 rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: