Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00356 020262 17743805 na godz. na dobę w sumie
Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe - ebook/pdf
Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406253 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe. Przedsiębiorca, który zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych, prędzej czy później musi rozliczyć tzw. „różnice kursowe”. Powstają one wtedy, gdy wartość transakcji w przeliczeniu na złote w momencie jej przeprowadzenia różni się od takiej wartości przeliczonej na dzień jej faktycznego rozliczenia, np. zapłaty. Choć wydaje się to proste, to w praktyce pojawiają się liczne problemy z ustalaniem różnic kursowych i ich rozliczeniem, między innymi w przypadku: • otrzymania zaliczki na poczet WDT, • wystawienia faktury korygującej przychód, • przewalutowania kredytu, • rozliczenia zagranicznej podróży służbowej, gdy firma nie posiada rachunku walutowego. W opracowaniu przedstawiono zasady rozliczania różnic kursowych z praktycznymi przykładami ich ustalenia w różnych sytuacjach.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANETA SZWĘCH RÓŻNICE KURSOWE – ROZLICZENIA PODATKOWE I BILANSOWE isbn 978-83-7440-625-3 SPIS TREŚCI 2 1. Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe I. Zasady powstawania podatkowych i bilansowych różnic kursowych . . . . . . . 3 1. W jaki sposób ustalać różnice kursowe dla celów podatku dochodowego . 3 2. W jaki sposób ustalać różnice kursowe dla celów bilansowych . . . . . . . . . 8 3. Czy dla celów VAT należy ustalać różnice kursowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 II. Różnice kursowe – przykłady rozliczeń niektórych transakcji . . . . . . . . . . . . 13 1. Jak ustalić różnice kursowe w przypadku otrzymania zaliczki na poczet WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Jak rozliczyć różnice kursowe w przypadku wystawienia faktury korygującej eksport towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. W jaki sposób wyceniać wpływ i wypływ środków z rachunku walutowego i jak ustalać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych . . . . . . . . 16 4. Czy do wyceny rozchodu waluty obcej można stosować kurs historyczny . . . 20 5. Jak rozliczyć różnice kursowe w przypadku przewalutowania kredytu . . . . 21 6. Jak ustalić różnice kursowe od zagranicznej podróży służbowej, gdy firma nie posiada rachunku walutowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 listopad 2015 r. IFK RÓŻNICE KURSOWE – ROZLICZENIA PODATKOWE I BILANSOWE 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO różnica kursowa, metoda podatkowa, metoda rachunkowa, waluta obca, rachunek walutowy, przewalutowanie kredytu, faktura zaliczkowa, pożyczka, faktura korygująca, dostawa wewnątrzwspólnotowa, eksport 1. Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe Przedsiębiorca, który zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych, prędzej czy później musi spotkać się z tematem „różnic kursowych”. Powstają one wówczas, gdy wartość transakcji po przeliczeniu na złote w momencie jej przeprowadzenia jest inna niż wartość przeliczona w momencie faktycznego rozliczenia transakcji, np. zapłaty. W zależności od wzajemnych relacji pomiędzy kursami walut występują dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które zwiększają przychody lub koszty przedsiębiorcy. I. Zasady powstawania podatkowych i bilansowych różnic kursowych 1. W jaki sposób ustalać różnice kursowe dla celów podatku dochodowego Podatnicy podatku dochodowego prowadzący księgi rachunkowe mają prawo wyboru jednej z dwóch metod ustalania różnic kursowych, a mianowicie mogą je rozliczać metodą podatkową lub metodą bilansową. Metoda podatkowa polega na ustalaniu różnic podatkowych zgodnie z przepisami podatkowy- mi (art. 24c updof oraz art. 15a updop). Chodzi tu wyłącznie o zrealizowane różnice kursowe, tzn. powstałe w związku z otrzymaniem lub dokonaniem zapłaty. Metoda bilansowa pozwala natomiast na uwzględnienie w rachunku podatkowym różnic kursowych ustalonych zgodnie z przepisami o rachunkowości na zasadach określonych przez art. 14b updof oraz art. 9b updop. Zastosowanie tej metody pozwala uwzględnić w PIT lub CIT wszystkie różnice kursowe ujęte w księgach rachunkowych, a więc także te niezrealizowane, tj. powstałe na przykład z wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy lub wyceny pozycji pozabilansowych. Przywilej wyboru jednej z dwóch wymienionych metod rozliczania różnic kursowych dotyczy tylko grupy podatników, która prowadzi księgi rachunkowe, a tym samym jest zobowiązana do stosowania przepisów o rachunkowości. Pozostali podatnicy rozliczają różnice kursowe wyłącz- nie metodą podatkową. Obowiązek stosowania metody podatkowej wystąpi u przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 1.1. Jak ustalać różnice kursowe metodą podatkową Zasady rozliczania różnic kursowych według metody podatkowej zostały określone w art. 24c updof oraz art. 15a updop. Ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów podatkowych należy uznać za podstawowy sposób wykazywania przychodów i kosztów podatkowych z tytułu różnic kursowych. Stosowanie tej metody ustalania różnic kursowych nie wymaga zawiadomienia urzędu skarbowego. listopad 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Różnice kursowe – rozliczenia podatkowe i bilansowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: